05 Haziran 2011 14:26

Destekçi olmaktan ‘bileşen’ olmaya!

Paylaş

Haftaya bugün artık, seçimi kim aldı; bu seçimin sonuçlarının anlamı üstüde tartışacağız. Ama bugün, partilerin hafta sonunda “bindirilmiş kıtalar”la destekledikleri “büyük mitingleri” ve sermaye partilerinin ağız dalaşı, hamaset ve küfüre varan gerilim sürmektedir.
Ancak, bu gerilim ve patırtı içinde çok hissedilmese de gazetemizi izleyenlere görmektedir ki, çeşitli toplumsal kesimlerden ülkenin geleceği, halkın mutluluğu gibi sorunlar üstünde konuşup düşünenler, toplantılarla, basın açıklamalarıyla Emek Demokrasi ve Özgürülk Blok’una desteklerini ulaştırmaktadırlar. Ve her gün bir başka toplumsal kesimden açıklamalar, ilanlar gelmektedir.  
Bu açıklamalar gazetemizde, “İstanbul’da 300 bilim insanı, Emek Demokrasi ve Özgürlük Blok’una destek verdi”, “600 sanatçı Emek Demokrasi ve Özgürlük Blok’una destek vereceğini açıkladı.”,  “şu kadar mühendis ve mimardan bloka destek!”, “250 sendikacı İstanbul’da blok adaylarını destekleyecek”  gibi haberler, ilanlar olarak veriliyor.
Bundan elbette, örneğin İstanbul’da 300 bilim insanı Bloka destek açıklıyorsa, geri kalan on binlerce bilim insanının da öteki partilere destek verdiği anlamı çıkmaz. Çünkü bütün bu çevreler içinde Bloka basının karşısına da çıkarak destek verecek kişi sayısı çok daha fazladır. Bu çevrelerde blok adaylarına oy vereceklerin sayısı ise çok daha fazladır.  
Çünkü, “Ben Bloku destekliyorum!” diye imza vermek ya da basının karşısına çıkarak bu tutumunu ifade etmek, blok adaylarına oy vermekle sınırlı bir destek değildir. Böyle bir açıklama; blok adaylarına oy vermekten fazla bir şeydir ve örneğin kendi etrafını da oy vermeye teşvikten gece gündüz Blok ve onun amaçları için çalışmamaya kadar çok değişik biçimde “aktif desteği” ifade eder. Bu yüzden de bu türden açıklamalar seçimde elbette önemlidir ve bu kişilerin desteğinin kamuoyunda duyulması, Blok için meşruiyetini ve tanınırlığını artırıcı olur.
Bu yüzden de bu türden destek açıklamalarının seçimde, açıklamayı yapanların, açıklamaya taraf olarak imza koyanların, “oy vermekten” çok fazla bir destek anlamı vardır. Ama bundan öte, kamuoyunun oluşmasında önemli rol oynayan bu kesimlerin, “Bloka destek açıklaması”, seçimden sonra da çalışmalara katılmak için “söz verme” anlamına gelmektedir. Ki bizim bu açıklamlardan; açıklamalar yapan, açıklamalara imza koyan bilim insanlarının, sendikacıların, sanatçıların, aydınların, mimar, mühendis, hekim, eczacı, veteriner, sosyal bilimci, gazeteci, avukat, muhasebeci vb. değişik mesleklerden adları kamuoyunda bilinen kişilerin Blokun çeşitli alanlardaki etkinliklerinde tutum alacakları, kendi mesleki alanlarıyla ilgili kamuoyunun aydınlatılmasında birikimlerini sunacakları anlamını da çıkarmamız gerekir.
Nitekim, bu imzaların toplanması ve açıklamaların yapılmasında inisiyatif alan bu kişilerin önemli bir bölümü, herkesin göreceği biçimde kendi çevrelerinde Blokun desteklenmesi, blok adayların seçilmesi için ciddi bir faaliyet de sürdürüyorlar. Ancak seçimden sonra bu ilişkilerin anlamlı bir biçimde sürdürülmesi, örneğin Blokun partileşmesi ya da başka biçimler altında örgütlenecek faaliyetler için de bu kesimlerden gelen kişilerin, çevrelerin etkin rol alması, tüm bu imza sahiplerinin kendi çevrelerinde Blokun genişlemesi için çaba harcamaları, çalışmaya  bugünkünden daha ilerinde ve daha etkin olarak katılmaları son derece önemli olacaktır.
Evet, bu kesimler, sayıları yüz binlerle ifade edilecek kadar büyük bir kitleselliğe sahiptir. Bu geniş kitle içinde Bloka destek olanların sayısı “az” gibi görünse de aslında bu blok destekçileri kesimi geniş kitle içinde en aktif, sadece kamuoyunda değil kendi bulundukları toplumsal kesim içinde de çok daha geniş bir kitle üstünde bir etkiye sahiptirler. Bu yüzden bu kesimlerden Bloka gelen destek ne küçüktür, ne küçümsenecek bir destektir.
Tersine bu destek çok önemlidir. Ve Bloka karakterini de verecek önemli alanlardan birisi de bu kesimlerin katılımıdır. Bu katımın mümkün olduğu kadar geniş olması elbette önemlidir ama bunun kadar önemli olan bir şey de bu kesimlerin Blokun örgütlenmesinde bir destekçi olmaktan da çıkıp Blokun bir bileşeni olarak inisiyatifli bir katılıma yönelmeleridir. Seçim desteği açıklamaları, böyle bir dönüşümün nüvesini içinde barındırmaktadır ve burada da görev, bu kesimler içinde bugün inisiyatif alanlara düşmektedir.

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa