Gözü karalık


21 Temmuz 2016 04:54

Darbe girişiminden sonra Erdoğan ve AKP’nin tutuklama ve tasfiye operasyonu gözü kararmış, intikam hırsıyla ya da panik içinde (belki de hepsi birlikte) yapılıyor. Çünkü, görevden almalar, izinleri yasaklamalar, kitlesel tutuklamalar vb. Anayasa ve yasalara aykırı olarak yapılıyor. Eğer bir hukuk devleti, hukuk düzeninden ileriki günlerde söz edilecekse, iktidarın şimdi bu yaptıklarından epeyi başı ağrıyacak.

Darbeci ve Fethullahçı kadrolar hukuka uygun olarak da tasfiye edilebilirdi. Belki bu durumda birkaç yüz kişi yurt dışına kaçar, bazıları saklanırdı ama Anayasa ve hukuk da böylesine çiğnenmemiş olurdu. 

Ayrıca, böyle bir operasyon devleti işlemez hale getirecek düzeye ulaştı. Örneğin; yargıda neredeyse hakim ve savcıların dörtte biri mahkemelerden alındı. Yani mahkemelerin dörtte üçü yargılama yapamayacak. Zaten çok fazla olan davalar daha da mahkemelerde ve yüksek yargı önünde yığılacak. Çok uzun süren davalar daha da uzayacak. Verilen yalan yanlış kararlar artacak.

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen eksikliğinden çekilen sıkıntılar misliyle artacak. Burada sorun belki, bekleyen on binlerce atanamayan öğretmenin işe alınması ile çözülebilir ama yargıda hazır bekleyen binlerce hakim ve savcı yok. 

AKP, kitlesel tutuklama ve tasfiye ve baskı rejimi kurarak devletteki zafiyeti gideremez. Tasfiye edilen elli, altmış bin kadronun yerine yandaşlarını koyabilecek bir güce de henüz sahip değil. Bu kafa ile devam ettiğinde hem Türkiye halkını, hem de AKP’yi zor günler bekliyor. Çünkü, baskı ve zulme insanlar bir yere kadar tahammül eder ve sonra patlar. 

Bugün yaşanan siyasi kriz, zaten emarelerini göstermeye başlamış ekonomik krizi de tetikleyecek ve ekonomik kriz, AKP ve Erdoğan’ın güvendiği “yüzde elli”yi de iktidarın arkasından çekecektir.

Mevcut krizin daha da büyümesi, muhtemel iç çatışmalar, darbeler vb. istenmiyorsa, Hükümetin en kısa zamanda demokratikleşme için ciddi adımlar atması gerekir. Darbeci ve Fetullahçı kadroların yerine liyakata göre halkın her kesiminden kadroların alınması, keyfiliğe son verilerek hukukun işletilmesi, başta ifade ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere bütün özgürlükler üzerindeki kısıtlama ve yasakların kaldırılması, Kürt sorununun çözümü için adımlar atılması, laiklik karşıtı eylemlerden vazgeçilmesi, mezhepçi davranılmaması, Başkanlık ısrarının sona erdirilmesi, demokratik bir anayasa için demokratik koşullarda çalışmaların başlatılması krizi atlatmanın en akıllı yolu olacaktır.

Gözü karalık baskıcı bir rejim kurmak için değil, demokratikleşmek için olmalıdır. 

Demokratikleşme için, emek ve demokrasi güçlerinin örgütlü müdahalesi önümüzdeki günlerde çok önemlidir. Bu koşullarda en geniş emek ve demokrasi cephesinin oluşturulmasını kasıtlı ya da kasıtsız engelleyen bütün siyasi grup ve kişiler de tarih önünde sorumlu olur. 

Ne darbe, ne faşizm. En iyi yol demokratikleşme.

www.evrensel.net