23 Şubat 2011 01:33

Ücret farkından kaynaklanan sorunlar için işçiler mahkemeye başvurabilir

Paylaş

SORU: Çalıştığım işyerinde ücretlerimizin bir kısmı bankadaki hesabımıza yatırılıyor. Geri kalan kısmı ise elden bize teslim ediliyor. İşyerinden ayrılmak istiyorum. Ancak bankaya yatan miktar asgari ücret tutarında. Aradaki ücret farkını talep etme hakkımız mümkün müdür?

CEVAP: Aradaki ücret farkını bir dava ile talep edebilmeniz mümkündür. Ücret konusunda uygulamada en sık karşılaşılan sorunların başında işçilerin ücretlerinin miktarının belirlenmesi sorunu gelmektedir. Resmi kayıtlara gerçek durumu yansıtılmayan işçiler, gerek hizmet süresini gerekse ücretlerini ispat yükü altına girmektedir. Vergi ve sigorta prim yükünden kaçınmak isteyen işverenler, işçilere asgari ücretten fazla bir ücret ödedikleri halde, bordroları gerçek miktarın altında asgari ücrete göre düzenlemektedir. Diğer bir uygulama da, banka hesabına işçinin ücretini yatırma zorunluluğunun getirilmesinden sonra asgari ücret miktarı kadar banka aracılığıyla ödeme yapılıp işçinin bunun üstündeki ücreti elden ödenmesidir. Bu durum, ücret miktarının tayin edilmesinde oldukça güç bir ispat sorunu ile işçiyi karşı karşıya bırakmaktadır. İşçi, bankaya yatan miktarın gerçek olmadığını, daha fazla olduğunu ispat yükü altına girmektedir. İşçinin imzasını taşıyan ücret bordrosu ücretin ödendiğinin ispatı konusunda güçlü bir delil niteliğine sahiptir ve ücretin fazla olduğunu söyleyen işçi, ispat yükü açısından zor durumda kalmaktadır.
Öncelikle açacağınız davada, yazılı delillerle, iş sözleşmesindeki ücret miktarını ispatlamanız gerekir. Bu yazılı delillerin başında yazılı iş sözleşmesi gelmektedir. Ücret miktarının bankaya yatırılan miktardan fazla olduğunun gösteren her türlü yazılı belge de mahkemeye delil olarak sunulmalıdır. Çünkü, ücretin miktarının, işçi tarafından ispat edilmesi gerekecektir.
Tanık beyanları da yargılama aşamasında dayanılabilecek diğer delillerdendir.
İşçi aleyhine gelişen bu durumun giderilebilmesi için Yargıtay, re’sen araştırma ilkesini uygulayarak, mahkemenin durumu araştırarak meslek odalarına, sendikalara sorulması gerektiği yönünde kararlar vermektedir.
Yine Yargıtay, işçinin konumunun genel hayat tecrübeleri karşısında asgari ücretle çalışmasının şüpheli olduğu durumlarda, yazılı belgelerin aksinin kabul edilmesinin söz konusu olabileceği sonucuna da ulaşmaktadır. İşçinin kıdem ve görevinin genel hayat tecrübeleri ışığı altında asgari ücretle çalışmasını gerçekçi göstermemesi durumunda Yargıtay asgari ücretten düzenlenen bordroların aksinin kabul edilebileceğini benimsemiş bulunmaktadır.

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa