İkinci darbe


28 Eylül 2016 04:53

Son günlerde hemen her gün bir TV kanalında tartışma programına katılan Ergenekoncu, Kontrgerillacılar ikinci darbenin yakın olduğunu, ikinci darbe ile birlikte iç savaşın başlayacağını, iç savaşta ordu-asker ikiye bölünüp birbiri ile çarpışırken, Kürtlerin ayaklanacağını, bunu bahane eden İngilizler de Türkiye’yi işgal edeceğini anlatıyor.

Ergenekonculara göre, muhtemel böylesi bir felaketi önlemek için bugünkü milli birlik düzeninin korunması ve devam ettirilmesi gerekiyormuş.

Bugünkü milli birlik düzeni dedikleri ise OHAL Rejimi’dir. İnsanların yargısız, delilsiz işlerinden açığa alındığı ya da atıldığı, KHK’ler ile yasal düzenlemelerin yapıldığı, belediyelere kayyumlar atandığı, gazetecilerin ve aydınların tutuklandığı, gazetelerin kapatıldığı, Suriye’ye girildiği bir Rejim.

Ergenekoncular aslında AKP ile birlikte ikinci darbeyi çoktan yaptı. Eğer, 2005’lerde iktidarı ele geçirebilselerdi, şimdi yapılanları yaparlardı.

Ergenekoncular, AKP  ile birlikte OHAL Rejimi’ni sürdürürken, bir süre sonra Tayyip Erdoğan’dan kurtulmayı da planlıyor. Elbette, aynı planı Erdoğan da Ergenekoncular için yapıyor.

Erdoğan artık Dünya gözünde bir topal ördektir. Dünya siyasetinde sözleri fazla ciddiye alınmıyor. BM konuşmasını yaparken salon hemen hemen boştu. Rıza Zarraf’ı savunan sözleri ise ertesi gün yalanlandı. Erdoğan, savcının Türkiye’ye gelip Fetullahçıların toplantısına katıldığını ve Fetullahçılar tarafından ağırlandığını söylemişti. Ertesi gün savcının sözcüsü, savcının Türkiye’ye hiç gitmediğini açıkladı.

Diğer taraftan, ekonomi her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Bir süre sonra Erdoğan’sız devam etmeyi planlayan Ergenekoncular, bir süre daha Erdoğan ve AKP ile OHAL Rejimi’nin devam etmesini, böylece hem Erdoğan’ın daha da yıpranmasını, hem de güçlerini tahkim etmeyi düşünüyor.
Ergenekoncuların da, AKP ve Erdoğan’ın da gelece dair planları halkın aleyhinedir. Bu planlarda demokrasi yoktur. İşçi sınıfı ve emekçilerin hakkı yoktur.

İktidar kavgası veren bütün gerici siyasi çevreler işçi ve emekçilerin daha da sömürülmesini içeren ekonomi politikaları konusunda anlaşıyor. Her sene açıklanan ekonomik verilerde işçi ile patronların milli gelirden aldıkları pay makası daha çok açılıyor. Zenginler daha da zenginleşiyor. Yoksulların sayısı daha da artıyor ve yoksullar daha da yoksullaşıyor.

Gerici egemen güçlerin karşısındaki güçler ise beş parçaya bölünmüş durumda. Bir türlü birleşemiyorlar. Herkes birlikten yana olduğunu söylüyor ama yine de birlik olmuyor.

Bizler birleşemedikçe, gericiler ikinci, üçüncü darbelerden söz eder, OHAL Rejim’i ile yönetmeye devam eder.

www.evrensel.net