İsyan…


21 Nisan 2011 10:49

Lise öğrencileri YGS sınavında haksızlığa uğruyor isyan ediyor…
Sağlık emekçileri iş ve gelecek güvenceleri ellerinden alınıyor, isyan ediyor…
Demokrasiden, emekten, özgürlüklerden yana olanlar, siyasette temsil edilmek için kurdukları “Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloğu”nun milletvekili adaylarının YSK tarafından veto edilmesine isyan ediyor…
Kültüre, sanata, sinemaya değer verenler Emek Sineması’nın kapatılmasına, Kars’daki İnsanlık Anıtı’nın yıkılmasına isyan ediyor…
Yaşamını insanca sürdürmeyi isteyen köylüler, kentliler Anadolu’nun derelerinin borulara hapsedilip, sermayeye peşkeş çekilmesine; bu yapılırken de Anadolu’nun çölleşmesine, tarihin sular altında kalıp yok edilmesine isyan ediyor…
Kendisinin ve gelecek nesillerin yaşamını, insanlık dışı kapitalist üretim sisteminin insanlık dışı enerji kaynağı olan nükleer santrallere kurban etmek istemeyenler, nükleer santral projelerinin inatla sürdürülmesine isyan ediyor…
Özgür düşünceden yana olanlar kitapların basılmadan önce ya da basıldıktan sonra toplanmasına, yasaklanmasına; gazetecilerin, aydınların gerekçesini kendilerinin bile bilmediği suçlardan tutsak edilmesine isyan ediyor…
Mezhep ve etnik kökenlerinden dolayı ayrımcılığa uğrayanlar isyan ediyor…
Kadınlar, uğradıkları bireysel ve toplumsal şiddete; kadın cinayetlerine isyan ediyor…
Emekçiler karınlarını doyurabilmek için her an bir iş cinayetine kurban gidebileceklerini bilerek çalışmak zorunda olmalarına isyan ediyor…
Gençler işsizliğe, stajyer adı altında asgari ücretin üçte birine çalıştırılmaya isyan ediyor…
Emekçiler iş güvencesi olmadan karınlarını bile doyuramayacakları bir ücretle çalıştırılmaya; emekliliği ancak mezarda görebilecekleri bir sosyal güvenlik sistemine isyan ediyor…
Sendikalı olmak isteyen işçiler örgütlenme haklarını kullanmak istedikleri için işten atılmalarına isyan ediyor…
Anneler çocuklarını doğal ürünlerle besleyememelerine isyan ediyor…
Çiftçiler, kendi topraklarında tarım tekellerinin çalışanı olmalarına isyan ediyor…
Aslında toplumun çok büyük bir kesimi AKP’nin sekiz buçuk yıllık iktidarında uyguladığı politikalara isyan ediyor…
AKP de “Hedef 2023” adını verdiği seçim bildirgesiyle isyana konu olan tüm politikalarını 12 yıl daha sürdürmeye niyetli olduğu mesajını veriyor ve oy istiyor…
AKP’nin alternatifi olduğunu iddia eden CHP’de “İnsan ve Üretim Odaklı Yeni Ekonomi Raporu” adıyla açıkladığı bildirgede AKP’nin şimdiye kadar uyguladığı ve 2023’e kadar da uygulamaya niyetli olduğu politikaların hemen aynısını savunuyor ve o da oy istiyor…
Uzun sözün kısası, farklı gerekçelerle ifade edilmiş de olsa toplumun çok büyük kısmı özgürlük istiyor demokrasi istiyor emeğine ve yaşama sahip çıkmak istiyor. Ama tüm bu isteklere yanıt verebilecek partilerin önüne olmadık engeller çıkartılıyor. Ve topluma istemediği bir düzen, istemediği bir yaşam dayatılmaya çalışılıyor.
Ancak kaynağı aynı olan ama birbirinden kopuk biçimde yaşanan bu isyanlar bir birleşirse ne olabileceği hesaba katılmıyor (!)

evrensel.net
www.evrensel.net