01 Mart 2011 14:33

Kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız

Paylaş

SORU: İki yıldır bir fabrikada çalışıyorum. İşe girerken iş sözleşmesini bir yıllık yapmıştık. Ancak, yıl bitiminde yeniden bir sözleşme yaptık bir yıl süreli. Bu durumda benim kıdem ve ihbar tazminatı hakkımı alabilmem mümkün mü? Teşekkür ederim.

CEVAP: İş Kanunu, iş sözleşmelerini belirli bazı türlere bölmüş ve bunlarla ilgili özel hükümler düzenlemiştir. Buna göre, iş türleri arasında, sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri, kısmi süreli veya tam süreli iş sözleşmeleri, deneme süreli iş sözleşmeleri, takım sözleşmeleri ile oluşturulan iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma ve belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri yer almaktadır.

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde iş sözleşmesi belirsiz süreli sayılmaktadır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesine ise belirli süreli iş sözleşmesi denilmiştir. Örneğin, iş sözleşmesinin bir yıllık olarak yapılması veya bir inşaatın yapılıp bitirilmesi gibi. Tabii, iş sözleşmeleri gibi, bu da yazılı olarak yapılmalıdır. Burada dikkat edilecek husus, somut objektif olarak işin sona erdiğinin tespit edilebilmesidir.

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiye salt sözleşmenin belirli süreli olmasından dolayı belirsiz süreli çalıştırılan işçiye göre farklı işlem yapılamayacağı da kanunun amir hükmüdür.

Kanunda belirli süreli iş sözleşmesinin esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı hüküm altına alınmış ve aksi halde sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı belirtilmiştir. Örneğin, bir inşaatın yapımı bitmediği için iş sözleşmesinin süresinin uzatılması esaslı bir neden olarak yorumlanabilir. Ancak, bir işçi ile birer yıllık sözleşmeler yapıp, her yıl bu sözleşmeyi yenilemek zincirleme sözleşmeler yapmak anlamına gelir.

Dolayısıyla, böyle bir durumda, sizin birer yıl ara ile yaptığınız iş sözleşmesinin esaslı bir neden olmadığı tespit edilmesi durumunda zincirleme sözleşme olduğu kabul edilecektir. Dolayısıyla, kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız.
İhbar tazminatı ise, iş sözleşmesinin feshinin kim tarafından yapıldığı, ihbar süresi verilip verilmediği, haklı ve derhal bir fesih sebebinin belirtildiği gibi koşullara göre değişmektedir.
 

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa