24 Aralık 2015 04:56

Sokağa çıkma yasağı

Paylaş

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru AYM tarafından ret edildi. AYM özetle başvurucunun sokoğa çıkma yasağı ilan edilen il ve ilçelerde ikamet etmediğini, kişisel olarak mağdur olmadığını gerekçe göstererek “Sen dava açamazsın” diyor. Oysa, Meral Danış Beştaş bir milletvekili, seçmenlerini temsilen dava açıyor. Açık olan bir hukuksuzluğu hukuk yollarına başvurarak, en acil bir şekilde önlemeye çalışıyor.

Eğer, insanlara silahlı mücadele yanlıştır diyorsanız, sorunları siyaseten ya da hukuken çözmeniz gerekmez mi? Özgürlükler düşmanı bir hükümetten siyasi çözüm beklemek güncel olarak zayıf bir ihtimal ise hukuken çözüm başvurulabilecek iyi bir yöntem değil mi?

Anayasa Mahkemesi usuli bir nedenle başvuruyu reddetmeseydi sorunu çözebilir miydi? Belki de, sorunu çözme cesareti olmadığı için böyle bir yönteme başvurdu.

Çünkü, 16 Ağustos’dan bu yana ilan edilen sokoğa çıkma yasakları Anayasa’ya aykırı. Anayasa’nın 13. Maddesi “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”diyor. Anayasa’nın 15 inci maddesi ise : “Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.” diyor. AKP Hükümeti sokağa çıkma yasağı kararlarını 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin C fıkrasına dayandırıyor. Bu maddede şöyle denilmektedir: “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.” Görüldüğü gibi bu maddede sokağa çıkma yasağı yok. Gerekli görülen tedbirler deniyor. Sokağa çıkma yasağı ise Sıkıyönetim Kanunu ve Olağanüstü Hal Kanunu’nda düzenlenmiş. Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal için TBMM’nin kararı gerekir. AKP’nin Ağustos ayında TBMM’den bir kanun çıkarma olanağı yok. AKP, Zorunlu Seçim Hükümeti denilen hükümet zamanında bir Bakanlar Kurulu kararı alarak Valilere gönderiyor ve 5442 sayılı Kanun’a dayanarak sokağa çıkma yasaklarını ilan etmelerini istiyor.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önceki gün verdiği demeçte, AKP’nin 7 Haziran Seçimlerinden sonra darbe yaptığını söyledi. Bir bakıma haklı. AKP Hükümeti gasp etti ve TBMM’de bu gasbı engelleyemedi. Bu dönemde, güya sadece seçimle görevli bir hükümetin emri ile sokağa çıkma yasakları Anayasa’ya aykırı olarak uygulanmaya başladı.

Bu Anayasa’ya aykırı uygulama neticesinde, Beştaş’ın dilekçesinde belirttiği gibi “16 Ağustos 2015 tarihinden 11 Aralık 2015 tarihine kadar 7 ilde, 2014 nüfus sayımına göre toplam 1,299,061 kişinin yaşadığı 17 ilçede toplam 52 kez süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasakları ilan edilmiş ve bunlardan en uzunu 14 gün boyunca sürmüştür. Uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle 63 sivil yurttaş yaşamını yitirmiştir.”

Anayasa Mahkemesi ise “Sen başvuru yapmaya yetkili değilsin, çünkü Sur’da, Cizre’de, Silopi’de yaşamıyorsun” diyor. 

Anayasa Mahkemesi üyeleri acaba Türkiye’de mi yaşıyor?

Reklam
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...