TEKEL İşçileri ceza alır mı?


22 Nisan 2011 10:31

YSK’nın BDP destekli bağımsız adaylara yönelik tutum değişikliği üzerinden bir hukuk yorumu yaptığımızda TEKEL işçileri hakkında açılan davanın akıbeti ne olur?

Tutarlılık, Türkiye hukuk düzeninde en son aranacak vasıf niteliğindedir. Aynı kurumun bir hafta içerisinde taban tabana zıt iki farklı pozisyon alması kolay izah edilebilir bir durum değildir. Toplumsal tepkiyi ölçmek deseniz işin ucu başka bir noktaya dayanır. Kaostan medet umanların oyununa gelindi deseniz mevcut kadroların konumunu izah etmek imkansızlaşır. Aslında hiçbir şeyden habersiz teknik hukuk okuması yaptılar ve sonra tepkiler üzerine geri adım attılar deseniz, başka bir komedi ile karşı karşıya kalırsınız.

Son hafta yaşadıklarımızdan herkes bir ders çıkaracak elbette. Kürtler de, Türkiye’nin diğer kesimleri de. TEKEL işçileri ve onlarının eylemine destek verenler de bir ders çıkarmalı. Birinci ders Türkiye’de hukuk diye bir şey yoktur. İkinci ders, gücün hissedilmediği hiçbir ortamda adalet tecelli etmez.

Bu durumda TEKEL işçileri ya da başka mağdur kesimler için tek yol gözükmektedir. Direne direne kazanmak. Sınav mağdurları, başörtüsü mağdurları, Aleviler için başka bir yol gözükmemektedir. Ya sonuna kadar mücadele ve hakların kazanılması ya da beklentiye dayalı oyalanma ile devam etme.

Haklı olmanın tek başına hiçbir anlam ifade etmediği bir düzen içerisinde hakları elde etmenin yolları ayrıca tartışma konusu yapılmalıdır. Güç biriktirmenin, güçleri bir araya getirmenin yöntemleri, önündeki engeller  tek tek tartışmaya açılmalıdır.

Türkiye 12 Haziran seçimlerine giderken zor günler yaşayacağa benziyor. Bu gerilimin seçimlerle birlikte sona ermesi bir yana daha da yükselen bir trend izlemesi de muhtemel gözüküyor. Böyle bir dönemde yürütülecek çalışmaların doğası da bu dönemin gerçeklerine, koşullarına uygun olmalıdır.

TEKEL işçileri ile soruyu tahmin toplamak için sormadığımıza göre  önümüzdeki alternatifleri ayrıntılı biçimde ortaya koymalıyız.

Özellikle demokratik anayasa hazırlık süreci, bu dönemin ana toparlanma dinamiği  ve temel yol haritasını oluşturacaktır. Bu zemine basmayan çabalar dağınık ve kolay tasfiye edilir pozisyona itilebilir.
Yılların birikimini birkaç yıl içinde tüketmemek için herkesin üzerine düşen sorumluluğu görmesi gerekir.

evrensel.net
www.evrensel.net