17 Mayıs 2011 11:56

Patron işçinin rızası olmadan ödünç işçi uygulamasını gerçekleştiremez

Paylaş

SORU: İşyerimde üç yıldır çalışıyorum. İşveren beni, geçici işçi olarak başka bir işyerine göndermek istiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Ben gitmeyi kabul etmezsem iş sözleşmemi feshedebilir mi?

CEVAP: Burada söz konusu olan uygulama ödünç işçi ilişkisidir. İşvereniniz sizi böyle bir işte çalıştırmak istiyorsa dikkat edilmesi gereken husus, mutlaka sizin rızasını/ onayınızı yazılı olarak alması gerektiğidir. Eğer siz bunu istemez ve bu çalışmaya zorlanırsanız, bu durumda sizin açınızdan haklı nedenle fesih olanağı doğmaktadır. Ayrıca işveren genellikle böyle bir durumda çalışma koşullarında değişiklik yoluna giderek de işçinin sözleşmesini feshedebilmektedir. Ancak, bu sebeple feshetmesi durumunda tazminat ve diğer işçilik haklarınızı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Siz bu durumunda da eğer koşullarını taşıyor iseniz işe iade davası açabilirsiniz.    

Geçici iş ilişkisi işverenin işyerini devri sırasında işçiyi holding bünyesi içinde aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması şartlarını taşımalıdır. Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçemez ve sözleşme yazılı olarak yapılmalıdır. Gerektiğinde taraflarca en fazla iki defa yenilenebilir. Devir için rızası alınan işçi ancak aynı holding bünyesi içindeki veya aynı şirketler topluluğundaki başka bir işyerine veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşulu ile başka bir işyerine devredilebilecektir.

Aynı holding bünyesi içindeki veya aynı şirketler topluluğundaki başka bir işyerine devirde, işçinin çalışmış olduğu asıl işyerindeki yaptığı işin benzerinde çalıştırılması zorunluluğu yoktur. Bu şekilde kurulan geçici iş ilişkisinde işçi asıl işinde çalıştığı işten farklı bir işte de çalıştırılabilecektir. Örneğin, asıl işyerinde kapıcı olan bir işçi geçici iş ilişkisi ile devrinin yapıldığı aynı holding bünyesi içindeki veya aynı şirketler topluluğundaki başka bir işyerinde şoför olarak çalıştırılabilecektir.

Eğer geçici iş ilişkisi kurulan işyeri aynı holding bünyesi içindeki veya aynı şirketler topluluğundaki başka bir işyeri değilse, işçi devrinin yapıldığı bu işyerinde ancak, asıl işyerinde yaptığı işe benzer bir işte çalıştırılabilecektir.

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa