Seçim


18 Mayıs 2011 11:17

Demokrasi kelimesinin aslı Yunanca dimokratia (halk zümresi, ahali)  sözcüğünden türemiştir. Demokrasi halkın yönetimi, halkın kendi kendisini yönetmesi anlamına gelen siyasi yönetim biçimidir. Genel olarak, temsil, çoğunluğun yönetimi, partiler arası karşıtlık ve yarışma, alternatif hükümet şansı, kontrol, azınlık haklarına saygı gibi temel kavram ve düşüncelerle belirlenen politik sistemdir.
Demokrasi, genel ifadesini, yöneticilerin yönetilenler tarafından seçilmesi düşüncesinde, yönetimle halk arasındaki ilişkilerin niteliğinde, yurttaşlar arasında ekonomik bakımdan büyük farklılıkların olmaması gerektiği görüşünde bulur.
Ülkemizde gelir dağılımdaki inanılmaz farklılıklar bile, uyguladığımız demokrasiyi ciddi anlamda sorgulanır yapmaktadır. Herşeyden önce pahalanan siyaset ve sermaye tarafından yönlendirilen yapılar yoksul kesimlerin demokrasi tanımı içerisinde kendilerini ifade edebilme şansını ortadan kaldırmakta ve uygulamada tıpkı zengin Yunan’da olduğı gibi sadece elitlerin katılımıyla oluşan demokrasiye dönüşmektedir.
Ancak bu seçimde demokrasinin sahip olması gereken tanımına uygun bir sonuç ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, emekten, özgürlükten, halk demokrasisinden yana olan bağımsız milletvekili adaylarının ülke katma değerinin herkese eşit ve adaletli dağıtma sözü ve görevi ile ortaya çıkmış olmalarıdır.
Kirlenen, kasetleşen, telekulaklaşan bu pay kapma kavgası içerisinde halkın gerçek taleplerini iktidar gücüyle hayata geçirebilecek, geçmişi temiz ve onurlu insanların bağımsız aday olarak seçmen karşısına çıkmış olması çatlayan demokrasimizin belki de son umududur. Bu aslında ülkemizin barış içinde yaşayabilmesinin de temel koşullarından biridir. Ülkenin bir çok kentinde, hayatlarında onurlu izlerden başka hiç bir leke bulunmayan insanlar aday olmuştur. Aday sayıları henüz yeterli değildir ama seçilmelerini sağlamak en önemli görevimizdir.
Gaziantep bağımsız milletvekili adayı Akın Birdal onurlu ve fedakar geçmişiyle, sadece halka hesap vermeyi vaadeden duruşuyla, mecliste sesimiz olacaktır. Köylü mücadelesi içerisinde almış olduğu önemli sorumlulukları başarıyla yerine getirmiş, kır yoksullarının örgütlü mücadelesinde ön saflarda yerini almıştır. Yaşamı pahasına verdiği insan hakları mücadelesinde ölçülü davranışlarıyla önder olduğu kadar örnek olmuştur.
12 Haziran’da meclise gitmesi hepimizin meclise gitmesi, daha güzel bir ülkede daha iyi şartlarda yaşayabilmemizin başlangıcı  anlamını taşımaktadır.

evrensel.net
www.evrensel.net