08 Mart 2011 19:07

Metal işçisiyle aynı safta

Paylaş

MESS’le Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde Türk Metal üyesi işçilerin saat ücretlerine yapılan 20-40 kuruşluk zam sonrasında Birleşik Metal-İş’in ne yapacağı elbette metal işçileri arasında olduğu kadar sendikal camiada da merak konusuydu.

Birleşik Metal-İş öncelikle Türk Metal’in imzaladığı, bir yandan büyük kârlar açıklanıp, üretim rekorlarının kırıldığı bir iş kolunda yüzde 5 dolayında bir ücret zammının metal işçisini aşağılama anlamına gelen sözleşmeye imza atmayacağını açıklayarak, grev dahil her mücadeleyi göze aldığını ortaya koydu. Nitekim bu tutumunu sürdüren ve işçilerle “Nasıl bir mücadele hattı” izleyeceğini de tartışan Birleşik Metal-İş Sendikasının, örgütlü olduğu 33 işyerinde grev kararı aldığını biliyoruz.

Bu süreçte Türk Metal’in, saldırgan ve işçileri Birleşik Metal-İş’in mücadele etme tutumuna karşı kışkırtan, “Birleşik Metal-İş’in eninde sonunda kopya sözleşmeye imza atacağını” iddia eden bildiri ve broşürler yayımladığını ve Birleşik Metal-İş’in de Türk Metal’in bu tutumuna meydan okuduğunu, bu süreci az çok izleyenler biliyor.

Şimdi bir yandan Türk Metal ve Birleşik Metal-İş arasındaki bu karşılıklı polemik üslubundaki açıklamalar sürerken; işçiler arsında da bir yandan bir rekabet kışkırtılsa da Türk Metal üyesi metal işçilerinin bir gözlerinin de Birleşik Metal-İş’in nasıl bir mücadele vereceği ve nasıl bir sözleşmeye imza atacağında olduğunu da herkes biliyor. Çünkü Birleşik Metal-İş Türk Metal’in sözleşmesine imza atmaz, daha iyi bir sözleşme yaparsa; “Yapılabilecek en iyi sözleşme budur” iddiası üstünden tozu dumana katan Türk Metal’e üye işçinin gözünde de Türk Metal, “İşçiyi satan sendika” konumuna düşecektir. Ve bunun da mutlaka Türk Metal’e çıkacak bir faturası olacaktır. Ki, bu faturanın ne kadar büyük olacağını da şimdiden kestirmek zordur! Türk Metal Sendikasının, Birleşik Metal-İş’in sözleşmeye imza atmamasına böyle celallenmesinin, celallenmeyi de bırak aşırı tepki göstermesinin nedeni de çıkacak faturanın büyüklüğünün Türk Metal’i bu faturanın altında bırakabileceğidir.

Ve elbette bu 15 bin metal işçisinin MESS’e karşı mücadeleye atılacağı bu süreç; başta Türk Metal’e üye metal işçisi olmak üzere, Türkiye’nin tüm işçilerinin, sendikalarının, emekten yana güçlerinin var güçleriyle Birleşik Metal-İş Sendikası ve üyesi metal işçilerinin arkasında olması gerektiği bir süreçtir.

Türk Metal üyesi metal işçileri için de bu grevin başarısı çok önemlidir; çünkü metal işçisi yıllardır, MESS’le Türk Metal’in kapalı kapılar arkasında bir gün sabah kalktığında, sözleşmeyi imzaladığı “müjdesi”yle yüz yüze kalmıştır. Şimdi Birleşik Metal-İş, metal işçisinin bu makus talihini yenmek üzere harekete geçmiştir ve başarısı sadece Birleşik Metal-İş’in üyelerinin değil tüm metal işçilerinin, hatta tüm işçi sınıfının başarısı olacaktır. Ve eğer bu başarılabilirse, Türk Metal yöneticileri de bundan böyle, işçinin hayır diyeceği bir sözleşmeye imza atamayacaklardır.

Öte yandan Birleşik Metal-İş’e üye işçiler, aldıkları grev kararıyla MESS’e karşı bir mücadele açmışlardır ki MESS; Türkiye’de işçi sınıfı mücadelesi içinde sermayenin koçbaşı olan bir patron sendikası merkezidir. MESS’e geri adım attırmak tüm sermaye güçlerine, sınıfa yönelik saldırılarında geri adım attırmak anlamına gelecektir. Birleşik Metal-İş ve üyesi işçiler şimdi bu merkeze karşı mücadele mevziine girmiştir.

Ve eğer Birleşik Metal-İş üyesi işçiler MESS’e, geri adım arttırırsa bu, 1989 Bahar eylemleri sonrasında MESS’e karşı işçilerin ilk önemli başarısı olacak; aynı zamanda sendikal hareketin yeni bir mücadele mevziine girmesi için son derece önemli bir dayanak teşkil edecektir.

Bu yüzden Birleşik Metal-İş’in attığı adım, elbette öncelikle metal işçilerinin mücadelesi için önemlidir. Ama bu adım, tüm işçi sınıfı, emek mücadelesi için de son derece önemli bir adımdır. Bu yüzden de şu iş kolu bu konfederasyona üye demeden tüm sendikalar, emek örgütleri, emekten yana çevreler, partiler bu mücadeleyi kendi mücadeleleri olarak algılayıp tüm güçleriyle Birleşik Metal-İş ve üyesi işçilerle aynı safa girmekle yükümlüdürler.

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa