03 Mayıs 2011 14:10

Toplu işten çıkarmanın sebepleri geçerli değilse işçiler işe iade davası açabilir

Paylaş

SORU: Bir tekstil fabrikasında çalışıyorum. Genelde kışlık giyecekler üretiyoruz. Yazın işlerimiz azalıyor. İşveren ise, önümüzdeki ay içinde fabrikada yaklaşık 70 kişiyi işten çıkaracağını söyledi. Bu kadar çok sayıda işçi aynı anda işten çıkarılabilir mi? Buna karşı itiraz edilebilir mi?

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu 29. maddesi ile toplu işçi çıkarma başlığı ile birlikte buna dair bir düzenleme yapmıştır. İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.
İşyerinde çalışan işçi sayısı 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin; 101 ile 300 işçi arasında ise en az 30 işçinin ve 301 ve daha fazla sayıda ise; en az yüzde on oranında işçinin işine İş Kanunu madde 17’ye göre bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılmaktadır. Toplu halde işten çıkarılma işçinin tazminat alacaklarını alamayacağı anlamına gelmez. İş sözleşmesi feshedilen tüm işçiler eğer talep ederlerse feshin geçersiz sebebe dayandığını belirterek işe iade davası açma haklarına da sahiptirler. Bu şekilde, toplu olarak işçinin iş sözleşmesini fesheden işveren, toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları  tercihen işe çağırmalıdır. Dolayısıyla, işveren için yeni işçi almada belli bir zaman dilimi öngörülmektedir. Eğer bu toplu işten çıkarmanın sebepleri ğeçerli değilse, işten çıkarılan işçiler bu durumda işe iade davası açabilirler.   
Kanun, ayrıca,  eğer işveren toplu işçi çıkarma ile ilgili maddelere aykırı davranırsa, işveren veya işveren vekiline işten çıkardığı her bir işçi için idari para cezası verileceğini  hüküm altına almıştır.

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa