İşveren vekillerinin iş güvencesinden yararlanması yetkilerine bağlı


24 Mayıs 2011 11:39

SORU:

İşyerinde personel müdürü olarak çalışıyorum. Eğer işveren benim iş sözleşmemi feshedecek olursa benim işe iade davası açma hakkım var mıdır? Yoksa işveren vekili olarak mı kabul ediliyorum?

CEVAP:

İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili işe iade davası açamayacaklardır. İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekilleri her şeyden önce, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ile yardımcıları olduğuna göre, işletmenin tümünü yöneten genel müdürler ile yardımcıları iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır. İşyerinde genel müdür veya genel müdür yardımcısı unvanının kullanılması tek başına iş güvencesi kapsamı dışında bulunma sonucunu doğurmaz.
Önemli olan, kendisine temsil yetkisi verilip verilmediği ve işletmenin bütününü yönetip yönetmediğidir; bu hususta görev tanımı ve konumuna bakmak gerekir.
İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekillerinin ikinci grubu, işletmenin değil de işyerinin bütününü yöneten ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleridir. Buna göre, işletmenin bütününü sevk ve idare edenler, başka bir şart aranmaksızın işveren vekili sayılırken; işletmenin değil de işyerinin bütününü sevk ve idare edenlerin işveren vekili sayılabilmesi için ayrıca, işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisine sahip olmaları gerekmektedir. Örneğin, bir banka şubesi müdürü ile fabrika müdürü, işyerini sevk ve idare etmekle beraber, özgür iradesi ile işçi alma ve işten çıkarma yetkisi yoksa İş Kanunu’nun 18’nci maddesi anlamında işveren vekili sayılmaz ve iş güvencesinden yararlanır. Yine, işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan insan kaynakları müdürü ile personel müdürü, işyerinin tümünü yönetmediğinden iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecektir. Sizin de işe iade davası açma hakkınızın bulunup bulunmadığı işyerindeki yetkileriniz ve yukarıda bahsedilen koşulları taşıyıp taşımadığınız noktasında belirlenebilecektir.

evrensel.net
www.evrensel.net