Adli yıl açılışı


31 Ağustos 2016 04:55

Adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılmasının bir sakıncası olmadığını söylemiş Yargıtay.

Yargıtay böyle söylemişse vay o yargının haline!

Açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde yapılması sakıncasız mı?

Sakıncalı. Hem de çok sakıncalı.

Niçin?

Birinci olarak yargının yürütmenin himayesine, vesayeti altına girmesi anlamına geliyor. Çünkü, cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Fiilen kendini devlet başkanı ilan etmiş ve başkan gibi davranan birinin himayesine yargı girdiği zaman orada yargının bağımsızlığından söz edemezsiniz.

Yargı iktidarın politikalarına uygun karar vermekle görevli değildir. Yargının asıl görevi yurttaşlar arasındaki itilafları çözmenin yanı sıra, iktidara karşı yurttaşı korumaktır. 

İkinci olarak, bir gelenek olarak onlarca senedir adli yıl açılışları yargıya ait bir mekanda yapılırken, bu geleneği niye değiştirmek ihtiyacı hissettiniz? Yargıya ait üç yüz, beş yüz kişilik bir salon yok mu?

Aslında yargı da fiilen olanı resmileştiriyor. Zaten fiilen bağımsız değildi. Hep bir yerlere bağımlı oldu. Şimdi, son bağımlılığını yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağımlılığını bu açılış töreni ile ilan ediyor.  “Biz artık Fethullahçılara, ulusalcılara değil sana bağlıyız” diyor açıktan. 

‘FETÖ’ ile Erdoğan arasındaki iktidar kavgasını Erdoğan kazandı. Yargı da Erdoğan’a biat etti. Yeni iktidar sahibi ortaya çıkana kadar. ‘FETÖ’cülerin yenilmesinden sonra yargıda hakim ve savcıların dörtte biri tasfiye edildi. İktidarın el değiştirmesinde belki şimdiki yargının üçte biri daha tasfiye edilecek ve yargı tasfiyeler, yeni iktidar yandaşları ile takviyeler, biatlar ile işine devam edecek.

Şimdi yüksek yargının en yüksek üyeleri yargı yılı açılışında Cumhurbaşkanını dinleyecekler. Cumhurbaşkanı yine idamı savunacak. Hatta, idam cezasının çıkarılmasından sonra geriye doğru işletilmesini vadeder değinmelerde bulunacak. Bunu tahmin etmek zor değil. Çünkü, bir aydır her konuşmasında bu konulara değiniyor. Orada da değinecek. Ve, o kadar yüksek yargıç, onun sözlerine itiraz edemeyecek. Ceza hukukunda çıkarılan kanunlar geriye işletilemez diyemeyecek. Artık idamı yeniden yürürlüğe sokamazsınız diyemeyecek. Öyle bakacaklar. Erdoğan’ı alkışlayacaklar.  

Tabii ki halk bu durumu görüyor. Kimsenin yargıya güveni kalmadı. Yargı iktidara biat etmesine rağmen, iktidar yanlıları da yargıya güvenmiyor. Anketlerde en güvenilmez kurumların başında yargı geliyor. Artık mahkemelere işi düşenler hakim ya da savcının neci olduğunu araştırıyor. Polisten sonra yakında hakimlerin de türban takması serbest bırakılır. Bu araştırma daha kolay yapılır. Bakarsınız, hakim türbanlı ise şucu, türbansız ise bucu diye tedbirinizi alırsınız. Ona yakın çevrelerle ilişkiye geçersiniz. İktidar partisinin il ya da ilçe örgütlerine gidersiniz. 

Kadı sistemine geçmeye az kaldı.

www.evrensel.net