10 Mayıs 2011 10:48

İşe iade davası için fesih sebebinden ziyade bazı koşulların varlığı önemli

Paylaş

SORU: Çalıştığım işyerinde işveren, şirketin genel merkezinde yeniden yapılanma ve organizasyon değişikliği sebebi ile küçülmeye karar verildiğini ve bu küçülme nedeni ile iş sözleşmemi feshetti. Ancak, bir yıllık sürem dolmadığı için kıdem tazminatımı almaya da hakkım yok. Bu geçerli nedenli feshe rağmen işe iade davası açma hakkım var mıdır?

CEVAP: Bir iş sözleşmesinin geçerli veya haklı veya toplu şekilde feshedilmesi durumunda işe iade davası koşullarının bulunması durumunda her zaman açılabilir. Dolayısıyla, işverenin sizin sözleşmenizi feshederken tazminatlarınızı ödeyip ödememesi işe iade davası açma bakımından bir engel teşkil etmemektedir. Ancak, işe iade davasını kazanmanız durumunda yapılan feshin geçersizliğine karar verildiğinden bu fesih geçersiz olmakta ve iş sözleşmeniz devam etmekte olacağından tazminatlarınızı iadesi gerekebilecektir.
İşe iade davası açabilmek için öncelikle gereken koşul çalıştığınız işyerinde 30 veya daha fazla işçinin de çalışıyor olmasıdır. Bu işyerinde de altı aylık bir kıdeminiz yani çalışma süreniz olmalıdır. İş sözleşmeniz belirsiz süreli iş sözleşmesi ve işletmenin  bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcısı ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmanız gerekmektedir. Bu şartların bulunması halinde iş sözleşmenizin feshinin geçersiz bir nedene dayandığına dair işe iade davası açma hakkınız bulunmamaktadır. İşe iade davası açıp açmamanız hususunda fesih sebebinden ziyade bu koşulların varlığı sizin için bağlayıcıdır.
Fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilirsiniz. İşe iade davasında feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. Ancak, siz feshin başka bir sebebe dayandığını iddia etmeniz durumunda bu iddiayı ispatla yükümlü olmaktasınız.
Genel uygulama olarak Yargıtay, iş sözleşmesini işletmesel bir karar ile işverenin feshetmesi durumunda, bu işlemin Medeni Kanunun 2. maddesi uyarınca dürüstlük kuralı gereği yönetim yetkisinin kötüye kullanmamalı, dürüst davranmalıdır. Dolayısıyla, işletmesel kararların keyfi olmaması gerekmektedir. Bu tür fesihlerde keyfilik denetime tabidir ve mahkemece, işyeri organizasyon şeması, çalışan işçi sayısı, istihdam fazlalığı, vs. gibi hususlar incelenmekte ve bu şekilde feshin geçerli olup olmadığına karar verilmektedir. Ancak, burada işverenin keyfi davrandığını işçi iddia etmiş olduğu için, ispat yükü işçinin üzerinde olmaktadır.
Sonuç olarak yukarıda belirtilen işe iade davası açma koşullarını taşıyor iseniz, iş sözleşmesinin fesih nedenine ilişkin olarak geçersizliğini ileri sürme hakkınız her zaman vardır.

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa