16 Mayıs 2011 13:47

Seçim ekonomisi -4

Paylaş

Baraj partilerinin (AKP, CHP ve MHP) istihdam alanındaki seçim vaatlerini incelemeye MHP ile devam ediyoruz.
***
MHP’de aynı AKP ve CHP gibi hedeflerini 2023 yılına uzatmış durumda. MHP’nin seçim vaatleri “2023 Yükselen Türkiye” isimli belgesinde bulunuyor. Söz konusu belgede yer alan istihdama ilişkin hedef ve vaatlerinin başlıcalarına değineceğiz. Geçen hafta CHP için yaptığımız gibi bu hafta da hedeflerin altına mealini yazıp bırakalım.
***
- İş ve yatırım ortamı iyileştirilerek yüksek katma değer yaratan ve yüksek verimlilikte faaliyet gösteren girişimcilik desteklenecektir,
Yani: Yüksek verim ve yüksek katma değer yaratıp sermaye birikimi önündeki “taşlar” temizlenecek, bunun gereği olarak; düşük ücretle işçi çalıştırılması önündeki engeller kaldırılacak ve mevcut işçiler daha uzun süre ve ağırlaştırılmış koşullarda çalışmaya zorlanacak!
- Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençler desteklenecektir,
Yani: Üniversite mezunu her dört gençten birinin işsiz kalma hali devam edecek, gençlere iş alanı yaratmak yerine “piyasaya düşmeleri” sağlanacak!
- Uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların istihdamını özendirmek amacıyla “istihdam esaslı” teşvik politikası etkin bir şekilde uygulanacak,
işe alınan her ilave işçi için belirli süreyle sigorta primi, muhtasar vergi ve enerji bedeli gibi hususlarda avantajlar sağlanacaktır,
- İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi yükü azaltılacaktır.
Yani: İşsizlik sorunu yaşayan kitlelerin kaderi, gözlerini kapitalist kâr hırsı bürümüş sermayedarların ellerine bırakılacak, bu konuda mevcut hükümetin yürüttüğü politikalar –sermaye lehine- genişletilerek sürdürülecektir!
- Toplumun ortalama eğitim seviyesi yükseltilmek ve vasıf kazandırılmak suretiyle beşeri sermayenin ve iş gücünün istihdam edilebilirlik düzeyi geliştirilecektir,
- Eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasında güçlü bir bağ tesis edilecek ve işletmelerin ihtiyacı olan nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi sağlanacaktır,
- İş gücünün ortalama eğitim süresi artırılacak, yaşam boyu öğrenme kültürü geliştirilecek, mesleki eğitim standartları yükseltilerek piyasada kabul edilebilirliği artırılacak, özellikle kadınlara dönük mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak, kendi
işini kuracak olanlara girişimcilik eğitimi verilecektir,
Yani: Emeğin “niteliklendirilmesi” konusunda AKP ve CHP’nin benimsediği ilkeler harfiyen uygulanacak; mevcut çalışanların düşük ücret ve çalışma koşullarındaki ağırlaşan durumu ve işsizlerin de işsizlik halini kendi “niteliksizliklerine” bağlamaları sağlanacak, öte yandan da eğitim tamamen ticari bir mala dönüştürülerek sermaye için kâr ve dolayısıyla yatırım alanı olarak örgütlenecektir!
- Mesleki eğitim, yeniden eğitim, uyum sağlama ve danışmanlık hizmeti sunan “özel istihdam büroları“desteklenecektir,
Yani: Kamusal ve anayasal bir hak olan “çalışma hakkı” göz ardı edilerek işsizliğin piyasalaştırılması ve alınıp-satılır bir metaa dönüşümü sağlanacaktır. Belki kitlelere iş sağlanamayacak ama bazı özel kesim sermaye gruplarına işsizlik üzerinden kâr sağlama olanağı getirilecektir!
***
Bu yazı ile birlikte baraj partilerinin istihdama ilişkin hedeflerini tamamlamış olduk. Geçmiş üç haftaki yazılarımızla birlikte ele aldığımızda “Ne farkları var?” gibi bir soruya açık söyleyeyim ben “Şu farkları var” demekte çok zorlanırım. Belki bu konuda kabiliyetli olanlar vardır. Bunu onlara bırakalım!
***
Haftaya şu çok konuşulan “yoksullukla mücadele” ya da belki “yoksulla mücadele” konusunda baraj partilerinin politika önermelerini inceleyeceğiz.
Devam edecek…

evrensel.net
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa