29 Mart 2011 14:22

Ücrete zam iş sözleşmesinde belirtilmişse haklı fesih nedeni olabilir

Paylaş

SORU: Ücretlerimize geçen ay zam yapıldı ancak çok düşük bir oranda. Bizim beklediğimiz bir oranda olmadı. Bu durumda yani zammın az olması sebebi ile iş akdimizi feshedersek, kıdem tazminatımızı alabilir miyiz?

CEVAP: Burada dikkat edilmesi gereken husus, işçinin ücretine yapılacak olan zammın iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilmiş olup olmadığı hususudur. Eğer, işçinin ücretine sözleşmede belirtilen oranda bir zam yapılmaması veya hiç zam yapılmaması durumu, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verecektir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçinin kıdem tazminatı ödenir ancak ihbar tazminatı alamayacaktır. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, sözleşmede yer almaması halinde işçiye zam yapılmaması veya düşük zam yapılmış olması işçiye sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı vermez.

Sözleşmede zam yapılmasına ilişkin bir hükmün yer almaması halinde, işçinin zam yapılmaması veya düşük zam yapılmış olması gerekçesiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyecektir.
Yargıtay da verdiği kararlarında, toplu sözleşmeden kaynaklanmayıp tamamen işverenin isteğine bağlı bir husus olarak yapılan zammının yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek işçinin iş sözleşmesinin feshinin haklı görülemeyeceğine karar vermiştir.

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa