18 Şubat 2011 00:15

Prim uygulaması işverence tek taraflı olarak ortadan kaldırılamaz

Paylaş

SORU: İşyerimde beş yıldır çalışmaktayım. İşyerinde çalışmaya başladığım tarihten itibaren prim uygulaması bulunmaktadır. Primler her yıl dört ayda bir verilmektedir. Ancak, geçtiğimiz yılın sonunda ve bu yıl başında prim ödemesi yapılmadı. Bu durumda bizim buna yönelik bir hakkımız var mıdır?
CEVAP: Prim, işçinin başarısının artması için ödül mahiyetinde verilen ek ödeme şeklinde tanımlanmaktadır. İşyerinde prim uygulaması bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırıla bilinir. Ancak, iş sözleşmesinde kararlaştırılmamış olsa dahi işverence tek taraflı olarak düzenli şekilde yapılan prim ödemeleri işyeri şartı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla gerek iş sözleşmesinde kararlaştırılsın gerekse de sözleşme ile değil de bir işyeri şartı olarak uygulansın bu durumlarda prim uygulamasının işverence tek taraflı olarak ortadan kaldırılması veya azaltılması mümkün olamayacaktır. Prim uygulaması yönünden işçi aleyhinde yapılan bu değişiklik çalışma koşularında değişiklik olarak değerlendirilir ve işçinin yazılı onayı aranmaktadır. Yargıtay’ın görüşü de bu mahiyettedir.
Dolayısıyla, sorunuzdan anladığım kadarı ile işyerinizde uzun bir süredir devam eden prim uygulaması iş sözleşmenizde kararlaştırılmamış olsa bile bir işyeri şartı mahiyetindedir. Sizin prim uygulamasının kaldırılmasını yazılı bir şekilde onaylamadığınız sürece bu durum sizi bağlamayacaktır. Prim alacağınız için icra takibi veya bir alacak davası açabilirsiniz.
Ayrıca primlerin gününde ödenmemesi işçiye haklı nedenle derhal fesih imkanı da verebilmektedir.  
 

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa