Evrensel.net https://www.evrensel.net tr Emek Evrenseldir https://evrensel.net/nhy/upload/diger/favicon.ico https://www.evrensel.net/tema/evrensel16/img/apple-touch-icon-114x114.png Evrensel.net Kıdem tazminatı alacağı, işverenin işçiyi işe başlatmadığı tarihten hesaplanır https://www.evrensel.net/yazi/82624/kidem-tazminati-alacagi-isverenin-isciyi-ise-baslatmadigi-tarihten-hesaplanir https://www.evrensel.net/yazi/82624/kidem-tazminati-alacagi-isverenin-isciyi-ise-baslatmadigi-tarihten-hesaplanir? SORU: İşe iade davasında mahkeme 4+4 aylık ödenmesine karar verdi fakat işyeri hesabıma 5000 TL yatırdı. 2 sene önce açmıştım davayı şu an benim yerimde, kıdemimde çalışan işçilerin maaşını bilmiyorum. Geri kalan ücreti talep edebilmek için hangi davayı açmalıyım. İşe iade tazminatının eksik ödenmesi ile ilgili. Bu konuda bilgilendirirseniz memnun olurum. CEVAP: İşe iade davasında, mahkeme dava sonunda iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ve işçinin işe iadesi ile birlikte işçinin en çok 4 aya kadar boşta geçen ücreti ile işçinin işe iade başvurusu yapmasına rağmen, işçinin işe alınmaması durumunda işe başlatmama tazminatına da hükmedilmektedir. İşçinin boşta geçen ücreti olarak en çok dört aya kadar ücretine hükmedilmesinin nedeni, işe iade davasının Yargıtay incelemesi de dahil olmak üzere dört aylık bir sü..]]> Fri, 09 Nov 2018 04:15:39 +0300 İstifa eden işçi de yıllık izin ücretini alabilir https://www.evrensel.net/yazi/82581/istifa-eden-isci-de-yillik-izin-ucretini-alabilir https://www.evrensel.net/yazi/82581/istifa-eden-isci-de-yillik-izin-ucretini-alabilir? SORU: İşten ayrılırsam, yıllık izin ücretimi alabilirmiyim? CEVAP: Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin dinlenme hakkı olarak anayasal bir hak olarak düzenlenmiş ve vazgeçilemeyecek bir haktır. Anayasanın 50. maddesinde “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” ve İş Kanunu’nun 53. maddesinin 2. fıkrasında, “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez” hükmü yer alır. Yıllık ücretli iznin kullandırıldığını işveren ispatlamakla yükümlüdür. Yıllık ücretli izin hakkını kullanabilmesi için işçinin o işyerinde, işe başladığı tarihten itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. İş sözleşmesi devam ettiği müddetçe işçinin yıllık ücretli iznini kullanma hakkı, işverenin de işçinin hak kazandığı bu izinleri kullandırma yükümlülüğü devam etmektedir. İş..]]> Fri, 02 Nov 2018 04:10:08 +0300 Kıdem tazminatı peşin olarak ödenmelidir https://www.evrensel.net/yazi/82531/kidem-tazminati-pesin-olarak-odenmelidir https://www.evrensel.net/yazi/82531/kidem-tazminati-pesin-olarak-odenmelidir? SORU: İyi günler, ben işyerinden 07.09.2018 tarihi itibari ile çıkış aldım. Bu işyerinde 15 aydır çalışmaktayım. Ancak, işverenim ihbar ve kıdem tazminatımı nakit ödemek yerine, ileri tarihli senet imzalattı. Bunun hükümlülüğü nedir? Bu parayı o tarihte ya da hemen almam mümkün müdür? CEVAP: Kıdem tazminatının hangi şartlarda ödeneceğine ilişkin hükümler, 1475 sayılı eski İş Kanununun yürürlükteki tek maddesi olan 14. maddesine göre düzenlenmekte ve ödenmektedir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile doğan bir alacak olup, sözleşmenin kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona erdirilmesi halinde işçiye veya işçinin ölümü halinde işçinin mirasçılarına kıdem tazminatına hak kazanıldığı tarihte ödenmelidir. Kıdem tazminatı, hak kazanıldığı anda muaccel hale gelmiş sayılır ve ödenmesi gerekir. Kıdem tazm..]]> Fri, 26 Oct 2018 04:10:09 +0300 Uzun süre aynı vardiyada çalışan işçinin vardiyası değiştirilemez https://www.evrensel.net/yazi/82437/uzun-sure-ayni-vardiyada-calisan-iscinin-vardiyasi-degistirilemez https://www.evrensel.net/yazi/82437/uzun-sure-ayni-vardiyada-calisan-iscinin-vardiyasi-degistirilemez? SORU: Merhabalar, ben 3 yıldır bir fabrikada vardiyalı çalışmaktayım. 3 yıldır C vardiyasında vardiya tutuyorum. Ekip arkadaşlarım, amirlerim ve kurulu bir düzenim var. Küçük bir kaza geçirdim ve 8 günlük bir rapor aldım. Sonrasında işyerindeki arkadaşımın bana ulaşmasıyla vardiyamın bölüm şefi tarafından değiştirildiğini öğrendim. İmzalamamız için bir kağıt sunulmuş ve bundan sonra düzenin böyle olması isteniyor. Ben başka vardiyada çalışmak istemiyorum, kurulu bir düzenim var. İşyerindeki düzenim de tamamen değişecek. Ben bu kağıdı imzalamayı ve vardiya değişikliğini kabul etmiyorum. Bunun sonucunda nelerle karşılaşabiliriz? Bölüm içerisinde 4 kişinin karışılıklı olarak vardiyası değişti ve kimse bu durumdan memnun değil. CEVAP: İşveren, iş sözleşmesinin veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulama..]]> Fri, 12 Oct 2018 04:10:27 +0300 Sadece gözaltına alınmak işten atılma nedeni olmaz https://www.evrensel.net/yazi/82290/sadece-gozaltina-alinmak-isten-atilma-nedeni-olmaz https://www.evrensel.net/yazi/82290/sadece-gozaltina-alinmak-isten-atilma-nedeni-olmaz? SORU: İşyerinde çalışırken gözaltına alınan bir işçi, işten tazminatsız olarak çıkarılabilir mi? CEVAP: İş Kanunu’nun, “işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı”nı düzenleyen 25. maddesinde, fesih halleri dört başlık altında düzenlenmiştir. 1- Sağlık sebepleri; 2- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri; 3- Zorlayıcı sebepler ve 4- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması. Bu hallerden, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ile ilgili olarak işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi halleri dışında, işçi, kıdem tazminatı alma şartlarını taşıyor ise, (iş sözleşmesi bir yıldan uzun, belirsiz süreli iş sözleşmesi...) ise kıdem tazminatına hak kazanılarak işten çıkartılır. İşçinin gözaltına alınması da zorlayıcı bir sebep olsa da başka başlık altında ele alınmış ve sadece gözaltına almanın veya tutuklamanın iş sözleşmes..]]> Fri, 21 Sep 2018 04:23:35 +0300 Askerlik nedeniyle ayrılanlar tazminat alabilir https://www.evrensel.net/yazi/82249/askerlik-nedeniyle-ayrilanlar-tazminat-alabilir https://www.evrensel.net/yazi/82249/askerlik-nedeniyle-ayrilanlar-tazminat-alabilir? SORU: Merhaba izninizle birkaç sorum var, yanıtlarsanız sevinirim. 3 senedir bir şirkette asgari ücretle çalışıyorum. İşveren hem fazla mesai ücretlerini ödemiyor hem de genel tatil ve bayram tatillerinde çalıştırmasına rağmen fazla ücret ödemiyor ve ayrıca şu ana kadar da hiç ücretli izin kullanmadım. Şimdiki bedelli askerlik yasasından faydalanıp tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum. İşverenin herhangi bir problem yaratması durumunda genel ve bayram tatil ücretlerimin ödenmediğini belirtip iş akdimi feshedebilir miyim? Ayrıca daha yeni öğrendim ki işveren beni şu ana kadar başka bir ilçede çalışıyor göstermiş. Halbuki 3 senedir hep aynı yerde çalıştım. Bu durum haklı fesih sebebi olabilir mi? Çünkü elimde maliye ve belediye denetimlerinde adımın, T.C. numaramın, işyeri adresinin yazdığı resmi evraklar mevcut. CEVAP: 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun kıdem tazmin..]]> Fri, 14 Sep 2018 04:07:51 +0300 Ücretsiz izin https://www.evrensel.net/yazi/82160/ucretsiz-izin https://www.evrensel.net/yazi/82160/ucretsiz-izin? SORU: Merhaba, ben bir işyerinde işçi kadrosu adı altında çalışmaktayım. Ücretsiz izin hakkında bilgi almak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler CEVAP: 4857 Sayılı İş Kanununda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında iş sözleşmesinin askıya alınması haline yer verilmemiştir. İş Kanununda da ücretsiz izin uygulaması da sadece Kanunun 74. maddesinde yer almaktadır. Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı maddede ücretsiz izin, “İsteği halinde kadın işçiye, 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. (Ek cümle: 29/1/2016-6663/22 md.) Bu izin, 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz” şeklinde düzenlenmiştir...]]> Fri, 31 Aug 2018 03:15:31 +0300 İşçi açısından haklı nedenli fesih gerekçeleri 24. maddede sayılanlarla sınırlı değildir https://www.evrensel.net/yazi/82115/isci-acisindan-hakli-nedenli-fesih-gerekceleri-24-maddede-sayilanlarla-sinirli-degildir https://www.evrensel.net/yazi/82115/isci-acisindan-hakli-nedenli-fesih-gerekceleri-24-maddede-sayilanlarla-sinirli-degildir? SORU: Merhaba; Çalışmakta olduğum şirketten aşağıdaki haklı nedenleri göstererek geçen hafta noter yolu ile iş feshi yaptım. Ancak şirket nedenleri asılsız göstererek ihtara olumsuz cevap vereceklerini ilk olarak sözlü ilettiler ve beni 3 gün işe gelmediğim için 29 kodlu işten çıkış yapacaklarını ifade ettiler. Bende durumu iş mahkemesine yolu ile çözme kararı alacağım. Sizden ricam aşağıdaki nedenleri inceleyip haklı feshe giren ve girmeyen maddeleri yazabilir misiniz? Gerçekten tüm yazılarını okudum. En son size de haklı fesih nedenleri sorup değerli görüşlerini almak istedim. Teşekkürler. “1- XXX A.Ş’de bilgi işlem departmanında çalışıyordum. Ancak şirket sahibi olan kişilerin 10 civarında farklı alanlarda şirketleri bulunmaktadır. Benden bu şirketlerde bilgi işlem alanında destek olunmam istenmiştir. Ancak bu durum iş sözleşmesinde veya başka bir evrak ile bana..]]> Fri, 24 Aug 2018 04:54:04 +0300 Bedelli askerlikte kıdem tazminatı https://www.evrensel.net/yazi/82074/bedelli-askerlikte-kidem-tazminati https://www.evrensel.net/yazi/82074/bedelli-askerlikte-kidem-tazminati? SORU: Merhabalar, kolay gelsin. Bedelli askerliğin torba yasa olarak meclisten geçmesi ile birlikte kamuda ve özel sektörde çalışan işçi ve emekçilerin akıllarına takılan birkaç soru var. Bu konu ile ilgili gazetemizin köşesinde yer verirseniz memnun oluruz? Kolay gelsin, teşekkür ederim. 1) İşçi olarak çalışan bedelli askerlikten yararlanacak, ücretsiz izinli sayılacak. Bu durumda işçi kıdem tazminatını askere giderken alabilir mi? 2) İşçi pozisyonunda çalışan biri Askere giderken tazminat alıp gitti ve gelince tekrar işe başlayabilir mi? 3) Askerlik görevini yerine getirdi ve gelince iş başvurusunda bulunması için gerekli süre nedir? CEVAP: 1475 sayılı eski İş Kanununun yürülükteki kalan tek maddesi olan 14. maddesi, kıdem tazminatının alınmasına ilişkin koşulları düzenlemektedir. Bu maddenin ilk fıkrasının üçüncü bendin..]]> Fri, 17 Aug 2018 04:25:40 +0300 İşveren fesih nedenini dava aşamasında değiştiremez https://www.evrensel.net/yazi/81949/isveren-fesih-nedenini-dava-asamasinda-degistiremez https://www.evrensel.net/yazi/81949/isveren-fesih-nedenini-dava-asamasinda-degistiremez? SORU: Merhaba, esaslı değişikliğe binaen fesih yapmam lazımken, devamsızlıktan dolayı iş sözleşmem fesih oldu ve dava şirket lehine ilerliyor. - 7 yılı tamamladığım işimde, istemediğim halde tarafıma birim değişikliği yapılmak istendi; - 12 Ocak’ta tarafıma görev değişikliği formu verildi, hafta sonu varolan işten vardiyalı sisteme geçiş işlemini kabul etmediğimi beyan ettim. Eski görevime iade isteğimin kabul edilmediğini, işlerimin yeni gelen birine verildiğini ve tarafıma sözel fesih gerçekleştirildiğine dair o gün içinde ihtarı çektim. 17 Ocak’ta yeni vardiyalı görev yerimin adı yazılarak devamsızlık yapıldığı tarafıma ihtar gönderildi ve 26 Ocak’ta da fesih ihtarnamesi gönderildi. - Hakim duruşmada karşı tarafın devamsızlık feshine binaen tanıkları dinletecek. Benim görevlerimi alan kişi mail yoluyla irtibat kurduğum ve bulunduğum birim katında herkes şahit; ama ben kişileri tanık g&oum..]]> Fri, 27 Jul 2018 04:15:48 +0300 Özel güvenlik görevlileri gece 7.5 saatten fazla çalışabilir https://www.evrensel.net/yazi/81905/ozel-guvenlik-gorevlileri-gece-7-5-saatten-fazla-calisabilir https://www.evrensel.net/yazi/81905/ozel-guvenlik-gorevlileri-gece-7-5-saatten-fazla-calisabilir? SORU: Merhaba, Devrim Hanım öncelikle iyi çalışmalar. Ben 4.5 yıldır bir fabrikada taşeron olarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. İşe girişimde sözleşmem 3 vardiya çalışması şeklindeydi Son ayımda ise bana zorla gece vardiyası yazılıyor. Bu üçüncü hafta gece çalışmam ve rızam da alınmıyor. Ruh sağlığımın bozulduğunu düşünüyorum. Evliyim ve aileme olan sorumluluklarımı aksatmam dışında ayrıca asabileştim ve iş performansımı da düşürüyor bu durum. Yasal olarak ne yapabilirim? Alakanıza teşekkürler. CEVAP: İş Kanunu’nda gece, kanunun 69. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, gece “En geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve herhalde en fazla on bir saat süren dönem” olarak belirlenmiştir. Gece çalışması, faaliyetin günün 24 saatinde kesintisiz sürdü..]]> Fri, 20 Jul 2018 03:10:14 +0300 Kasten yaralamadan yargılanması gerekir https://www.evrensel.net/yazi/81877/kasten-yaralamadan-yargilanmasi-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/81877/kasten-yaralamadan-yargilanmasi-gerekir? SORU: Devrim Hanım, ben Gaziantep’te bir otelde 3 yıl 10 ay kadar ön büro müdürü olarak çalıştım. 3 Temmuz 2018 tarihinde hem patronumuz hem de genel müdürümüz ile odasında biraz sorun yaşadık. Bana küfür etti, telsiz telefonu yüzüme attı ancak yüzüme gelmedi. Tam kalktığım anda benim çeneme sert bir yumruk attı ve çenemi kırdı. Ağzımdan kan geldi. Kendi imkanlarımla hastaneye gittim ve darp raporu aldım. Ayrıca karakola şikayette bulundum. Bir gün sonra çenemden ameliyat oldum. 20 günlük rapor aldım. Oteli aradım ve beni işten çıkardıklarını öğrendim. Rapor tarihim hastaneye başvurduğum tarih 3 Temmuz 2018. Bir de beni hırsızlıkla suçlayarak çıkış vermişler. Bu konuda neler yapmam gerekir? CEVAP: Öncelikle geçmiş olsun. Yaklaşık 4 yıldır çalıştığınız işyerinizden böyle bir olay ile ayrılmak durumunda kalmanız &..]]> Sat, 14 Jul 2018 04:22:57 +0300 Fiili bir çalışma olmadığı için karar yasaldır https://www.evrensel.net/yazi/81774/fiili-bir-calisma-olmadigi-icin-karar-yasaldir https://www.evrensel.net/yazi/81774/fiili-bir-calisma-olmadigi-icin-karar-yasaldir? SORU: Devrim Hanım merhabalar. Ben, 3 Mayıs 2011 tarihinde özel bir firmada çalışmaya başladım ve 3 Mayıs 2018’de bu firmadan çıkartıldım. Bütün haklarımı kazandığım söylendi sadece yıllık izin ücretinin yatırılmayacağı söylendi. 2017 döneminden kalan 10 günlük izin hakkımı alabileceğim ama 2018 dönemine ait izin ücretini alamayacağım söylendi. Sebep ise 2 Mayıs’ta yıl tamamlanması sebebiyle 20 günlük hak kazanmış olmama rağmen 3 Mayıs’ta çıkartılmam sebebi ile 1 günlük hizmet dönemi ile sadece 1 günlük izin ücreti yatırılacağı geri kalan 19 günün ise hizmet süresinin sonlandığı ve çalışmayan birine izin veremem gerekçesi ile yapılamayacağı bildirildi. Bu yasal bir durum mu? Bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. CEVAP: Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin dinlenme hakkı olarak ..]]> Fri, 29 Jun 2018 04:11:07 +0300 Zam yapılmaması işçi açısından haklı fesih nedeni değildir https://www.evrensel.net/yazi/81675/zam-yapilmamasi-isci-acisindan-hakli-fesih-nedeni-degildir https://www.evrensel.net/yazi/81675/zam-yapilmamasi-isci-acisindan-hakli-fesih-nedeni-degildir? SORU: Merhabalar, ben özel bir şirkette 2006 yılında maliyet mühendisi olarak işe başladım. 2009 yılından itibaren de kalite güvence müdürü olarak görevime devam ettim. 2013 yılında ise kalite sistemlerinden sorumlu fabrika müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başladım. En son maaş zammında firma zam ortalaması yüzde 15-16 gibi rakamlardayken bana yüzde 7.5 (400 TL) zam yapıldı. Bu konuda tarafıma haksızlık yapıldığını düşünerek yönetimle de bir kaç defa görüştüm, halen cevap beklemekteyim. 2 yıl öncesine kadar eş değer maaş aldığımız mühendis, ustabaşı, pazarlamacı, muhasebe müdürü benden en az 2 bin TL fazla maaş almaktadır. Zam artışı ile ilgili noter aracılığıyla ihtarname çeksem uygun olur mu? Bu sebepten dolayı işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim? Nasıl bir yol izlememi tavsiye edersiniz? CEVAP: Genel kural olarak işçinin bir iş s&o..]]> Fri, 15 Jun 2018 03:06:47 +0300 İşyerlerinde gece çalışmasına itiraz edilebilir https://www.evrensel.net/yazi/81630/isyerlerinde-gece-calismasina-itiraz-edilebilir https://www.evrensel.net/yazi/81630/isyerlerinde-gece-calismasina-itiraz-edilebilir? SORU: Devrim Hanım iyi günler. Geçen öğrenmiş olduğum bir bilgiye göre şu an çalışmakta olduğum işyerinin gece çalışma izni yok ama işe başladığım iki seneden bu yana 12 saat üzerinden iki vardiya çalışıyor. Bu sorunu hangi kurum ya da birimlere iletsem sonuç alabilirim? Şu an gece yıpranma haklarımız da yatmıyor bordrolarda. Teşekkürler CEVAP: İş Kanunu’nda gece, kanunun 69. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, gece “En geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve herhalde en fazla on bir saat süren dönem” olarak belirlenmiştir. Gece çalışması, faaliyetin günün 24 saatinde kesintisiz sürdürülmek zorunda kalındığı; faaliyetin en azından günün gündüz bölümünü aşıp gece de devam ettiği ve bu bakımdan da günlük çalışmanın vardiya adı altında ayrı..]]> Fri, 08 Jun 2018 03:30:08 +0300 Alacak davası ile haklarınızı talep edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/81531/alacak-davasi-ile-haklarinizi-talep-edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/81531/alacak-davasi-ile-haklarinizi-talep-edebilirsiniz? SORU: İyi günler. Ben özel bir sitede 12 saat üzerinden çalıştırılıyorum ve ayrıca resmi günlerde tatilim de yok. 15 günde bir tatilim var ve bir kadın olarak tek çalışıyorum ve buna rağmen işten çıkarıldım. 2 buçuk yıl gündüz çalıştım ve yaklaşık 3 aydır gece çalışmaktaydım. Benim haklarım nelerdir? CEVAP: İyi günler. Sorunuzda belirtmiş olduğunuz çalışma koşullarında kanuna aykırı birçok husus bulunuyor maalesef. Sorunuzda belirtmiş olduğunuz sıra ile bu hususları tek tek cevaplamakta yarar var. Öncelikle 12 saat üzerinden çalıştırılmanız ile başlayalım. İş Kanununun 63. maddesi, çalışma süresi başlığı altında, emredici bir hüküm olarak, çalışma süresini haftada en çok 45 saat olarak belirlemiş ve bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağ..]]> Fri, 25 May 2018 04:15:13 +0300 Gebelik durumunda 16 hafta çalıştırmama şartı bulunuyor https://www.evrensel.net/yazi/81437/gebelik-durumunda-16-hafta-calistirmama-sarti-bulunuyor https://www.evrensel.net/yazi/81437/gebelik-durumunda-16-hafta-calistirmama-sarti-bulunuyor? SORU: Merhaba, ben hamileyim ve şu an çalışıyorum. Hamileliğim 4. ayında. İnternette okudum 32 haftaya kadar mı çalışıyoruz acaba? Teşekkürler, iyi günler CEVAP: İş Kanunu’nun “Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni” başlıklı 74. maddesi, hamile kadın işçilerin çalıştırılması ve doğum öncesi ve doğum sonrası izinlerine ilişkin düzenlemeyi içermektedir. Kanun, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamalarını esas kabul etmektedir. Çoğul gebelik halinde de doğumdan önce çalıştırılmayacak süreye iki hafta süre daha ekleneceğini hüküm altına almıştır. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda da, kadın işçinin &cc..]]> Fri, 11 May 2018 04:12:52 +0300 İstifa eden işçi Kıdem Tazminatını hangi durumlarda alabilir? https://www.evrensel.net/yazi/81307/istifa-eden-isci-kidem-tazminatini-hangi-durumlarda-alabilir https://www.evrensel.net/yazi/81307/istifa-eden-isci-kidem-tazminatini-hangi-durumlarda-alabilir? SORULAR: “Ben 12 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. Kendim bazı sorunlardan dolayı bırakmak istiyorum. Bu durumda tazminatımı alabilir miyim?” “İyi günler işyerimden kendi isteğim ile ayrıldığım zaman her hangi bir tazminat hakkım oluyor mu acaba? Şimdiden teşekkür ederim.” CEVAP: Bugün köşemize benzer nitelikte aynı sorular geldiği için her iki soruya da tek bir cevap vermek daha uygun olacaktır. İş sözleşmesinin fesih hakkı, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. İş sözleşmesinin fesih hakkı İş Kanununda çeşitli başlıklar altına düzenlenmiştir. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 24. Maddesinde, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 25. Maddede, çalışma koşullarında değişik..]]> Fri, 20 Apr 2018 04:15:41 +0300 İşçinin ücreti bankaya net ücret olarak yatırılmalıdır https://www.evrensel.net/yazi/81213/iscinin-ucreti-bankaya-net-ucret-olarak-yatirilmalidir https://www.evrensel.net/yazi/81213/iscinin-ucreti-bankaya-net-ucret-olarak-yatirilmalidir? SORU: Merhaba özel bir şirkette çalışıyorum. İşveren ile yaptığımız iş sözleşmesinde çalışma saatlerim 08.00-16.30 olarak belirlendi. Ama, ben şu an mesai saatleri 08.00-18.00 olarak çalışıyorum. Ayrıca, sözleşmede ücretim ise net 3 bin 800 TL (SGK giderleri, gelir vergisi giderleri fazla mesai vb. giderler hariç). Ama benim aldığım ücret aylık 25 saat fazla mesai ve 2 ayda bir yarım maaş ikramiye ile net ücretimi biraz geçiyor. Yani maaşıma fazla mesai ve ikramiye dahil olmuş oluyor. Bu durumda yasal olarak dava açma hakkım var mıdır? Ne yapabilirim? Saygılar. CEVAP: İş Kanunu’nun “işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24. maddesinde işçinin iş sözleşmesinin hangi şartlar altında haklı nedenle feshedebileceğine ilişkin halleri düzenlemektedir. 24. maddenin, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı II. fıkrasının &ls..]]> Fri, 06 Apr 2018 03:17:02 +0300 İşçinin vardiyası 3-4 günde bir değiştirilemez https://www.evrensel.net/yazi/81165/iscinin-vardiyasi-3-4-gunde-bir-degistirilemez https://www.evrensel.net/yazi/81165/iscinin-vardiyasi-3-4-gunde-bir-degistirilemez? SORU: Bir fabrikada 3 yıla yakın çalışmaktayım. Fabrika 3’lü veya zaman zaman 4’lü vardiya sisteminde çalışmaktadır. Benim sıkıntım vardiyamın ve çalışma yerimin 3-4 günde bir üst amir ve yönetici tarafından değiştirilmesi ve üç farklı vardiyada çalıştırmak zorunda bırakılmamdır. İşçiye, vardiyada yapılan değişiklikle ilgili haber verme durumu ise telefondan özelden mesaj atma şeklinde olmaktadır. Bu durumda acaba İş Kanunu ne belirtmektedir? Yardımcı olursanız sevinirim. CEVAP: İş Kanunu’nun 76. maddesinde, nitelikleri dolayısıyla devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve esasların, Çalışma ..]]> Fri, 30 Mar 2018 04:51:54 +0300 Vardiyalı çalışma şeklinin değiştirilmesi ve fesih hakkı https://www.evrensel.net/yazi/81118/vardiyali-calisma-seklinin-degistirilmesi-ve-fesih-hakki https://www.evrensel.net/yazi/81118/vardiyali-calisma-seklinin-degistirilmesi-ve-fesih-hakki? SORU: İyi günler, ben bir fabrikada 3 yıldır çalışıyorum. İşe girerken imzaladığımız sözleşmede, vardiyalı olarak çalışmayı kabul etmiştir yazıyordu. Ancak, biz sadece 2 vardiya çalışıyoruz. Şimdi bunu 3 vardiya yapmak istiyorlar. Acaba burada devreye 22. madde girer mi? Buna dayanarak iş sözleşmemizi feshedebilir miyiz? CEVAP: İş Kanunu’nun işin düzenlenmesi başlıklı 4. bölümünü ilk maddesi olan 63. maddesinde, çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olacağı düzenlenmiştir. Bu emredici bir hüküm olup, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı da maddede yer almaktadır. İş Kanunu’nun 76. maddesinde de, nitelikleri dolayısıyla devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işler..]]> Fri, 23 Mar 2018 01:13:14 +0300 İşveren itiraz ederse ara bulucuya başvurmanız gerekir https://www.evrensel.net/yazi/80978/isveren-itiraz-ederse-ara-bulucuya-basvurmaniz-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/80978/isveren-itiraz-ederse-ara-bulucuya-basvurmaniz-gerekir? SORU: Merhabalar. Ben, 15.08.2015 tarihinde işten çıkarıldım. İşveren tarafından İş Kanunu’nun 25. maddesine dayanarak işten çıkarıldığım için kıdem ve ihbar tazminatımı alamadım. İşe iade davası açtım ve dava şu an istinafta. Büyük ihtimalle davayı kazanacağım fakat emekli oldum ve en fazla bir yıl sürer dedikleri dava da üçüncü yılına girdi. İşe dönmek istemiyorum. Boşta geçen süre tazminatını da diğer işe iade davasından doğan haklarımı da istemiyorum. Kesinleşen işe iade kararı sonrası, 2015 yılında yapılan feshin işe başlamazsam geçerli fesih olacağı yazıyor yasada. Ben bunu, kıdem ve ihbar tazminatımı talep edebilirim diye anlıyorum. Bu durumda işe iade davasının kesinleşen kararından sonra doğrudan icraya gidebilir miyim kıdem ve ihbar tazminatım için? Yoksa tekrar alacak davası mı açmam gerekir? CEVAP: İyi günler, her ne kadar işe iade davalarının İş Kanunu&rsquo..]]> Fri, 02 Mar 2018 05:33:53 +0300 Kullanılmayan yıllık ücretli izinler ücrete dönüşecektir https://www.evrensel.net/yazi/80937/kullanilmayan-yillik-ucretli-izinler-ucrete-donusecektir https://www.evrensel.net/yazi/80937/kullanilmayan-yillik-ucretli-izinler-ucrete-donusecektir? SORU: 1 Ocak itibariyle işyerim bana bildirim yaparak 28 Şubat’ta iş akdimin sonlandırılacağını bildirdi ve kanuni haklarımı alacağımı bildirdiler. İşe başlama tarihim 11 Nisan 2011 ve işten çıkarılma tarihim 28 Şubat 2018. Şimdi burada şöyle bir durumumuz var, ben işten kendi isteğimle ayrılmadığım için 17.5 gün iznim var ve bana bu izinleri hemen bugün kullanmaya başla demişler, ben izin kullanmak istemiyorum, bu izinlerimi ödemeleri gerekmez mi? Diğer bir sorum ise; iş akdim firmam tarafından sonlandırıldığı için ihbar tazminatımı da ödemeleri gerekmiyor mu? Yoksa bu bana tanıdıkları 2 aylık süre ihbar için geçerli oluyor mu ? Bilgi vermeniz ricasıyla. CEVAP: İyi günler, ihbar tazminatına hak kazanabilme açısından önemli olan noktalardan biri de iş sözleşmesini fesheden tarafın kim olduğudur. İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim sürelerine bağlı kalınarak diğe..]]> Fri, 23 Feb 2018 04:15:48 +0300 Kavga işyeri ile ilgili değilse tazminat alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/80886/kavga-isyeri-ile-ilgili-degilse-tazminat-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/80886/kavga-isyeri-ile-ilgili-degilse-tazminat-alabilirsiniz? SORU: Merhaba, ben bir işyerinde çalışıyorum. Ancak, bundan beş yıl önce bir kavga olayı yüzünden bana dava açıldı ve hakkımda mahkeme 4 yıl hapis cezası verdi. Ben bu kararı temyize yolladım. Ama eğer, mahkemede bu karar bozulmazsa, bu hapis cezasını yattıktan sonra işe geri dönebilir miyim? CEVAP: İş Kanunu’nun “İşverenin haklı nedenle derhal feshi” başlıklı 25. maddesinin son bendi olan 4. bendinde yer alan düzenleme şu şekildedir: İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması. Bu durum ile iş sözleşmeniz, mahkeme kararının onanması durumunda, aldığınız hapis cezası, çalışma sürenize göre belirlenen bildirim sürenizden fazla olacağından haklı nedenle feshedilebilecektir. Ancak bu durumda, kıdem tazminatınız, eğer koşullar oluşmuş ise, tarafınıza ödenecektir. Sorunuzda işyerindeki kıdeminizin ne kadar olduğu belirli o..]]> Fri, 16 Feb 2018 04:51:49 +0300 Kadın işçi, ücretsiz doğum iznine kendi kararıyla ayrılabilir https://www.evrensel.net/yazi/80843/kadin-isci-ucretsiz-dogum-iznine-kendi-karariyla-ayrilabilir https://www.evrensel.net/yazi/80843/kadin-isci-ucretsiz-dogum-iznine-kendi-karariyla-ayrilabilir? SORU: Merhabalar. Ben, 30.08.2017 tarihinde doğum yaptım. Sonrasında kalan ücretli doğum izni ve 45 gün rapor aldım. Rapor bitiminde de hakkım olan 28 iş günü yıllık iznimi kullandım. Bu iznim de 09.02.2018 tarihinde sona eriyor. İşyerime şifahen 6 ay ücretsiz izin hakkımı kullanmak istediğimi söylediğimde olmaz denildi. Bu izin süreçleri sonrasında hakkım olan 6 aylık ücretsiz izin istemem ve verilmemesi şahsım adına haklı olarak istifa doğuruyor mu? Ayrıca bu almış olduğum doğum sonrası 45 gün rapor ve yıllık izin aleyhime sonuç doğurur mu? Teşekkürler, kolay gelsin. CEVAP: İş hukukunda, ücretsiz iznin yasal anlamda düzenlendiği yer, İş Kanunu’nun “Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni” başlıklı 74. maddesidir. Kanun, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamalarını e..]]> Fri, 09 Feb 2018 05:26:08 +0300 Ara bulucuya başvurmadan dava açamazsınız https://www.evrensel.net/yazi/80662/ara-bulucuya-basvurmadan-dava-acamazsiniz https://www.evrensel.net/yazi/80662/ara-bulucuya-basvurmadan-dava-acamazsiniz? SORU: Merhabalar. İşveren beni haksız yere işten çıkardı ve sonrasında da kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesailer vs. gibi haklarımı alamadım. 01.11.2012 - 08.08.2014 tarihleri arasında bu işyerinde çalıştım. İşyerine bir ihtarname gönderdim ve cevap olarak tarafıma, haksız kazanç elde etmeye çalıştığımı yazmışlar. Sonrasında da maddi durumum müsait olmadığı için dava açamadım. Daha sonra isterseniz uzlaşabiliriz, senet verelim dediler. Kabul ettim ama senetleri de ödemediler. Şimdi dava açmak istiyorum. Avukat tutma durumun da olmadığı için kendim uğraşmak istiyorum. Elimde senetler mevcut. Ben bunlarla kendi başıma dava açabilir miyim? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. CEVAP: İyi günler, öncelikle belirtmek istediğim husus, eğer bir avukatla anlaşma yapmaya mali gücünüz elvermiyor ise, bu durumda bulunduğunuz ildeki baroya giderek baronun adli..]]> Fri, 12 Jan 2018 04:15:16 +0300 Çalışma koşullarında esaslı tarzda değişiklik koşulu https://www.evrensel.net/yazi/80568/calisma-kosullarinda-esasli-tarzda-degisiklik-kosulu https://www.evrensel.net/yazi/80568/calisma-kosullarinda-esasli-tarzda-degisiklik-kosulu? SORU: İyi günler, hayırlı işler. Ben 9 yıldır bir fabrikada iki vardiya çalışıyorum. Fakat ilerleyen günlerde işveren bunu üç vardiyaya çıkarmayı düşünüyor. Ben de bunu kabul etmek istemiyorum. Bunun sonuçları neler olabilir? Yardımcı olursanız sevinirim, kolay gelsin. CEVAP: İş Kanunu’nun 22. maddesinde, “Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi” başlığı altında, işverenin, iş sözleşmesinin veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulaması ile oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmak istemesi durumunda bu yapacağı değişikliği nasıl ve ne şekilde yapması gerektiğine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu maddeye göre, bu madde kapsamında yapılacak değişikliklerin iş ile ilgili “esaslı” nitelikte değişiklikler olması gerekmektedir. Bu esaslı değişikliklere &ou..]]> Fri, 29 Dec 2017 04:10:30 +0300 Mobbing haklı nedenle fesihe olanak tanır https://www.evrensel.net/yazi/80478/mobbing-hakli-nedenle-fesihe-olanak-tanir https://www.evrensel.net/yazi/80478/mobbing-hakli-nedenle-fesihe-olanak-tanir? SORU: Ben 1998 yılından beri aynı firmada çalışıyorum. Fakat 2000 senesinde işten giriş ve çıkışımı yapmışlar. Benim bundan hiç bir şekilde haberim olmadı. Ben burada çalışmaya hala devam etmekteyim. Geçen sene işimden dolayısıyla ağır ameliyat oldum ve istirahatli olmama rağmen hemen işime de döndüm. Şu an çalışıyorum. Fakat ağırlık kaldıramadığım için bana olmadık işler yaptırmaya çalışıyorlar. Ayrıca, toplum içinde kırıcı ve rencide edici laflar söylüyorlar, ithamlarda bulunuyorlar. Yalnızken birşey olmamış gibi davranıyor. Ne yapmam gerekiyor? İyi günler, teşekkürler. CEVAP: İşçiler aleyhine karşılaşılan hukuka aykırı uygulamalardan bir de işçinin haberi olmadan evrak üzerinde işçinin işyerinden sigorta kayıtlarında girdi-çıktısının yapılmasıdır. İşçiye daha az kıdem tazminatı ödemek için yapılan bu uygulama hukuka aykırıdır ve iş&ccedi..]]> Fri, 15 Dec 2017 04:51:57 +0300 Dava açmadan önce SGK’ye başvuru yapılmalı https://www.evrensel.net/yazi/80333/dava-acmadan-once-sgkye-basvuru-yapilmali https://www.evrensel.net/yazi/80333/dava-acmadan-once-sgkye-basvuru-yapilmali? SORU: Ben Düzce’de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışmaktayım. İşe giriş tarihim 22.08.2011’dir. İşyerinde çalışırken 02.06.2016 tarihinde iş kazası geçirdim. O zamandan beri de raporluyum. Beş kez ameliyat oldum. Bu süreçte maalesef işyeri bana sahip çıkmadı. Şimdi işbaşı yapacağım. Aldığım bir duyuma göre, işveren bana işbaşı yaptırmayacakmış. Benim bu durumda nasıl hareket etmem lazım? Bana yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı işler. CEVAP: Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz. İş kazaları maalesef ülkemizde çalışma hayatında gerekli tedbir ve önlemlerin alınmaması nedeniyle sıkça yaşanmakta. İş kazası geçiren bir işçi öncelikle bu kazanın bir iş kazası olarak kayıt altına alınmasını sağlamalı. Çünkü iş kazası olarak yaşanan olay, bazı durumlarda iş kazası olarak kayıt altına alınmamakta ve bu durumda da, işç..]]> Fri, 24 Nov 2017 03:21:59 +0300 İşveren 'bizde böyle' diyerek anayasal dinlenme hakkını engelleyemez https://www.evrensel.net/yazi/80291/isveren-bizde-boyle-diyerek-anayasal-dinlenme-hakkini-engelleyemez https://www.evrensel.net/yazi/80291/isveren-bizde-boyle-diyerek-anayasal-dinlenme-hakkini-engelleyemez? SORU: İyi günler. Ben size Bursa’dan yazıyorum. Ben özel sektörde 1.5 yıldır çalışmaktayım. İşyerinden senelik iznimi istedim vermediler. O zaman ‘Parasını verin’ dedim onu da vermediler. İşveren, ‘Ne senelik izin var ne de ücreti var. Bizde böyle bir şey yok’ dedi. Bu konuda ne yapmam gerekiyor? Saygılarımla. CEVAP: Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin dinlenme hakkı olarak anayasal bir hak olarak düzenlenmiş olup vazgeçilemeyecek olan bir düzenlemedir. Anayasa’nın 50. maddesinde “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” diyerek ve İş Kanunu’nun 53. maddesinin 2. fıkrasında, “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez” denilerek bu hakkın kullandırılması için ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yıllık ücretli izin hakkını kullanabilmesi için işçinin o işyerinde, işe başladığı tarihten itibaren deneme süresi d..]]> Fri, 17 Nov 2017 04:08:49 +0300 Patron işten ayrılmış gibi göstermişse dava açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/80197/patron-isten-ayrilmis-gibi-gostermisse-dava-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/80197/patron-isten-ayrilmis-gibi-gostermisse-dava-acabilirsiniz? SORU: Merhabalar. Özel bir eğitim kurumunda çalışıyordum ancak kurum satıldı ve alan firma kendi şirketi olduğu için personel istemedi. Sözleşmesi biten öğretmenler istifa ettiler. Benim de tazminatımı ödeyeceklerini söylediler ama istifa dilekçem olmamasına rağmen işten ayrılma olarak çıkış yapılmış. Ne yapmalıyım? Teşekkür ederim. CEVAP: İyi günler. Maalesef, konu ile ilgili yapılan araştırmalar, iş güvencesi, ücret güvencesi ve istihdam koşulları açısından en olumsuz koşullardaki eğitim emekçilerinin özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler olduğunu gösteriyor. Bu açıdan ayrıca, konu ile ilgili yasal metinlerin karışıklığı ve uygulama ile çelişkileri de sorunların bir diğer dayanağı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun “Özlük hakları ve sorumluluklar” başlıklı 9. maddesinin ilk fıkrasında, &ld..]]> Fri, 03 Nov 2017 04:52:04 +0300 Üç aylık ücretiniz tutarında tazminat da talep edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/80153/uc-aylik-ucretiniz-tutarinda-tazminat-da-talep-edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/80153/uc-aylik-ucretiniz-tutarinda-tazminat-da-talep-edebilirsiniz? SORU: İyi günler. Ben, kamuya bağlı çalışan özel bir şirkette 2.5 yıl görev yaptım. Daha sonra askerlik nedeni ile işten ayrıldım. Fakat tazminat alamadım. Askerden geleli 1.5 yıl oldu ama hala tazminatımı alamadım. 1 yıl da askerlik yaptım. Yani 2.5 yıl çalıştım, 2.5 yıl da tazminatım gecikti. Şirket tazminatı Bakanlığın yaptıracağını söylüyor bakanlık da bir açıklama yapmıyor. Tazminatımı ne şekilde, gecikme faiziyle birlikte ne kadar alırım? CEVAP: 1475 sayılı eski İş Kanununun kıdem tazminatı ile ilgili yürürlükte olan tek maddesi 14. Madde gereğince, kıdem tazminatı almaya hak kazananlar açısından 3. Fıkrasında “Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla” diyerek bu gerekçe ile işten ayrılan işçilere de kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğini hüküm altına almıştır. İşçi askerlik hizmetini yerine getirmek üzere işten ayrılacağını, askerlik sevk belgesi ile ispatlayara..]]> Fri, 27 Oct 2017 03:50:38 +0300 İhbar süresi verilmemişse dava açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/80108/ihbar-suresi-verilmemisse-dava-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/80108/ihbar-suresi-verilmemisse-dava-acabilirsiniz? SORU: İyi günler. Ben bir işyerinde çalışırken işten çıkarıldım. İşten çıkarıldıktan sonra işveren sadece kıdem tazminatımı ödedi. İhbat tazminatını ödemedi. Bu durumda ihbar tazminatımı alabilmek için ne yapmam gerekiyor? CEVAP: Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için İş Kanununda farklı düzenlemeler vardır. İşçi açısından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği durumları düzenleyen İş Kanununun 24. Maddesindeki düzenleme ve işveren açısından iş sözleşmesini haklı nedenle feshine ilişkin hükümleri düzenleyen İş Kanununun 25. Maddesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller başlıklı ikinci fıkrası. Ve işveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli nedenli fesihlerinde de işçi kıdem tazminatını almaya hak kazanacaktır. Ancak, ihbar tazminatına hak kazanabilme açısından önemli olan noktalardan biri de iş sözleşmesini fesheden tara..]]> Fri, 20 Oct 2017 04:15:18 +0300 Kıdem tazminatında taksit https://www.evrensel.net/yazi/80014/kidem-tazminatinda-taksit https://www.evrensel.net/yazi/80014/kidem-tazminatinda-taksit? SORU: İyi günler, ben çalıştığım işyerinden işveren ile anlaşarak işten ayrıldım. İşveren kıdem tazminatımı altı taksitte ödeyecekti. İlk iki taksitini ödedi ama kalan taksitleri mali durumunun kötü olduğunu beyan ederek ödemiyor. Aramama rağmen telefonlarıma da cevap vermiyorlar. Bu durumda ben kalan tazminatım için dava açabilir miyim? CEVAP: Kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler, eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte olan tek maddesi olan 14. maddesine göre düzenlenmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshedilmesi /sona ermesi ile doğan bir işçi alacağıdır. Ancak, bu hakkın doğabilmesi için, iş sözleşmesinin kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona erdirilmesi gerekir. Sizin olayınızda zaten işveren kıdem tazminatını ödemeyi kabul ettiği ve bir kısım t..]]> Fri, 06 Oct 2017 05:00:37 +0300 Deneme süresi içinde iş sözleşmesi tazminatsız sona erdirilebilir https://www.evrensel.net/yazi/79943/deneme-suresi-icinde-is-sozlesmesi-tazminatsiz-sona-erdirilebilir https://www.evrensel.net/yazi/79943/deneme-suresi-icinde-is-sozlesmesi-tazminatsiz-sona-erdirilebilir? SORU: Merhabalar. Ben geçtiğimiz ay içinde bir firmada işe başladım. Ama bir ay çalıştıktan sonra işveren beni işten çıkardı. Ben ihbar tazminatımı isteyince de deneme süresi içinde çıkarıldığım için bunu ödemeyeceğini söyledi. Böyle bir şey var mıdır? CEVAP: Deneme süresi ile ilgili düzenleme, İş Kanunu’nun 15. maddesinde düzenlenmiştir. Burada, deneme süresinin ne kadar olabileceği ve deneme süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ne olacağı düzenlenmektedir. Kanunun düzenlemesine göre, taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulması durumunda deneme süresi en çok iki ay olabilir. Bu deneme süresi, toplu iş sözleşmesi ile dört aya kadar uzatılabilecektir. Ancak, bireysel iş sözleşmelerinde iki aydan fazla bir süre deneme süresi olarak belirlenemeyecektir. Maddenin ikinci fıkrasında da, ..]]> Tue, 26 Sep 2017 04:15:30 +0300 Annenizi hastaneye götürmeniz haklı bir nedene dayanan devamsızlıktır https://www.evrensel.net/yazi/79861/annenizi-hastaneye-goturmeniz-hakli-bir-nedene-dayanan-devamsizliktir https://www.evrensel.net/yazi/79861/annenizi-hastaneye-goturmeniz-hakli-bir-nedene-dayanan-devamsizliktir? SORU: İyi günler. Ben 5 yıldır aynı fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Geçtiğimiz ay içinde annemin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldığımız için işe gidememiştim. Bu ay da bir gün yine işe gidemedim ve beni işten çıkardılar. Ben eğer üç gün işe gitmezsen çıkartılırsın diye biliyordum. Bu durumda benim tazminatım yanar mı? Alabilme hakkım var mı? CEVAP: İş Kanunu’nun 25. maddesi “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığı altında, işverenin iş sözleşmesini kıdem ve ihbar tazminatı ödemeksizin feshedebileceği halleri düzenlemektedir. Bu maddenin ‘Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’ başlıklı fıkrasında da bu durumlar belirtilmiştir. Devamsızlık bu hallerden biridir. Kanunun II (g) bendinin düzenlemesine göre, “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardın..]]> Tue, 12 Sep 2017 04:15:07 +0300 Patronun davranışları taciz boyutundaysa haklı fesih nedenidir https://www.evrensel.net/yazi/79818/patronun-davranislari-taciz-boyutundaysa-hakli-fesih-nedenidir https://www.evrensel.net/yazi/79818/patronun-davranislari-taciz-boyutundaysa-hakli-fesih-nedenidir? SORU: Eylül 2003 yılında işe başladım ve halen aynı şirkette çalışıyorum. Maaşımı ve patronun davranışlarını beğenmiyorum. Hatta rahatsız edici. Tazminatımı alıp ayrılabilir miyim acaba? Teşekkür ederim. CEVAP: İş Kanunu’nun 24. maddesi, işçi açısından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshini gerektiren düzenlemeleri hüküm altına almıştır. Buna göre, I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa. II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya ş..]]> Tue, 05 Sep 2017 05:00:44 +0300 Kıdem tazminatı zaman aşımı süresi 10 yıl https://www.evrensel.net/yazi/79776/kidem-tazminati-zaman-asimi-suresi-10-yil https://www.evrensel.net/yazi/79776/kidem-tazminati-zaman-asimi-suresi-10-yil? SORU: Ben eski işyerimden 2005 yılında ayrılmıştım. Ama tazminatlarımı almadan ayrılmıştım. Acaba, şimdi dava açma hakkım var mıdır? İyi günler. CEVAP: İş Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda, kıdem tazminatı alacakları için özel bir zaman aşımı süresi öngörülmemiştir. Bu nedenle, kıdem tazminatı zaman aşımı süresi, Borçlar Kanunu’na göre belirlenmektedir. Borçlar Kanunu’nun 146. maddesi hükmüne göre zaman aşımı süresi 10 (on) yıl olarak belirlendiğinden kıdem tazminatı zaman aşımı süresi 10 yıl olarak uygulanmaktadır. Bu 10 yıllık süre içinde kıdem tazminatını hiç almayan veya eksik alan işçi, çalıştığı işverene dava açmalıdır. Aksi halde, davalı olarak belirtilen işverenler zaman aşımını ileri sürerek kıdem tazminatını ödemekten kurtulabilirler. Kıdem tazminatında zaman aşımının başlangıcı, iş akdinin feshedil..]]> Tue, 29 Aug 2017 05:00:20 +0300 Keyfi değişikliklerin sağlığınızı olumsuz etkilediğine dair rapor alın https://www.evrensel.net/yazi/79727/keyfi-degisikliklerin-sagliginizi-olumsuz-etkiledigine-dair-rapor-alin https://www.evrensel.net/yazi/79727/keyfi-degisikliklerin-sagliginizi-olumsuz-etkiledigine-dair-rapor-alin? SORU: Merhaba. Ben bir özel sektör fabrikasında çalışıyorum. Üç tane fabrikası olan cam firması bünyesindeki fabrika 2’de çalışıyorum. Müdürümüz benim haberim olmadan beni 1. vardiyadan 2. vardiyaya almış ve ben bunu vardiya listesinde gördüm. Müdürün yanına gidip, “Ben 2. vardiyada çalışmayacağım kendi vardiyamda çalışmak istiyorum” diye söylemem üzerine, “Ben burada müdürüm 150 tane personeli istediğim vardiyada istediğim yerde çalıştırırım” dedi. Bu durumda benim hakkım nedir? İşten çıkma gerekçesi olarak bunu göstererek tazminatlı çıkış alabilir miyim? Teşekkür ederim. CEVAP: İş Kanunu’nun 22. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, genel kural olarak işveren bir işçinin işyerindeki çalışma koşullarını istediği gibi değiştirememektedir. “Senin ücretin..]]> Tue, 22 Aug 2017 03:18:43 +0300 Zam yapılmaması durumunda fesih hakkı söz konusu olabilir https://www.evrensel.net/yazi/79639/zam-yapilmamasi-durumunda-fesih-hakki-soz-konusu-olabilir https://www.evrensel.net/yazi/79639/zam-yapilmamasi-durumunda-fesih-hakki-soz-konusu-olabilir? SORU: İyi günler Devrim Hanım, sizden bir konuda yardım isteyecektim. Yardım ederseniz sevinirim. Patronum ilk 6 ay zam yapmadı daha sonra 7. ayda zam yaptı ama bana gerekçe göstermeden zam yapmadı. Ben bu işyerinde en eski işçilerdenim ve işçi olarak benden daha eski çalışan yok. Bu konuda ne yapmalıyım? Başka işçilere zam yapmış hepsi belgeli. Teşekkürler. CEVAP: İş Kanunu’nun 24. maddesinde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip, kıdem tazminatını hak edebileceği durumlar belirtilmiştir. Ancak, işçinin ücretine zam yapılmamış olması genel kural olarak işçi açısından her durumda haklı fesih nedeni kabul edilmemektedir. Uygulamada Yargıtay da iş sözleşmesinin işçi tarafından ücretine zam yapılmaması sebebi ile yaptığı fesihlerini haklı bir neden olarak kabul etmemekte ve kıdem tazminatı taleplerini reddetmektedir. (Yargıtay 9. HD, 03.10.2003 Tarih, 2003/ 3506 E, 2..]]> Tue, 08 Aug 2017 05:00:16 +0300 Yıllık ücretli izin alacağı ödenmelidir https://www.evrensel.net/yazi/79601/yillik-ucretli-izin-alacagi-odenmelidir https://www.evrensel.net/yazi/79601/yillik-ucretli-izin-alacagi-odenmelidir? SORU: İyi günler. Çalıştığım işyerinde bana verilen görevi yerine getirmediğimden dolayı hakkımda tutanak tutularak iş sözleşmem feshedilirse, kullanmadığım yıllık izin ücretlerini alabilir miyim? CEVAP: Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin dinlenme hakkı olarak anayasal bir hak olarak düzenlenmiş olup vazgeçilemeyecek olan bir düzenlemedir. Anayasanın 50. maddesinde “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” ve İş Kanunu’nun 53. maddesinin 2. fıkrasında, “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez” denilerek bu hakkın kullandırılması için ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yıllık ücretli iznin kullandırıldığını işveren ispatlamakla yükümlüdür. Yıllık ücretli izin hakkını kullanabilmesi için işçinin o işyerinde, işe başladığı tarihten itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. İş sözleşmesi devam ettiği müddetçe işçinin yıllık ücretli iznini kullanma hakkı, işverenin de işçinin hak kazandığı bu izinleri kullandırma yükümlülüğü devam etmektedir..]]> Tue, 01 Aug 2017 04:51:10 +0300 ‘Önce çalış sonra sigortanı yaparız’ kanuna aykırıdır https://www.evrensel.net/yazi/79561/once-calis-sonra-sigortani-yapariz-kanuna-aykiridir https://www.evrensel.net/yazi/79561/once-calis-sonra-sigortani-yapariz-kanuna-aykiridir? SORU: İyi günler, ilk kez 2000 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım. Ancak, bu tarihten önce de fiilen 1996 yılında bir işyerinde çalışmama rağmen, her ikisinde de sigortam bulunmuyor. Sigortasız olan bu çalışmalarımı nasıl ispat edip, sigorta başlangıcımın daha geriye çekilmesini sağlayabilirim? Teşekkürler. CEVAP: Öncelikle belirtmek gerekir ki, sigortalı çalışmak bir işçi açısından iş sağlığı ve iş kazalarına karşı korunabilmenin, emekli olabilmenin hakkıdır. Yasal olarak da, işçinin sigortalı çalıştırılması bir zorunluluktur. Herhangi bir iş sözleşmesine bunun aksine bir düzenleme getirilemez. İş Kanunu açısından kamusal niteliktedir. Örneğin İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesinde bir deneme süresi düzenlemesi bulunmasına rağmen, sigortalılık için herhangi bir deneme süresi söz konusu değildir. 5510 sayılı Kanun’un düzenlemesine göre fiilen işe başladığınız tarih sigortalılığınızın başlangıç tarihi olmalıdır aynı zamanda. Dolayısıyla, uygulamada sıklıkla karşılaşılan önce bi..]]> Tue, 25 Jul 2017 04:15:27 +0300 İspat için doktor raporu aranıyor https://www.evrensel.net/yazi/79464/ispat-icin-doktor-raporu-araniyor https://www.evrensel.net/yazi/79464/ispat-icin-doktor-raporu-araniyor? SORU: Merhaba 2015 yılından bu yana aynı işyerinde çalışıyorum. Acaba sağlık nedeniyle işten ayrılırsam tazminat hakkım olur mu? CEVAP: İş Kanunu’nun 24. maddesi işçi açısından haklı nedenle fesih sebeplerini, 25. maddesi de işveren açısından haklı nedenle fesih hallerini düzenlemektedir. Her iki maddenin alt başlıklarından bir tanesini ‘sağlık sebepleri’ başlığını oluşturmaktadır. İşçi açısından var olan düzenleme; “a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması ve b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması” halleridir. İşverenin sağlık nedenleriyle derhal fesih hakkının düzenlendiği durumlar ise, “a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın a..]]> Tue, 11 Jul 2017 05:00:03 +0300 İşçinin onayı olmadan kıdem tazminatı taksitle ödenemez https://www.evrensel.net/yazi/79418/iscinin-onayi-olmadan-kidem-tazminati-taksitle-odenemez https://www.evrensel.net/yazi/79418/iscinin-onayi-olmadan-kidem-tazminati-taksitle-odenemez? SORU: Merhaba, Ben 10 sene bir işyerinde çalıştım. İşyerime 2016 Nisan ayında kayyım atandı ve 2017 Mart ayında da çalıştığım şubesi kapandı. Tazminatımın 8 ay taksitle ödenmesi için protokol imzalandı. İmzalar atıldı. İlk 2 taksit ödendi ama şu an 3. taksit ödenmedi. Nasıl bir yol izlemem gerekir. Noterden ihtar çekmem mi gerek yoksa dava açmalı mıyım? Dava açarsam uzun sürebilir diye tedirginim. CEVAP: İyi günler. Kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme 4857 sayılı kanunun 120. maddesinde yer alan düzenleme gereği, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükteki tek maddesi olan 14. maddeye göre uygulanmaktadır. Bu maddenin 11. fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanacak en yüksek faize karar verilmelidir. Mevduata uygulanacak en yüksek faizin başlangıcı ise, iş sözleşmesinin fesih tarihidir. Kural kıdem tazminatının hak kazanıldığı anda ve peşin olarak ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenme..]]> Tue, 04 Jul 2017 05:00:36 +0300 İş sözleşmesini fesheden işçi işe iade davası açamaz https://www.evrensel.net/yazi/79373/is-sozlesmesini-fesheden-isci-ise-iade-davasi-acamaz https://www.evrensel.net/yazi/79373/is-sozlesmesini-fesheden-isci-ise-iade-davasi-acamaz? SORU: Merhabalar. Ben bir bankada çalışmaktayım. Meslek hastalıkları hastanesinden almış olduğum raporum var, görev yerini değiştirin şeklinde. Ancak, çalıştığım işyeri, görev yerimi değiştirmiyor. Beni istifaya zorluyorlar. Acaba istifa edersem işe geri dönme davası açabilir miyim? Teşekkür ederim. CEVAP: Genel kural, işçinin iş güvencesi hükümleri doğrultusunda feshin geçersizliğini talep edebilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Kaldı ki bu durum, İş Kanununun 20. maddesinin ilk cümlesinde, “iş sözleşmesi feshedilen işçi...” diyerek iş sözleşmesinin feshinin işveren tarafından yapılacağını belirtmiştir. Yargıtay da bu konuda kararlar vermektedir. İşçinin haklı nedenle de olsa iş sözleşmesini feshetmesi, feshin geçersizliğini ve işe iade talebinde bulunma hakkını vermemektedir. İşçinin işe iade davası açma hakkı tüm fesih hallerinde bulunmaktadır. Yani işveren iş sözleşmesini ister geçerli nedenle bildirimli olarak, isterse haklı nedenle d..]]> Tue, 27 Jun 2017 04:42:27 +0300 Sözleşmeyi işçi feshederse ihbar tazminatı alamaz https://www.evrensel.net/yazi/79330/sozlesmeyi-isci-feshederse-ihbar-tazminati-alamaz https://www.evrensel.net/yazi/79330/sozlesmeyi-isci-feshederse-ihbar-tazminati-alamaz? SORU: İyi günler. Ben bir işyerinde yaklaşık 4 yıldır çalışmaktayım. İşveren son zamanlarda sürekli fazla mesaiye kalmaya zorluyor ancak, fazla mesai ücretlerimizi eksik ödüyor. Bu durumda ben işten ayrılsam, kıdem ve ihbar tazminatımı alabilir miyim? CEVAP: İş Kanununun 24. maddesi, işçi açısından haklı nedenle fesih hallerini düzenlemektedir. Bu maddenin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı 2. fıkrasının (e) bendinde, “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” hükmü bulunmaktadır. Uygulamada ücret kavramı ise geniş olarak değerlendirilmekte, sadece işçinin salt ücret alacağı açısından değil, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ücreti gibi ücret olarak ödenen işçilik alacakları da bu madde kapsamında kabul edilmektedir. Yargıtay, bir çok kararında bu hususun altını çizmiştir. “... geniş anlamda ücret kabul edilmektedir ve ikramiye, prim, yakac..]]> Tue, 20 Jun 2017 05:00:23 +0300 Sürekli gece çalışması yaptırılamaz https://www.evrensel.net/yazi/79281/surekli-gece-calismasi-yaptirilamaz https://www.evrensel.net/yazi/79281/surekli-gece-calismasi-yaptirilamaz? SORU: İyi günler. Ben sürekli gece 3’te işbaşı yapıp, öğlen 1’de de paydos ediyorum. Bu çalışma düzeni beni çok zorluyor. Uyku düzenim bozuldu. Bu yasal mıdır? Nasıl bir yol izlemem gerekir? CEVAP: İş Kanunu’nda gece, kanunun 69. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, gece “En geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve herhalde en fazla on bir saat süren dönem” olarak belirlenmiştir. Gece çalışması, faaliyetin günün 24 saatinde kesintisiz sürdürülmek zorunda kalındığı; faaliyetin en azından günün gündüz bölümünü aşıp gece de devam ettiği ve bu bakımdan da günlük çalışmanın vardiya adı altında ayrı işçi grupları oluşturulması ve bir kısmı gündüz bir kısmı gece döneminde çalıştırılmak suretiyle yapıldığı işyerlerinde söz konusudur. Bu bağlamda günün 24 saati kesintisiz faaliyetin gerekmediği diğer işyerleri ve işlerde zorunluluk yoksa genel kural olarak gece çalışması yapılmaz. Yine İş Kanunu’nun 69. maddesinde, “Gece işletmelerinde ekonomik zorunluluk ..]]> Tue, 13 Jun 2017 00:10:42 +0300 İşverenin çağırması davayı geçersiz bırakmaz https://www.evrensel.net/yazi/79186/isverenin-cagirmasi-davayi-gecersiz-birakmaz https://www.evrensel.net/yazi/79186/isverenin-cagirmasi-davayi-gecersiz-birakmaz? SORU: İşverenim benim iş sözleşmemi tazminatımı ödeyerek sona erdirdi. Ben burada dört yıl çalışmıştım. Ben de işe iade davası açtım. Dava devam ederken işveren beni bir ihtarname ile işe çağırdı. Bu durumda açmış olduğum davayı sonuna kadar takip etmem gerekir mi? Haklarım yanar mı? CEVAP: İşe iade davasının sonunda mahkemenin sizin lehinize karar vermesi durumunda yapılacak olan hususlar İş Kanununun 21. maddesinde belirtilmiştir. Ancak, işe iade davası devam ederken işverenin işe daveti ile ilgili özel bir düzenleme kanunda bulunmamaktadır. Bu durumda öncelikle belirtmemiz gereken husus işveren tarafından işe yeniden başlamak için yapılacak olan davetin yazılı olması gerektiğidir. Böyle durumlarda tarafların anlaşması neticesinde davanın konusuz kalması sebebi ile mahkemeler davanın talepler yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair kararlar vermektedirler. Ancak, burada işverenin sizi işe yeniden başlatmak üzere davet etmesi davanın konusuz kalması anlamını taşımad..]]> Tue, 30 May 2017 05:00:13 +0300 Bekleyiş, talepleriniz açısından aleyhinize bir durum yaratmaz https://www.evrensel.net/yazi/79138/bekleyis-talepleriniz-acisindan-aleyhinize-bir-durum-yaratmaz https://www.evrensel.net/yazi/79138/bekleyis-talepleriniz-acisindan-aleyhinize-bir-durum-yaratmaz? SORU: Merhaba, yazılarınızı okudum ve benim de kafama takılan sorulara cevap verirseniz çok memnun olacağım. Eşim 2016 yılında asgari ücrete zam yapılması ile birlikte, maaşı düşürülüp hakları elinden alınarak kendisine baskı yapılmıştır. Eşim işinden çıktıktan sonra mahkeme açtı ve işe iade davası açtı, eski şartlarıyla işe alınması için. Buraya kadar her şey normal geldi ama 15 Temmuz’dan sonra mahkeme hakimi görevden alındı. Başka hakim bekledik gelen hakim ise gelmesiyle birlikte doğum iznine ayrıldı ve kaç mahkemedir erteleniyor dava. Maalesef bir buçuk yıldır bekliyoruz. Bu süreç uzadıkça bizim umutlar da bitti. Sizce temyize gidilir mi? Bu kadar uzun zamandan sonra ve bu uzun bekleyiş bize yarar mı zarar mı verir? Çok teşekkürler, kolay gelsin. CEVAP: Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. İş Kanunu’nun 20. maddesinde işe iade davalarının yargılaması ile ilgili düzenleme de yer almaktadır. Bu maddenin son fıkrasına göre, “…Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde son..]]> Tue, 23 May 2017 04:53:23 +0300 İşverenin kötü niyetini ispat etmelisiniz https://www.evrensel.net/yazi/79086/isverenin-kotu-niyetini-ispat-etmelisiniz https://www.evrensel.net/yazi/79086/isverenin-kotu-niyetini-ispat-etmelisiniz? SORU: Merhaba, nasılsınız? Hayırlı sabahlar, bir sorum var yardımcı olmanızı isterim. Ben 6 buçuk aylık özel güvenlik görevlisiyim. Çalıştığım deponun kapanacağı söyleniyor. Benim bu durumda, bulunduğum yerden ve ikametimden de uzağa gönderilmem söz konusu. Bana sözlü olarak söylendi ve ben buna razı değilim. Nasıl bir yol izleyebilirim acaba? Teşekkürler, iyi günler. CEVAP: İş Kanunu’nun 22. maddesi, çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi başlığı altında çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğin işçinin onayı olmadan yapılamayacağını düzenlemektedir. Sizin işyerinizde yaptığınız işin tanımında yapılacak bir değişiklik sizin onayınıza bağlıdır. Çalışma koşullarında esaslı değişiklik, ise çalışma şartlarında işçinin aleyhine olan değişiklikler olarak Yargıtay tarafından ve doktrin tarafından tanımlanmaktadır. Yani çalışma koşullarında yapılan değişiklik işçi için çalışmanın ağırlaştırılması anlamına geliyorsa, bu esaslı bir değişikliktir. Yargıta..]]> Tue, 16 May 2017 05:00:18 +0300 Kreş yükümlülüğü, kadın işçi sayısına göre belirleniyor https://www.evrensel.net/yazi/79042/kres-yukumlulugu-kadin-isci-sayisina-gore-belirleniyor https://www.evrensel.net/yazi/79042/kres-yukumlulugu-kadin-isci-sayisina-gore-belirleniyor? SORU: Benim çalıştığım işyerinde 150’den fazla çalışan var ama işyerinde kreş yok. 3 vardiyalı çalışıyorum. Kreş sağlamak zorunda değiller mi? Kreş sağlamadıkları için haklı olarak istifa edip tazminatımı alabilir miyim? 2 tane işletmesi var diğer fabrikada kreş var ama biz vardiyalı çalıştığımız için kreş yok. CEVAP: İşyerlerinde kreş açılması ile ilgili düzenleme, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. İlgili Yönetmelik, kreş açısından oda ve yurt açma olarak ikili bir ayrım yapmaktadır. Yönetmeliğin, 13. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, “Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.” Burada yönetmelik emzirme odası ile bakım yurdu (kreş) açısından bir ayrım yapmaktadı..]]> Tue, 09 May 2017 04:15:39 +0300 İşçinin sigortalı çalıştırılması yasal zorunluluktur https://www.evrensel.net/yazi/78954/iscinin-sigortali-calistirilmasi-yasal-zorunluluktur https://www.evrensel.net/yazi/78954/iscinin-sigortali-calistirilmasi-yasal-zorunluluktur? SORU: Günaydın öncelikle. Ben yeni bir işe girdim. İşveren gerekli evrakları istedi ve ben de verdim. Ancak, anlaştığımız iş dışında bir çok iş yaptırmaya çalıştı ve ben de yapmayınca işten attı. Ancak, bana GK için gerekli evrakların dedikten sonra ve işten çıkardıktan sonra da deneme süresi deyip sigortamı yapmadı. Deneme süresi içinde bu şekilde sigortasız çalıştırabilir mi? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Deneme süreli iş sözleşmesi” başlıklı 15 inci maddesinde; “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır” hükümleri yer almaktadır. İş Kanunu’nun bu hükmü doğrultusunda deneme süresi bireysel iş sözleşmelerinde en çok iki ay olabilmektedir. Sadece toplu iş sözleşmeleri ile dört aya ..]]> Tue, 25 Apr 2017 05:00:34 +0300 Fesih sebebinin geçerli olmadığını düşünüyorsanız işe iade davası açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/78906/fesih-sebebinin-gecerli-olmadigini-dusunuyorsaniz-ise-iade-davasi-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/78906/fesih-sebebinin-gecerli-olmadigini-dusunuyorsaniz-ise-iade-davasi-acabilirsiniz? SORU: İyi günler. Ben bir firmada üç yıldır çalışıyorum. Burada işyerinde işveren, işçilerin iş sözleşmesini feshedeceği zaman önceden hazırlanmış matbu bir dilekçe kullanıyor. Benim de iş sözleşmemi bu matbu dilekçe ile feshetti. Bu durumda işe iade davası açarsam kazanabilir miyim? CEVAP: Öncelikle belirtmek gerekir ki, işe iade davasını iş sözleşmenizin geçerli bir neden olmadan veya aslında fesih ihtarnamesinde yazılı bulunan sebepten başka bir sebeple feshedildiğini düşündüğünüz her durumda açabilirsiniz. Bu sebeple işe iade davasında asıl tartışılan mesele, işverenin sizin iş sözleşmenizin feshinde geçerli bir nedene dayanıp dayanmadığı. Ancak, belirtmekte fayda var, işe iade davasını fesih ihbarnamesinin size tebliğ edildiği tarihten 30 gün içinde açmanız gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süredir ve bu zaman zarfı içinde açmaz iseniz dava açma hakkınız kaybolmaktadır. Dolayısıyla, matbu bir ihtarnameden önce burada önemli olan husus, iş sözleşmenizin işveren tarafından han..]]> Tue, 18 Apr 2017 04:31:03 +0300 Hamile kadın işçilerin gece çalıştırılmaları hukuka aykırıdır https://www.evrensel.net/yazi/78807/hamile-kadin-iscilerin-gece-calistirilmalari-hukuka-aykiridir https://www.evrensel.net/yazi/78807/hamile-kadin-iscilerin-gece-calistirilmalari-hukuka-aykiridir? SORU: Ben bir kamu hastanesinde çalışmakta olan taşeron işçisiyim. 31 haftalık hamileyim ve halen gece nöbetlerine kalmaktayım. Nöbetten ne zaman çıkabilirim? Teşekkürler, iyi çalışmalar. CEVAP: Kadın işçilerin gece vardiyasında çalıştırılması genel kural olarak yasak değildir. Ancak, bazı düzenlemelere tabii kılınmıştır. İş Kanunu’na göre, gece, en geç saat 20.00’den başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönem olarak tanımlanır. İş Kanunu, 69. maddesinde, işçilerin gece çalışmalarının 7.5 saati geçemeyeceği amir bir şekilde düzenlemiştir. Kanunda, işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğunun işe başlamadan önce sağlık raporu ile belgelenmesi, en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilmeleri istenir. Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir. Kanun ayrıca, gece ve gündüz işletilen ve nöbe..]]> Tue, 04 Apr 2017 05:00:16 +0300 Vardiya halinde çalışmada sürekli gece çalışması yaptırılamaz https://www.evrensel.net/yazi/78753/vardiya-halinde-calismada-surekli-gece-calismasi-yaptirilamaz https://www.evrensel.net/yazi/78753/vardiya-halinde-calismada-surekli-gece-calismasi-yaptirilamaz? SORU: Metal sektöründe üç vardiya düzeniyle çalışmakta olan bir özel şirkette çalışıyorum. İstemediğim halde üstelik bana da önceden haber vermeden 3 hafta üst üste gece 24.00 sabah 08.00 vardiyasında yazılıyorum. Bu durum yasal mıdır? Bununla ilgili haklarım açısından ne yapabilirim? Teşekkür ederim. CEVAP: İş Kanunu’nda gece, kanunun 69. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, gece “En geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönem” olarak belirlenmiştir. Gece çalışması, faaliyetin günün 24 saatinde kesintisiz sürdürülmek zorunda kalındığı; faaliyetin en azından günün gündüz bölümünü aşıp gece de devam ettiği ve bu bakımdan da günlük çalışmanın vardiya adı altında ayrı işçi grupları oluşturulması ve bir kısmı gündüz bir kısmı gece döneminde çalıştırılmak suretiyle yapıldığı işyerlerinde söz konusudur. Bu bağlamda günün 24 saati kesintisiz faaliyetin gerekmediği diğer işyerleri ve işlerde zorunluluk yoksa genel ..]]> Tue, 28 Mar 2017 04:32:14 +0300 Yıllık ücretli izin hakkının kullandırılmaması haklı fesih sebebidir https://www.evrensel.net/yazi/78708/yillik-ucretli-izin-hakkinin-kullandirilmamasi-hakli-fesih-sebebidir https://www.evrensel.net/yazi/78708/yillik-ucretli-izin-hakkinin-kullandirilmamasi-hakli-fesih-sebebidir? SORU: Merhabalar. Eşim kurumsal bir firmada 2005 yılının mayıs ayından beri kasiyer olarak çalışmaktadır. Belli dönemlerde reyon görevlisi olarak da çalışmıştır ama görev tanımı değişmemiştir. 2014 yılının nisan ayında dizinden ameliyat oldu ve bu tarihten itibaren 2015 ve 2016 yılında 40’ar gün fizik tedaviye gitti. 2016 yılında kolunda tenisçi dirseği* çıktı. İçeride 131.5 günlük izin alacağı vardır. 2016 kasım ayında 6 ay süreli uzun süre ayakta durmayı ve ağır kaldıramaz raporu verdi doktorlar. Ancak, buna rağmen, görev tanımında değişikliğe gerek duymadılar ve üstelik daha yoğun bir mağazaya verdiler. Bu durumda iş sözleşmesini, mobbing ve 13.5 gün kullanılmamış yıllık izin bulunmasından dolayı tek taraflı feshedebilir miyiz? Şimdiden çok teşekkür ederim. CEVAP: Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin dinlenme hakkı olarak anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir. Bu haktan işçinin vazgeçebilmesi hukuken olanaklı değildir. Anayasa’nın 50. maddesinde “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” m..]]> Tue, 21 Mar 2017 04:10:10 +0300 Kağıt üzerinde 2 ayda sonuçlanması lazım ama... https://www.evrensel.net/yazi/78665/kagit-uzerinde-2-ayda-sonuclanmasi-lazim-ama https://www.evrensel.net/yazi/78665/kagit-uzerinde-2-ayda-sonuclanmasi-lazim-ama? SORU: 3 Haziran 2015 tarihinde haksız yere iş akdime son verildi. Bunun üzerine işe iade davası açtım. Ortalama 5-6 celse sürdü ve sonrasında hakim benim haklı olduğuma karar verdi. Buna istinaden 4 aylık maaşımın verilmesini ve aynı zamanda işe iademin kararını verdi. 2016 yılının kasım ayında davam sonuçlandı. Fakat karşı taraf temyiz etti ve dosyamız Yargıtaya gitti. Yargıtaydan dosyanın dönmesi bir süreç alacakmış fakat ne kadar alacak? Dosyam kaçıncı sırada? Ne kadar ücret alacağım? Bu konu hakkında bana yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkür ederim, saygılarımla. İyi çalışmalar. CEVAP: Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. Köşeye gelen sorular tarih sırasına göre cevaplandırıldığı için bazen soruların cevapların yayımlanmasında gecikmeler de olabiliyor. İş Kanunu’nun 20. maddesinde, işe iade davalarının yargılaması ile ilgili şöyle bir düzenleme vardır. Maddenin son fıkrasında, “…Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar..]]> Tue, 14 Mar 2017 05:00:05 +0300 İşçinin rızası alınmadan çalışma düzeni değişemez https://www.evrensel.net/yazi/78617/iscinin-rizasi-alinmadan-calisma-duzeni-degisemez https://www.evrensel.net/yazi/78617/iscinin-rizasi-alinmadan-calisma-duzeni-degisemez? SORU: 3.5 senedir bir işyerinde çalışıyorum. Bölge müdürüm beni, part time çalışmaya geçirmekle tehdit ediyor. Böyle bir durumda kıdem tazminatımı hak edebilir miyim? CEVAP: İş Kanunu’nun 13. maddesi, “İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur” hükmünü düzenlemektedir. Maddenin bu düzenlemesinden de açıkça görüleceği üzere, “İstekleri dikkate alınır” hükmü doğrultusunda, eğer, işçinin böyle bir talebi varsa, işveren buna yönelik bir düzenleme yapacaktır. Ancak, tam süreli iş sözleşmesi ile çalışırken, işçinin iş sözleşmesinin kısmi süreli iş sözleşmesine dönüştürülmek istenmesi, çalışma sürelerinin değişmesi gibi işçinin ücretini de değiştireceğinden, bu durum iş sözleşmesinin esaslı şekilde değişmesi anlamını taşıyacaktır. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, sözleşmenin koşullarındaki esaslı deği..]]> Tue, 07 Mar 2017 05:00:11 +0300 İşveren ilan etmekle yükümlüdür https://www.evrensel.net/yazi/78479/isveren-ilan-etmekle-yukumludur https://www.evrensel.net/yazi/78479/isveren-ilan-etmekle-yukumludur? SORU: Çalıştığım işyerinde bazı arkadaşlara sürekli gece çalışması yaptırıyorlar. Bazen ben de uzun süre değişmeden gece çalışmak durumunda kalıyorum. Bu durum yasal mıdır? Buna karşı haklarımız var mıdır? İtiraz edebilir miyiz? CEVAP: İş Kanunu’nda gece, Kanun’un 69. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, gece, “En geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönem” olarak belirlenmiştir. Gece çalışması, faaliyetin günün yirmi dört saatinde kesintisiz sürdürülmek zorunda kalındığı; faaliyetin en azından günün gündüz bölümünü aşıp gece de devam ettiği ve bu bakımdan da günlük çalışmanın vardiya adı altında ayrı işçi grupları oluşturulması ve bir kısmı gündüz bir kısmı gece döneminde çalıştırılmak suretiyle yapıldığı işyerlerinde söz konusudur. Bu bağlamda günün yirmi dört saati kesintisiz faaliyetin gerekmediği diğer işyerleri ve işlerde zorunluluk yoksa genel kural olarak gece çalışması yapılmaz. Yine İş Kanunu’nun ..]]> Tue, 14 Feb 2017 04:33:53 +0300 Patron tazminatı taksitle ödeme konusunda zorlayamaz https://www.evrensel.net/yazi/78432/patron-tazminati-taksitle-odeme-konusunda-zorlayamaz https://www.evrensel.net/yazi/78432/patron-tazminati-taksitle-odeme-konusunda-zorlayamaz? SORU: İyi günler, ben geçtiğimiz eylül ayında işyerinden çıkarıldım. Kıdem tazminatım için ise bana işveren bir senet imzalattı. Ancak, bunu henüz ödemedi. Bu durumda ben tazminatımı almak için ne yapmalıyım? Senet, ödenmezse, dava açma hakkım var mıdır? CEVAP: Kıdem tazminatı halen yürürlükte olan, eski 1475 sayılı İş Kanununun tek maddesi olan 14. Maddesine göre düzenlenmekte ve ödenmektedir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile doğan bir alacak olup, sözleşmenin kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona erdirilmesi halinde işçiye veya işçinin ölümü halinde işçinin mirasçılarına kıdem tazminatına hak kazanıldığı tarihte ödenmelidir. Kıdem tazminatı, hak kazanıldığı anda muaccel hale gelmiş sayılır ve ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatı ayrıca, peşin olarak ödenmelidir. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde, bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödenmesi gerekir. Faiz başlangıcı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihtir. Kıdem tazminatının taksi..]]> Tue, 07 Feb 2017 04:58:12 +0300 İşçinin onayı olmadan ücret düşürülemez https://www.evrensel.net/yazi/78345/iscinin-onayi-olmadan-ucret-dusurulemez https://www.evrensel.net/yazi/78345/iscinin-onayi-olmadan-ucret-dusurulemez? SORU: İşverenimiz mali durumunun kötüye gittiğini ve işlerinin bozulduğunun söylemekte ve işyerinde bunun propagandasının yapmaktadır. Bu vesile ile işveren geçtiğimiz hafta da işlerin kötüye gitmesi sebebi ile işçi ücretlerinde indirim yapılabileceğini söylemiştir. Biz ise ücretlerimizin düşürülmesini istemiyoruz. İşveren böyle bir şey yapabilir mi? Bu durumda neler yapabiliriz? CEVAP: İşçi ücretlerinin indirilmesi çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik olarak kabul edilmektedir. Doktrin ve Yargıtay kararları tarafından, işçinin aleyhine olan değişiklikler ‘esaslı değişiklik’ olarak kabul edilmiştir. Yani çalışma koşullarında yapılan değişiklik, işçi için çalışmanın ağırlaştırılması anlamına geliyor ise bu durumda yapılan değişiklik esaslı değişiklik olarak nitelendirilir. İşçinin ücretinde indirim yapılması esaslı değişikliktir. Böyle bir durum ile karşılaşılması halinde, işveren söz konusu değişikliği işçilere yazılı olarak bildirmelidir. İşçi, altı iş günü içinde bu bildirim..]]> Tue, 24 Jan 2017 04:07:50 +0300 Genel kural işveren yöneticisine fazla mesai ücreti ödenmeyeceği yönündedir ama... https://www.evrensel.net/yazi/78254/genel-kural-isveren-yoneticisine-fazla-mesai-ucreti-odenmeyecegi-yonundedir-ama https://www.evrensel.net/yazi/78254/genel-kural-isveren-yoneticisine-fazla-mesai-ucreti-odenmeyecegi-yonundedir-ama? SORU: İyi akşamlar, bir firmada 11 senedir çalışmaktayım. Son 3 senedir yönetici yardımcısıyım. Çalıştığım firmadan ayrılmak istedim fakat tazminatsız ayrılabileceğimi belirttiler. Sigorta başlangıcım 2002. Her sene alınması gereken fazla mesai izin yazısını 2016 yılında imzalamadım. Yönetici yardımcısına mesai yok dediler, bu doğru mudur? 12. ayda yaptığım mesailer ispatlı. Yöneticim puantaja yazmadığı için ücretim ödenmedi. Bu haklı fesih için yeterli mi? Ayrıca zaman zaman 11 saatin üzerinde çalışma yapmaktayım bunun için de fesih hakkım var mı ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. CEVAP: İyi günler. Yönetici yardımcısına fazla çalışma ücreti olmayacağı yönünde size söylenen husus doğrudur, Yargıtay’ın yerleşik kararları da bu doğrultudadır. “Davacının, davalıya ait işyerinde işletme müdürü olarak çalıştığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Aylık ücreti de bu unvanına göre belirlenmiştir. Davacı işçi konumu itibarıyla günlük mesaisini kendisi belirleyebilecek v..]]> Tue, 10 Jan 2017 05:00:03 +0300 Yıllık izin hakkının kullandırılmaması haklı fesih nedeni https://www.evrensel.net/yazi/78217/yillik-izin-hakkinin-kullandirilmamasi-hakli-fesih-nedeni https://www.evrensel.net/yazi/78217/yillik-izin-hakkinin-kullandirilmamasi-hakli-fesih-nedeni? SORU: 2010 yılında, bir bankada hizmetli olarak işe başladım. Hiç yıllık izin kullanmadım. 2014 yılında şirketimiz değişti. 2014’ten beri yıllık izin kullanmıyorum. Geriye dönük yıllık izinlerimi nasıl alabilirim? CEVAP: Yıllık ücretli izin hakkı, işçinin dinlenme hakkı olarak anayasal bir hak olarak düzenlenmiş olup vazgeçilemeyecek olan bir düzenlemedir. Anayasa’nın 50. maddesinde “Dinlenmek çalışanların hakkıdır” diyerek ve İş Kanunu’nun 53. maddesinin 2. fıkrasında, “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez” denilerek bu hakkın kullandırılması için ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yıllık ücretli iznin kullandırıldığını işveren ispatlamakla yükümlüdür. Yıllık ücretli izin hakkını kullanabilmesi için işçinin o işyerinde, işe başladığı tarihten itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. İş sözleşmesi devam ettiği müddetçe işçinin yıllık ücretli iznini kullanma hakkı, işverenin de işçinin hak kazandığı bu izinleri kullandırma yü..]]> Tue, 03 Jan 2017 04:40:56 +0300 Yıllık ücretli izin hakkınız var https://www.evrensel.net/yazi/78172/yillik-ucretli-izin-hakkiniz-var https://www.evrensel.net/yazi/78172/yillik-ucretli-izin-hakkiniz-var? SORU: Biz, bir belediyeye bağlı taşeron işçileriyiz. Kimimiz 2 yıl, çoğumuz da daha fazla zamandır çalışmaktayız. Aynı taşerona bağlı çalışan olarak sayımız 40 kişinin üzerinde. Bizleri hafta sonları ve bazen de bayram günleri çalıştırıyorlar fakat fazla mesai ücreti ödemiyorlar, izin vermiyorlar. Bu sorunumuzu dile getirince, bu şekilde çalışmak zorundasınız, beğenmiyorsanız istifa edin dediler. Fazla mesai ücreti ödemeden bizi çalıştırma hakları var mı? Her sene taşeron değiştiği halde biz çalışmaya devam ediyoruz. Bize yıllık izin hakkınız yok diyorlar ve vermiyorlar. Bu doğru mu? CEVAP: Eğer, işyerinizde fazla çalışma yapıyor iseniz, bu durumda İş Kanununun amir hükmü karşısında fazla mesai ücretini almanız gerekir. İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenler. İş Kanunu, işçilerin çalışma şartlarını ve ortamını düzenlerken kadrolu işçi ve taşeron işçisi ..]]> Tue, 27 Dec 2016 04:55:40 +0300 İstifa ederseniz tazminat alamazsınız https://www.evrensel.net/yazi/78130/istifa-ederseniz-tazminat-alamazsiniz https://www.evrensel.net/yazi/78130/istifa-ederseniz-tazminat-alamazsiniz? SORU: Merhabalar. Ben 1.5 yıldır özel bir firmada ihracat departmanında ofiste çalışıyorum. 1.5 yıl sonra bana belirli süreli iş sözleşmesi imzalatmak istiyorlar. Hem süreli olması hem de içerisindeki birtakım ağır maddelerden dolayı imzalamak istemediğimi belirttim. O zaman da “Sözleşme bu, imzalanacak imzalamıyorsan istifa dilekçeni ver” dediler. Henüz dilekçemi vermedim. Bu durumda tazminat almak ve işsizlik maaşına başvurabilmek için ne yapmalıyım. Ayrıca 12 günlük iznim var içeride. Acil yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. CEVAP: İş Kanunu’nun 11/ 2. maddesi “Süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir” hükmünü içermektedir. Yargıtayın yerleşmiş kararları da bu doğrultudadır. Örneğin Yargıtay 9. HD, 22.09.2011 tarih ve 2009 / 19813 E ve 2011/ 33241 K. sayılı ilamında; “4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesinde esaslı bir neden olmadıkça belirli süre..]]> Tue, 20 Dec 2016 05:00:46 +0300 Asıl işverenden tazminat talep edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/78040/asil-isverenden-tazminat-talep-edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/78040/asil-isverenden-tazminat-talep-edebilirsiniz? SORU: İyi günler. Ben iş kazası geçirdim. Ben asıl işverene bağlı taşeronda çalışıyorum. Dava açtım ve mahkeme suçu asıl işveren ve çalıştığım taşerona verdi. Fakat, benim çalıştığım taşeron iflas etti ve tazminatımı ödeyemiyor. Bu durumda, taşeron ödeyemediği için, tazminatı üst işveren firmalardan alma hakkım var mıdır? Saygılarımla. CEVAP: Asıl işverene alt işveren ilişkisi İş Kanunu’nun 2. maddesinin 6. fıkrasında tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre; bu ilişki türü, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, işin işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin olması ve işletmenin ve işin g..]]> Tue, 06 Dec 2016 04:52:38 +0300 İş sözleşmesinin feshi anlamına gelir https://www.evrensel.net/yazi/77994/is-sozlesmesinin-feshi-anlamina-gelir https://www.evrensel.net/yazi/77994/is-sozlesmesinin-feshi-anlamina-gelir? SORU: İşyerimiz genellikle yazın çalışma olan bir yer. Şimdi kış mevsimi yaklaşınca işveren bizi ücretsiz izne çıkaracak. Bu yasal bir durum mudur? CEVAP: Ücretsiz izin İş Kanunu’nda sadece 74. maddede yer alan bir uygulamadır. “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlığını taşıyan bu maddede yer alan ücretsiz izin düzenlemesi ise, kadın işçinin talep etmesi durumunda, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık ücretli izin süresinden sonra altı aya kadar verilen ücretsiz izin uygulamasıdır. Ayrıca, bu sürenin, yıllık ücretli izin hakkının hesabında da dikkate alınmayacağı belirtilmiştir madde metninde. Uygulamada ücretsiz izin diye geçen ve işvereninizin de size uygulamak istediği ise, iş sözleşmesinin askıya alınmasıdır. İş sözleşmesinin tek taraflı olarak askıya alınması, işin niteliğinden kaynaklanmıyorsa, Yargıtay tarafından iş sözleşmesinin feshi anlamında değerlendirilmektedir. Örneğin, mevsimlik ve kampanya işlerinde sözleşmenin..]]> Tue, 29 Nov 2016 05:04:43 +0300 Hamilelikten dolayı yapılan ayrımcılıklara karşı işverene dava açılabilir https://www.evrensel.net/yazi/77948/hamilelikten-dolayi-yapilan-ayrimciliklara-karsi-isverene-dava-acilabilir https://www.evrensel.net/yazi/77948/hamilelikten-dolayi-yapilan-ayrimciliklara-karsi-isverene-dava-acilabilir? SORU: Ben bir fabrikada muhasebe bölümünde işe girdim. Yaklaşık iki yıldır çalışıyorum. Şu an hamileyim. Ancak, hamile olduğumu işyerine bildirdikten sonra, amirler, sürekli işimi savsakladığımı, işimi gereği gibi yapmadığımı, tembel olduğumu söyleyip duruyor ve ikazlar veriyorlar. Yapmam gereken işlerin üstüne fazla iş veriyorlar. Benim işimi savsakladığım yok ve verilen tüm işleri yapmaya çalışıyorum. Ancak, yetişemiyorum. Biliyorum ki tüm bunlar hamile olduğum için. Eğer beni işten çıkarırlarsa, böyle bir durumda ne yapabilirim? Teşekkür ederim. CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen hükme göre, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı belirtilmektedir. Yine, bu maddenin üçüncü fıkrasında, işverenin biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cin..]]> Tue, 22 Nov 2016 05:00:51 +0300 Mahkeme yoluyla alacağınızı talep edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77900/mahkeme-yoluyla-alacaginizi-talep-edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77900/mahkeme-yoluyla-alacaginizi-talep-edebilirsiniz? SORU: Fazla çalışma yaptığımız halde ücretlerini alamıyoruz. Fazla mesai ücretlerini alabilmemiz için neler yapmamız gerekmektedir? CEVAP: İş Kanunu’nun 41. maddesinde fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak genel nitelikte tarif edilmiştir. Fazla çalışma ücreti de her bir saat fazla çalışma için normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle ödeneceği ifade edilmiştir. Fazla çalışma ücretlerinizin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi durumunda mahkeme kanalı ile alacağınızı talep edebilme hakkınız bulunmaktadır. Ancak, Yargıtay, fazla çalışma ücretini geniş anlamda ücret olarak ele aldığı için, zaman aşımı olarak 5 yıllık süreyi kabul etmektedir. Fazla çalışma ücreti, fazla çalışmanın yapıldığı andaki ücret üzerinden hesaplanacaktır. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi, genel kural olarak bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar,..]]> Tue, 15 Nov 2016 05:00:36 +0300 Tazminat ödememek için bildirim süresine uymalısınız https://www.evrensel.net/yazi/77766/tazminat-odememek-icin-bildirim-suresine-uymalisiniz https://www.evrensel.net/yazi/77766/tazminat-odememek-icin-bildirim-suresine-uymalisiniz? SORU: Ben bir şirkette teknik eleman olarak çalışıyorum. İşyerinden bazı sebepler sonucu ayrılmak istiyorum. Benim de işçi olmama rağmen, daha önceden iş sözleşmesini feshedeceğimi bildirmem gerekir mi? CEVAP: Kural olarak iş sözleşmelerinin haklı nedenli fesih sebebi ile feshedilmediği durumlarda, sözleşmenin feshinden önce bildirim sürelerine bağlı kalınarak diğer tarafa sözleşmeyi sona erdirmek istendiğinin yazılı şekilde bildirimi esastır. Bu konuda işçi veya işveren ayrımı bulunmamaktadır. İşten ayrılmayı istemeniz durumunda, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki, yani yukarıda belirttiğim İş Kanunu’nun 24. maddesinde yazılı haklı sebepler dışındaki durumlarda, sizin de işverene o işyerinde çalıştığınız süreye göre uygun olan bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmalısınız. İşçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı ha..]]> Tue, 25 Oct 2016 04:55:31 +0300 Maden alanında örgütlü sendikalara yazı yazılabilir https://www.evrensel.net/yazi/77718/maden-alaninda-orgutlu-sendikalara-yazi-yazilabilir https://www.evrensel.net/yazi/77718/maden-alaninda-orgutlu-sendikalara-yazi-yazilabilir? SORU: Merhabalar, ben işyerimde kaçırdığım imkanlarından dolayı fesih hakkımı kullandım ve işyerimle davalık oldum. Yapılan duruşmada hakim, emsal ücret bilgisi istedi. Acaba, bu bilgiyi nasıl ve nereden alabilirim? Mermer ocağı işçisiyim. İyi günler. CEVAP: Bir iş ilişkisinde işçinin iş görme borcu karşısında işverenin en önemli borcu ücret ödeme borcudur. Ancak, ülkemizdeki çalışma hayatına baktığımız zaman maalesef en net ve belirli olması gereken husus olan işçinin ücreti dahi tam anlamı ile belirli değildir. İşçinin ücretinin belirli olması, işçinin yasal anlamda ücrete bağlı haklarının da belirlenmesini ve buna bağlı olarak hesaplanmasını sağlar. Örneğin, işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı, saat ücreti zamlı ödenen fazla çalışma ücreti alacağı gibi. Uygulamada ise, işçinin aldığı ücret ile resmi olarak kendisine ödendiği belirtilen ücret arasında farklar bulunmaktadır. Ücretin bankaya yatırılmasına ilişkin yasal zorunluluktan sonra, işverenler ücre..]]> Tue, 18 Oct 2016 04:06:46 +0300 İstifa ederseniz kıdem tazminatı alamazsınız https://www.evrensel.net/yazi/77670/istifa-ederseniz-kidem-tazminati-alamazsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77670/istifa-ederseniz-kidem-tazminati-alamazsiniz? SORU: Biz özel bankada çalışan birkaç arkadaş kıdem tazminatı durumumuz ile ilgili bilgiye ihtiyacımız var. Bankada işe başlama tarihimiz 2000 yılı. Ben 21.02.2000 tarihinde işe başladım. 15 yılımı doldurdum. İstifa etmem halinde kıdem tazminatımın ödenip ödenmeyeceğini öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. CEVAP: Kıdem tazminatına hak kazanma ve ödenme koşulları 1475 sayılı eski İş Kanununun 14. maddesinde düzenlenmektedir. 1475 sayılı Kanun, yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen, kıdem tazminatına düzenleyen 14. maddesi, yerine çıkarılan 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununda konu ile ilgili bir düzenleme bulunmaması sebebi ile halen yürürlüktedir. Halen yürürlükte olan bu düzenlemeye göre, işçilerin hizmet akitlerinin: 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, (4857 sayılı Kanunda 25. madde oldu) 2. İşçi tarafından bu Kanunun 16. maddesi uyarınca, (4857 sayılı Kanunda 24. madde oldu) 3. Muvazzaf askerlik hizmeti ..]]> Tue, 11 Oct 2016 04:52:51 +0300 Kıdem tazminatı için alacak davası açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77616/kidem-tazminati-icin-alacak-davasi-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77616/kidem-tazminati-icin-alacak-davasi-acabilirsiniz? SORU: Merhaba, ben Kredi Yurtlar Kurumunda taşeron işçisi olarak çalışmaktaydım. Sosyal medyada siyasi paylaşımlar yaptığımdan dolayı 19.08.2016 tarihinde bildirimsiz tazminatsız görevime son verdiler. 7 ay da beni ücretsiz izine gönderdiler. Temmuzun 22’sinde de ameliyat olup 13 günlük rapor aldım. Rapor ücreti için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurdum. Veremeyiz dediler, temmuz ayında ücretsiz izin dönüşü bir gün çalışmam gerekiyormuş. Islak imzalı belgelerimin hepsi elimde. Beni bilgilendirir misiniz? CEVAP: İyi günler. Sorunuzda tam olarak ne öğrenmek istediğiniz net olmasa da, öncelikle cevaplanması gereken soru, internet paylaşımlarının bir işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih sebebi olup olmayacağıdır. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle fesih sebepleri İş Kanunu’nun 25/2. fıkrasında sayılmıştır. Bu sayılan hususlar arasında işçinin sosyal paylaşımları yer almaz. Ancak, işçi sosyal paylaşımları aracılığıyla işverene veya işyerine hakaret edici kelimeler ve ..]]> Tue, 04 Oct 2016 04:41:54 +0300 Emeklilik nedeniyle tazminat talep edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77568/emeklilik-nedeniyle-tazminat-talep-edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77568/emeklilik-nedeniyle-tazminat-talep-edebilirsiniz? SORU: 2009 yılının şubat ayında çalışmaya başladığım özel bir inşaat şirketinden 2011 yılının aralık ayında emekli oldum. Aynı firmada SGK destek primi ödemek suretiyle hiç ara vermeden bu zamana dek çalışmaktayım. Emekli oluncaya dek çalıştığım sürenin ve SGK destek primi ödeyerek çalıştığım süre içerisindeki kıdem tazminatlarımı almak gibi bir hakkım var mı? Selam ve saygılarımla. CEVAP: Öncelikle belirtmek gerekir ki emeklilik açısından ikili bir ayrım yapmak gerekecektir: 1-İşçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması hali ve 2-15 yıl 3600 prim gününün doldurulması ve yaşın beklenmesi halidir. 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi gereğince 1475 sayılı yasanın halen yürürlükte olan tek maddesi olan 14. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem..]]> Tue, 27 Sep 2016 05:00:20 +0300 Çalışma süresinin belirlenmesi için hizmet tespit davası açılabilir https://www.evrensel.net/yazi/77519/calisma-suresinin-belirlenmesi-icin-hizmet-tespit-davasi-acilabilir https://www.evrensel.net/yazi/77519/calisma-suresinin-belirlenmesi-icin-hizmet-tespit-davasi-acilabilir? SORU: Ben bir fabrikada çalışmaya başlayalı bir yıldan bir ay fazla oldu. İşyerinden ayrılmak istediğimi ve kıdem tazminatımın ödenmesini istedim. Ama işveren bir yıllık sürenin dolmadığını söyledi fakat benim hesabıma göre doldu. Kıdem tazminatında bir yıllık çalışma süresi nasıl belirlenir? Ben tazminatımı alıp işten ayrılabilir miyim? CEVAP: İşçinin hizmet süresi kıdem tazminatına hak kazanma ve hesaplanması açısından en temel unsurların başında gelmektedir. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverene ait işyeri veya işyerlerinde en az bir yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Bu bir yıllık yasal çalışma süresi işçi lehine azaltılabilmektedir. Taraflar örneğin 6 ay kıdemi olan bir işçi için kıdem tazminatı ödeneceğine dair anlaşma yapmaları durumunda da bu anlaşma geçerli olacaktır. Uygulamada, iş sözleşmesinin imza tarihi yerine fiilen iş ilişkisinin kurulduğu tarihin kıdem tazminatına hak kazanma ve hesap yönünden dikkate alınması gereken süreyi başlata..]]> Tue, 20 Sep 2016 05:00:23 +0300 İşe iade davası açma hakkına sahipsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77478/ise-iade-davasi-acma-hakkina-sahipsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77478/ise-iade-davasi-acma-hakkina-sahipsiniz? SORU: Ben bir tekstil fabrikasında çalışıyorum. Patronumuz, önümüzdeki ay fabrikada yaklaşık 50 işçiyi işten çıkaracağını söyledi. İşveren, bu kadar çok sayıda işçiyi aynı anda işten çıkarabilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Çıkarmış olduğu işçilerin yerine yeni işçiler alabilir mi? Bu şekilde işten çıkartılırsak, itiraz hakkımız var mıdır? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu 29. maddesi ile toplu işçi çıkarma başlığı ile birlikte buna dair bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile işyerinde örgütlü bir sendika varsa onun işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirecektir. İşyerinde çalışan işçi sayısı -20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin; -101 ile 300 işçi arasında ise en az 30 işçinin ve -301 ve daha fazla sayıda ise; en az yüzde 10 oranında işçinin işine İş Kanu..]]> Tue, 13 Sep 2016 04:12:26 +0300 Teknolojik ve uzmanlık gerektiren bir iş ise alt işveren ilişkisi kurulabilir https://www.evrensel.net/yazi/77427/teknolojik-ve-uzmanlik-gerektiren-bir-is-ise-alt-isveren-iliskisi-kurulabilir https://www.evrensel.net/yazi/77427/teknolojik-ve-uzmanlik-gerektiren-bir-is-ise-alt-isveren-iliskisi-kurulabilir? SORU: Bizler anten üreten bir işyerinde çalışmaktayız. Ancak, çalıştığımız bölüm kapatılarak taşerona devredilecekmiş. İşyerindeki bir bölümün kapatılıp taşerona devredilmesi mümkün müdür? CEVAP: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. İş Kanunu’nda yer alan bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, eğer, çalıştığınız bölüm üretim yaptığınız ana temanın bir yardımcı bölümü ise veya teknolojik ve uzmanlık gerektiren bir iş ise bu durumda alt işveren ilişkisi kurulabilecektir. Öncelikle eğer böyle bir durum söz konusu değilse, bu bir muvazaalı işlem kabul edilecek ve alt işverenin yani taşeronun işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçi..]]> Tue, 06 Sep 2016 04:52:59 +0300 Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız işsizlik ödeneği alamazsınız https://www.evrensel.net/yazi/77380/kendi-isteginizle-isten-ayrilirsaniz-issizlik-odenegi-alamazsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77380/kendi-isteginizle-isten-ayrilirsaniz-issizlik-odenegi-alamazsiniz? SORU: İyi çalışmalar. 9 yılı aşkın bir zamandır çalıştığım şirketten 15 yılı sigortalılık süremi doldurup 3 bin 600 günden dolayı ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum. Acaba, bu şekilde işten ayrıldığımda işsizlik maaşı alma hakkım var mıdır? Teşekkürler. CEVAP: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, işsizlik maaşı alabilmek için belli koşulların bulunması gerekmektedir. Bu düzenlemeye göre, * İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, * Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve * Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır. Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşınd..]]> Tue, 30 Aug 2016 04:52:18 +0300 Şiddet uygulayanlar için tedbir kararı istemelisiniz https://www.evrensel.net/yazi/77333/siddet-uygulayanlar-icin-tedbir-karari-istemelisiniz https://www.evrensel.net/yazi/77333/siddet-uygulayanlar-icin-tedbir-karari-istemelisiniz? SORU: Avukat hanım merhaba nerden başlayacağımı inanın bilmiyorum. 20 yaşında kız kardeşim var. Evli, 1 çocuğu var ve şu anda 1.5 aylık hamile. Evliliği süresince sıkıntılar yaşadı. Son 1 yıldır ailesiyle, yani bizimle görüştürülmüyordu, biz uzaktan haberlerini alabiliyorduk. İyi olması temennimizdi. Geçen hafta perşembe dava açıyorlar boşanmak için, kardeşimin hiçbir hak talep edememesi doğrultusunda dilekçe veriliyor, kardeşim kabul etmeyince kayınvalidesi ve kocası birlikte dövüyorlar. Bizimle irtibata geçmesini engelliyorlar. Cuma günü de kardeşim canını kurtarma derdine düşüyor ve boşanma gerçekleşiyor. Adliye çıkışı kardeşimi tekrar eve götüreceğini, boşanmadan kimseye bahsedilmeyeceğini söylüyor. Kardeşim dayanamıyor gitmemek için direniyor sonrasında ailemin haberi oluyor ve müdahale edebiliyorlar. Aynı gün darp raporu alıp jandarmaya suç duyurusunda bulunuyorlar. Bugün de savcılığa gidip tekrar durumu anlatmışlar. Biz bundan sonra hangi yolu izlemeliyiz, karnındaki bebeği de i..]]> Tue, 23 Aug 2016 04:51:01 +0300 Tüm yasal haklardan faydalanırsınız https://www.evrensel.net/yazi/77290/tum-yasal-haklardan-faydalanirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/77290/tum-yasal-haklardan-faydalanirsiniz? SORU: Biz, bir fabrikaya bağlı taşeron işçileriyiz. Kimimiz 2 yıl, çoğumuz da daha fazla zamandır çalışmaktayız. Bizleri fazla çalıştırıyorlar ve bazen de bayram günleri çalıştırıyorlar fakat fazla mesai ücreti ödemiyorlar, izin vermiyorlar. Bu sorunumuzu dile getirince, bu şekilde çalışmak zorundasınız, beğenmiyorsanız istifa edin dediler. Biz taşeron işçi olduğumuz için bizi, fazla mesai ücreti ödemeden çalıştırma hakları var mı? CEVAP: Eğer, işyerinizde fazla çalışma yapıyor iseniz, bu durumda İş Kanununun amir hükmü karşısında fazla mesai ücretini almanız gerekir. İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenler. İş Kanunu, işçilerin çalışma şartlarını ve ortamını düzenlerken kadrolu işçi ve taşeron işçisi şeklinde bir ayrım getirmemektedir. Dolayısıyla, fazla çalışmanızın karşılığı olarak alt işveren işçileri bu kanundan istisna değildir. Taşeron işçisi de kendi işvereni ..]]> Tue, 16 Aug 2016 04:01:43 +0300 Ücret tespitinde sadece bordro dikkate alınmaz https://www.evrensel.net/yazi/77236/ucret-tespitinde-sadece-bordro-dikkate-alinmaz https://www.evrensel.net/yazi/77236/ucret-tespitinde-sadece-bordro-dikkate-alinmaz? SORU: İşveren, ücretlerimizi gününde ödemiyor. Son dört aydır da doğru düzgün maaş vermiyor. Bu yüzden iş sözleşmesini feshetmek istiyoruz. Ama aldığımız ücret de bize tam olarak ödenmiyor. Bir kısmını elden veriyor, asgari ücret kısmını da bankaya yatırıyor. Bu durumda açacağımız davada ücretimizin daha yüksek olduğunu ispatlayabilir miyiz? Yoksa asgari ücret üzerinden mi ücret alacağız? CEVAP: Ücretlerin miktarının ispatı çoğunlukla iş davalarında önemli bir sorun olmaktadır. İş sözleşmesinde ücret miktarı açıkça kararlaştırılmadığı durumlarda, ücret miktarı Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre, yani örf ve adete veya toplusözleşmelere göre belirlenmektedir. Yargıtay, iş sözleşmesinde ücret miktarının kararlaştırılmadığı veya ücret miktarının düşük gösterildiği durumlarda tanık beyanları ve işyeri kayıtlarının incelenmesinden de sağlıklı bir sonuca ulaşılamadığı takdirde emsal işlerde çalışan işçilerin ücretlerine göre ücret miktarının belirlenmesi gerektiği şeklinde kararlar ver..]]> Tue, 09 Aug 2016 05:00:46 +0300 İşçinin onayı olmadan fazla çalıştırılması kanuna aykırı https://www.evrensel.net/yazi/77191/iscinin-onayi-olmadan-fazla-calistirilmasi-kanuna-aykiri https://www.evrensel.net/yazi/77191/iscinin-onayi-olmadan-fazla-calistirilmasi-kanuna-aykiri? SORU: Merhaba, ben üç senedir aynı yerde çalışıyorum. Çalıştığım yerde içkili sigara ve izin belgesi olmadan branc, düğün, balo, gala gibi organizasyonlar yapıyorlar. Normal cumartesi ve pazar brancha kalıyorum ama düğüne kalmam için beni tehdit ettiler. Düğüne kalmazsam iş akdimin sonu olacağını ve hiçbir hak talep edemeyeceğimi söylediler. Şimdi beni zorla düğüne bırakıp, mesaiye bıraktılar ve saat sabah 7’den gece 12 buçuğa kadar mesai yaptım. Bu normal bir şey mi? Ben kalmak istemediğimi belirttiğim halde bana çıkış vereceklerini söylediler. Ben ne yapmalıyım? Teşekkürler. CEVAP: Fazla mesai ya da kanunun ifadesi ile fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Öncelikle belirtmek isterim ki zorunlu mesainin yapılacağı şartlar kanunda belirlenmiştir. Buna göre, zorunlu nedenlerle fazla çalışma, gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zor..]]> Tue, 02 Aug 2016 05:00:41 +0300 Ücretiniz ödenmiyorsa çalışmama hakkınız var https://www.evrensel.net/yazi/77140/ucretiniz-odenmiyorsa-calismama-hakkiniz-var https://www.evrensel.net/yazi/77140/ucretiniz-odenmiyorsa-calismama-hakkiniz-var? SORU: İyi günler. Çalıştığım işyerinde hâlâ alamadığımız maaşlarımız var. Bunun için işverene dava açmayı düşünüyoruz toplu olarak. Ücret alacağımızı alabilmek için iş sözleşmesini feshetmemiz mutlaka gerekir mi? Bir de bizim bordrolarımızda aldığımız ücret daha düşük gösteriliyor. Buna karşı ne yapabiliriz? Teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim. CEVAP: Ücret alacaklarınızın talebi ile ilgili olarak yapabileceğiniz bir çok hukuki işlem bulunmaktadır. Bunların başında İş Kanunu’nun 24. maddesinin (e) bendinde yer alan, işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi durumunda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkına sahip olması gelmektedir. Bu durumda kıdem tazminatı hakkınızı alarak iş sözleşmenizi feshetme olanağınız vardır. Ancak, iş sözleşmenizi feshetmeden de ücret alacağınız için kullanabileceğiniz bazı haklarınız da kanunda tanınmaktadır. Bunların başında da İş Kanunu’nun 34. maddesinde y..]]> Tue, 26 Jul 2016 04:16:34 +0300 Dosyanın yargıtaydan dönmesi bir yılı bulabilir https://www.evrensel.net/yazi/77094/dosyanin-yargitaydan-donmesi-bir-yili-bulabilir https://www.evrensel.net/yazi/77094/dosyanin-yargitaydan-donmesi-bir-yili-bulabilir? SORU: Merhaba, ben iş kazası geçirdim. Fakat iş kazasını bildirmedim ve beni raporumun bittiği gün işten çıkardılar. Ben bunun üzerine mahkemeye dava açtım ve işe iade davasını kazandım. 23 Şubat 2016 tarihinde temyize gönderdiler. Sonuç ne zaman gelir? Bilgilendirirseniz çok sevinirim, teşekkür ederim. CEVAP: İş Kanunu’nun “Fesih bildirimine itiraz ve usulü” başlıklı 20. maddesinin üçüncü fıkrasında, işe iade davasının seri muhakeme usulü ile iki ay içinde sonuçlandırılacağı belirtilmektedir. İkinci cümlesinde de bu kararın temyizi halinde ise Yargıtayın da bir ay içinde kesin olarak karar vereceği yazmaktadır. Ancak, mahkemelerin iş yükü ve yargılamaların ağırlığı gibi etkenlerle birlikte bu süre maalesef sadece kağıt üzerinde kalmaktadır. Uygulamada ise, değil üç ay içinde davayı tamamen bitirmek, maalesef ilk duruşması dahi yapılamamaktadır. Sizin sorunuzun net bir cevabı bulunmamaktadır. Size tam bir tarih verebilmem maalesef söz konusu değildir. Ancak, genel olarak işe ia..]]> Tue, 19 Jul 2016 04:32:07 +0300 Taksitler zamanında ödenmezse taksit hakkı kazanılır https://www.evrensel.net/yazi/76994/taksitler-zamaninda-odenmezse-taksit-hakki-kazanilir https://www.evrensel.net/yazi/76994/taksitler-zamaninda-odenmezse-taksit-hakki-kazanilir? SORU: Ben işyerimden bir yıl önce ayrıldım ve tazminatlarım bana taksitle yeni ödenmeye başladı. İşyerinin ekonomik durumu kötü olduğu için. Ama onu bile düzenli ödemiyorlar. Bir iki ay taksitlerini de ödemediler. Bu geçen süre içinde tazminatlarıma faiz talep edebilir miyim? CEVAP: Kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme 4857 sayılı Kanun’un 120. maddesinde yer alan düzenleme gereği, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükteki tek maddesi olan 14. maddeye göre uygulanmaktadır. Bu maddenin 11. fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanacak en yüksek faize karar verilmelidir. Bu, mevduata uygulanacak en yüksek faizin başlangıcı ise, iş sözleşmesinin fesih tarihidir. İş sözleşmesinin ölüm veya diğer nedenlerle sona ermesi faiz başlangıcını değiştirmemektedir. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandığa başvurduğunu belgelemesi gerek..]]> Tue, 05 Jul 2016 05:00:04 +0300 Babalık izni yasal hakkınızdır https://www.evrensel.net/yazi/76941/babalik-izni-yasal-hakkinizdir https://www.evrensel.net/yazi/76941/babalik-izni-yasal-hakkinizdir? SORU: Çalıştığım şirket babalık izni olan 5 günlük iznimi vermiyor. Mahkemeye verirsem ne kadar ceza alırlar? Bu cezadan ben maddi olarak faydalanabilir miyim? Teşekkürler. CEVAP: İş Kanunu’na yeni getirilen bir düzenleme ile işçiler açısından babalık izni yasal hale getirilmiştir. 04.04.2015 tarihinde yapılan Torba Yasa düzenlemesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’na getirilen “mazeret izni” başlıklı ek ikinci madde ile bu düzenleme yer almıştır. Buna göre daha önce yer alan düzenleme olan, “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün” olan mazeret iznine ek olarak “Eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir” hükmü eklenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında da, işçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on g..]]> Tue, 28 Jun 2016 04:28:47 +0300 Asgari ücretten daha az bir ücret ödenemez https://www.evrensel.net/yazi/76846/asgari-ucretten-daha-az-bir-ucret-odenemez https://www.evrensel.net/yazi/76846/asgari-ucretten-daha-az-bir-ucret-odenemez? SORU: Merhaba ben sondaj sektöründe çalışan bir işçiyim. Sondaj işi bildiğim kadarıyla ağır ve tehlikeli işler sıralamasında ikinci sıradadır. Bizim çalıştığımız işyeri, normal asgari ücret uygulaması yapıyor. Bu iş kolunda olması gereken asgari ücret miktarı ne kadardır bize ödenen normal asgari ücret bir hukuki zemine dayandırılabiliyor mu? Yoksa bütünüyle hukuka aykırı mıdır? Ayrıca şirket 14 aydır fazla mesailerimizi de ödemiyor. Mesaisiz maaşlarımızı da, 3 -4 ay gecikmeli ödüyor. Asgari geçim indirimlerinin de son 5 ayını ödemedi. Çalışanlar olarak çok zor durumdayız. Zorunlu ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Ve ne yazık ki örgütsüzüz. Saygılar. CEVAP: Asgari ücret, çalışma hayatındaki en temel hususlardan biridir. Asgari ücret, işverenlerin, işçilerine ödemesi gereken en düşük ücret tutarıdır. İş sözleşmesinin tarafları, bu tutarın üstünde ücret ödenmesini kararlaştırabilirler, ancak, daha aşağı tutarda bir ücret ödemesi yapılamaz. Adı üstünde asgari, en az ücret. Burada..]]> Tue, 14 Jun 2016 04:52:44 +0300 Yıllık ücretli iznin kullandırılmaması hukuka aykırı https://www.evrensel.net/yazi/76795/yillik-ucretli-iznin-kullandirilmamasi-hukuka-aykiri https://www.evrensel.net/yazi/76795/yillik-ucretli-iznin-kullandirilmamasi-hukuka-aykiri? SORU: Senelik izin vermiyorlar. Ne yapmam lazım? CEVAP: Yıllık ücretli izin hakkı çalışma hayatında en önemli konuların başında gelmektedir. Yıllık ücretli izin hakkı ile ilgili düzenlemeler, İş Kanunu’nda birkaç maddede düzenlenmiştir. Bunların başında en temel olarak sayılacak olan husus ise, İş Kanunu’nun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceğine” dair olan düzenlemedir. Yani, bir işçi yıllık izin hakkını kullanmaktan vazgeçemez. İşveren kendisine bu hakkını kullandırmakla yükümlüdür. Dolayısıyla, açıkça yasal bir zorunluluk olan yılık ücretli izin hakkının kullandırılmaması açıkça hukuka aykırıdır. Ancak, yıllık ücretli izin hakkını kullanabilmesi için işçinin o işyerinde, işe başladığı tarihten itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. Tek husus budur. Bu bir yılık sürenin hesabında Kanun, bazı halleri de çalışılmış olarak kabul etmektedir. Bunlar, a) İşçinin uğradığı kaza veya t..]]> Tue, 07 Jun 2016 05:00:20 +0300 İş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/76746/is-gorme-borcunu-yerine-getirmekten-kacinabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/76746/is-gorme-borcunu-yerine-getirmekten-kacinabilirsiniz? SORU: Ben bir firmada üç yıldır çalışıyorum. Ancak, geçtiğimiz dört aydan beri işveren ücretlerimizi ödemiyor. Bizler bu durumda ne yapabiliriz? İşten çıkmak da istemiyoruz. CEVAP: Ücret, iş görme edimini yerine getiren işçi karşısında işverenin iş sözleşmesi ile birlikte yerine getirmek zorunda olduğu en önemli borcu ve yükümlülüğüdür. İşveren, işçinin ücretini zamanında ve eksiksiz ödemekle yükümlüdür. İş Kanunu’nun 32. maddesinin 5. fıkrasında, ücretin en geç ayda bir ödeneceği düzenlenmiş ve iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile de ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, işveren kanunen en geç ayda bir işçinin ücretini ödemekle yükümlüdür. Ücretin ödenmemesi durumu, işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen İş Kanunu’nun 24. maddesinde işçi açısından haklı nedenle fesih hakkı olarak II / e bendinde, “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenm..]]> Tue, 31 May 2016 05:00:56 +0300 Vardiya zammı sözleşmede belirlenirse ödenir https://www.evrensel.net/yazi/76694/vardiya-zammi-sozlesmede-belirlenirse-odenir https://www.evrensel.net/yazi/76694/vardiya-zammi-sozlesmede-belirlenirse-odenir? SORU: Merhaba, ben size iki konu hakkında danışmak istiyorum. Birincisi şu: Bizler, vardiya şeklinde çalışan özel güvenlik görevlileriyiz. Bize vardiya tazminatı hakkı doğuyor mu? Diğer bir sorum çalıştığımız fabrika ağır sanayi olarak geçiyor ama biz sadece asgari ücret ve 100 TL ek para alıyoruz. Aslında maaşımız ne kadar olmalıdır? CEVAP: Sadece vardiyalı çalışıyor olmanız size vardiya tazminatı adı altında bir ödeme yapılmasını gerektiren bir durum değildir maalesef. Böyle bir ödeme için tarafınızla yapılan bireysel iş sözleşmesinde veya varsa toplu iş sözleşmesinde bu durumun belirtilmesi gerekmektedir. Ancak, vardiya tazminatı değil de vardiya zammı olarak geçen uygulama ise, postalar halinde gece gündüz çalışılan yerlerde var olan bir uygulamadır. Gece çalışması, faaliyetin günün yirmi dört saatinde kesintisiz sürdürülmek zorunda kalındığı ve günlük çalışmanın vardiya adı altında ayrı işçi grupları tarafından gündüz ve gece döneminde çalışarak yapıldığı işyerlerinde söz konus..]]> Tue, 24 May 2016 04:26:32 +0300 Sadece size zam yapılmaması haklı fesih hakkı getirir https://www.evrensel.net/yazi/76651/sadece-size-zam-yapilmamasi-hakli-fesih-hakki-getirir https://www.evrensel.net/yazi/76651/sadece-size-zam-yapilmamasi-hakli-fesih-hakki-getirir? SORU: Çalıştığım fabrikada asgari ücretin üzerine yüzde 10 zamlı çalışıyordum. 2016’da yeni asgari ücret açıklandıktan sonra benim maaşıma zam ilave edilmedi. Gerekçe olarak ise maaşımın asgari ücretten fazla olması gösterildi. 2015 yılındaki asgari ücretin üzerindeki ücretin geçerli olduğu söylendi. Yasal olarak ben bu duruma karşı ne yapabilirim? CEVAP: Genel kural olarak işçinin bir iş sözleşmesini feshetme hakkı her zaman bulunmaktadır. Ancak, sadece bu fesih hallerinin haklı nedenler olması durumunda işçi, diğer yasal şartlarının olması durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Uygulamada Yargıtay, iş sözleşmesinin işçi tarafından ücretine zam yapılmaması sebebi ile yaptığı fesihlerini haklı bir neden olarak kabul etmemekte ve kıdem tazminatı taleplerini reddetmektedir. (Yargıtay 9. HD, 03.10.2003 Tarih, 2003/ 3506 E, 2003/ 16024 K) Yine İş Kanunu’nda da ücrete zam yapılmaması da işçi açısından bir fesih nedeni olarak yer almamaktadır. Yargıtay, vermiş olduğu bir kar..]]> Tue, 17 May 2016 05:00:33 +0300 3’lü vardiyaya geçmek esaslı değişikliktir https://www.evrensel.net/yazi/76610/3lu-vardiyaya-gecmek-esasli-degisikliktir https://www.evrensel.net/yazi/76610/3lu-vardiyaya-gecmek-esasli-degisikliktir? SORU: Merhaba, ben 3 yıldır bir firmada çalışıyorum. Firma 2 vardiya şeklinde ve cumartesi, pazar tatildi. Şimdi ise 8 saat ve cumartesi çalışma var. 3’lü vardiyaya dönmek istemediğimizi işe girerken olduğu gibi 2’li vardiya çalışmak istediğimizi ilettik. İstemediğimizi söyledik ama hâlâ vardiyaya yazmışlar. Burada ne gibi yol izleyebiliriz? CEVAP: İş Kanunu’nun 22. maddesi, çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi başlığı altında çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğin işçinin onayı olmadan yapılamayacağını düzenlemektedir. Esaslı değişiklik kavramı ise İş Kanunu’nda tanımlanmamıştır, ancak, doktrin ve Yargıtay kararları tarafından, işçinin aleyhine olan değişiklikler ‘esaslı değişiklik’ olarak kabul edilmiştir. Yani çalışma koşullarında yapılan her değişiklik değil, işçi için çalışmanın ağırlaştırılması anlamına gelen değişiklikler, esaslı değişiklik olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda, Yargıtayın kullandığı kriter de yukarıda belirttiğimiz üzere..]]> Tue, 10 May 2016 04:18:12 +0300 Çalışmaktan kaçınma hakkınız var https://www.evrensel.net/yazi/76507/calismaktan-kacinma-hakkiniz-var https://www.evrensel.net/yazi/76507/calismaktan-kacinma-hakkiniz-var? SORU: Çalıştığım fabrikamızın bir bölümünde kalıp yapılıyor. Bu kalıplar sıvı metalden yapılıyor. İşyerinin yerleri temizlenmediği için çok kaygan oluyor ve arkadaşlar sürekli düşerek bir yerlerini incitiyorlar. Örneğin bir arkadaşımızın geçen bacağı kırılmıştı. Bunun üzerine bizler de orada gerekli temizlik yapılana kadar çalışamayacağımızı söyledik. Ancak, işveren çalışmazsak iş sözleşmemizi feshedeceğini söyledi. Bunu yapmaya hakkı var mıdır? Bizlerin buna karşı ne gibi hakları bulunmaktadır? CEVAP: Daha önce, İş Kanunu’nun 77. maddesi ve devamında düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği ile düzenlemeler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ayrı bir kanun kapsamında toplanmış ve yasalaşmıştır. Bu kanunun 4. maddesinde yer alan işverenin genel yükümlülüğü başlıklı maddesinde, işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; -Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun ..]]> Tue, 26 Apr 2016 05:00:39 +0300 Şarta bağlı istifa geçerli değildir https://www.evrensel.net/yazi/76457/sarta-bagli-istifa-gecerli-degildir https://www.evrensel.net/yazi/76457/sarta-bagli-istifa-gecerli-degildir? SORU: Ben, bir fabrikada 7 yıldır çalışıyorum. Ancak, işveren beni artık çalıştırmak istemediğini söyledi. Beni işten çıkarmak istiyor. Bana “İstifa dilekçesi yaz ama sana haklarını da öderiz” dedi. Ben de bunun üzerine kabul ettim ve dilekçemi yazdım. Ama şimdi maddi durumunun iyi olmadığını, taksitle ödeyebileceği gibi bahaneler buluyor. 7 yıllık tazminatımı ödemiyor. Bu durumda tazminatımı almak için dava açsam bir hakkım olur mu? CEVAP: İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshetmesi, istifa olarak değerlendirilmektedir. Şarta bağlı bir istifa ise kural olarak geçerli kabul edilmemektedir. Yani şarta bağlı istifa, istifa olarak nitelendirilmez. Uygulamada en sık karşılaşılan durum ise, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı haklarının ödenmesi şartıyla ayrılma talebi istifa olarak değil, ikale yani bozma sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, bir diğer durum da işçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması da sıkç..]]> Tue, 19 Apr 2016 04:58:17 +0300 Ücretiniz yüzde 100 zamlı ödenmeli https://www.evrensel.net/yazi/76408/ucretiniz-yuzde-100-zamli-odenmeli https://www.evrensel.net/yazi/76408/ucretiniz-yuzde-100-zamli-odenmeli? SORU: İşyerimde dört yıldır çalışıyorum. Bizler bu süre içinde şimdiye kadar hiç Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi günlerde izin kullanmadık ve çalıştık. İşveren ayrıca 1 Mayıs’ta özellikle gelip çalışmamızı istiyor. Ama çalıştığımız zaman da ücretimizde artırım yapılmadı. Çalıştığımız bu günlerin ücretlendirmesi nasıl olur? CEVAP: “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma” başlıklı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılacaktır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Yani bu günlerde de çalışma fazla çalışmada olduğu gibi işçinin onayı ile yapılabilecektir. Bu günlere ait ücretler ise 47. maddeye göre ödenecektir. Yani, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde işçiler çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri kendilerine tam ol..]]> Tue, 12 Apr 2016 05:00:11 +0300 Davada emsal ücret araştırılır https://www.evrensel.net/yazi/76358/davada-emsal-ucret-arastirilir https://www.evrensel.net/yazi/76358/davada-emsal-ucret-arastirilir? SORU: İyi günler. Çalıştığım işyerinde sigortam asgari ücret üzerinden yatıyordu. Fakat ben 2 bin TL alıyordum. Aynı zamanda sigortamı da geç başlatmışlar. İşveren ile görüştüm, işten ayrıldıktan sonra sigortanı devam ettireceğim dedi ama ettirmedi. Ayrıca resmi tatillerde de çalışıyorduk. Her hangi fazla ücret almıyorduk. Bu durumda ne yapmam lazım? CEVAP: Çalışma yaşamında uygulamada karşılaşılan en büyük sorunların başında gelen hususlardan bir tanesi, işçinin ücretinin parçalı bir şekilde ödenmesidir. İşçi, eğer asgari ücretin üstünde bir ücret alıyorsa, bu ücretin asgari ücret kadar olan kısmı banka hesabına yatırılmakta ve kalan kısım ise işçiye elden ödenmektedir. İşverenin iş sözleşmesi kapsamında en temel borcu olan ücret ödeme borcu da bu bağlamda meblağ açısından belirsizleşmekte ve net bir rakam tespit edilmesi sorunlu hale gelmektedir. Özellikle, herhangi bir uyuşmazlık neticesinde mahkemeye yansıması durumunda ücretin miktarının ispat edilmesi işçi açısından sorun ya..]]> Tue, 05 Apr 2016 04:52:12 +0300 Haklarınız için dava açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/76309/haklariniz-icin-dava-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/76309/haklariniz-icin-dava-acabilirsiniz? SORU: Devrim Hanım, İyi günler. Ulusal bir şirkette 6 yıl çalıştım. İş akdim haksız bir şekilde 2013 yılının son günlerinde feshedildi. Eşimin hamilelik süreci ve doğum sonrası depresyon dönemi nedeniyle mahkemeye başvurumu ne yazık ki erteledim. Yaşanan süreç benim de psikolojimi bozduğundan dava açamadım! Bilmiyorum belki, “Kardeşim aklın şimdi mi başına geldi” diyebilirsiniz ve fakat ne yazık ki bugüne kadar dava açamadım. Firmadaki haklarım (tazminat vs.) için dava açmanın yasal bir süresi var mıdır? Yoksa bu süreç sona ermiş midir? Saygılarımla. CEVAP: Genellikle iş sözleşmesinin sona erme durumlarında işçiler davalarını bir an önce açma telaşına kapılmaktadır. Bu açıdan da son derece haklıdırlar. Davanızı ne kadar erken açarsanız o kadar çabuk netice alırsınız. Ancak, sizin durumunuzda olduğu gibi bazı kişisel olaylar ve özellikle de işten çıkarılmış bir işçinin dava masraflarını karşılamakta zorlanması gibi maddi engeller sebebiyle dava açmayı ertelemek zorunda da kalabilmekt..]]> Tue, 29 Mar 2016 05:00:27 +0300 Serviste geçen süre için fazla mesai istenemez https://www.evrensel.net/yazi/76256/serviste-gecen-sure-icin-fazla-mesai-istenemez https://www.evrensel.net/yazi/76256/serviste-gecen-sure-icin-fazla-mesai-istenemez? SORU: Merhaba, Ben İstanbul’da ikamet ediyorum işyerim ise Gebze’de. İşveren sabah ve akşam gidiş dönüşlerde servis kullandırtıyor. Ama akşam servislerinde masraftan kaçınmak için uzak lokasyonların tek servisle dağıtımını yapıyor. Bu da eve dönüş saatimi geciktiriyor. Mesai başlama sabah 08.00, mesai bitimi akşam 18.00. Eve ulaşmam 20.00’yi buluyor. Bu durumda fazla mesai talep edebilir miyim? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu, günlük çalışma süresi olarak değil, haftalık çalışma süresi üzerinden bir çalışma zamanını düzenlemektedir. Buna göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa, bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağını hüküm altına almıştır. “Çalışma süresinden sayılan haller” başlıklı İş Kanunu’nun 66. maddesinde bazı haller sıralanarak, bu durumların da çalışma sürelerinden sayılacağı belirtilmiştir. Kanunda sayılan, işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılan haller şunlardır: - Made..]]> Tue, 22 Mar 2016 05:00:28 +0300 Onayınız olmadan değişiklik yapılamaz https://www.evrensel.net/yazi/76161/onayiniz-olmadan-degisiklik-yapilamaz https://www.evrensel.net/yazi/76161/onayiniz-olmadan-degisiklik-yapilamaz? SORU: Merhaba Devrim Hanım. Ben iki yıldır bir fabrikada çalışmaktayım. Dün gece vardiyasının son gününde vardiya amiri benim bilgim ve haberim olmadan benim bölümümü ve vardiyamı değiştirmiş. Ben bu konuda ne yapabilirim? Tazminatımı nasıl alabilirim? CEVAP: İş Kanunu’nun 22. maddesi, çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi başlığı altında çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğin işçinin onayı olmadan yapılamayacağını düzenlemektedir. Esaslı değişiklik kavramı ise İş Kanunu’nda tanımlanmamıştır, ancak, doktrin ve Yargıtay kararları tarafından, işçinin aleyhine olan değişiklikler ‘esaslı değişiklik’ olarak kabul edilmiştir. Yani çalışma koşullarında yapılan değişiklik, işçi için çalışmanın ağırlaştırılması anlamına geliyor ise bu durumda yapılan değişiklik esaslı değişiklik olarak nitelendirilir. Yani yapılan iş, işçi için yapılan değişiklik ile ağırlaştırılmış olmalı, çalışma koşullarının daha önceki işten ağır hale getirilmiş olmasıdır. Yargıtayın k..]]> Tue, 08 Mar 2016 04:12:16 +0300 İşe iade durumunda, aynı iş yapılmalıdır https://www.evrensel.net/yazi/76103/ise-iade-durumunda-ayni-is-yapilmalidir https://www.evrensel.net/yazi/76103/ise-iade-durumunda-ayni-is-yapilmalidir? SORU: Ben, bir fabrikada dört yıldır çalışıyordum. Ben ve bir kaç arkadaşımın işine son verdiler. Biz de bunun üzerine işe iade davası açtık ve kazandık. İşveren beni işe geri aldı. Ama işyerinde eskiden yaptığım işi yaptırmak yerine fabrika binasının çatısını temizletiyor, bahçedeki otları yolduruyor. Ben bu şekilde çalışmak istemiyorum. Bu durumda ben ne yapabilirim? Ne gibi haklarım var? İşe başladığıma göre mahkemenin verdiği tazminatı alabilme hakkım var mıdır? CEVAP: İşe iade davasında, mahkeme dava sonunda iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ve işçinin işe iadesi ile birlikte işçinin en çok 4 aya kadar boşta geçen ücreti ile işçinin işe iade başvurusu yapmasına rağmen, işçinin işe alınmaması durumunda işe başlatmama tazminatına da hükmedilmektedir. İşçinin boşta geçen ücreti olarak en çok dört aya kadar ücretine hükmedilmesinin nedeni, işe iade davasının Yargıtay incelemesi de dahil olmak üzere dört aylık bir süre içinde sonlandırılması İş Kanununda düzenlenmesidir. Mahkem..]]> Tue, 01 Mar 2016 04:25:58 +0300 İşveren sigortalı çalıştırmak zorunda https://www.evrensel.net/yazi/76053/isveren-sigortali-calistirmak-zorunda https://www.evrensel.net/yazi/76053/isveren-sigortali-calistirmak-zorunda? SORU: Benim, 2010 yılında sigorta giriş kaydım işyerine yapılmış. Ancak, daha sonra öğrendim ki sigorta primlerim hiçbir zaman zamanında yatırılmamış, çok düzensiz ve hep eksik ödenmiş. İşveren beni ilk 4 ay ödemiş sonra durdurmuş. Ben halen aynı yerde çalışmaktayım. Mahkemeye başvursam bir hak talep edebilir miyim işimi kaybetmeden? CEVAP: İş Kanunu uyarınca, ister belirli süreli ister belirsiz süreli hizmet akdi söz konusu olsun, işveren işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalıdır. Bazen uygulamada deneme süresi içinde sigortalı çalıştırmama gibi bir uygulama olsa da bu durum kanuna aykırıdır. Zira sosyal sigortalar ve sosyal güvenlik hukukunda deneme süresi gibi bir kavram söz konusu değildir. İşçi işyerinde çalışmaya başladığı günden itibaren sigortalı olmalıdır. Ayrıca, genel kural işçinin gerçek maaşı üzerinden sigorta primlerinin ilgili kuruma yatırılmasıdır. Kural olarak işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak SGK’ye bu tutar üzerinden bildirim yapılmalıdır. Bu primleri yatırma y..]]> Tue, 23 Feb 2016 05:00:23 +0300 İşçiden her yıl onay alınmak zorunda https://www.evrensel.net/yazi/75995/isciden-her-yil-onay-alinmak-zorunda https://www.evrensel.net/yazi/75995/isciden-her-yil-onay-alinmak-zorunda? SORU: İyi günler, yazınızı okudum ve bir sorum olacak. Bu her sene imzalanan fazla mesai 270 saat yapmamız için midir yoksa 270 saat ve fazlası için mi imza atıyoruz? Her yıl ve bunu imzalamasak ne olur? Bilgilendirirseniz şimdiden teşekkürler. CEVAP: Fazla çalışma İş Kanunu’nun 41. maddesinde düzenlenmiş ve hangi sebeplerle fazla çalışma yapılabileceği belirtilmiştir. Buna göre, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, tanım olarak ise, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Fazla çalışma ücreti, her bir saat fazla çalışma için verilecek normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla çalışma yapılabilmesi için işçinin onayının alınması gerekir. Sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi fazla çalışma yapmaya dair onay yazısının her yıl işçiden yazılı olarak alınması gerekmektedir. Bu onay ..]]> Tue, 16 Feb 2016 05:00:53 +0300 Her işçiye ayrı ayrı bildirilmeli https://www.evrensel.net/yazi/75946/her-isciye-ayri-ayri-bildirilmeli https://www.evrensel.net/yazi/75946/her-isciye-ayri-ayri-bildirilmeli? SORU: Merhaba, ben yaklaşık iki yıldır ecza deposunda çalışıyorum. İlk zamanlar 2 vardiya çalışıyordum fakat aradan 1.5 sene kadar bir süre geçti ve hep sabah 10.00 akşam 18.30 arası çalışıyorum. İşyerimin tekrar vardiyaya geçme durumu var ve ben vardiyalı çalışmak istemiyorum. İşe girerken vardiyalı çalışır mısınız bölümünü imzaladım mı hatırlamıyorum. Eğer “vardiyalı çalışırsın” bölümünü imzalamış isem şimdi vardiyalı çalışmayı kabul etmiş sayılır mıyım tekrar? Ve tekrar bana “vardiyalı çalışmak ister misiniz” diye bir soru sorulur mu? Teşekkür ederim. İyi günler. CEVAP: İş sözleşmesinde esaslı değişiklik yapılması ve bu esaslı değişikliklerle ilgili yapılacak fesihler İş Kanunu’nun 22. maddesinde düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre, işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilec..]]> Tue, 09 Feb 2016 05:00:55 +0300 Tazminata hak kazanabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/75893/tazminata-hak-kazanabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/75893/tazminata-hak-kazanabilirsiniz? SORU: Geçtiğimiz hafta içinde işveren benim kabul etmememe rağmen ücretsiz izne çıkardı. Ben de bunun üzerine ücretsiz izni kabul etmediğime dair bir ihtarname gönderdim. Ben, bu işyerine dava açarsam ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarımı alabilir miyim? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında iş sözleşmesinin askı haline yer verilmemiştir. İş sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı olarak askıya alınması, işin niteliğinden veya yasadan kaynaklanmıyorsa veya işçi ve işverenin iradeleri birleşmiyorsa iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği kabul edilmektedir. İşçi ve işverenin iradelerinin birleşmesinden maksat iş sözleşmesini sona erdirme konusunda her ikisinin de anlaşması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, burada bir alacak davası açmanız halinde, mahkemenin öncelikle inceleyeceği hususlar, iş sözleşmesinin askıya alınıp alınmadığı, alınmış ise ne kadar süre ile askıya alındığı, işçinin askıya alma irade..]]> Tue, 02 Feb 2016 05:00:15 +0300 Alacaklar için istifanın ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır https://www.evrensel.net/yazi/75791/alacaklar-icin-istifanin-ardindaki-gercek-durum-arastirilmalidir https://www.evrensel.net/yazi/75791/alacaklar-icin-istifanin-ardindaki-gercek-durum-arastirilmalidir? SORU: Merhaba. Ben, 4 yıl ve 3 yıl çalıştığım bankalardan istifa ederek tazminat almadan ayrıldım. İstifa yıllarım 2011 ve 2014. Acaba dava açarsam, bu bankalardan tazminat ve fazla mesai haklarımı alabilir miyim? Teşekkür ederim. CEVAP: Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, hak sahibine, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanununun 24. maddesinde düzenlenmiştir. İşçinin bildirim süreli fesih ile ilgili düzenlemesi ise, İş Kanununun 17. maddesinde yer almaktadır. Bunun dışında İş Kanununda işçinin istifasını düzenleyen özel bir hüküm bulunmamaktadır. Kural olarak, bir işçi işten kendi isteği ile ayrılmış ise, bu durumda kıdem tazminatını alması söz konusu değildir. Ancak, uygulamada istifa eden işçinin tazminatını alabilmesi bazı şartların varlığı halinde mümkün..]]> Tue, 19 Jan 2016 04:54:58 +0300 Alacak davası açmanız gerekir https://www.evrensel.net/yazi/75734/alacak-davasi-acmaniz-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/75734/alacak-davasi-acmaniz-gerekir? SORU: Bir inşaat firmasında bir yıldan fazla mimar olarak şantiyede çalışmaktayım. Dört aydır işyerinden maaş alamıyoruz, on gündür de grevdeyiz. Dört beş yıllık çalışan işçiler var. Bu arkadaşlar şimdi noterden ihbar çekseler veya Çalışma Bakanlığı’na vs şikayet etseler ihbar, kıdem tazminatlarını ve diğer alacaklarını alabilirler mi? CEVAP: 4857 Sayılı İş Kanununun 34. Maddesi, ücretin gününde ödenmemesi halinde işçilerin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkını düzenlemektedir. Buna göre, “ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.” Bu açıkça belirtilen düzenlemeye göre, işçilerin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkı ücreti ödenmey..]]> Tue, 12 Jan 2016 05:00:07 +0300 Fesih sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli https://www.evrensel.net/yazi/75685/fesih-sebebi-acik-ve-kesin-bir-sekilde-belirtilmeli https://www.evrensel.net/yazi/75685/fesih-sebebi-acik-ve-kesin-bir-sekilde-belirtilmeli? SORU: Devrim Hanım merhaba. Kısaca özetlemek gerekirse bir patent firmasında 1,5 aydır çalışmaktayım ve herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadı. Dün itibariyle ile de işime sözlü olarak son verildiğini pazartesi günü gelip iş çıkışını almam söylendi. Sizce ne tür yasal yaptırımlar uygulanabilir? Cevabınızı bekler iyi günler iyi çalışmalar dilerim. CEVAP: İş Kanununun 8. maddesinde iş sözleşmesinin tanımı ve şekli belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre, Kanunda aksi belirtilmedikçe iş sözleşmesi özel bir şekle tabi tutulmamıştır. Ancak, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunlu kılınmıştır. Dolayısıyla yazılı şekil şartı bir yıldan fazla süreli iş sözleşmeleri için geçerlidir. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde ise, işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tara..]]> Tue, 05 Jan 2016 05:00:05 +0300 İşçinin onayı olmadan değişiklik yapılamaz https://www.evrensel.net/yazi/75578/iscinin-onayi-olmadan-degisiklik-yapilamaz https://www.evrensel.net/yazi/75578/iscinin-onayi-olmadan-degisiklik-yapilamaz? SORU: Merhabalar Devrim Hanım, annem 6 yıldır tek vardiya sisteminde çalışıyordu, fakat işvereni anneme sormadan hiç bir şey demeden çalışma şeklini 2 vardiyaya çevirmiştir. Acaba işçi istemeden böyle bir şey yapmaya hakkı var mıdır? Yardımlarınız için teşekkürler. CEVAP: İş Kanunu’nun 22. maddesi, Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi başlığı altında çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğin işçinin onayı olmadan yapılamayacağını düzenlemektedir. Esaslı değişiklik kavramı ise İş Kanunu’nda tanımlanmamıştır, ancak, doktrin ve Yargıtay kararları tarafından, işçinin aleyhine olan değişiklikler ‘esaslı değişiklik’ olarak kabul edilmiştir. Çalışma koşullarında yapılan değişiklik işçi için çalışmanın ağırlaştırılması oluyor ise esaslı değişiklik olarak kabul edilmektedir Yargıtay tarafından. Yargıtayın kullandığı ölçüt, “İşçinin durumunun ağırlaştırılmasıdır”. İşçinin çalışma süresi, konumu, ücreti gibi alanlarda işçinin aleyhine bir durum var ise, bu iş..]]> Tue, 22 Dec 2015 04:49:48 +0300 Tazminat alabilirsiniz ama işsizlik ödeneği alamazsınız https://www.evrensel.net/yazi/75523/tazminat-alabilirsiniz-ama-issizlik-odenegi-alamazsiniz https://www.evrensel.net/yazi/75523/tazminat-alabilirsiniz-ama-issizlik-odenegi-alamazsiniz? SORU: Öncelikle merhaba. Benim bir sorum olacaktı. Çalıştığım firmadan ayrılmak istiyorum. 15 sene ve 3 bin 600 prime tabiiyim. İşten ayrıldığımda işsizlik maaşını alabilmek için ne yapmalıyım? Teşekkürler. CEVAP: Kıdem tazminatını düzenleyen ve halen yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine 1999 yılında getirilen ek düzenleme ile “506 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” iş sözleşmesini kendileri feshedenlere de kıdem tazminatlarının ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Maddede bahsedilen süre 15 yıl ve prim gün sayısı da 3 bin 600 gün olarak hesaplanmıştır. 15 yıl ve 3 bin 600’a tabi olma dayanağını bu hükümden almaktadır. Bu maddeye dayanarak kıdem tazminatı talep edebilmeniz..]]> Tue, 15 Dec 2015 04:55:37 +0300 Koşullar aleyhine değişiyorsa işçinin onayı gerekir https://www.evrensel.net/yazi/75470/kosullar-aleyhine-degisiyorsa-iscinin-onayi-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/75470/kosullar-aleyhine-degisiyorsa-iscinin-onayi-gerekir? SORU: İyi günler. Özel bir şirkette alt kademe yönetici olarak çalışıyorum. Şirket 20 yıldır yöneticilerine haftada 2 gün izin vermektedir. Günlük 9 saat çalışma ve bir saat mola. Şimdi ise haftada bir gün izin ve 7.5 saat çalışma ve bir saat mola verileceği sözlü olarak tarafımıza bildiriliyor. Birincisi, yıllardır aynı olan çalışma saatlerimizi bizim onayımızı almadan bu şekilde değiştirebilirler mi? Haklarımız ne olur? İkincisi, 7.5 saat çalıştırma olduğunda yarım saat mola ile 8 saat tamamlanması gerekmez mi? 7.5+1=8.5 saat bizi mağazada tutabilir mi? Çok teşekkürler, iyi çalışmalar. CEVAP: İş Kanunu’nun 22. maddesi, çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi başlığı altında çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğin işçinin onayı olmadan yapılamayacağını düzenlemektedir. Esaslı değişiklik kavramı ise İş Kanunu’nda tanımlanmamıştır, ancak, doktrin ve Yargıtay kararları tarafından, işçinin aleyhine olan değişiklikler ‘esaslı değişiklik’ olarak kabul edi..]]> Tue, 08 Dec 2015 05:00:58 +0300 Kötü niyeti ispat etmeniz gerekir https://www.evrensel.net/yazi/75410/kotu-niyeti-ispat-etmeniz-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/75410/kotu-niyeti-ispat-etmeniz-gerekir? SORU: Devrim Hanım merhaba, Kasım 2015’te İstanbul içerisinde otururken Çatalca’daki bir işyerinde işe başladım. Mayıs 2013’te Çatalca’dan ev alarak Çatalca’ya yerleştim. Mayıs 2014’te holding tarafından holding merkez IT’ye alındığım söylendi ve işyerim İstanbul-Kavacık olarak değişti. İşe başlarken imzaladığım sözleşmemde holding bünyesindeki büyükşehir belediyesi sınırlarındaki bir şirkette benzer işlerde çalıştırılabileceğime dair bir madde var. (Sözleşmede imza tarihi yok, sözleşmenin başlama tarihi yok, işyeri sicil nosu yok, işyeri adresi yok, SSK sicil numaram yok, ücret yok, sadece işyeri unvanı, adım soyadım, adresim, işin konusu ve deneme süresi ve imzalar var.) 1.5 yıldır Çatalca-Kavacık arası gidip gelmekten çok yoruldum. Zaten istemeden, ne olduğunu anlamadan gittim, 1.5 yıl geçmesine rağmen hâlâ istemiyorum yeni işyerinde çalışmak. Bordromdaki işyerim değişmedi, hâlâ Çatalca’daki şirket gözüküyor. Yazılı herhangi bir tebligat yapılmadı işyerimin değiştiğine dair. Ben..]]> Tue, 01 Dec 2015 05:00:08 +0300 İş sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/75360/is-sozlesmenizi-hakli-nedenle-feshedebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/75360/is-sozlesmenizi-hakli-nedenle-feshedebilirsiniz? SORU: İyi günler, Bursa’da özel bir şirkette çalışmaktayım. İletişim bilgilerinize internet üzerinden ulaştım. Çalıştığım işyerinde, verilen kişisel hedefleri gerçekleştirme oranına göre performans primi ödemesi yapılmaktadır. Ödeme yıl sonunda yapılan değerlendirmeye göre sonraki yılda gerçekleşmektedir. İş sözleşmemde primlerle ilgili bir madde bulunmamaktadır. Hedeflerini gerçekleştiremeyenlere de prim ödenmemektedir. Ancak işverenimiz ekonomik nedenlerle prim sistemini iptal etmeyi veya ertelemeyi düşünüyor. Eğer iptal olursa veya ertelenirse bu durum bana haklı nedenle fesih hakkı sağlar mı? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. CEVAP: İş Kanunu’nun 24. maddesi, işçi açısından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshini gerektiren düzenlemeleri hüküm altına almıştır. Buna göre, I. Sağlık sebepleri: a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b) İşçinin sürekli olarak yakından ve..]]> Tue, 24 Nov 2015 04:52:38 +0300 Tazminat için eski kanun geçerli https://www.evrensel.net/yazi/75310/tazminat-icin-eski-kanun-gecerli https://www.evrensel.net/yazi/75310/tazminat-icin-eski-kanun-gecerli? SORU: Geçtiğimiz ay işten ayrıldım ve kıdem tazminatı alamayacağım, gerek işyerindeki görevliler gerekse de danıştığım hukukçular tarafından söylendi. Fakat geçen hafta bir gazetenin iş yaşamıyla ilgili köşesinde eski iş kanununa tabi olarak kıdem tazminatı talebinde bulunabileceğime dair bir yazı okudum. Bu konu ile ilgili olarak bilgi alabilir miyim? Şimdiden çok teşekkür ederim. CEVAP: Kıdem tazminatı ile ilgili düzenlemeler, 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 14. maddesine dayanılarak uygulanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun “yürürlükten kaldırılan hükümler” başlıklı 120. maddesinde, 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır” şeklindeki düzenleme ile sadece kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme yürürlükte tutulmuş ve bunun dışında kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 4587 sayılı İş Kanunu 22.05.2003 tarihinde kabul edilmiş ve 10.06.2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla kıdem tazmi..]]> Tue, 17 Nov 2015 05:00:05 +0300 Sözleşmeler kanuna aykırı olamaz https://www.evrensel.net/yazi/75260/sozlesmeler-kanuna-aykiri-olamaz https://www.evrensel.net/yazi/75260/sozlesmeler-kanuna-aykiri-olamaz? SORU: Devrim Hanım, merhaba. Size birkaç konuda danışmak istiyorum. Yedi yılı aşkın çalıştığım şirkette gösterdiğim başarıdan dolayı terfi aldım ancak üst amirlerim fazla öne çıkmamdan dolayı bana psikolojik tacizlerde bulundular. Hatta geçen sene iftira attılar.Yönetim savunmalarımızı aldı ve tüm tarafların işe devamına karar verdi. Bugünlerde ise firma yeni bir iştirak firması kurdu ve ben dahil bir kısım personeli bu firmaya geçirdi. Bir sayfalık tüm haklarımla geçtiğimi kabul ettiğimi beyan ederim diye sözleşme başlığında bir sayfa imzalattılar. Sonrasında iki sayfalık yeni şirkete ait belirsiz süreli bir sözleşmeyi imzaya gönderdiler. Üst amirler ile konuşmak istediğimde agresif konuşuyorlar. Yazılarıma da cevap alamıyorum. Bu sözleşmedeki birtakım maddeler ile ilgili çekincelerime cevap alabilmek adına noterden ihtarname çektim. Sözleşmede İş Kanunu’nu aşan maddeler var. Şirket, bana yazılı olarak önceki çalışma şartlarında bir değişiklik olmayacağına, imzalamazsam yasal hakların..]]> Tue, 10 Nov 2015 04:50:36 +0300 Kıdem tazminatı ödemek zorunda https://www.evrensel.net/yazi/75214/kidem-tazminati-odemek-zorunda https://www.evrensel.net/yazi/75214/kidem-tazminati-odemek-zorunda? SORU: Ben, altı yıldır bir işyerinde çalışıyorum. Geçtiğimiz ay içinde bana işim ile ilgili olmayan bir suçtan dolayı dava açıldı ve mahkemem aralık ayı içinde olacak. Acaba, bu suç nedeni ile ceza alırsam, iş sözleşmemi işveren sona erdirebilir mi? CEVAP: İş Kanununun 25. maddesinin II. Bendi ‘Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri’ başlığı altında işçinin iş sözleşmesinin hangi durumlarda tazminat hakları ödenmeden ve bildirim süreleri verilmeden feshedileceğini düzenlemektedir. İş sözleşmesi sadece bu bent kapsamı içinde kalan haller gerekçe gösterilerek feshediliyor ise bu durumda, işçi tazminat haklarından faydalanamaz. Ancak, maddenin diğer bentlerine göre yapılacak olana fesihlerde işçinin kıdem tazminatı ödenmek durumundadır. Bu düzenlemelerden bir tanesi de 25. maddenin 4. bendinde düzenlenen, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığının İş Kanununun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini aşması halidir. Bu durumda işçinin..]]> Tue, 03 Nov 2015 05:00:41 +0300 Fazla mesai için işçinin yazılı onayı gerekir https://www.evrensel.net/yazi/75170/fazla-mesai-icin-iscinin-yazili-onayi-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/75170/fazla-mesai-icin-iscinin-yazili-onayi-gerekir? SORU: Ben bir inşaatta çalışmaktayım. Çalışma saatlerimiz dışında fazla çalışma da yaptırılıyor ve çalışma saatlerimiz çok uzun oluyor. Fazla çalışma yapmak zorunlu mudur? CEVAP: Gerek İş Kanunu gerekse İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ne göre, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Eğer böyle bir yazılı onayınız yoksa fazla çalışma yapmakla yükümlü değilsiniz. Ayrıca, söz konusu yönetmelik fazla çalışma yapılamayacak olan işleri ve ayrıca fazla çalışma yaptırılamayacak olan işçileri de düzenlemektedir. Buna göre, sağlık kuralları bakımından günde ancak 7.5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde, gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde ve maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanları fazla çalışma yapılamayacak olan işler olarak sayılmıştır. Fazla çalışma yaptırılamayacak işçiler ise şöyledir: 18 yaşını doldurmamış işçi..]]> Tue, 27 Oct 2015 05:00:15 +0300 Avukatın bir hatası olduğunu söylemek mümkün değildir https://www.evrensel.net/yazi/74982/avukatin-bir-hatasi-oldugunu-soylemek-mumkun-degildir https://www.evrensel.net/yazi/74982/avukatin-bir-hatasi-oldugunu-soylemek-mumkun-degildir? SORU: Merhaba. İşe iade davası açtım ve davayı kazandım. Dava dosyam Yargıtay 10. Hukuk Dairesine gönderilmiş. Sonuç olarak da görevsizlik kararı verilmiş. Avukatımla görüştüm ‘Sizin dosyayı yanlış hukuk dairesine göndermişiz dediler’ dedi. Sorum şu şekilde avukatın hatası yüzünden 1 sene beklemek zorunda kaldım. Eğer davayı kaybedersem avukatın bir hatası var mıdır? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fesih bildirimine itiraz ve usulü” başlıklı 20. maddesinde işe iade davası açılmasının şartlarını düzenlemektedir. Buna göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığını belirterek, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde işe iade davası açmalıdır. Bu bir aylık süre hak düşürücü süredir. Maddenin son fıkrası ise, davanın seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılacağını ve Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtayın bir ay içinde kesin olarak karar..]]> Tue, 29 Sep 2015 04:58:55 +0300 Kötü niyet tazminatı talep edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/74935/kotu-niyet-tazminati-talep-edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/74935/kotu-niyet-tazminati-talep-edebilirsiniz? SORU: Geçen ay içinde işyerimizde fazla mesailerin ödenmemesi ile ilgili olarak çalışanlarla işyerinde bir toplantı düzenledik. Daha sonra fazla mesailerin ödenmesi ile ilgili bir ihtarname hazırlayıp gönderdik. Fakat, işveren bu ihtarnameyi gönderen bizleri (Yedi kişiyiz) tazminatsız olarak işten çıkardı. İşyerinde bir yıldan az çalışıyoruz. Acaba ne gibi haklarımız vardır? CEVAP: İşçinin işvereni eleştirme hakkı her şeyden önce Anayasal bir haktır ve işçinin işyerindeki çalışma koşullarını hukuka uygun bir şekilde eleştirmesi ve bu eleştirisini işverene bildirmiş olmasının neticesi işçinin işini kaybetmesi sonucunu doğurmamalıdır. Ancak, bu konuda maalesef uygulamada işyerinin çalışma koşulları ile ilgili en ufak bir eleştiri dahi işçinin işini tazminatsız olarak kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu konuda Yargıtay da işlerin yürüyüş tarzı ile alakalı olan, hakaret, saygısızlık ve sataşma niteliği taşımayan eleştiri, söz ve beyanlar nedeniyle işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi..]]> Tue, 22 Sep 2015 04:53:55 +0300 İşveren, toplu işçi çıkarma hükümlerini iş güvencesini engellemek amacıyla kullanamaz https://www.evrensel.net/yazi/74887/isveren-toplu-isci-cikarma-hukumlerini-is-guvencesini-engellemek-amaciyla-kullanamaz https://www.evrensel.net/yazi/74887/isveren-toplu-isci-cikarma-hukumlerini-is-guvencesini-engellemek-amaciyla-kullanamaz? SORU: Bizler üç yıldır bir yer döşemesi fabrikasında çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde işveren işçilere işlerin kötüye gittiğini ve bu sebeple toplu olarak işçi çıkarılacağını söyledi. Böyle bir durumda bizim tazminatlarımızı vermeden işten çıkarması mümkün müdür? CEVAP: İşverenin iş sözleşmesini haklı olarak derhal feshedeceği durumlar İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmektedir. Kanun maddesinde işçinin iş sözleşmesinin derhal feshedileceği durumlar belirtilmiştir. Bunlara örnek olarak işçinin işine devamsızlık yapması, ahlaka aykırı davranışlar göstermesi, tutuklanması gibi hususlar maddede belirtilmiştir. Maddede belirtilen tüm bu hususların dışında işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçinin tazminatları ödenmelidir. Toplu işçi çıkarma durumunda da işveren işçilerine tazminatlarını ödemek durumundadır. Toplu işçi çıkarma, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu yapılmalıdır. Bu sebepler dışında toplu işçi çıkarma y..]]> Tue, 15 Sep 2015 05:00:46 +0300 Kendi isteğiyle ayrılanlar işsizlik maaşı alamaz https://www.evrensel.net/yazi/74833/kendi-istegiyle-ayrilanlar-issizlik-maasi-alamaz https://www.evrensel.net/yazi/74833/kendi-istegiyle-ayrilanlar-issizlik-maasi-alamaz? SORU: İyi çalışmalar. 8 yılı aşkın bir zamandır çalıştığım firmadan 15 yıl sigortalılık süremi doldurup 3600 günden dolayı ayrılma hakkımı kullanıp tazminatımı alarak ayrılacağım. Sormak istediğim konu ise; bu şekilde işten ayrıldığımda işsizlik maaşı alma hakkım var mıdır? Teşekkürler. CEVAP: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, işsizlik maaşı alabilmek için belli koşulların bulunması gerekmektedir. Bu düzenlemeye göre, - İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, - Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve - Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır. Bu şartların sağlanması h..]]> Tue, 08 Sep 2015 04:18:39 +0300 Fazla mesai alacağında zaman aşımı beş yıldır https://www.evrensel.net/yazi/74791/fazla-mesai-alacaginda-zaman-asimi-bes-yildir https://www.evrensel.net/yazi/74791/fazla-mesai-alacaginda-zaman-asimi-bes-yildir? SORU: 2004 yılı şubat ayında özel bir şirkette çalışmaya başladım. 2011 ekim ayı itibariyle işten ayrıldım. Bu gecen süre içerisinde çalışma saatlerimiz sabah 8 aksam 6 diye başladı. Daha sonra iş yoğunluğu dolayısıyla gece saat 12 ya da 1’e kadar devam eden günler oldu. Hatta 3 ayda bir olan ve iki gün süren depo sayımları çalışma süresi olarak kabul edilmedi. Bu iş yoğunluğuna dayanamayıp sağlık sorunları yaşamaya başlayınca şirket yönetimiyle çalışma şartlarının düzeltilmesi için konuştum. Hiçbir değişme olmayınca işten ayrılmak zorunda kaldım. Ben işten ayrıldıktan bir yıl sonra çalıştığım şirketin günlük 8 saat üzerinden fazla mesai ücreti ödemeye başladığını ve depo sayım ücretlerinin ödendiğini öğrendim. Öğrenmek istediğim geçmişe yönelik haklarımı talep edebilir miyim? CEVAP: İş Kanununun 41. maddesinde yapılan tanımlamaya göre, haftalık 45 saati , yani yasal çalışma süresini aşan çalışmalar fazla çalışma olarak belirlenmiştir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 s..]]> Tue, 01 Sep 2015 04:30:09 +0300 Sigortalı çalışmak zorunluluktur https://www.evrensel.net/yazi/74689/sigortali-calismak-zorunluluktur https://www.evrensel.net/yazi/74689/sigortali-calismak-zorunluluktur? SORU: Ben, 2010 yılından bu yana sigortasız çalıştırıldığımı öğrendim. İşveren beni ilk 4 ay şirkette sigortalı göstermiş sonra durdurmuş. Ben halen aynı yerde çalışmaktayım. Mahkemeye başvursam bir hak talep edebilir miyim, işimi kaybetmeden? CEVAP: Sigortalı çalışmak kanuni açıdan zorunluluktur. Ve İş Kanunu açısından kamusal nitelikte düzenleme içermektedir. Örneğin İş Kanunu’na göre iş sözleşmesi öncesi bir deneme süresi düzenlemesi bulunmasına rağmen, sigortalılık için herhangi bir deneme süresi söz konusu değildir. 5510 sayılı Kanun’un düzenlemesine göre fiilen işe başladığınız tarih sigortalılığınızın başlangıç tarihi olmalıdır aynı zamanda. Ancak, uygulamada ise maalesef sigortalılık açısından dahi sanki bir deneme süresi varmış gibi işçi belirli bir süre çalıştıktan sonra sigortalılığı başlatılmaktadır işveren açısından. Bu uygulama çok açık bir şekilde kanuna aykırıdır. Sizin, sigortasız çalıştığınız geçmiş sürelerinizi sigortalı hale getirebilmek için iş mahkemesinde sig..]]> Tue, 18 Aug 2015 04:44:08 +0300 Dört ay önceki olay işten atma sebebi olamaz https://www.evrensel.net/yazi/74639/dort-ay-onceki-olay-isten-atma-sebebi-olamaz https://www.evrensel.net/yazi/74639/dort-ay-onceki-olay-isten-atma-sebebi-olamaz? SORU: Öncelikle merhaba. 15 Temmuz 2015 tarihinde iş sözleşmem tazminatsız olarak feshedildi. Sebebi ise dört ay önce işyerine geç gelmem. Ama, bu arada hiçbir tutanak ve savunma alınmadı. İş mahkemesine başvurmak istiyorum. Acaba, iş mahkemem ne kadar sürer? CEVAP: İş Kanununun 25. maddesi, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen maddedir. Bu maddenin II /g maddesinde yer alan düzenlemeye göre, “işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.” İşveren açısından haklı nedenle fesih olarak düzenlenmiştir. Yine İş Kanunu’nun 19. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Dolayısıyla, işveren İş Kanununun 25. maddesine dayanarak iş sözleşmesini feshetmesi ..]]> Tue, 11 Aug 2015 05:00:11 +0300 İş tanımınızda ne yazıldığı önemli https://www.evrensel.net/yazi/74459/is-taniminizda-ne-yazildigi-onemli https://www.evrensel.net/yazi/74459/is-taniminizda-ne-yazildigi-onemli? SORU: Devrim Hanım merhaba; Sizden bir konu hakkında yardımlarınızı rica ederim. Çalıştığım şirkette şehir dışına sıklıkla çıkıyoruz. Örn: Pazartesi müşteride olabilmek için pazar gecesi yola çıkmak zorunda bırakılıyoruz. Bazen 13-14 saatlik yolculuklar yapılıyor ve varınca direkt müşteriye gidiyoruz dinlenmeden. Günlük sadece yemek ve konaklama harcırahımız var. İş sözleşmesinde seyahat engeli olmadığımızı beyan ettik ama yolda geçen süreler hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Sözleşmede de böyle bir madde yok. Bu da otomatik olarak haftalık çalışma saatini çok çok aşıyor. Yaklaşık 4 senedir bu şekilde çalışıyorum ve bu yolda geçen süreleri fazla mesai olarak alma hakkım var mı? Teşekkürler. Saygılar. CEVAP: İş Kanunu’nun “Çalışma süresinden sayılan haller” başlıklı 66. maddesinde belirtilen durumların işçinin çalışmasa dahi çalışma süresinden sayılacağını düzenlemektedir. Bu düzenlemeye göre; a) Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yer altında veya..]]> Tue, 14 Jul 2015 04:51:00 +0300 Sigorta priminin yatırılmaması haklı fesih nedenidir https://www.evrensel.net/yazi/74409/sigorta-priminin-yatirilmamasi-hakli-fesih-nedenidir https://www.evrensel.net/yazi/74409/sigorta-priminin-yatirilmamasi-hakli-fesih-nedenidir? SORU: İyi günler, annem 2010 ve 2013 yılları arasında bir işyerinde çalıştı fakat sadece son yılı sigortalı ve asgari ücret üzerinden yatırıldı. Çalışma dönemleri 2010 Eylül ve 2011 Haziran, 2011 Eylül ve 2012 Haziran, 2012 Eylül ve 2013 Haziran şeklinde yani 3’er aylık boşluklar var. İşyerini dava etmemiz durumunda annemin alacağı tazminat miktarı ne olur? Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar diliyorum. CEVAP: Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için öncelikle bulunması gereken koşulların (belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışma, en az bir yıllık çalışma süresinin bulunması…) yanında iş sözleşmesinin işçi açısından haklı bir nedenle feshedilmiş olması şartı da tazminata hak kazanabilmek için gereken koşullardandır. Dolayısıyla iş sözleşmenizin 4857 sayılı İş Kanununun işçi açısından haklı nedenle fesih sebeplerinin düzenleyen 24. maddede yer alan fesih sebepleri ile sonlandırılması gerekmektedir. Sorunuzda belirtmiş olduğunuz ‘işyerini dava etmemiz durumunda’ şeklinde belirtmi..]]> Tue, 07 Jul 2015 04:35:48 +0300 Tazminat için emsal ücrete bakılır https://www.evrensel.net/yazi/74262/tazminat-icin-emsal-ucrete-bakilir https://www.evrensel.net/yazi/74262/tazminat-icin-emsal-ucrete-bakilir? SORU: Ben 01.05.2004 yılından beri aynı işyerinde çalışıyorum. İşverenlerim bankaya primlerimizi eksik yatırdılar ve kalan ücretlerimizi elden verdiler. Ocak 2015’ten sonra ise maaşlarımızı bankaya tam yatırdılar ama maaşımızın içine 20 saat mesai parası almışız gibi gösterdiler. Emekliliğime az zaman kaldığı için ben bunu kabul etmedim, bordroyu imzalamadım. Beni yıldırmaya çalıştılar. İki gün raporluyken yerime başkasını alıp beni çıkmak zorunda bıraktılar. İhbar ve kıdemimi aldığım maaş üzerinden alabilir miyim? Geriye dönük prim hesaplaması için mahkemeye verebilir miyim? CEVAP: Genel kural olarak kıdem tazminatı son almış olduğunuz brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, ayrıldığınız tarihte almış olduğunuz ücret üzerinden bir hesaplama yapılacaktır. Ancak, ücretin bir kısmının elden verilmesi asgari ücret kısmının ise bankaya yatırılması çalışma hayatında adeta normal hale getirilmiştir. Ancak, mahkemeler de bu açıdan işçinin gerçek ücretinin tespiti için emsal ücr..]]> Tue, 16 Jun 2015 05:00:33 +0300 Yılınız dolduysa kıdem tazminatı alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/74213/yiliniz-dolduysa-kidem-tazminati-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/74213/yiliniz-dolduysa-kidem-tazminati-alabilirsiniz? SORU: Geçtiğimiz hafta içinde işveren benim kabul etmememe rağmen ücretsiz izne çıkardı. Ben de bunun üzerine ücretsiz izni kabul etmediğime dair bir ihtarname gönderdim. Ben, bu işyerine dava açarsam ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarımı alabilir miyim? CEVAP: 4857 Sayılı İş Kanununda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında iş sözleşmesinin askı haline yer verilmemiştir. İş sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı olarak askıya alınması, işin niteliğinden veya yasadan kaynaklanmıyorsa veya işçi ve işverenin iradeleri birleşmiyorsa iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla burada mahkemenin öncelikle inceleyeceği hususlar, iş sözleşmesinin askıya alınıp alınmadığı, alınmış ise ne kadar süre ile askıya alındığı, işçinin askıya alma iradesinin olup olmadığı ve bu duruma bağlı olarak iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından feshedilip feshedilmediğini inceleyecektir. Olayınızda eğer, ortada sizin de kabul e..]]> Tue, 09 Jun 2015 04:41:36 +0300 Ayrımcılık sonucu sözleşmeyi feshedebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/74064/ayrimcilik-sonucu-sozlesmeyi-feshedebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/74064/ayrimcilik-sonucu-sozlesmeyi-feshedebilirsiniz? SORU: 8 yıldır bir firmada çalışmaktayım. 2015 sonu itibari ile 3 bin 600 günüm dolacağından tazminatımı alarak işten ayrılacağımı öğrenen işverenim 2015 ocak zammını şahsıma yapmadı. 8 yıldır her yıl aldığım yıllık zammı, işyerinde benimle çalışan arkadaşlarıma yapılmış olmasına rağmen bana yapılmaması iş akdimi tek taraflı (bütün haklarımı alarak) fesih hakkı doğurur mu? Bütün haklarımı alarak iş akdimi tek taraflı feshetmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Örneğin iş akdi feshini noterden onaylı olarak gönderip ihbar kullanmadan işten ayrılabilir miyim? Teşekkürler. CEVAP: İşçinin iş sözleşmesini haklı nedenli olarak feshetme koşulları İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılmaktadır. Bu fesih hallerinin haklı nedenler olması durumunda işçi, diğer yasal şartlarının olması durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bu şartlar ayrıca uygulamada Yargıtay tarafından işçi lehine yorumlanarak da mahkeme kararları ile de düzenlenmiştir. Örneğin, ücretin ödenmemesinin yanında fazla mesai ücre..]]> Tue, 19 May 2015 03:20:18 +0300 Babalık izni hakkınız var https://www.evrensel.net/yazi/74019/babalik-izni-hakkiniz-var https://www.evrensel.net/yazi/74019/babalik-izni-hakkiniz-var? SORU: Kurumsal olmayan özel bir şirkette teknik personel olarak çalışıyorum. Eşim hamile ve kısa bir süre sonra doğum yapacak. Torba yasada çıkan yeni kanuna göre babalara 5 gün ücretli doğum izni görünüyor. Fakat bunu insan kaynaklarına sorduğumda “Bizde öyle bir izin durumu yok, yıllık izninizden keseriz” gibi bir cevap aldım. 9 yıldır bu şirkette çalışıyorum. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsam ne gibi bir yol izlemem gerekiyor. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. CEVAP: Memur olarak çalışanlara eşinin doğum yapması halinde on gün babalık izni verilmesi yasalarda yerini daha önce almıştı. Ancak, aynı durum işçiler açısından veya eski SSK’li çalışanlar ve şimdiki 5550 sayılı Kanun’un ifadesi ile 4a’lı çalışanlar açısından ise böyle bir düzenleme yoktu. Ancak, İş Kanunu’na yeni getirilen bir düzenleme ile işçiler açısından da babalık izni yasal hale getirilmiştir. 04.04.2015 tarihinde yapılan yeni düzenleme ile 4857 sayılı İş Kanunu’na getirilen “Mazeret izni” başlı..]]> Tue, 12 May 2015 05:00:13 +0300 İspat yükümlülüğü işverende https://www.evrensel.net/yazi/73970/ispat-yukumlulugu-isverende https://www.evrensel.net/yazi/73970/ispat-yukumlulugu-isverende? SORU: Merhaba, ben İstanbul’da özel bir işyerinde 5.5 yıldır sigortalı olarak çalışıyorum. Bundan 3 ay önce 15/01/2015 tarihinde işyerinin başka bir şantiyesinde çalışıyor göstermek için beni 03 işten çıkış sebepli olarak sigortamı kapatmışlar ve 17/01/2015 tarihinde tekrardan işe giriş yapmışlar ve bunun üzerine 03/03/2015 tarihinde tekrardan diğer şantiyeden 04 işten çıkış sebepli olarak çıkışımı verdikten sonra 04/03/2015 tarihinde yeniden bu işyerine girişimi yapmışlar. Ben de bunu yeni fark ettim ve bu gerekçe ile işten ayrılmak istiyorum. Kıdem ve ihbar tazminatımı elde etmek için ne yapmam gerekiyor? Çok teşekkürler. CEVAP: İyi günler. İşten çıkış kodları SGK’nin kendi belgeleri içinde işçinin işten çıkış bildirgesinin yanında hangi gerekçe ile iş sözleşmesinin sona erdiğini belirten durumların olduğunu yazan bir belgedir. Buna göre, sizin 15.01.2015 tarihinde iş sözleşmenizin 03 kodu ile sona erdirildiğinin bildirilmesi demek, belirsiz süreli iş sözleşmesinin sizin tarafınız..]]> Tue, 05 May 2015 04:28:38 +0300 İşçinin onayını almak zorunda https://www.evrensel.net/yazi/73862/iscinin-onayini-almak-zorunda https://www.evrensel.net/yazi/73862/iscinin-onayini-almak-zorunda? SORU: Ben bir fabrikada 5.5 yıldır çalışıyorum. Noter onaylı işveren vekili olarak da 7 aydır işletme şefi olarak çalışıyorum. İşveren, şubat ayında fabrikayı durdurarak tüm çalışanları ücretsiz izne çıkardı. Bu durum çalışanların rızası dışında olmuştur. Bir ayı aşkın süredir fabrika çalışmadı ve bizlere çıkış da verilmedi. İçerdeki yıllık izinlerinizi girdik diyerek bizleri 20 gün kadar oyaladılar. Bu ay ki sigorta primine baktığımda sigortamı 15 gün yatırdıklarını gördüm. Fabrikayı ne zaman açacakları meçhul. Mağdur durumdayız, çıkışımız verilmediği için başka işe de giremiyoruz. Bu şartlar altında ihtarname çektirip mahkemeye versem tazminatımı alabilir miyim? Teşekkür ederim. CEVAP: Genel olarak ücretsiz izin uygulaması, feshin son çare olması ilkesi gereği, ortaya çıkarılmış hallerden biridir. Esnek çalışma biçimlerinden bir tanesi olan ücretsiz izin uygulaması, ekonomik kriz, işveren ile ilgili ekonomik sıkıntılar, vs. gibi nedenlerle uygulama alanı bulmaktadır. Sizin olayın..]]> Tue, 21 Apr 2015 04:13:00 +0300 Doktor kontrolü yıllık izinden düşürülemez https://www.evrensel.net/yazi/73816/doktor-kontrolu-yillik-izinden-dusurulemez https://www.evrensel.net/yazi/73816/doktor-kontrolu-yillik-izinden-dusurulemez? SORU: Merhaba Devrim Hanım, Ben özel bir şirkette 3 yıldır çalışıyorum ve 7 aylık hamileyim. Rutin doktor muayenelerinde işyerinden izin alıyorum ve izin haneme rutin doktor kontrolü yazıyorum. İşyerim benden doktordan rapor getirmemi istiyor. Aksi taktirde yıllık iznimden düşürdüklerini belirtiyorlar. İşyerim bana yıllık iznimden düşülmeden doktor kontrolleri için izin vermek zorunda değil mi? Doktordan rapor getirmem şart mı? Ve ben günlük 7.5 saatten fazla çalışıyorum. Teşekkürler. CEVAP: Hamile ve küçük çocuklarını emziren annelerin çalışma koşulları ile ilgili hususlar, “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik”te düzenlenmektedir. Bu yönetmeliğin çalışma koşulları ve izinler başlıklı üçüncü bölümünün 9. maddesinin açık amir hükmü gereği, “Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.” Dolayısıyla, sizin 7.5 saatten fazla çalıştırılmanız, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu..]]> Tue, 14 Apr 2015 04:24:47 +0300 Manevi tazminat davası açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/73767/manevi-tazminat-davasi-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/73767/manevi-tazminat-davasi-acabilirsiniz? SORU: Merhaba, Ben Türkiye’nin önde gelen bir beyaz eşya firmasında IT departmanında çalışıyorum. İş analisti olarak 18 aydır görev yapmaktayım. Normalde kendinden emin, özgüveni yüksek, analitik zekaya sahip bir endüstri mühendisliği mezunuyum. Şimdiki işyerimden önce 11 ay kadar yine aynı holdingin başka bir sektöründeki şirketinde çalıştım ve oradan ayrılmamı istememelerine rağmen buraya transfer oldum. Şu an çalıştığım işe tecrübesiz olarak başladım. İşimiz teknik bir konu olduğu için gerekli eğitimleri almadım, işyeri kursa yolladığı insanların daha yüksek ücretlerle başka yere geçtiğinin farkında olduğu için eğitim verdirmedi. İlk 6 ay ilk yöneticim doğum izninde olduğundan bir iletişimimiz olmadı. Bu süreçte eğitim almadığım gibi takım arkadaşlarımız (15-20 senelik insanlar) iş öğrenmem konusunda yardımcı olmadılar. Yöneticim işe başladığında ona durumu açıkladım, o da kulağına duyumlar geldiğini ve bu konuda ön yargılı olmayacağını söyleyerek beraber çalışmaya başladık. İlk baş..]]> Tue, 07 Apr 2015 05:00:43 +0300 Zorunlu ücretsiz izin, iş akdinin feshi sayılır https://www.evrensel.net/yazi/73664/zorunlu-ucretsiz-izin-is-akdinin-feshi-sayilir https://www.evrensel.net/yazi/73664/zorunlu-ucretsiz-izin-is-akdinin-feshi-sayilir? SORU: İşveren yaz dönemi içinde bazı işçileri ücretsiz izne çıkaracağını söylüyor. Ama ne kadar bir süre izin yapacağımız belli değil. Ben ve diğer arkadaşlar bu ücretsiz izni kabul etmek zorunda mıyız? Kanunen reddetme hakkımız var mıdır? CEVAP: 4857 Sayılı İş Kanununda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında iş sözleşmesinin askı haline yer verilmemiştir. İş sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı olarak askıya alınması, işin niteliğinden veya yasadan kaynaklanmıyorsa veya işçi ve işverenin iradeleri birleşmiyorsa iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla burada mahkemenin öncelikle inceleyeceği hususlar, iş sözleşmesinin askıya alınıp alınmadığı, alınmış ise ne kadar süre ile askıya alındığı, işçinin askıya alma iradesinin olup olmadığı ve bu duruma bağlı olarak iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından feshedilip feshedilmediğini inceleyecektir. Olayınızda eğer, ortada sizin de kabul ettiğiniz..]]> Tue, 24 Mar 2015 04:14:19 +0300 Başvurunuz kabul edilmezse dava açmalısınız https://www.evrensel.net/yazi/73610/basvurunuz-kabul-edilmezse-dava-acmalisiniz https://www.evrensel.net/yazi/73610/basvurunuz-kabul-edilmezse-dava-acmalisiniz? SORU: İyi günler. 2013 yılının 12. ayında emekli oldum ve ikinci derece vergi indiriminden de yararlanıyordum, engelli olduğum için. En son net maaşım 1750 TL idi. Prim gün sayım 4 bin 300 gündü. SGK’den gelen yazıda yüzde 60 ile maaş bağlanmış bana. Bağlanan maaş 800 TL. Bağlanan maaş doğru mu? CEVAP: Sakatlık İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Sakatlık bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece sakat, asgari yüzde 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece sakat, asgari yüzde 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece olarak belirlenmektedir. Çalışma gücü kayıp oranları Gelir Vergisi Kanununa ve bu kanun gereğince hazırlanan yönetmeliğe göre belirlenmektedir. İlgililerin hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönd..]]> Tue, 17 Mar 2015 03:59:00 +0300 Haklı fesih nedeni sayılır https://www.evrensel.net/yazi/73561/hakli-fesih-nedeni-sayilir https://www.evrensel.net/yazi/73561/hakli-fesih-nedeni-sayilir? SORU: Merhaba, ben 25 Mayıs 2009 tarihinde işe başladım ve halen çalışıyorum. Ancak, işverenim işe başladıktan 10 ay sonra bana SSK’den çıkış yapmış ve 10 gün sonra tekrar giriş göstermiş. Ben promotor olarak elektronik mağazalarda çalışıyorum. O dönemde mağaza değişimi olmuştu. Ama hiç bir istifa belgem, imzam falan yok. Bu durumda geçen yaz yıllık iznimi kullanacağım zaman ortaya çıktı. 14 gün dediler halbuki geçtiğimiz mayısta beş yılım tam dolmuştu. 21 gün olması gerekiyordu. Ben fark edince tabii ki 21 gün verdiler. Bununla ilgili nasıl bir hak talep edebilirim? CEVAP: Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi başlıklı İş Kanunu’nun 11. maddesi ilk fıkrasında, genel tanımı ile iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı tüm hallerde yapılan sözleşmenin belirsiz süreli iş sözleşmesi olacağını hüküm altına almıştır. Belirli süreli iş sözleşmesi ise, belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi ar..]]> Tue, 10 Mar 2015 04:12:29 +0300 Sözleşmeler kanunlara aykırı olamaz https://www.evrensel.net/yazi/73464/sozlesmeler-kanunlara-aykiri-olamaz https://www.evrensel.net/yazi/73464/sozlesmeler-kanunlara-aykiri-olamaz? SORU: İyi çalışmalar. Ben 5 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. İşyerim Kocaeli’de ve yeni bir iş sözleşmesi imzalatmak istiyorlar. Fakat şartları biraz ağır. Örnek olarak, işten ayrıldıktan sonra aynı sektörde bir sene çalışamayacağımı ya da iş kuramayacağımı, bu tür faaliyetlerde bulunduğumda 12 aylık brüt maaş tazminat ödeyeceğimi kabul ettiğim ibaresi var. Resmi tatil, bayram ve her türlü mesaide ek ücret almayacağımı ve talep edemeyeceğimi ve bu günlerde talep edildiğinde çalışmak zorunda olduğumu kabul ettiğim, T.C. sınırları içerisinde işverenin kendine ait ya da ortak olduğu başka bir firmada çalışmayı taahhüt ve kabul ettiğim ile ilgili maddeler var. Açıkçası en çok merak ettiğim konu işveren sözleşmeyi imzaladıktan sonra bana Ankara’da bulunan diğer fabrikada çalışmam gerektiğini veya aynı işyerinde çalışmak istemediğim bir bölümde görev vereceğini söylerse ve ben bunu kabul etmezsem işveren bu sözleşmeye dayanarak (İş hukuku madde 25 ilgili fıkrasını kullanarak ) beni tazmina..]]> Tue, 24 Feb 2015 05:15:38 +0300 İcra takibini yapabilme hakkına sahipsiniz https://www.evrensel.net/yazi/73412/icra-takibini-yapabilme-hakkina-sahipsiniz https://www.evrensel.net/yazi/73412/icra-takibini-yapabilme-hakkina-sahipsiniz? SORU: Merhaba, Ben iş mahkemesini kazandım. Karşı taraf temyize gönderdi ve 1 yıl 2 ay oldu ama hâlâ sonuçlanmadı. E-devletten baktığımda arşivde yazıyor. Acaba ne zaman sonuçlanır? CEVAP: Yargı mekanizmasının genel ve en büyük sorunlarından maalesef bir tanesi yapılan yargılamaların uzunluğudur. Davayı açtığınız tarih ve sonlandığı tarih arasındaki zaman genişledikçe insanların yargı mekanizmasından adalet beklentileri de kayboluyor. Bu durum, hakkını aramak için dava açan işçiler açısından özellikle işverenler tarafından da kullanılmaya başlanan bir durum olmaya başlamaktadır. “Sen şimdi dava açarsan ancak bir yılda biter bir de Yargıtay aşaması iki yıl sürse ben sana şimdi hakkının belli bir kısmını vereyim hiç 3-5 yıl sonra alacağın para ile uğraşma” pazarlığı bir çok kişi açısından cazip gelmektedir. Genel kural olarak bir mahkeme kararının temyiz edilmiş olması bu kararın icrasını durdurmamaktadır. Bu konuda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 367. maddesi, İcra ve İflas Kanunu’nu..]]> Tue, 17 Feb 2015 04:25:59 +0300 Mobbing, haklı nedenle fesih nedeni https://www.evrensel.net/yazi/73369/mobbing-hakli-nedenle-fesih-nedeni https://www.evrensel.net/yazi/73369/mobbing-hakli-nedenle-fesih-nedeni? SORU: Merhaba ben çalıştığım mağazada 6 ayımı doldurmuş bir yöneticiyim. Bir üst yöneticim tarafından 4 aydır mobbinge maruz kalmaktayım. Konuyu insan kaynaklarına ilettim fakat çok da etkili olmadı. Hakkımda sürekli olumsuz geri bildirimler bulunuyor. İki tanesini imzalamak zorunda kaldım ayrıca durmadan her küçük durumda tutanak tutuyor. Tutanaklar çok basit şeyler yani işi aksatma usulsüzlük ya da başka bir durumdan değil bu tutanakları imzalamasam sorun olur mu? Şahitler de oluyor gerçi ama dediğim gibi çok küçük durumlar beni işimden etmek için elinden geleni yapıyor. Ne yapabilirim? CEVAP: İş Kanunu açısından mobbing, iş sözleşmesinin işçi açısından haklı nedenle fesih sebebini oluşturmaktadır. Mobbing nedeni ile fesih, her ne kadar İş Kanunu’nda düzenlenmemiş olsa da genel olarak hizmet ilişkisini düzenleyen 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. Kaldı ki, uygulama ile mobbing (psikolojik şiddet) nedeni ile iş sözleşmesinin işçi açısından haklı nedenle feshi söz ..]]> Tue, 10 Feb 2015 04:22:50 +0300 Asgari ücretin altında ücret verilemez https://www.evrensel.net/yazi/73219/asgari-ucretin-altinda-ucret-verilemez https://www.evrensel.net/yazi/73219/asgari-ucretin-altinda-ucret-verilemez? SORU: Merhabalar, bir kamu hastanesi bünyesinde taşeron yemek firmasında çalışan arkadaşlarımızın bir kaç sorusunu iletmek için bu e-mail’i size yolluyorum. Yemekhane firması çalışanı arkadaşlarımız son bir yıldır gıda iş kolunda faaliyet gösteren bir yemek firması bünyesinde çalıştırılıyorlardı. Şu an taşeron firmaları değişti ve yeni taşeron firma turizm, eğlence, konaklama iş kolunda faaliyet gösteriyor ama firma ve daha önce faaliyet gösteren firmanın sahipleri aynı kişiler. Firma yöneticileri çalışan arkadaşlarımıza zaten asgari ücret uygulanmakta olan iş yerinde ücretlerde kesinti yapılacağını belirtmiş. Taşeron firma değişikliğinde ve iş kolu değişikliklerinde çalışmakta olan taşeron firma çalışanlarının zaten taban olan ücretlerinde (asgari ücret) düşüş yapılabilir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkürler. CEVAP: Asgari ücret, İş Kanunu’nun 39. maddesinde düzenlenmiş ve “iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve so..]]> Tue, 20 Jan 2015 04:48:34 +0300 Alacak davası açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/73160/alacak-davasi-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/73160/alacak-davasi-acabilirsiniz? SORU: Ben bir kamu kurumunda 10 senedir farklı taşeron firmalarda aynı işyerinde çalışıyorum. Çalışırken fazla mesai ve bayram tatilleri için dava açabilir miyim Ayrıca bu dava sürerken işveren tarafından olumsuz bir durumla (mobbing, iş şartlarının değişmesi) karşılaşırsam işten ayrılıp kıdem tazminatımı talep edebilir miyim? CEVAP: İş Kanununun 18. Maddesi feshin geçerli sebebe dayanması başlığı altında yaptığı amir hükmündeki “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır” düzenlemesinde iş sözleşmesinin feshinde işverenin işçinin iş sözleşmesini feshederken geçerli bir nedeni bildirmekle yükümlü kılmıştır. İşveren ayrıca bu geçerli nedenin ne olduğunu açık ve anlaşılabilir bir şekilde işçiye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. İş Kanununun..]]> Tue, 13 Jan 2015 05:00:03 +0300 İşe iade davası açma hakkına sahipsiniz https://www.evrensel.net/yazi/73111/ise-iade-davasi-acma-hakkina-sahipsiniz https://www.evrensel.net/yazi/73111/ise-iade-davasi-acma-hakkina-sahipsiniz? SORU: İşyerimizde çalışan birçok işçinin işten çıkarılacağı dile getiriliyor. Toplu işçi çıkarılması durumunda işten çıkarılanlar işe iade davası açabilirler mi? Teşekkür ederim? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesi toplu işçi çıkarma başlığı altında düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeye göre, işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri gibi sebeplerle bağlı olarak toplu işçi çıkarmak istediğinde bazı özel koşullara da uymak zorundadır. İşveren, toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirecektir. Toplu işçi çıkarmada gerekçe olarak gösterilebilecek sebepler yukarıdaki sebepler olabilir. İşyerinde çalışan işçi sayısı 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin; 101 ile 300 işçi arasında ise en az 30 işçinin ve 301 ve daha fazla sayıda ise; en az yüzde on oranında işçinin işine İş Kanunu madde 17’ye göre bir aylık sure iç..]]> Tue, 06 Jan 2015 04:40:55 +0300 Kıdem tazminatı feshe bağlı bir haktır https://www.evrensel.net/yazi/73063/kidem-tazminati-feshe-bagli-bir-haktir https://www.evrensel.net/yazi/73063/kidem-tazminati-feshe-bagli-bir-haktir? SORU: İyi günler, benim şöyle bir sorum olacaktı. Emekli olduğumu beyan ettiğim gün işveren iş sözleşmemi kendimin feshettiğime dair noter kanalı ile ihbar çekti. Yani işten kendi kendimi 1.5 saat sonra emekli olacakken atmışım. Bu olaylar nedeniyle çalışanlar olarak hepimizin psikolojisi bozuldu. Müşteriler kutu ile gelip hakaretler ettiler. İşveren ise konuşma yasağı koydu. Ben de bu psikoloji ile emeklilik için verdiğim dilekçeden sarfınazar ediyorum. diye yöneticilere mail attım. Bu maile göre sözleşmem feshedilip, edenin de ben olduğumu belirten bir yazı yazılmış noterden. Gerekçenin noterden geçmesi gerekir mi? Böyle sözleşme feshedilip suç çalışana yıkılır mı? Şimdi ben ne yapayım? Süre de varmış. Mahkemeye gidecek miyim? AYM’ye gidecek miyim? CEVAP: 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan (14/1-4, 5) maddesinde yer alan düzenlemeye göre, “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malul..]]> Tue, 30 Dec 2014 04:50:24 +0300 Haklı nedenli fesih sayılır https://www.evrensel.net/yazi/72961/hakli-nedenli-fesih-sayilir https://www.evrensel.net/yazi/72961/hakli-nedenli-fesih-sayilir? SORU: Ben çalıştığım işyerinden doğum yapmam sebebi ile izne ayrıldım. İzin sürem doldu ancak, küçük çocuğuma bakacak bir kimse bulunmuyor. Bu durumda iş sözleşmesini feshetsem tazminatlarımı alabilir miyim? CEVAP: Son günlerde gerek telefonla gerekse İnternet üzerinden tarafıma doğum yapan kadın çalışanların ücretli izinleri sona erdikten sonra işe geri dönmemeleri durumunda tazminatlarını alıp alamayacaklarına ilişkin sorular geliyor. Analık halinde çalışma ve süt iznine yönelik düzenleme İş Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre daha eklenir. Kadın işçinin sağlık durumunun uygun olması durumunda, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir ve bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler do..]]> Tue, 16 Dec 2014 05:00:47 +0300 Kıdem tazminatına hak kazanma durumları https://www.evrensel.net/yazi/72907/kidem-tazminatina-hak-kazanma-durumlari https://www.evrensel.net/yazi/72907/kidem-tazminatina-hak-kazanma-durumlari? SORU: Merhaba, bir işyerinde 13 yıldır çalışmaktayım. Daha önce çalıştıklarım ile toplam en az 15 yıldır resmi kayıtlı olarak çalışıyorum. Çalıştığım şirketten kıdem tazminatımı isteyerek ayrılma hakkım var mı? Teşekkürler. CEVAP: Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları 4857 sayılı İş Kanunu ile 2003 yılında yürürlükten kaldırılmasına rağmen, 4857 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatı ile ilgili herhangi bir düzenleme içermemesi nedeni ile hâlâ eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte tutulan tek maddesi olan 14. maddesi ile düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, kıdem tazminatına hak kazanma koşulları şunlardır: 1) İşveren tarafından bu kanunun 17. maddesinin II numaralı bendinde (4857 sayılı Kanun’un 25. maddesi) gösterilen sebepler dışında, 2) İşçi tarafından bu kanunun 16. maddesi uyarınca,(4857 sayılı Kanun’un 24. maddesi) 3) Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 4) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut topta..]]> Tue, 09 Dec 2014 04:54:55 +0300 Tazminat kamu tarafından ödenir https://www.evrensel.net/yazi/72855/tazminat-kamu-tarafindan-odenir https://www.evrensel.net/yazi/72855/tazminat-kamu-tarafindan-odenir? SORU: Merhaba. Ben yaklaşık 8 yıldır bir devlet kuruluşunda hazır yemek hizmeti veren sivil firmalarda çalışmaktayım. Bu 8 yıllık sürede 5 farklı firma ile çalıştım. İhaleler birer yıllık yapılıyordu ve süresi dolan firma ihaleyi tekrar kazanamazsa yerine başka bir firma geliyor. Giden firmalar kıdem tazminatı ödemeden gidiyorlardı, gerekçe olarak da belirli süreli sözleşmelerde kıdem tazminatı ödenmez kuralını öne sürüyorlardı. Sorum şu, yeni çıkan torba kanun ile artık kıdem tazminatlarını kamu kuruluşları verecek herhalde, ancak benim geçmiş 8 yıllık kıdem tazminatım ne olacak, onları kimden nasıl alabilirim? CEVAP: Öncelikle belirtmek isterim ki, bu konu ile ilgili olarak 6552 sayılı son torba yasa ile birtakım düzenlemeler getirilmiştir. Ama, bu kanundan önce de, İş Kanununun 2. maddesinin 6. fıkrasında yer alan; “asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan ..]]> Tue, 02 Dec 2014 04:57:09 +0300 Yazılı onay olmadan zorla fazla mesai yaptırılamaz https://www.evrensel.net/yazi/72750/yazili-onay-olmadan-zorla-fazla-mesai-yaptirilamaz https://www.evrensel.net/yazi/72750/yazili-onay-olmadan-zorla-fazla-mesai-yaptirilamaz? SORU: Merhaba 10 senedir bir fabrikada çalışmaktayım ve zorunlu mesai yaptırıyorlar. Eğer mesaiye gelmezsem bana verilen primden kesiyorlar. Her sene imzalanan mesai sözleşmesini imzalamazsam ne gibi sonuçlar çıkar bunu öğrenmek istiyorum. CEVAP: Fazla mesai ya da kanunun ifadesi ile fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Öncelikle belirtmek isterim ki zorunlu mesainin yapılacağı şartlar kanunda belirlenmiştir. Buna göre, zorunlu nedenlerle fazla çalışma, gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına yaptırılan fazla çalışmalardır. Dolayısıyla, işin niteliği veya üretimin arttırılması gibi genel sebeplerle yaptırılan fazla çalışmalar zorunlu fazla çalışma olarak değerlendirilemez. Bu husus da İş Kanun..]]> Tue, 18 Nov 2014 05:00:28 +0300 Protesto eylemleri, yasa dışı grev değildir https://www.evrensel.net/yazi/72703/protesto-eylemleri-yasa-disi-grev-degildir https://www.evrensel.net/yazi/72703/protesto-eylemleri-yasa-disi-grev-degildir? SORU: Çalıştığım işyerinde sendikaya üye olduk. Yaklaşık 28 kişiyiz ve sayımız giderek artıyor. Ama bunu öğrenen işveren bizlere baskı yapmaya ve işimizi daha da ağırlaştırmaya mobbing uygulamaya başladı. Bizler de bunun üzerine toplu olarak işyerinde eylem yaptık. İşveren de avukatı ile birlikte bu yaptığımızın yasa dışı olduğunu ve bu sebeple tazminatsız bizi işten atabilme hakkına kavuştuğunu söyledi. Böyle bir hakkı var mıdır? Bizler sadece sendikaya üye olduğumuz ve bunun mücadelesini verdiğimiz için işten atılabilir miyiz gerçekten? CEVAP: Konu ile ilgili olarak Yargıtayın işçiler lehine verdiği ve son zamanlarda arttırdığı kararlar mevcuttur. Ancak, genel olarak kanunlara baktığınız zaman, örneğin Anayasanın 54. maddesi gereğince “Toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde” işçiler grev hakkına sahiptir. 2010 yılında yapılan referandum ile birlikte aynı maddede bulunan “Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işye..]]> Tue, 11 Nov 2014 04:55:58 +0300 7.5 saati aşıyorsa, fazla mesai ödenir https://www.evrensel.net/yazi/72641/7-5-saati-asiyorsa-fazla-mesai-odenir https://www.evrensel.net/yazi/72641/7-5-saati-asiyorsa-fazla-mesai-odenir? SORU: Ben işyerimden ücretim ödenmediği gerekçesi ile iş sözleşmemi kendim feshederek ayrıldım. İşveren kıdem tazminatımı ödemeyi kabul etti ama diğer alacaklarım olan fazla mesai ücretimi ödemiyor. Ben işyerinde geceleri çalışıyordum. İşveren benim fazla mesai yapmadığımı tam süresinde çalıştığımı söyleyerek ödeme yapmıyor. Bu durumda benim fazla mesai ücretim ne kadar olur? CEVAP: Fazla çalışma ücreti, İş Kanununun 41. maddesinde, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücreti, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceğini hüküm altına almıştır. Bu hesaplamaya göre, saat başına düşen ücretinizin miktarını belirledikten sonra saat başına düşen fazla çalışma ücretinizi hesaplayabilir ve fazla çalışma ücretinizin ne kadar olduğunun yaptığınız fazla çalışma saatine göre hesaplayabilirsiniz. Ancak, işyerinde gece çalıştığınız için fazla çalışma olmadığı iddiası ise açıklanmalıdır. Şöyle ki, çalışma hayatında, gece en geç saat ..]]> Tue, 04 Nov 2014 04:57:23 +0300 İşten ayrılanın yıllık izin parası alma hakkı var https://www.evrensel.net/yazi/72586/isten-ayrilanin-yillik-izin-parasi-alma-hakki-var https://www.evrensel.net/yazi/72586/isten-ayrilanin-yillik-izin-parasi-alma-hakki-var? SORU: Ben bir işyerinde iki yıldır çalışıyordum. İşveren benim iş sözleşmemi feshetti ve benim tazminatlarımı ödedi. Ama benim işyerinden yıllık izin alacaklarım da var. Bunları işveren ödemedi. Bu durumda sadece yıllık izin alacağı için de dava açabilir miyim? CEVAP: İş Kanunu’nun 53. maddesinde, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği yer almaktadır. Kanun yine aynı maddesinde yılık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceğini de ifade etmektedir. İş Kanunu’nun 56. maddesinde de yıllık ücretli iznin uygulanması başlığı altında bu iznin nasıl kullandırılacağı düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Yine işveren, yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinlerini yıllık izne mahsup edemeyecektir. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili..]]> Tue, 28 Oct 2014 06:00:18 +0300 İşçinin rızası olmadan vardiyası değiştirilemez https://www.evrensel.net/yazi/72534/iscinin-rizasi-olmadan-vardiyasi-degistirilemez https://www.evrensel.net/yazi/72534/iscinin-rizasi-olmadan-vardiyasi-degistirilemez? SORU: Ben bir fabrikada üç yıldır çalışmaktayım. Fabrikada vardiyalı çıalışma yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde benim çalıştığım vardiya yerine bir sonraki vardiya olan 14.15 vardiyasında çalışmam gerektiği söylendi. Bunun üzerine ben de o vardiyada çalışmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine çalışmazsam iş sözleşmemin tazminatsız feshedileceğini söylediler. Böyle bir durumda benim vardiyamı benim haberim olmadan değiştirebilirler mi? Bu durumda benim tazminat hakkım var mıdır? CEVAP: İşveren, iş sözleşmesinin veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulaması ile oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmak istemesi durumunda bu yapacağı değişikliği, İş Kanunu’nun 22. maddesi gereğince işçinin rızası ile yapılabilmektedir. İşveren yapacağı bu esaslı değişikliği işçiy..]]> Tue, 21 Oct 2014 00:16:21 +0400 Birikmiş haklarınızı alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/72477/birikmis-haklarinizi-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/72477/birikmis-haklarinizi-alabilirsiniz? SORU: Bizler bir taşeron firmaya bağlı olarak çalışıyoruz. Bu firma ile yaptığımız sözleşmeler genellikle 5-6 aylık sözleşmeler şeklinde oluyor. Ama 3-5 yıldır böyle bir çalışma tarzımız var. Bu durumda bizlerin taşeron firmanın ihaleyi alamaması durumunda birikmiş haklarımızı alabilir miyiz? CEVAP: İş Kanunu’nun 11 ve 12. maddeleri sırasıyla belirli ve belirsiz iş sözleşmelerinin tanımlamakta ve bu sözleşmelerin ayrımının sınırlarını belirtmektedir. Bu düzenlemeye göre, iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı her halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Burada önemli olan ayrım işin kendisinin veya süresinin obje..]]> Tue, 14 Oct 2014 00:25:51 +0400 Patronun işçiden aldığı belgenin hukuki değeri yok https://www.evrensel.net/yazi/72377/patronun-isciden-aldigi-belgenin-hukuki-degeri-yok https://www.evrensel.net/yazi/72377/patronun-isciden-aldigi-belgenin-hukuki-degeri-yok? SORU: Bir belediyede işçi olarak 3 yıldır çalışıyorum. Taşeron firma işçisiyim. Geçtiğimiz hafta işveren bizi toplayıp işyerinde kendisine bağlı teknik işlerle uğraştığımızı, sadece kendi işyerine dair haklara sahip olduğumuza dair belge imzalattı. Bunun yasal bir geçerliliği var mıdır? CEVAP: Alt işveren, bir işyerinde yürütülen mal ve hizmetlerin üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren alanlarda iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde çalıştıran işveren olarak tanımlanmaktadır. Asıl işveren ise, alt işverenin iş aldığı işverendir. Bu yasal tanımlara göre asıl işveren ve alt işverenlik ilişkisinin varlığından söz edilebilmesi için, iki ayrı işverenin olması, mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı, işçilerin sadece asıl işv..]]> Tue, 30 Sep 2014 00:17:11 +0400 Tazminatınızı alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/72321/tazminatinizi-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/72321/tazminatinizi-alabilirsiniz? SORU: Patron işyerinden beni çıkarmak istiyor. Bana istifa dilekçesi yaz ama sana haklarını öderim dedi. Ben de bunun üzerine kabu ettim ve dilekçemi yazdım. Ama bana 9 yıllık tazminatımı ödemiyor şimdi. Bu durumda tazminatımı almak için dava açsam hakkım olur mu? CEVAP: İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirin öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi istifa olarak değerlendirilmektedir. Şarta bağlı bir istifa ise kural olarak geçerli kabul edilmemektedir. Uygulamada en sık karşılaşılan şekli ise, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı haklarının ödenmesi şartıyla ayrılma talebi istifa olarak değil, ikale yani bozma sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, bir diğer durum da işçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması da sıkça karşılaşılan durumlardan birisidir. İşçinin tazminatlarının ödeneceği sözü vermek ve benzeri..]]> Tue, 23 Sep 2014 00:41:41 +0400 Emsal işler belirleyici olur https://www.evrensel.net/yazi/72270/emsal-isler-belirleyici-olur https://www.evrensel.net/yazi/72270/emsal-isler-belirleyici-olur? SORU: İşveren, ücretin bir kısmını bize elden veriyor. Ama asgari ücret kısmını bankaya yatırıyor. Bu durumda açacağımız bir davada biz ücretimizin daha yüksek olduğunu ne şekilde ispatlayabiliriz? CEVAP: Ücretlerin miktarının ispatı çoğunlukla iş davalarında önemli bir sorun olmaktadır. Eğer, iş sözleşmesinde ücret miktarı açıkça kararlaştırılamadığı durumlarda, ücret miktarı Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre, örf ve adete veya toplusözleşmeye göre belirlenmektedir. Yargıtay da iş sözleşmesinde ücret miktarının kararlaştırılmadığı veya ücret miktarının düşük gösterildiği durumlarda tanık beyanları ve işyeri kayıtlarının incelenmesinden de sağlıklı bir sonuca ulaşılamadığı takdirde emsal işlerde çalışan işçilerin ücretlerine göre ücret miktarının belirlenmesi gerektiği şeklinde kararlar vermektedir. &Oum..]]> Tue, 16 Sep 2014 00:23:56 +0400 Tazminat talebinde bulunabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/71877/tazminat-talebinde-bulunabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/71877/tazminat-talebinde-bulunabilirsiniz? SORU: Merhaba, 1 Temmuz 2014 itibariyle iş akdim, işveren tarafından verilen görevlendirmeye uymadığım gerekçesiyle tazminatsız olarak feshedilmiştir. İşveren hiçbir neden göstermeden istifaya zorlarcasına emrivaki bir tebliğle görev yeri değişikliği göstererek şartlardan bihaber ederek tarafıma bildirdi. İhbar, kıdem ve fazla mesailerimi belgeleyen bordro ve vardiya çizelgesiyle eski aynı dönemde çalışan iş arkadaşımın şahitliği ile mahkemeye başvurabilir miyim? İşyerinde 3 yıl 4 ay çalıştım ve son mayıs ve haziran vardiya çizelgeleri hariç gece 12 saat bazı gündüzler 12 saat çalıştım. Bunların fazla mesai ücretleri bordrolarıma ve tarafıma yatmadı. Bu yıla ait 4 aylık zam farkları ödenmedi. Teşekkürler. CEVAP: İş Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan sebepler işverenin haklı nedenle derhal fesih sebepleri olarak kanunda yer almaktadır ve bu madde düzenlemelerine ..]]> Tue, 22 Jul 2014 00:59:29 +0400 İhbar tazminatı isteyebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/71819/ihbar-tazminati-isteyebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/71819/ihbar-tazminati-isteyebilirsiniz? SORU: Merhaba. Ben İstanbul’da, bir açık öğretim dershanesinde öğretmen olarak Eylül 2013- Haziran 2014 yılları arasında çalıştım. Bu süre boyunca sigorta girişim yapılmadı, ücret elden teslim edildi ve geçmiş aylardan hak ettiğim aylık ücretler, ısrarla talep etmeme rağmen ödenmiyor. Bu konuda yasal olarak yapabileceklerim nelerdir? Yardımlarınız için teşekkür ederim. CEVAP: İş sözleşmesinde işverenin temel borcu, işçinin çalışmasına karşılık ücret ödeme borcudur. Bu temel borcun yerine getirilmemesi durumunda, iş mahkemesinde ücret alacaklarınız için dava açabilirsiniz. Ayrıca sigortalı çalıştırılmadığınız için de hizmet tespit davası açarak sigortalı çalıştırıldığınızın tespit edilmesini talep edebilirsiniz. Ücretin ödenmemesi işçi açısından İş Kanununun 24. maddesi gereğince, iş sözleşmesinin haklı..]]> Tue, 15 Jul 2014 00:38:36 +0400 Yazılı olmasa da haber vermeniz gerekir https://www.evrensel.net/yazi/71766/yazili-olmasa-da-haber-vermeniz-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/71766/yazili-olmasa-da-haber-vermeniz-gerekir? SORU: Merhabalar, iyi çalışmalar dilerim. Bir sorum olacaktı. Ben bir dış ticaret firmasında 7 aydır sigortalı olarak çalışmaktayım. İşe girerken herhangi bir anlaşma, sözleşme imzalamadım. İşten çıkış yapacağım zaman 1 ay öncesinden ihbar etmem gerekiyor mu, yoksa hiçbir sözleşme imzalamadığım için direkt çıkış verebiliyor muyum? CEVAP: İş Kanunu’nun 8. Maddesi, iş sözleşmesinin tanımı ve şekil kurallarını düzenlemektedir. Bu düzenlemeye göre, iş sözleşmeleri, kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir. Yani bir iş sözleşmesi, sözlü olarak da yapılabilir. Ancak, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması İş Kanunu’nun 8. maddesinin 2. fıkrası ile zorunlu kılınmıştır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde ise işveren, işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çal..]]> Tue, 08 Jul 2014 00:25:10 +0400 5 yıl çalışmazsan 100 bin dolar ödersin! https://www.evrensel.net/yazi/71703/5-yil-calismazsan-100-bin-dolar-odersin https://www.evrensel.net/yazi/71703/5-yil-calismazsan-100-bin-dolar-odersin? SORU: Merhabalar, ben forwader firmasında deniz satış departmanındayım. İşim telefonla müşterilerden randevu alıp onların malzemesini taşımaktır. Sigortam başlamadan önce bana sözleşme imzalattı sözleşmede şu madde vardı. İstanbul, Mersin, İzmir, Kayseri ve Gaziantep’te ortak bir firma kuramaz kendine ait yer açamaz ve rakip firmada çalışamaz 5 yıl boyunca aksi halde 100 bin dolar para ödemeyi taahhüt eder diye. Bu maddenin hukuksal olarak bir geçerliliği var mıdır? Sigortam 01.07.2014 tarihinde başlayacaktır. Bu konuyla ilgili lütfen yardımcı olur musunuz? Rakip firmadan kasıt ne forwarder firması mı yoksa İstanbul’daki tüm lojistik ihracat firmaları mı? CEVAP: Öncelikle belirtmek isterim ki, iş hukukunda iş sözleşmesinin başlangıcında bir deneme süresi olacağı düzenlenmesine rağmen sosyal güvenlik hukuk açısından böyle bir deneme süresi kanunda yoktur. İşç..]]> Tue, 01 Jul 2014 00:29:41 +0400 Diğer deliller de dikkate alınmalı https://www.evrensel.net/yazi/71648/diger-deliller-de-dikkate-alinmali https://www.evrensel.net/yazi/71648/diger-deliller-de-dikkate-alinmali? SORU: Ben çalıştığım işyerinde mazeretsiz olarak işe gitmediğim gerekçesi ile işten çıkarıldım. Ancak bu doğru değildir. Bunun için kıdem tazminatı davası açmak istiyorum ama ücretimizin bir kısmını bize elden veriyorlar. Bu durumda açacağım davada tazminata esas olacak aldığım gerçek ücretin daha yüksek olduğunu nasıl ispatlayabilirim? CEVAP: Ücretlerin miktarının ispatı çoğunlukla iş davalarında önemli bir sorun olmaktadır. Eğer, iş sözleşmesinde ücret miktarı açıkça kararlaştırılamadığı durumlarda, ücret miktarı Borçlar Kanunu’nun ilgili hükmüne göre, örf ve adete veya toplusözleşmeye göre belirlenmektedir. Yargıtay da iş sözleşmesinde ücret miktarının kararlaştırılmadığı veya ücret miktarının düşük gösterildiği durumlarda tanık beyanları ve işyeri kayıtlarının incelenmesinden de sağlıklı bir son..]]> Tue, 24 Jun 2014 00:03:55 +0400 Fazla mesai ücretlerimiz ödenmiyor https://www.evrensel.net/yazi/71594/fazla-mesai-ucretlerimiz-odenmiyor https://www.evrensel.net/yazi/71594/fazla-mesai-ucretlerimiz-odenmiyor? SORU: Ben bir kamu kuruluşunun taşeronunda çalışıyorum.Ama fazla mesai ücretlerimiz bize ödenmiyor. Bu durumda biz, bu mesai ücretlerimizin ödenmesi için dava açtık ve daha sonra performans gerekçesi ile işimize son verdiler. İşe iade davasını taşeronun bağlı olduğu kamu kuruluşuna da açmamız gerekir mi? Yoksa sadece kendi işverenimize mi açmalıyız CEVAP: Alt işveren bir işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren alanlarda iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren olarak tanımlanmaktadır. Alt işverenin iş aldığı işveren ise asıl işverendir. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinden söz edebilmek için iki ayrı işverenin olması, mal veya hizmet üretimine..]]> Tue, 17 Jun 2014 00:10:26 +0400 İstifa etseniz de işveren işten atmış sayılır https://www.evrensel.net/yazi/71530/istifa-etseniz-de-isveren-isten-atmis-sayilir https://www.evrensel.net/yazi/71530/istifa-etseniz-de-isveren-isten-atmis-sayilir? SORU: Ben bir fabrikada 7 yıldır çalışıyorum. İşyerinde sendikaya üye olmak istediğimiz için işveren bizlere bundan böyle daha fazla baskı uygulamaya başladı. Bu baskılara dayanamayarak istifa etmemizi istiyorlar. Bu durumda biz, eğer istifa edersek kıdem tazminatımızı alabilir miyiz? CEVAP: İşçinin haklı bir nedene dayanmayan ve bildirim öneli tanımaksınız iş sözleşmesinin feshi istifa olarak adlandırılmaktadır. İstifaya rağmen, tarafların belirli bir süre daha çalışma yönünde karar almaları yönünde, kararlaştırılan süre sonunda iş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği kabul edilmektedir. Şarta bağlı istifa ise kural olarak geçerli değildir. Uygulamada en çok karşılaşılan şekliyle işçinin ihbar ve kıdem tazminatları ödenmesi şartıyla ayrılma talebi, istifa olarak değil, ikale yani bozma sözleşmesi yapma yönünde bir icap (davet) olarak değerlendirilmekted..]]> Tue, 10 Jun 2014 07:05:42 +0400 Havalandırma yok, pencere açılıyor https://www.evrensel.net/yazi/71422/havalandirma-yok-pencere-aciliyor https://www.evrensel.net/yazi/71422/havalandirma-yok-pencere-aciliyor? SORU: Ben ağır metal sektörüne giren bir fabrikada çalışıyorum. Çalıştığımız işyeri son derece havasız. Yaptığımız işten kaynaklı metalin kesilmesinden dolayı çok yoz oluyor ve nefes almakta zorlanıyoruz. Üstelik buna rağmen havalandırma yok. Onun yerine pencere açıyorlar. Bu durumu işverene söylememize rağmen gerekli tedbirleri almıyor. Bu durumda bizler sözleşmemizi feshedebilir miyiz? CEVAP: İş sağlığı ve güvenliği konusu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77 ve 89. Maddeleri arasında düzenlenmekteydi. Ancak, bilindiği üzere bu maddeler yürürlükten kaldırılarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Kanunun işverenin genel yükümlülüğü başlığını taşıyan 4. Maddesi, işvereni, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve b..]]> Tue, 27 May 2014 00:08:49 +0400 İşe iade davası https://www.evrensel.net/yazi/71363/ise-iade-davasi https://www.evrensel.net/yazi/71363/ise-iade-davasi? SORU: İşyerimizde çalışan bir çok işçinin işten çıkarılacağı dile getiriliyor. Acaba toplu işçi çıkarma olması durumunda işten çıkarılanlar işe iade davası açabilirler mi? Teşekkür ederim? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanununun 29. maddesi ile toplu işçi çıkarma başlığı altında bir düzenleme yapılmıştır. İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri gibi sebeplerle bağlı olarak toplu işçi çıkarmak istediğinde bazı özel koşullara da uymak zorundadır. İşveren, toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirecektir. İşyerinde çalışan işçi sayısı 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin; 101 ile 300 işçi arasında ise en az 30 işçinin ve 301 v..]]> Tue, 20 May 2014 00:34:58 +0400 Yıllık alacaklar ne olacak? https://www.evrensel.net/yazi/71196/yillik-alacaklar-ne-olacak https://www.evrensel.net/yazi/71196/yillik-alacaklar-ne-olacak? SORU: İşyerimde altı yıldır çalışıyordum. Ancak, geçtiğimiz ay içinde işveren benim iş sözleşmemi tazminatlarımı da ödeyerek feshetti. Ben de bu duruma itiraz etmedim. Ancak, yıllkı izin alacağım konusunda anlaşamadık. Bu durdumda ben yıllık izin alacaklarım ile ilgili ayrıca bir dava açabilir miyim? CEVAP: Öncelikle belirtmek gerekir ki, tazminat alacaklarınız dışında sadece yıllık izin ücreti alacağınız veya fazla çalışma ücretleriniz veya bunun gibi başka bir hususla ilgili olan konularda da ayrıca bu alacak birimleri icin dava açma hakınız bulunmaktadır. Sizin de yılık izin alacağınıza dair dava açma hakkınız vardır. Ancak, yıllık izin hakkının ücrete dönüşebilmesi için iş sözleşmesinin feshinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Sözleşme devam ederken yıllık izin ücret alacağı için dava açma hakkı bulunmamaktadır. Yıllık ücretli izin s..]]> Tue, 29 Apr 2014 00:08:39 +0400 Tek taraflı ücretsiz izin iş sözleşmesinin feshidir https://www.evrensel.net/yazi/71137/tek-tarafli-ucretsiz-izin-is-sozlesmesinin-feshidir https://www.evrensel.net/yazi/71137/tek-tarafli-ucretsiz-izin-is-sozlesmesinin-feshidir? SORU: Geçtiğimiz hafta içinde işveren benim kabul etmememe rağmen ücretsiz izne çıkardı. Ben de bunun üzerine ücretsiz izni kabul etmediğime dair bir ihtarname gönderdim. Ben, bu durumda işyerine ‘Beni rızam dışında işten çıkartıyorsunuz’ diye dava açarsam ihbar ve kıdem tazminatı alabilir miyim? CEVAP: 4857 Sayılı İş Kanunu’nda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında iş sözleşmesinin askı haline yer verilmemiştir. İş sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı olarak askıya alınması, işin niteliğinden veya yasadan kaynaklanmıyorsa veya işçi ve işverenin iradeleri birleşmiyorsa iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği kabul edilmektedir uygulamada. Dolayısıyla burada mahkemenin öncelikle inceleyeceği hususlar, iş sözleşmesinin askıya alınıp alınmadığı, alınmış ise ne kadar süre ile askıya alındığı, işçi..]]> Tue, 22 Apr 2014 00:27:00 +0400 Asgari ücret talep etmek zorunda değilsiniz https://www.evrensel.net/yazi/71082/asgari-ucret-talep-etmek-zorunda-degilsiniz https://www.evrensel.net/yazi/71082/asgari-ucret-talep-etmek-zorunda-degilsiniz? SORU: Isyerimden ücretim ödenmedigi gerekçesi ile isten ayrildim. Ancak, is sözlesmemde aldigim ücret açisindan herhangi bir miktar belirtilmemektedir. Bu durumda ben açacagim davada aldigim ücret için asgari ücret mi talep etmek zorundayim? CEVAP: 4857 Sayili Is Kanunu’nun 32. maddesinin ilk fikrasinda ücret, bir kimseye is karsiliginda isveren veya üçüncü kisiler tarafindan saglanan ve para ile ödenen tutar olarak tanimlanmistir. Is sözlesmesinin taraflari asgari ücretin altinda kalmamaka kosulu ile ücretin miktarini serbestçe belirleyebilirler. Ancak, is sözlesmesinde ücretin miktarinin açikça belirlenmemis olmasi taraflar arasinda is sözlesmesinin bulunmadigi anlamina gelmemektedir. Bu durumda ücret, Borçlar Kanunu’nun 323. maddesine göre tespit edilebilmektedir. Is sözlesmesinde ücretin kararlast..]]> Tue, 15 Apr 2014 00:04:07 +0400 Kanunda açık bir madde yok https://www.evrensel.net/yazi/71025/kanunda-acik-bir-madde-yok https://www.evrensel.net/yazi/71025/kanunda-acik-bir-madde-yok? SORU: Benim bakmakla yükümlü olduğum yaşlı bir annem var. Onu ne zaman hastaneye götürsem işveren izin vermekte sorun çıkarıyor. Bunun için İş Kanunu’nda ayda belirli bir gün mazeret izin hakkı var mıdır? Varsa bu hakkı hangi hallerde kullanabilirim? CEVAP: İş Kanunu’nda mazeret izni başlıklı özel bir düzenleme yer almamaktadır. Mazeret izinleriyle ilgili düzenlemeler kanunun çeşitli maddelerine dağılmıştır. Bunlardan biri “Hafta tatili ücreti” başlığı altında düzenlenen 46. madde ve “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı 55. maddedir. Burada yer alan düzenlemelere göre, işçilerin evlenmelerinde 3 güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş ya da çocuklarının ölümünde yine 3 güne kadar izin verilmesi gerekmektedir. Bu süreler yıllık izinden düşülemez. Söz ko..]]> Tue, 08 Apr 2014 00:03:10 +0400 Tazminatlarınızı alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/70853/tazminatlarinizi-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/70853/tazminatlarinizi-alabilirsiniz? SORU: Ben yaklaşık beş yıldır bir fabrikada işçi olarak çalışıyordum. Geçtiğimiz ay işveren sözleşmemin süresi dolduğu gerekçesi ile işimi sona erdirdi ve bana kıdem ve ihbar tazminatımı ödemedi. İşe girerken iş sözleşmesi imzalamamıştım. Bu durumda benim kıdem ve ihbar tazminatı hakkımı alabilmem mümkün mü? Teşekkür ederim. CEVAP: İş kanunu, iş sözleşmelerini belirli bazı türlere bölmüş ve bunlarla ilgili özel hükümler düzenlemiştir. Buna göre, iş türleri arasında, sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri, kısmi süreli veya tam süreli iş sözleşmeleri, deneme süreli iş sözleşmeleri, takım sözleşmeleri ile oluşturulan iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma ve belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri yer almaktadır. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı ha..]]> Tue, 18 Mar 2014 00:29:32 +0400 İşe iade davası açma hakkınız var https://www.evrensel.net/yazi/70798/ise-iade-davasi-acma-hakkiniz-var https://www.evrensel.net/yazi/70798/ise-iade-davasi-acma-hakkiniz-var? SORU: Ben çalıştığım işyerinden bana gönderilen bir ihtarname ile çıkarıldım. Çıkarılma gerekçem olarak bana haklı bir sebeple İş Kanunu’nun 25/ II fıkrası uyarınca bir sebep gösterdiler. Bu durumda ben, haklı nedenle çıkarılmış dahi olsam işe iade davası açabilir miyim? Kıdem tazminatını alabilir miyim? CEVAP: İş Kanunu’nun “Fesih bildirimine itiraz ve usulü” başlıklı 20. maddesinde, iş sözleşmesi feshedilen işçinin fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile ... hükmünü içermektedir. Dolayısıyla, siz iş sözleşmenizin feshinde gösterilen İş Kanunu’nun 25/ II maddesinde yazılı sebeplerin geçerli bir sebep olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız, bu durumda işe iade davasını işyerinde altı aylık çalışma koşulu, 30 işçinin bu..]]> Tue, 11 Mar 2014 00:10:44 +0400 Denkleştirme çalışması https://www.evrensel.net/yazi/70677/denklestirme-calismasi https://www.evrensel.net/yazi/70677/denklestirme-calismasi? SORU: Bizler bir tekstil fabrikasında çalışıyoruz. Ücretlerimizi birkaç gün gecikme ile de olsa gününde alıyoruz. Ama çalışma saatlerimiz çok düzensiz. Fabrikada çoğunlukla fazla mesaiye kalıyoruz. Bazı haftalarda fazla mesai yaptığımız halde fazla mesai ücretimizi alamıyoruz. Bu durum nasıl oluyor? Bunun için ne yapabiliriz? Haklarımız nelerdir? CEVAP: Çalışma süresi İş Kanunu’nun 63. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, genel bakımdan haftalık çalışma süresi en çok 45 saat olarak belirlenmiştir.Bu saatin üzerinde yer alan çalışmalar fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme ile, tarafların anlaşması halinde haftalık çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği düzenlenmi..]]> Tue, 25 Feb 2014 00:42:12 +0400 Haklı nedeniniz varsa işten atamazlar https://www.evrensel.net/yazi/70619/hakli-nedeniniz-varsa-isten-atamazlar https://www.evrensel.net/yazi/70619/hakli-nedeniniz-varsa-isten-atamazlar? SORU: Beni çalıştığım işyerinde mazeretsiz işe gitmediğim için işten çıkardılar ve tazminatlarımı da vermediler. Ancak, ben iki ay önce hasta olduğum için işyerine gitmedim ve bu konu ile ilgili doktor raporlarım da vardır. Bu durumda, kıdem tazminatı davası açsam kazanabilir miyim? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin g bendinde, “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi” hallerinde iş sözleşmesinin derhal ve haklı nedenle feshedileceği bildirilmektedir. Ancak, bu devamsızlık hallerinde belirtilen önemli husus, işverenden izin almaksızın veya haklı bir nedene dayanmaksızın halleridir. Dolayısıyla, eğer işe gitmemek için haklı bir nedeniniz bulunması halleri..]]> Tue, 18 Feb 2014 00:08:04 +0400 Kıdem tazminatı yeniden çalışmaya engel değildir https://www.evrensel.net/yazi/70558/kidem-tazminati-yeniden-calismaya-engel-degildir https://www.evrensel.net/yazi/70558/kidem-tazminati-yeniden-calismaya-engel-degildir? SORU: Ben çalıştığım işyerinden ayrılmak istiyorum. Çünkü çok ağır bir iş ve artık dayanamıyorum. 3600 prim gün koşulum doldu. Ayrıca başka bir işyeri ile daha kolay bir iş için anlaştım. Bu durumda benim işten ayrıldıktan sonra yeniden sigortalı bir işte çalışmam sorun yaratır mı? CEVAP: Kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun uygulamada kalan tek maddesi olan 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kıdem tazminatı alınabilmesinin koşullarından bir tanesi de işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmesi imkanıdır. Diğer bir deyişle sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi yaş koşulu ile emeklilik hakkını kazanmamış olsa da 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 5. be..]]> Tue, 11 Feb 2014 00:18:50 +0400 Asgari geçim indirimi, ücretin bir parçası değildir https://www.evrensel.net/yazi/70499/asgari-gecim-indirimi-ucretin-bir-parcasi-degildir https://www.evrensel.net/yazi/70499/asgari-gecim-indirimi-ucretin-bir-parcasi-degildir? SORU: İşyerimde bize asgari geçim indirimini öğrendim ki bugüne kadar hiç ödememişler. Asgari geçim indirimi nedir? Ve bizler bu birikmiş paralarımızı almak için ne yapmalıyız? CEVAP: Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak olan kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi 2008 yılından önce uygulanan fiş ve fatura biriktirme ve bunları ilgili kurumlara göndererek vergiden düşülmesi sisteminin yenilenmiş hali olarak nitelendirilir. Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler; tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler yararlanır. Asgari geçim indiri..]]> Tue, 04 Feb 2014 00:08:41 +0400 Kıdem tazminatı alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/70442/kidem-tazminati-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/70442/kidem-tazminati-alabilirsiniz? SORU: Ben bir işyerinde iki yıldır 1.500 TL ücretle çalışıyorum. İşveren ücretimin asgari ücret kadar olan kısmını bankaya yatırıyor ve kalan kısmını da elden ödüyor. Ancak bu durumda ben asgari ücret üzerinden sigortalı gösterildiğim için primlerin eksik yatırılmış oluyor. Bu durumda ben iş sözleşmemi feshedersem tazminatlarımı alabilir miyim? CEVAP: İş Kanunu’nun 24. maddesinde işçinin haklı sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda kıdem tazminatını alabileceği koşullar yer almaktadır. Bunlar, örneğin işçinin ücretinin gününde ve sözleşmedeki belirtilen şartlara uygun olarak ödenmemesi, işverenin işçiye ilişkin tacizde bulunması, hakaret etmesi, işverenin iş sözleşmesi ile ilgili olarak işçiyi yanıltması gibi haller sayılabilir. İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik yatırılması sosyal güvenlik..]]> Tue, 28 Jan 2014 00:14:50 +0400 Kıdem tazminatı alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/70385/kidem-tazminati-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/70385/kidem-tazminati-alabilirsiniz? SORU: Merhaba, ben sizden kendi yaşadığım bir problemi aktararak yardım rica ediyorum. 10.08.2005’ten beri bir fabrikada çalışıyorum. Aylıklarımızı 2.5 ayda bir aldığımızı, avans alamadığımızı veya zor aldığımızı belirterek, ayrıca 3 yıldır sadece geçen yıl yüzde 18.5 zam aldığımızı maaşımın yetmediğini, bu olumsuz şartlar bütününde işten ayrılmak istediğimi belirttim. İş Kanunu 24. maddesi gerekçelerinden dolayı işten ayrıldığım için içerde kalan maaşımı ve kıdem tazminatımı istediğimi bildirdim. Karşı taraf ise kendi isteğimle çıktığım için tazminat alamayacağımı ve bu durumu ispatlayamayacağımı söylediler. Ancak, istifa yazacağımı ilettiler. Ben de karşılığında hiçbir yazı yazmayacağımı söyledim. Karşılığında 3 gün devamsızlık yaptı, çıkışını verdik işlemi yaparız dediler. Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne konuyu bildirdim. Kıdem tazminat..]]> Tue, 21 Jan 2014 00:11:36 +0400 İşten ayrıldım. İşe iade davası açabilir miyim? https://www.evrensel.net/yazi/70326/isten-ayrildim-ise-iade-davasi-acabilir-miyim https://www.evrensel.net/yazi/70326/isten-ayrildim-ise-iade-davasi-acabilir-miyim? SORU: İşe iade davası açabilmek için iş sözleşmesini işveren mi feshetmeli? Ben zorla istifaya zorlandım ve iş sözleşmesini kendim feshetmek durumunda kaldım. Bu durumda işe iade davası açma hakkım yok mu? CEVAP: Genel olarak işçinin iş güvencesi hükümleri doğrultusunda feshin geçersizliğini talep edebilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Yargıtay da bu konuda kararlar vermektedir. İşçinin haklı nedenle de olsa iş sözleşmesini feshetmesi, feshin geçersizliğini ve işe iade talebinde bulunma hakkını vermemektedir. İşçinin işe iade davası açma hakkı tüm fesih hallerinde bulunmaktadır. Yani işveren iş sözleşmesini ister geçerli nedenle bildirimli olarak, isterse haklı nedenle derhal feshetsin, işçi her durumda feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etme hakkına sahiptir. İş sö..]]> Tue, 14 Jan 2014 00:15:25 +0400 Yazılı delil ya da tanıkla fazla çalışma ispat edilebilir https://www.evrensel.net/yazi/70262/yazili-delil-ya-da-tanikla-fazla-calisma-ispat-edilebilir https://www.evrensel.net/yazi/70262/yazili-delil-ya-da-tanikla-fazla-calisma-ispat-edilebilir? SORU: Her ay ücretimi aldığıma dair bordroma imza attırıyorlar. Ama bordroda aldığım miktar sadece asgari ücret olarak gözüküyor. Çalıştığım fazla mesaileri nasıl kanıtlayabilirim? CEVAP: İş Kanunu’nun 41. maddesindeki düzenlemeye göre, haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret ise, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceği yine Kanun’un aynı maddesinde belirtilmiştir. Uygulamada da fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğinde kabul edilmektedir. Fakat, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tanık da dinletilebilmektedir. Ayrıca, herkes tarafından bilinen birtakım hususlara da dikkat ..]]> Tue, 07 Jan 2014 00:21:37 +0400 Rekabet yasağı 2 yılı aşamaz https://www.evrensel.net/yazi/70198/rekabet-yasagi-2-yili-asamaz https://www.evrensel.net/yazi/70198/rekabet-yasagi-2-yili-asamaz? SORU: Ben çalıştığım işyerinden iki ay önce ayrıldım. İşten çıkarken bir sözleşme imzaladım. Bu sözleşmede rekabet yasağı ile ilgili düzenlemeler de vardı. Ve burada dört yıl boyunca ayrıldığım işyerinin konusu olan alanda çalışma ve başka bir şirkete ortak olma yasağı da vardı. Bu düzenleme kanuna uygun mudur? CEVAP: Rekabet yasağının koşulları ile ilgili düzenleme Borçlar Kanunu’nun 444. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, işçinin işverenle ilişkide olan müşterileri tanıması ve görülmekte olan işin bütün ayrıntılarına ulaşabilmesi imkanının olduğu hallerde, iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından işverenle rekabet oluşturacak şekilde kendi adına iş yapmaması, rakip bir firmaya ortak olmaması ya da iş sözleşmesiyle çalışmaması şeklinde şart içeren rekabet yasağı sözleşmeleri yapılabilecektir. Rekabet yasağı kaydı, anca..]]> Mon, 30 Dec 2013 21:41:00 +0400 İşe iade davası açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/70071/ise-iade-davasi-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/70071/ise-iade-davasi-acabilirsiniz? SORU: İşyerimde 8 yıldır çalışıyorum. Bugüne kadar hiç bir uyarım veya ihtarım olmadı. İki ay önce işyerinin arabası ile bir trafik kazası geçirdim. Arabada maddi hasar ortaya çıktı. İşveren de bunun üzerine iki gün önce bana noterden bir ihtarname çekerek iş sözleşmemi tazminatsız olarak feshetmiş. Bu durumda ben ne yapabilirim? Teşekkürler, iyi çalışmalar. CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II (I) bendinde yer alan “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” halinde işveren iş sözleşmesinin bildirim süresini beklemeksizin haklı nedenle feshedebileceği belirtilmiştir. Sizin durumu..]]> Tue, 17 Dec 2013 00:25:30 +0400 Gerçek ücretimi nasıl ispat edebilirim? https://www.evrensel.net/yazi/70011/gercek-ucretimi-nasil-ispat-edebilirim https://www.evrensel.net/yazi/70011/gercek-ucretimi-nasil-ispat-edebilirim? SORU: Ben çalıştığım işyerinde 1.500 TL ücret alıyordum. Ancak, sigortam asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Ücretimin asgari ücret kısmı bankaya yatırılıyor ve kalanı ise elden veriliyordu. Geçtiğimiz ay işten bazı arkadaşlarla işyerindeki çalışma koşullarının düzeltilmesini istedik ve 23 arkadaş işten çıkarıldık. Bu durumda ücretimizin daha yüksek olduğunu hangi yollarla ispatlayabiliriz? Bu konuda tanık dinletebilir miyiz? CEVAP: Ücret, bir iş sözleşmesinde işverenin işçiye karşı en önemli borcudur. Ancak, taraflar ücret konusunda anlaşmazlığa düşebilirler. Ücretin tam olarak tespit edilmesi ücret alacakları davasında, fazla mesai alacağının hesaplanmasında ve ayrıca kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi tüm tazminat hesaplarında temel alındığı için miktarının tespiti önemlidir. Uygulamada mahkemelerin de kararlarında belirttiği üzere, işveren..]]> Tue, 10 Dec 2013 00:38:17 +0400 Taksitle ödeniyorsa faiz talep edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/69959/taksitle-odeniyorsa-faiz-talep-edebilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/69959/taksitle-odeniyorsa-faiz-talep-edebilirsiniz? SORU: Ben işyerimden iki yıl önce ayrıldım ve tazminatlarım bana yeni ödenmeye başladı. İşyerinin ekonomik durumu kötü olduğu için. Ama ben bu kadar geçen süre içinde bu tazminatlarıma faiz talep edebilir miyim? CEVAP: Kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme 4857 sayılı Kanunu’nun 120. maddesinde yer alan düzenleme gereği, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükteki tek maddesi olan 14. maddeye göre uygulanmaktadır. Bu maddenin 11. fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanacak en yüksek faize karar verilmelidir. Bu, mevduata uygulanacak en yüksek faizin başlangıcı ise, iş sözleşmesinin fesih tarihidir. İş sözleşmesinin ölüm veya diğer nedenlerle sona ermesi faiz başlangıcını değiştirmemektedir. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme a..]]> Tue, 03 Dec 2013 00:42:19 +0400 Kıdem tazminatı alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/69785/kidem-tazminati-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/69785/kidem-tazminati-alabilirsiniz? SORU: Ben bir fabrikada beş yıldır çalışıyorum. Çalıştığım yıllar boyunca işveren, her yılbaşında benimle yeni bir sözleşme yaptı. Bu durumda benim iş sözleşmemin sona ermesi durumunda kıdem ve ihbar tazminatı hakkıma zarar gelir mi? Benim kıdem tazminatım bu durumda nasıl ödenir? CEVAP: İş Kanunu’nun 8. maddesi, ikinci fıkrasında açık bir dille, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmasını zorunlu kılmıştır. Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenleyen 11. madde, öncelikle belirli süreli iş sözleşmesinin tanımını yapmış ve “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi be..]]> Tue, 12 Nov 2013 07:16:14 +0400 Asgari geçim indirimi ücret olarak gösterilemez https://www.evrensel.net/yazi/69613/asgari-gecim-indirimi-ucret-olarak-gosterilemez https://www.evrensel.net/yazi/69613/asgari-gecim-indirimi-ucret-olarak-gosterilemez? SORU: Ben çalıştığım işyerinden tazminatımı dava yolu ile alarak ayrıldım. Dava, yeni sonuçlandı. Ancak, yaptığı hesaplamada karşı taraf asgari geçim indirimi tutarını da ücretime ekleyerek hesaplama yapmış. Bu hukuka uygun mudur? CEVAP: Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak olan kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi 2008 yılından önce uygulanan fiş ve fatura biriktirme ve bunları ilgili kurumlara göndererek vergiden düşülmesi sisteminin yenilenmiş hali olarak nitelendirilir. Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler; tevkifata tabii tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler yararl..]]> Tue, 22 Oct 2013 09:22:32 +0400 İşçinin de sözleşmeyi fesih bildirimi yapması gerekir https://www.evrensel.net/yazi/69505/iscinin-de-sozlesmeyi-fesih-bildirimi-yapmasi-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/69505/iscinin-de-sozlesmeyi-fesih-bildirimi-yapmasi-gerekir? SORU: Ben bir muhasebede eleman olarak çalışıyorum. Ancak, daha iyi bir iş bulduğum için işten ayrılmak istiyorum. Benim de daha önceden “İş sözleşmemi sona erdireceğim” diye bildirimde bulunmam gerekir mi? CEVAP: Kural olarak iş sözleşmelerinin haklı nedenli fesih sebebi ile feshedilmediği durumlarda, sözleşmenin feshinden önce bildirim sürelerine bağlı kalınarak diğer tarafa sözleşmeyi sona erdirmek istendiğinin yazılı şekilde bildirimi esastır. İşten ayrılmayı istemeniz durumunda, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki, yani yukarıda belirttiğim İş Kanunu’nun 24. maddesinde yazılı haklı sebepler dışındaki durumlarda, sizin de işverene o işyerinde çalıştığınız süreye göre uygun olan bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmalısınız. Kanunda belirtilen bildirim sürelerine göre, iş sözleşmeleri; ..]]> Tue, 08 Oct 2013 21:20:28 +0400 Kullandırılmayan iznin ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şart https://www.evrensel.net/yazi/69352/kullandirilmayan-iznin-ucrete-donusmesi-icin-is-sozlesmesinin-feshi-sart https://www.evrensel.net/yazi/69352/kullandirilmayan-iznin-ucrete-donusmesi-icin-is-sozlesmesinin-feshi-sart? SORU: İşyerimde beş yıldır çalışıyorum. Ancak, bu beş yıllık çalışma sürem içinde yıllık izin hakkımı kulanamadığım zamanlar vardı. Ben şimdi buna karşılık kullanamadığım izinler için yıllık izin ücretlerimi talep edebilir miyim? CEVAP: İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği İş Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan temel ve emredici bir düzenlemedir. İş Kanunu’nun 59. maddesinde ise, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretinin, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye ve uygulamaya göre, işçiye kullandırılmayan yılık izin hakkının ücrete dön&uum..]]> Mon, 30 Sep 2013 16:09:37 +0400 İşyerinizde ücret zammında ayrımcılık yapılıyorsa haklı fesih olur https://www.evrensel.net/yazi/68828/isyerinizde-ucret-zamminda-ayrimcilik-yapiliyorsa-hakli-fesih-olur https://www.evrensel.net/yazi/68828/isyerinizde-ucret-zamminda-ayrimcilik-yapiliyorsa-hakli-fesih-olur? SORU: Ben bir işyerinde üç yıldır çalışıyorum. Asgari ücret alıyorum. Ancak bu üç yıl içinde ücretlerimize hiç zam yapılmadı. Zam yapılmaması halinde benim iş sözleşmemi feshetme hakkım var mıdır? CEVAP: Genel kural olarak işçinin bir iş sözleşmesini feshetme hakkı her zaman bulunmaktadır. Ancak, bu fesih hallerinin haklı hedenler olması durumunda işçi, diğer yasal şartlarının olması durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilir. Dolayısıyla sanırım asıl sormak istediğiniz husus, ücretinize zam yapılmamasının iş sözleşmesinin feshi açısından işçi lehine haklı neden olup olmadığıdır. Uygulamada Yargıtay, iş sözleşmesinin işçi tarafından ücretine zam yapılmaması sebebi ile yaptığı fesihleri haklı bir neden olarak kabul etmemekte ve kıdem tazminatı taleplerini reddetmektedir. (Yargıty 9. HD, 03.10.2003 Tarih, 2003/ 3506 E, 2003/ 16024 K) Yine Yüksek Mahke..]]> Mon, 23 Sep 2013 15:04:41 +0400 Patron doğum iznini vermek zorundadır https://www.evrensel.net/yazi/68117/patron-dogum-iznini-vermek-zorundadir https://www.evrensel.net/yazi/68117/patron-dogum-iznini-vermek-zorundadir? SORU: İşyerimden doğum iznimi kullanmak üzere ayrıldım. Doğum iznimin bitmesine daha on beş günüm var. Ücretli iznim bittikten sonra altı aylık ücretsiz izne ayrılmak istiyorum. Bu isteğimi işyerine bildirdim. Ancak işyerim izin vermiyor. Altı ay değil üç ay izin yap diyorlar. Bu ücretsiz izin işverenin iznine mi bağlıdır? CEVAP: Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak süreye iki hafta süre daha eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. 2011 yılında çıkan torba yasa ile, getirilen yeni d&u..]]> Mon, 16 Sep 2013 17:01:43 +0400 İşverenle birlikte SGK'ye de dava açmanız gerekir https://www.evrensel.net/yazi/67420/isverenle-birlikte-sgkye-de-dava-acmaniz-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/67420/isverenle-birlikte-sgkye-de-dava-acmaniz-gerekir? SORU: Ben, 2010 yılından bu yana sigortasız çalıştırılmaktayım. İşveren beni işe başladığımız ilk 6 ay şirkette sigortalı göstermiş sonra hiç ödeme yapmamış. Ben halen aynı yerde çalışmaktayım. Mahkemeye başvursam bir hak talep edebilir miyim? İşimi kaybetmeden? CEVAP: Sizin, sigortasız çalıştığınız geçmiş sürelerinizi sigortalı hale getirebilmek için iş mahkemesinde sigortalılığın tespiti davası açmanız gerekecektir. Hizmet tespit davası yasal dayanağını 5510 sayılı Kanunun 86. maddesinden almaktadır. Ayrıca, işyerlerinde yapılan denetim sonucunda sigortasız çalışanların görülmesi ve tutanağa alınması yöntemi ile de hizmet tespiti yapılabilmektedir. Sigortalı olması gereken kişinin işyerinde fiilen tespiti halinde, başkaca bir tespite gerek kalmadan hizmet kazandırılır. Bu şekilde saptanan sigortalıların önceki bir yıllık süreye ilişkin hizmetleri dikkate alınır. Daha önceki yıllara i..]]> Mon, 09 Sep 2013 17:41:46 +0400 Taşeron değişti kıdem geçerli mi? https://www.evrensel.net/yazi/65341/taseron-degisti-kidem-gecerli-mi https://www.evrensel.net/yazi/65341/taseron-degisti-kidem-gecerli-mi? SORU: Çalıştığım işyerinde asıl işverene bağlı olarak bir taşeronda 10 yıldır çalışıyorum. Taşeron şirket, geçtiğimiz yıl içinde değişti. Başka bir şirket olarak yenilendi. Ama biz hâlâ çalışmaya devam ettik. Bu durumda bizim daha önceki yıllara ait kıdemlerimiz hâlâ geçerli midir? CEVAP: Alt işveren İş Kanunu’nun 2. maddesinin 6. paragrafında, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi” olarak tarif edilmiştir. Alt işverenin sorumluluğu da, “bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin iş&cc..]]> Mon, 19 Aug 2013 17:35:06 +0400 İş kanununa taiisiniz https://www.evrensel.net/yazi/64755/is-kanununa-taiisiniz https://www.evrensel.net/yazi/64755/is-kanununa-taiisiniz? SORU: Merhaba. Ben Kars’ta yaşayan ve çoğunluk hissesi belediyeye ait bir limitet şirkette yaklaşık iki yıldır asgari ücretli çalışan bir işçiyim. Son dönemlerde sıkça konuşulan kadro verilmesi olayının benim çalıştığım şekilde taşeron ya da belediyeye ait taşeron çalışanları da kapsayıp kapsamayacağı konusunda bilgi verir misiniz? Ayrıca yukarıda yazdığım bir limitet şirkette bizim hukuki olarak haklarımız nelerdir? CEVAP: Son dönemlerde tartışılan taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda, Hükümetin bir hazırlık içinde olduğu ancak bu çalışmanın ekim ayı içinde açıklanacağı ifade edilmektedir. Ancak, bu hazırlık içinde bu çalışmanın genel olarak taşeron işçileri kapsayacağı ve bir ayrım olup olmayacağını ise Hükümetin açıklamasından öğreneceğiz. Ancak, dikkat çekilmesi gereken nokta ise, taşeron işçilerin de İş Kanunun..]]> Mon, 12 Aug 2013 16:48:32 +0400 Yasa esnekleştirdi https://www.evrensel.net/yazi/64087/yasa-esneklestirdi https://www.evrensel.net/yazi/64087/yasa-esneklestirdi? SORU: Üç yıldır bir fabrikada çalışıyorum. Çalışma saatlerimiz sabah sekiz akşam beş. Her gün üç saat zorunlu mesai yapıyoruz. Her ay mesai saatleri içerisinde iş yok diyerek sırayla 5-6 kişilik gruplar halinde ücretsiz olarak 3-4 gün süreyle eve gönderiyorlar. Bugünleri ise gelmemiş gibi kabul ederek fazla mesai parasından kesiyorlar. İş yasasına göre böyle bir uygulama var mı? Eğer yoksa ne yapmamız gerekiyor? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun genel olarak en önemli özelliklerinden biri esnek çalışma biçimlerini yasalaştırmış olmasıdır. Dolayısıyla, iş süresi, işyeri vs. gibi kavramların esnekleştirilmesi işverenlere istediği zaman, istediği yerde, istediği süre kadar işçi çalıştırma imkanı tanımıştır. Kanunda, belirtilen çağrı üzerine çalıştırma, kısmi çalıştırma, telafi çalışması, esnek çalışma biç..]]> Mon, 05 Aug 2013 17:17:21 +0400 İş değişikliğini işçinin de kabul etmesi gerekir https://www.evrensel.net/yazi/62085/is-degisikligini-iscinin-de-kabul-etmesi-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/62085/is-degisikligini-iscinin-de-kabul-etmesi-gerekir? SORU: Ben bir fabrikada 5 yıldır çalışıyorum. Ancak işyerinde iş yükümüz çok ağır. Ben iki farklı makineye bakıyorum işyerinde. Bu yüzden hatta fıtık başlangıcı teşhisi konuldu. Ancak işveren geçtiğimiz ay içinde bir başka makinenin de sorumluluğunu vermek istedi. Ben de bunu fiilen kaldıramayacağımı söyleyerek kabul etmedim. Bunun üzerine işveren beni haklı nedenle işten çıkarmakla tehdit etti. İşverenin böyle bir hakkı var mıdır? Buna karşılık benim ne gibi haklarım vardır? CEVAP: İşverenin sizin iş sözleşmenizi haklı ve derhal feshetmesi halinde dahi iş sözleşmenizi hangi sebeple feshettiğini tarafınıza bildirmelidir. “Sözleşmenin feshinde usul başlıklı 19. maddesinde yer alan “İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır” düzenlemesi geçerli veya haklı nedenle olsun tüm fesih sebepleri a&c..]]> Mon, 15 Jul 2013 17:14:21 +0400 Çalışma koşullarının değişmesi için işçinin yazılı rızası gerekir https://www.evrensel.net/yazi/61560/calisma-kosullarinin-degismesi-icin-iscinin-yazili-rizasi-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/61560/calisma-kosullarinin-degismesi-icin-iscinin-yazili-rizasi-gerekir? SORU: İşveren işyerinde benim de içlerinde olduğum bazı işçileri bundan böyle part-time çalıştıracağını söyledi. Böyle bir şey yapabilme hakkı var mı? Bu durumda bizim ücretlerimiz düşecek mi? CEVAP: İş Kanununun 13. maddesi, “İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur” hükmünü düzenlemektedir. Tam süreli iş sözleşmesi ile çalışırken, işçinin iş sözleşmesinin kısmi süreli iş sözleşmesine dönüştürülmek istenmesi, çalışma sürelerinin değişmesi gibi işçinin ücretini de değiştireceğinden, bu durum iş sözleşmesinin esaslı şekilde değişmesi anlamını taşır. Sözleşmenin tarafı olan işçi iki ..]]> Mon, 08 Jul 2013 11:37:40 +0400 Davayı kazanma ihtimaliniz iddianızı ispatlamanıza bağlı https://www.evrensel.net/yazi/60919/davayi-kazanma-ihtimaliniz-iddianizi-ispatlamaniza-bagli https://www.evrensel.net/yazi/60919/davayi-kazanma-ihtimaliniz-iddianizi-ispatlamaniza-bagli? SORU: İşverenim beni kadro daraltılmasını gerekçe göstererek işten çıkardı. Tazminatlarımı da henüz ödemedi. Ben de işe iade davası açmak istiyorum. Bu durumda benim davayı kazanma imkanım var mıdır? CEVAP: İşe iade davası İş Kanunu’nun 20. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Dolayısıyla, işe iade davanızı fesih bildiriminin size tebliği edildiği tarihten itibaren bir ay içinde açmak zorundasınız. Bu süreyi kaçırdığınız zaman dava açma hakkınız kalmamaktadır. 20. maddenin 2. fıkrası, “Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe da..]]> Mon, 01 Jul 2013 10:18:04 +0400 İşe iade davası tüm fesih hallerinde açılabilir https://www.evrensel.net/yazi/60247/ise-iade-davasi-tum-fesih-hallerinde-acilabilir https://www.evrensel.net/yazi/60247/ise-iade-davasi-tum-fesih-hallerinde-acilabilir? SORU: İşe iade davası açabilmek için iş sözleşmesini işveren mi feshetmeli? Ben zorla istifaya zorlandım ve iş sözleşmesini kendim feshetmek durumunda kaldım. Bu durumda işe iade davası açma hakkım hâlâ var mıdır? CEVAP: Genel olarak işçinin iş güvencesi hükümleri doğrultusunda feshin geçersizliğini talep edebilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Yargıtay da bu doğrultuda kararlar vermektedir. İşçinin haklı nedenle de olsa iş sözleşmesini feshetmesi, feshin geçersizliğini ve işe iade talebinde bulunma hakkını vermemektedir. İşçinin işe iade davası açma hakkı tüm fesih hallerinde bulunmaktadır. Yani işveren iş sözleşmesini ister geçerli nedenle bildirimli olarak, isterse haklı nedenle derhal feshetsin, işçi her durumda feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etme hakkına sahiptir...]]> Mon, 24 Jun 2013 09:16:44 +0400 Fazla çalışma ücretleriniz için dava açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/58542/fazla-calisma-ucretleriniz-icin-dava-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/58542/fazla-calisma-ucretleriniz-icin-dava-acabilirsiniz? SORU: Bizler bir tekstil fabrikasında çalışıyoruz. Ücretlerimizi birkaç gün gecikme ile de olsa gününde alıyoruz. Ama çalışma saatlerimiz çok düzensiz. Fabrikada çoğunlukla fazla mesaiye kalıyoruz. Bazı haftalarda fazla mesai yaptığımız halde fazla mesai ücretimizi alamıyoruz. Bu durum nasıl oluyor? Bunun için ne yapabiliriz? Haklarımız nelerdir? CEVAP: Çalışma süresi İş Kanununun 63. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre, genel bakımdan haftalık çalışma süresi en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme ile, tarafların anlaşması halinde haftalık çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği düzenlenmiştir. Bu bahsedilen denkleştirme süresi ile bir hafta yoğun çalışılan bir dönemden sonra, daha k..]]> Mon, 03 Jun 2013 10:59:10 +0400 İşyeri devri haklı fesih niteliğinde değildir https://www.evrensel.net/yazi/57921/isyeri-devri-hakli-fesih-niteliginde-degildir https://www.evrensel.net/yazi/57921/isyeri-devri-hakli-fesih-niteliginde-degildir? SORU: Çalıştığımız fabrika işveren tarafından, bir başkasına devredildi. Bu devir işlemi bir ay önce gerçekleştirildi. Çalışanlardan bir iki tanesinin işine son verildi ve tazminatları ödendi. Bizler hâlâ çalışıyoruz. Ancak, işyerinde sürekli işten çıkartacaklar diye bir gerginlik var. Biz, böyle bir durumda devir sebebi ile iş sözleşmemizi feshedebilir miyiz? Böyle durumlarda kıdem tazminatlarımız bize ödenir mi? CEVAP: Kıdem tazminatı alabilmeniz için gerçekleşmesi gereken ilk şart, en az bir yıl çalışma sürenizin olmasıdır. Siz ve diğer arkadaşlarınız da bir yıldan fazla süre ile aynı işyerinde çalışıyor iseniz, öncelikle bu durumda kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz. Öncelikle bu bir yıl çalışma süresinin varlığı yanında, kıdem tazminatı için diğer şartlardan biri de iş sözleşmenizin, sizin tarafınızdan haklı bir nedenl..]]> Mon, 27 May 2013 07:43:46 +0400 İspatlayabilirseniz kötü niyet tazminatına hak kazanabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/57283/ispatlayabilirseniz-kotu-niyet-tazminatina-hak-kazanabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/57283/ispatlayabilirseniz-kotu-niyet-tazminatina-hak-kazanabilirsiniz? SORU: Ben ocak ayında bir işyerinde çalışmaya başladım. Burada, işimden memnun olduklarını söyleyerek beni önce terfi ettirdiler. Ancak dört ay sonra da “performansın düştü” gerekçesiyle iş sözleşmemi sona erdirdiler. 6 aylık çalışma sürem dolmadığı için işe iade davası açamıyorum. Ancak, bu durumda kötü niyet tazminatı talep edebilir miyim? CEVAP: Kötü niyet tazminatı İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmektedir. 17. maddenin 6. fıkrasında, “18. maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21. maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.” hükmü düzenlenmektedir. Madde metninden de açıkça görüldüğü &u..]]> Mon, 20 May 2013 09:43:39 +0400 Yolda geçen süre çalışma saati içindedir https://www.evrensel.net/yazi/56677/yolda-gecen-sure-calisma-saati-icindedir https://www.evrensel.net/yazi/56677/yolda-gecen-sure-calisma-saati-icindedir? SORU: Ben, kara yolu inşaatında çalışıyorum. Çalıştığımız saat başına ücretimizi alıyoruz. Ama, işveren yolda geçen sürelerimizi çalışma süresi olarak kabul etmiyor. Bu doğru mudur? Eğer, değilse, ücretlerimizden yaptığı kesintileri alabilir miyiz? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu, günlük çalışma süresi olarak değil, haftalık çalışma süresi üzerinden bir çalışma zamanını düzenlemektedir. Buna göre, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa, bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağını hüküm altına almıştır. İş Kanununun 66. maddesinde bazı haller sıralanarak, bu durumların da çalışma sürelerinden sayılacağı belirtilmiştir. Kanunda sayılan bu işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılan hal..]]> Mon, 13 May 2013 10:06:36 +0400 Ücretsiz izin için işçinin onayı gerekir https://www.evrensel.net/yazi/56088/ucretsiz-izin-icin-iscinin-onayi-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/56088/ucretsiz-izin-icin-iscinin-onayi-gerekir? SORU: İşveren, işyerinde yaz dönemi işlerin az olduğunu söylüyor. Bazı işçileri ücretsiz izne çıkartacakmış. Buna karşı biz işçilerin “Ücretsiz izne çıkmıyoruz” deme hakları var mıdır? CEVAP: Ücretsiz izin İş Kanunu’nda sadece 74. madde ile yer alan bir uygulamadır. Bu madde düzenlemesi de kadın işçinin talep etmesi durumunda, on altı haftalık yasal ücretli doğum izni süresinin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık olan süreden sonra altı aya kadar verilen ücretsiz izindir. Bunun dışında İş Kanunu’nda ücretsiz izne çıkarma şeklinde bir başka koşulu öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada ücretsiz izin diye geçen husus ise, iş sözleşmesinin askıya alınmasıdır. İş sözleşmesinin tek taraflı olarak askıya alınması, işin niteliğinden kaynaklanmıyorsa, Yargıtay tarafından fesih anlamında de..]]> Mon, 06 May 2013 15:07:53 +0400 İş Mahkemesinde alacak davası açmalısınız https://www.evrensel.net/yazi/54265/is-mahkemesinde-alacak-davasi-acmalisiniz https://www.evrensel.net/yazi/54265/is-mahkemesinde-alacak-davasi-acmalisiniz? SORU: İşyerimden tazminatlarımı da alarak işten ayrıldım. Ancak, sürekli fazla çalışma yaptırılmasına rağmen bana ilişiğim kesilirken bu fazla çalışma ücretlerini ödemediler. Bunun için ne yapmam gerekir? CEVAP: İş Kanunu’nun 41. maddesinde fazla çalışma ücreti başlığı altında fazla çalışmanın ne olduğunun da tespiti yapılmaktadır. Buna göre, kanunun genel düzenlemesi bakımından, çalışma süresi haftada en çok kırk beş saat olarak belirlenmiştir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Fazla çalışma, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Fazla çalışma ücretinizi işyerinizin ödem..]]> Mon, 15 Apr 2013 10:10:23 +0400 İlk önce hizmet tespit davası açmalısınız https://www.evrensel.net/yazi/53705/ilk-once-hizmet-tespit-davasi-acmalisiniz https://www.evrensel.net/yazi/53705/ilk-once-hizmet-tespit-davasi-acmalisiniz? SORU: İşveren beni işyerinin bu bölümünü kapatıyoruz diyerek 8 yıldır çalıştığım işten çıkardı. Ancak, bir yıl boyunca beni oyaladı ve kıdem tazminatımı da vermedi. Ben de SGK’ye gittiğimde bu 8 yılın sadece üç yılında sigortalı olarak çalışmış olduğumu öğrendim. Bu durumda benim neler yapmam gerekir? CEVAP: Bu durumda sizin iki dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi hizmet tespit davası ve kıdem tazminatı alacağı davasıdır. Hizmet tespit davası, sigortasız çalıştırılmış olduğunuz sürenin sigortalı olarak tespit edilmesini talep eden ve İş mahkemelerinde açacağınız bir davadır. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken bir husus bu davaların tek bir dava ile görülemeyeceği noktasıdır. Her iki dava türünün, tarafların statüsünün, hakimin delil araştırma bakımından kendiliğinden hareket etmesi, dava konusu edilen haktan vazgeçilip ge&ccedi..]]> Mon, 08 Apr 2013 10:00:21 +0400 Adli yardım için başvurabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/52500/adli-yardim-icin-basvurabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/52500/adli-yardim-icin-basvurabilirsiniz? SORU: Merhaba, annem iki ay önce maaşını alamadığından dolayı işini bıraktı. 5 aylık maaşını alamamıştı ayrıca kıdem tazminatını da alamadı. Dava açabilmek için de 500 TL istediler. Davaya verebilecek 500 TL paramız yok açıkçası. Fakirlik kağıdı istediler ama annemin üzerine dayıma ait olan bir araba var. O bilgisayar kayıtlarında gözüktüğünden onu da alamıyoruz. Bu durumda yapabileceğimiz bir şey var mıdır? CEVAP: 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanununda yeni getirilen bir düzenleme ile dava şartları arasında yer almak üzere, 114. maddenin (g) bendi ile “Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması” şartı de getirilmiştir. Bu düzenleme ile olmak üzere, davayı açma aşamasında gider avansının yani yargılama giderlerinin peşinen mahkemeler veznesine yatırılması gerekmektedir. Ancak, elbette bu durum uygulamada birçok mağduriye..]]> Mon, 25 Mar 2013 09:47:05 +0400 Mahkemeler İş Kanunu'nda belirlenen sürelerden uzun sürüyor https://www.evrensel.net/yazi/51883/mahkemeler-is-kanununda-belirlenen-surelerden-uzun-suruyor https://www.evrensel.net/yazi/51883/mahkemeler-is-kanununda-belirlenen-surelerden-uzun-suruyor? SORU: Öncelikle iyi günler ve iyi çalışmalar dilerim. Benim ve arkadaşlarımın mağdur olduğumuz konuyla ilgili olarak internette dolaşırken sizin 04.03.2013 tarihli yazınızı okudum. İşe iade davasıyla ilgili olarak,"işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinin alınması" ile ilgili olarak verdiğiniz detaylı bilgileri okudum. Bunun için teşekkürler... Ancak benim bu konu ile ilgili olarak ve buna benzer size bir kaç sorum olacak. 1- Bizler, 01.10.2012 tarihi itibariyle işverenimize hem işe iade hem de fazla mesai davası açtık. İşe iade davamız çabuk görüldü ve 20.01.2013 tarihinde karara bağlandı. Fakat işveren bunun üzerine temyize gitti. Benim sormak istediğim Yargıtay temyiz süreci maksimum ne kadar sürer? O süreçten sonra başka bir basamak var mıdır? Yani işveren süreci başka türlü uzatabilir mi? Mahkeme kaleminin dosyayı Yargıtay’a g&o..]]> Mon, 18 Mar 2013 10:48:13 +0400 İşe başlatmama tazminatı için yasal işlemleri başlatın https://www.evrensel.net/yazi/50570/ise-baslatmama-tazminati-icin-yasal-islemleri-baslatin https://www.evrensel.net/yazi/50570/ise-baslatmama-tazminati-icin-yasal-islemleri-baslatin? SORU: İşverenim benim iş sözleşmemi geçerli nedenle feshetmişti. Ben de bunun üzerine işe iade davası açtım ve davayı kazandım. Ama iş başvurusu yapmama rağmen işveren beni işe almadı. Bu durumda mahkemenin karar verdiği ücretleri ve tazminatı alabilmek için ne yapmam gerekir? CEVAP: İşe iade davasının sonunda mahkemenin sizin lehinize karar vermesi durumunda yapılacak olan hususlar İş Kanunu’nun 21. maddesinde düzenlenmiştir. Siz bu koşullara uygun olarak yaptığınız başvuruya rağmen işveren tarafından işe alınmamanız durumunda, mahkemenin feshin geçersizliği kararında tespit ettiği boşta geçen ücretinizi ve işe başlatmama tazminatınızı alabilmek için gerekli yasal işlemleri başlatmanız gerekmektedir. Feshin geçersizliği bir tespit kararı olduğu için bu mahkeme kararı ile birlikte hüküm altına alınan boşta geçen ücret alacağı ve işe başlatmama tazminatına ilişkin kararlar ilam..]]> Mon, 04 Mar 2013 09:15:04 +0400 Alınmak istenen belgenin geçerliliği yok https://www.evrensel.net/yazi/49935/alinmak-istenen-belgenin-gecerliligi-yok https://www.evrensel.net/yazi/49935/alinmak-istenen-belgenin-gecerliligi-yok? Ben üç yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. Üç yılımın sadece son bir yılı sigortalıyım, son bir yılım tam olarak da dolmadı. Bu sürenin de 8 aylık kısmını maaşımdan kestirerek sigorta yaptırdım. Şimdi bana bir kağıt imzalatacaklarını söylediler, dün bir arkadaşa da imzalattılar. Bu belgede işe girmiş olduğum tarihten itibaren yemek, yol, zam, senelik izinlerimi zamanında ve usulüne uygun olarak alıp yaptığım ve tazminat hakkımdan vazgeçiyorum gibi ibareler bulunuyor. İki çalışanın da buna şahit olarak imza atmasını istiyorlar. Ben ne yapmalıyım? İmzalamak istemiyorum ama çalışmak zorundayım. İşten çıkartırlar korkum da var. Bu kağıdın hükmü var mı? Baskı altında ve çalışmak zorunda olduğum için imzalamış olmam ilerde oluşacak bir tazminat davasında bana yardımcı olur mu? CEVAP: Öncelikle belirtmek gerekir ki sigortasız çalıştırıldığın yıllar açısından açacağ..]]> Mon, 25 Feb 2013 12:22:23 +0400 İşçinin onayı olmadan yapamaz https://www.evrensel.net/yazi/49349/iscinin-onayi-olmadan-yapamaz https://www.evrensel.net/yazi/49349/iscinin-onayi-olmadan-yapamaz? SORU: Ben bir fabrikada çalışıyorum. İşveren, işlerinin kötü olduğunu söylüyor ve bu sebeple işçilerin çoğunu işten çıkardı. Biz kalanların bazılarını da part-time çalıştırmak istediğini söyledi. Bunu yapabilme hakkı var mı? Bu durumda bizler neler yapabiliriz? CEVAP: İş Kanununun 13. maddesi, “İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmi süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmi süreliye geçirilme istekleri işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.” hükmünü düzenlemektedir. Tam süreli iş sözleşmesi ile çalışırken, işçinin iş sözleşmesinin kısmi süreli iş sözleşmesine dönüştürülmek istenmesi, çalışma sürelerinin değişmesi gibi işçinin ücretini de değiştireceğinden, bu durum iş sözleşmesinin esaslı şekilde ..]]> Tue, 26 Feb 2013 10:33:57 +0400 Fesih nedeninin sağlık olduğunu belirtmelisiniz https://www.evrensel.net/yazi/48733/fesih-nedeninin-saglik-oldugunu-belirtmelisiniz https://www.evrensel.net/yazi/48733/fesih-nedeninin-saglik-oldugunu-belirtmelisiniz? SORU: Ben bir metal fabrikasında beş yıldan beri çalışmaktayım. Ancak, ağır çalışma koşullarından ve uzun süre ayakta durmam yüzünden bel fıtığı oldum. Geçtiğimiz yıl ameliyat oldum. Ama yeniden ağrılarım arttı. Doktora gittiğimde bu işyerinde çalışmanın benim için sakıncalı olduğunu söyledi. Ben bu durumda işten istifa edersem, tazminatlarımı alabilir miyim? CEVAP: İş Kanunu’nun 24. maddesinin ilk bendi “Sağlık sebepleri” başlığı altında işçinin sağlık açısından hangi durumlarda iş sözleşmesini haklı olarak feshedebileceğini düzenlemektedir. İş Kanunu’nun 24/I-a hükmü, “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” şeklindedir. Dolayısıyla sizin bu düzenlemeye dayanarak iş sözleşmenizi feshetme imkanınız bulunmaktadır. Sözleşme yapılırken bi..]]> Mon, 11 Feb 2013 08:51:13 +0400 Ödenmeyen ücret için dava açma hakkınız var https://www.evrensel.net/yazi/48144/odenmeyen-ucret-icin-dava-acma-hakkiniz-var https://www.evrensel.net/yazi/48144/odenmeyen-ucret-icin-dava-acma-hakkiniz-var? SORU: Ben bir ay özel bir şirkette çalıştım. İşyerinde bana bıktırma politikası uyguladılar ve ben de işten ayrılmak zorunda kaldım. İşten ayrıldıktan bir gün sonra beni aradılar istifamı imzalamam için. Ben de istifa dilekçemi yazıp imzaladım ama onlar bana bir evrak daha verdiler. O evrakta bütün haklarımı aldığıma dair ve hiç bir hak iddia etmeyeceğime dair yazı vardı. Ben o kağıdı imzalamadım çünkü bir aylık ücretimi almamıştım. İşveren bana o kağıdı imzalamadığım için beni mahkemeye vereceğini ve mahkeme sonucunun sicilime işleyeceğini söyledi. Böyle bir şey olabilir mi? CEVAP: İş Kanununun 15. maddesi deneme süreli iş sözleşmesini düzenlemektedir. Deneme süresi genellikle hemen hemen tüm iş sözleşmelerine konulan bir madde haline gelmiştir artık. Kanundaki düzenlemeye göre, taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi konulması halinde bu dene..]]> Mon, 04 Feb 2013 10:30:26 +0400 İşe iade davası sürerken işe girmeniz davayı etkilemez https://www.evrensel.net/yazi/47534/ise-iade-davasi-surerken-ise-girmeniz-davayi-etkilemez https://www.evrensel.net/yazi/47534/ise-iade-davasi-surerken-ise-girmeniz-davayi-etkilemez? SORU: Beni çalıştığım işyerinden performansım düşük gerekçesi ile çıkardılar. Ben de bu doğru olmadığı için işe iade davası açtım. İşe iade davası neticelenmeden başka bir işyerinde çalışmaya başlamam durumunda davayı kaybeder miyim? Dava devam ederken başka bir işyerinde çalışabilir miyim? CEVAP: İş Kanununun 20. maddesi, iş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir, hükmünü düzenleyerek işe iade davasının dayanağını düzenlemektedir. Madde ayrıca son fıkrasında, davanın seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılacağını ve Mahkemece verilen kararın temyizi halinde de, Yargıtayın bir ay içinde kesin olarak karar vereceğini hüküm..]]> Mon, 28 Jan 2013 10:00:23 +0400 Emekli olma koşullarınız oluşmuş https://www.evrensel.net/yazi/46942/emekli-olma-kosullariniz-olusmus https://www.evrensel.net/yazi/46942/emekli-olma-kosullariniz-olusmus? SORU: Doğum tarihim 07.02.1959 SSK’lı olarak 20.09.1985 işe girdim ve 30.06.1991’de çıkış yaptım. Bu tarihlerde 2 bin 98 gün sigortam var. Daha sonra iş kurdum ve zorunlu olarak 10.01.1992 yılında BAĞ-KUR’a giriş yaptım, ara yıllarda kopukluk olsa da BAĞ-KUR’dan son çıkış tarihim 12.03.2009’dur. Ödenmeyen primleri yapılandırmış durumdayız. Bu sürede toplamda 15 yıl 3 ay 11 gün BAĞ-KUR’um bulunmaktadır. İşyerini kapattıktan sonra bir işyerinde tekrar SSK’lı olarak işe girmiş durumdayım. Tekrar SSK’lı olarak işe giriş tarihim 15.06.2010’dur. Şu anda hâlâ bu işyerinde çalışmaktayım. Burada nisan ayı sonu itibariyle yaklaşık 796 gün SSK primim vardır. Şu anda SSK’lı olarak çalışıyorum. SSK’lı olarak 1260 gün doldurmak zorunda mıyım? Veya SSK’dan devam ederken 8 bin 400 gün olduğunda askerliği borçlanırsam BAĞ-KUR’dan emekli olabili..]]> Mon, 21 Jan 2013 10:52:25 +0400 Ara dinlenme hakkınız 1 saatten fazla https://www.evrensel.net/yazi/46363/ara-dinlenme-hakkiniz-1-saatten-fazla https://www.evrensel.net/yazi/46363/ara-dinlenme-hakkiniz-1-saatten-fazla? SORU: İşyerinde çok uzun çalışma saatlerimiz söz konusu. Ama ara dinlenmesi süremiz çok kısa. Bu sürenin çalışma saatlerine göre düzenlenmesi yapılabilir mi? Bizim buna karşı ne gibi haklarımız var? CEVAP: İş Kanunu, işçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışmasının beklenemeyeceği sebebi ile 68. maddesinde “Ara dinlenmesi” başlıklı düzenlemeye yer vermektedir. Bu düzenlemeye göre, ara dinlenme süreleri, günlük çalışma süresine göre kademeli olarak belirlenmiştir. Buna göre; dört saat veya daha kısa süreli işlerde ara dinlenmesi en az 15 dakika; dört saatten fazla ve yedi buçuk saatten az olan çalışma sürelerinde ara dinlenmesi (yedi buçuk saat dahil) yarım saat ve yedi buçuk saatten fazla çalışma süreli işlerde ara dinlenmesi ise en az b..]]> Mon, 14 Jan 2013 09:02:09 +0400 Kıdem tazminatı hakkınız doğmamış https://www.evrensel.net/yazi/45744/kidem-tazminati-hakkiniz-dogmamis https://www.evrensel.net/yazi/45744/kidem-tazminati-hakkiniz-dogmamis? SORU: Merhabalar, ben kurumsal bir şirkette işe başlamıştım. Fakat kısa bir süre sonra askere gitmek zorunda kaldım. Çünkü Ağustos celbine tabi oldum. Askere gitmeden önce sevk belgemi ve işten askerlik nedeniyle istifa ettiğime dair belgeyi insan kaynaklarına sundum. Şirketten de ayrılırken herhangi bir tazminat alamadım. Askerden döndükten sonra çalıştığım eski yere hemen tekrar başvuru yaptım. Başvurum sırasında geri dönmek istediğime dair dilekçemi, terhis belgemi sundum. Fakat şirketin insan kaynakları şuan açık kadro yok diyerek beni almadı. Biz size geri döneceğiz dedi. Tekrar kendilerine sorduğumda ne zaman açık kadro olur diye, biz size haber vereceğiz dediler ve hala geri dönmediler. Bu durumda ne yapmalıyım? Hala bekliyorum ve ekonomik yönden zor durumda kaldım. Acaba başka şirkete girersem eski şirketimdeki hakkımı kaybeder miyim? Başka yere başlamazsam ve şirket 6 ay sonra bile beni &cced..]]> Mon, 07 Jan 2013 10:59:57 +0400 İş sözleşmesini imzalamak zorunda mıyım? https://www.evrensel.net/yazi/45188/is-sozlesmesini-imzalamak-zorunda-miyim https://www.evrensel.net/yazi/45188/is-sozlesmesini-imzalamak-zorunda-miyim? SORU: Merhaba. 2002 yılında girdiğim şirket bana daha yeni iş sözleşmesi yapacak ama sözleşmedeki yapılan tarihi 2002 olarak yazmış ve ikramiye fazla mesai ücretsiz izin gibi durumları kendi elinde tutmuş. Bu durumda imzalamazsam ne olur? İmzalarsam işten çıktığımda dava açabilir miyim? Kanıtlarım da varsa ve imzamı nasıl ve ne yazarak atmalıyım? Cevabınız için teşekkürler. CEVAP: Maalesef hemen hemen her işyerinde iş sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşarak uzlaşmaya vardığı bir metin olarak değil de, işyerlerinin hazırladığı işçiye ise sadece bu şartları kabul edersen imzalarsın denilen bir metin haline gelmiştir. Dolayısıyla, ortak mutabakat sağlanabilen hususlar açısından yapılan İş Kanununun ilgili hükümlerinin sözleşmede de yazılması yolu ile sağlanmaktadır. İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Sözleşmesinin 8. maddesinde, en genel tanımı ile bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi,..]]> Tue, 01 Jan 2013 05:24:28 +0400 Kıdem tazminatı alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/43905/kidem-tazminati-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/43905/kidem-tazminati-alabilirsiniz? SORU: İstanbul Tuzla’da bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken yasal haklarımı alarak emekli oldum. Fakat aynı işletmede emekli olarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Güvenlik görevlisi kimlik sürem 4 ay sonra bitiyor ve ben bu durumda işverence kimliğim olmadığı için işten çıkarılacağım. Acaba emeklilikten sonraki yaklaşık 3,5 yıllık ihbar ve kıdemimi alabilir miyim? Saygılar CEVAP: Yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanununun kıdem tazminatı hakkını düzenleyen 14. maddesi halen yürürlükte kalan tek maddedir. Genel kural olarak İş Kanununun 25. maddesinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller başlığı altında düzenlenen hükümler dışında bir işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda işçinin kıdem tazminatı hakkının doğduğu kabul edilmektedir. Ahlak ve iyi niyet kura..]]> Mon, 17 Dec 2012 09:34:24 +0400 İş sözleşmenizde ne yazdığı belirler https://www.evrensel.net/yazi/43266/is-sozlesmenizde-ne-yazdigi-belirler https://www.evrensel.net/yazi/43266/is-sozlesmenizde-ne-yazdigi-belirler? SORU: İki yıldır çalıştığım işyerimde kış ayları dönemlerinde sürekli askıya alınıp tekrar yaz döneminde işe başlıyorum. Ancak bu dönem askıya alınmak istemediğimi söyledim. Ya beni işten çıkarın ya da işime devam etmek istiyorum dedim. Böyle bir şey olamayacağını söylediler. Askıya alınmak istemediğime dair bir belge imzaladım. Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne gittiğimde ise, otelin benim iş sözleşmemi askıya alma hakkı olduğunu söylediler. Bu durum karşısında ne yapabilirim? CEVAP: Öncelikle belirtmek gerekir ki, 4857 sayılı İş Kanunu’nda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında, askı haline yer verilmemiştir. Ancak 5620 sayılı “Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Ç..]]> Mon, 10 Dec 2012 10:25:01 +0400 İhbar tazminatımı alabilir miyim? https://www.evrensel.net/yazi/42613/ihbar-tazminatimi-alabilir-miyim https://www.evrensel.net/yazi/42613/ihbar-tazminatimi-alabilir-miyim? SORU: İşyerimde yedi aydır çalışmaktayım. Ancak, işveren iş sözleşmemi feshetti ve bana da hiçbir ödeme yapmayacağını belirti. İş sözleşmesini sona erdirmesinin gerekçesi olarak da verimsizliğimi söyledi. Bu durumda ben ihbar tazminatımı alabilir miyim? CEVAP: 1475 sayılı İş Kanununun halen yürürlükte olan 14. Maddesinin düzenlemesine göre, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarından biri olarak bir yıl çalışmış olma şartı da ifade edilmektedir. Bu düzenlemeye göre, sizin iş yerinde çalışma süreniz bir yıldan az bir zaman olduğu için kıdem tazminatınızı zaman koşulunun bulunmaması sebebi ile almanız olanaklı değildir. Ancak, ihbar tazminatı için bir yıllık çalışmış olma şartı aranmamaktadır. İhbar tazminatı ile ilgili düzenleme İş Kanununun 17. Maddesinde yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre belirsiz süreli iş sözleşmesini feshetmek isteyen tara..]]> Mon, 03 Dec 2012 09:55:44 +0400 Fazla çalışma yılda 270 saatten fazla olamaz https://www.evrensel.net/yazi/41917/fazla-calisma-yilda-270-saatten-fazla-olamaz https://www.evrensel.net/yazi/41917/fazla-calisma-yilda-270-saatten-fazla-olamaz? SORU: Yaklaşık 4 yıldır mağazacılık sektöründe asgari ücret+prim+yol ve yemek alarak çalışmaktayım. Bu zamana kadar bayram ve fazla çalışma mesaisi ücretlerini ödemiyorlar. Bordrolarımın hepsi elimde değil ve her yıl fazla çalışacağımıza dair imza atmaktayız. Fazla çalışmamız ise giriş çıkışlarda basmış olduğumuz kartlarla ispat edilebilir mi? CEVAP: İş Kanununun 41. maddesinde fazla çalışma, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar olarak ifade edilmektedir. Yine kanunun amir düzenlemesine göre, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenecektir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Her yıl fazla çalışma yapacağınıza dair imza atılması ise, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle &C..]]> Mon, 26 Nov 2012 10:55:14 +0400 Çalışma süresine göre yıllık izin hakları https://www.evrensel.net/yazi/41292/calisma-suresine-gore-yillik-izin-haklari https://www.evrensel.net/yazi/41292/calisma-suresine-gore-yillik-izin-haklari? SORU: Merhaba, ben çalışmış olduğum işe 2007’nin 10. ayında başladım. 2013 yazında kullanacağım izin kaç gün olacaktır? 2012 10. ayda beş yılımı doldurmama rağmen muhasebecimiz altıncı yılı doldurman gerekiyor deyip 14 iş günü iznimin olduğunu söylüyor. CEVAP: İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği genel kural olarak İş Kanununun 53. maddesinde düzenlenmektedir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresine göre hesaplanmaktadır ve buna göre hizmet süresi; - bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, - beş yıldan fazla 15 yıldan az olanlara yirmi günden, - onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden daha az yıllık izin verilemeyecektir. Bu süreler, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözle..]]> Mon, 19 Nov 2012 10:06:56 +0400 Mobbing nedeniyle işten ayrılma https://www.evrensel.net/yazi/40631/mobbing-nedeniyle-isten-ayrilma https://www.evrensel.net/yazi/40631/mobbing-nedeniyle-isten-ayrilma? SORU: İşyerinde askerden önceki çalışma sürem hariç 25 Mart 2009’dan beri çalışıyorum. Bu süre zarfında çeşitli sorunlarımız oldu. Ben işten ayrılacağımı diğer çalışan arkadaşlara bildirdim. İşyerinin muhasebesine gidip işten çıkışım yapılacak dediğimde bana hiçbir evrak imzalatılmayarak 3 gün üst üste işe gelmemiş olarak gösterip hiçbir hak talep etmemem için beklettiler. Ben psikolojik baskıdan dolayı işi bırakıyorum ve gerekli kıdem tazminatımı almak ve işsizlik sigortasından yararlanmak istiyorum. Bunun için işten ayrılma bildirgesine işten çıkış nedenim için geçerli bir sebep yazabilir miyim? Bu şekilde olmazsa tazminatımı almak için ne yapmam gerekiyor? CEVAP: Öncelikle gecikmeli cevap için özür dilerim. Gelen soru maillerini tarih sırasına göre cevapladığım için bu şekilde gecikmeler olabiliyor. İş Kanunu a..]]> Mon, 12 Nov 2012 10:53:57 +0400 Herkesin derneğe üye olma hakkı vardır https://www.evrensel.net/yazi/39990/herkesin-dernege-uye-olma-hakki-vardir https://www.evrensel.net/yazi/39990/herkesin-dernege-uye-olma-hakki-vardir? SORU: Herhangi bir derneğe üye olmak için işverenden izin almam gerekir mi? İşverenin de altına imza attığı bir derneğe üye olmam nedeniyle iş akdim tazminatsız feshedilebilir mi? CEVAP: Bir derneğe üye olma hakkı, dernek özgürlüğünün olumlu yönünü teşkil eder. Bu hak kişinin dilediği derneğe girebilmesi, dış baskılarla dernek dışında kalmaması sağlanmaktadır. Olumsuz yönü ise bir kişini zorla bir derneğe üye olmamasıdır. Derneklere üye olma hak ve özgürlüğü, Anayasa’nın 33. Maddesinde düzenlenen Anayasal bir hak olarak da garanti altına alınmıştır. Bu madenini ilk fıkrası, “Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir.” Şeklindedir. Dolayısıyla Anayasa’daki düzenlemesinde dahi “… önceden izin almaksızın ifadesinin” bir iş sözleşmesi..]]> Mon, 05 Nov 2012 10:24:38 +0400 İşe iade davası sürerken işverenin işçiyi işe davet etmesi https://www.evrensel.net/yazi/38836/ise-iade-davasi-surerken-isverenin-isciyi-ise-davet-etmesi https://www.evrensel.net/yazi/38836/ise-iade-davasi-surerken-isverenin-isciyi-ise-davet-etmesi? SORU: İşverenim benim iş sözleşmemi geçerli nedenle feshetmişti. Ben de bunun üzerine işe iade davası açmıştım. Dava devam ederken işveren beni bir ihtarname ile işe çağırdı ben de işe yeniden başladım. Bu durumda açmış olduğum davayı sonuna kadar takip etmem gerekir mi? CEVAP: İşe iade davasının sonunda Mahkemenin sizin lehinize karar vermesi durumunda yapılacak olan hususlar İş Kanununun 21. maddesinde belirtilmiştir. Ancak, işe iade davası devam ederken işverenin işe daveti ile ilgili özel bir düzenleme kanunda bulunmamaktadır. Bu durumda öncelikle belirtmemiz gereken husus işveren tarafından işe yeniden başlamak için yapılacak olan davetin yazılı olması gerektiğidir. Böyle durumlarda tarafların anlaşması neticesinde davanın konusuz kalması sebebi ile mahkemeler davanın talepler yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair kararlar vermektedirler. Ancak, burada işverenin sizi işe yeniden başlatmak ü..]]> Mon, 22 Oct 2012 12:53:32 +0400 Bildirim süresine uymazsanız işveren tazminat talep edebilir https://www.evrensel.net/yazi/38304/bildirim-suresine-uymazsaniz-isveren-tazminat-talep-edebilir https://www.evrensel.net/yazi/38304/bildirim-suresine-uymazsaniz-isveren-tazminat-talep-edebilir? SORU: Bir bilgisayar firmasında teknik eleman olarak çalışıyorum. Fakat, işyerindeki çalışma koşullarının ağırlığından dolayı işyerinden ayrılmak istiyorum. Benim de önceden iş sözleşmesini feshedeceğimi bildirmem gerekir mi? Bu kural sadece işverenler için mi geçerlidir? CEVAP: İş sözleşmelerinin haklı nedenli fesih sebebi ile feshedilmediği durumlarda, sözleşmenin feshinden önce bildirim sürelerine bağlı kalınarak diğer tarafa sözleşmeyi sona erdirmek istendiğinin yazılı şekilde bildirimi Kanun tarafından esas kabul edilmektedir. Haklı nedenli bildirimli fesihler derhal yürürlüğe konulabilir ve İş Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtildiği üzere 6 iş günü içinde kullanılmalıdır. Bu konuda işçi veya işveren ayrımı bulunmamaktadır. İşten ayrılmayı istemeniz durumunda, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki, yani ..]]> Tue, 16 Oct 2012 09:43:21 +0400 Yıllık iznin hesabında deneme süresi de dikkate alınır https://www.evrensel.net/yazi/37848/yillik-iznin-hesabinda-deneme-suresi-de-dikkate-alinir https://www.evrensel.net/yazi/37848/yillik-iznin-hesabinda-deneme-suresi-de-dikkate-alinir? SORU: Geçtiğimiz yılın eylül ayında işe başlamıştım. Bu ay başında yıllık iznimi kullanmak için görüşmeye gittiğimde bana izin vermeyeceklerini, çünkü çalıştığım sürenin iki ayının deneme süresi olduğu ve bunun da yıllık izin süresinin dışında olduğunu söylediler. Bu bir yıllık süre ne zaman başlar? Kesintiye uğrar mı? Benim izin kullanmaya hakkım yok mu? Teşekkür ederim. CEVAP: Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri İş Kanununun 53. maddesinde düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği belirtilmekte ve bu sürelerin işyerinde çalışılan zamana göre değişen oranları açıklanmaktadır. Buna göre, bir yıldan beş yıla kadar olanlara 14 gün, beş yıldan onbeş yıla kadar..]]> Tue, 09 Oct 2012 09:40:22 +0400 İşe başlarken alınan senet, teminat senedi kabul edilir https://www.evrensel.net/yazi/36945/ise-baslarken-alinan-senet-teminat-senedi-kabul-edilir https://www.evrensel.net/yazi/36945/ise-baslarken-alinan-senet-teminat-senedi-kabul-edilir? SORU: İşyerimde işe yeni başladım. İşe başlarken işveren bizden bir senet aldı. Acaba bunu bizim aleyhimize kullanabilir mi? Bu yasal mıdır? CEVAP: Genel kural olarak, senet, sebepten bağımsızdır. Yani, senedi doğuran aradaki hukuki ilişki senet açısından bağlayıcı nitelikte değildir. Ticaret hukuku hükümlerine bağlı olan senetlerin teminat kaydı içerdiğinde de poliçe, bono, çek olsun, vasfını kaybetmektedir. Her ne kadar İş Kanununda böyle bir düzenleme bulunmasa da, iş ilişkisinin başlangıcında işe girerken, bazı iş kollarında işverenin teminat amacı ile bu tür senetler aldığı, sizin olayınızda da olduğu üzere, uygulamada görülmektedir. Bu durumun kanıtlanması halinde, yani bu senedin işe başlangıçta teminat olarak alındığının ispatlanması halinde bu senet teminat senedi kabul edilmektedir. Konu ile ilgili Yargıtay vermiş olduğu çeşitli kararlarında, iş hukukunun işverenin sosyal ve ekonomik bakımdan ..]]> Tue, 25 Sep 2012 10:06:33 +0400 Yıllık izin ücreti için iş sözleşmesinin sona ermesi gerekir https://www.evrensel.net/yazi/36469/yillik-izin-ucreti-icin-is-sozlesmesinin-sona-ermesi-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/36469/yillik-izin-ucreti-icin-is-sozlesmesinin-sona-ermesi-gerekir? SORU: Geçtiğimiz ay içinde işveren benim iş sözleşmemi feshetti. Ben de kıdem ve ihbar davası açtım. Ama bu davada yıllık izin alacağım açısından sorunlar yaşanıyor. Bu açıdan yıllık izin hakkına dair düzenlemeler nasıldır? Acaba yıllık izin ücretimi alabilir miyim? CEVAP: İş Kanununun 59. maddesinde iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği hüküm altına alınmaıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının bir önemi bulunmamaktadır. İşçinin işe iade davası açması durumunda ise, izin ücretinin talep edilip edil..]]> Tue, 18 Sep 2012 09:22:01 +0400 Kıdem tazminatı sorunu https://www.evrensel.net/yazi/36040/kidem-tazminati-sorunu https://www.evrensel.net/yazi/36040/kidem-tazminati-sorunu? SORU: Çalıştığım işyeri, geçtiğimiz ay içinde başka bir işverene devredildi. Bu durumda benim kıdem tazminatımı alma hakkım doğmuş mudur? CEVAP: İşyerinin devrinin esasları ve sonuçları ile ilgili düzenleme İş Kanunu’nun 6. maddesinde düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre, işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından devreden işverenle, devralan işverenin birlikte sorumlu oldukları bu maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenmekte ve devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlı olduğunu hükme bağlamaktadır. İş yeri devirlerinde..]]> Tue, 11 Sep 2012 11:20:13 +0400 Nasıl imzaladığınız önemli https://www.evrensel.net/yazi/35656/nasil-imzaladiginiz-onemli https://www.evrensel.net/yazi/35656/nasil-imzaladiginiz-onemli? SORU: Çalıştığım işyerinde beş yıldan beri çalışıyorum. İşçileri düzenli olarak yılda dört ikramiye ödeniyordu. Ancak, geçen sene işlerin kötüye gitmesi nedeni ile bizden ikramiyenin üç sefere düşürüldüğüne dair yazı aldılar. Benim şimdi bu işyerinden ayrılmam söz konusu. Tazminatlarım bana ödenecek. Ancak, tarafıma ödenen ikramiyenin nasıl hesaplanması gerekir? CEVAP: Öncelikle, bu durumun işyerindeki çalışma koşullarında değişiklik doğrultusunda incelenmesi gerekmektedir. İşveren işyerinde ekonomik zorluklardan dolayı, ikramiye konusunda işçilerinden çalışma koşullarında değişiklik gereği yazılı olarak onay talep etmiştir. Siz ve sorunuzdan anlaşıldığı kadarı ile işçi arkadaşlar bu değişikliği kabul etmişler ve yazılı olarak onay vermişlerdir. Bu durumda bu değişiklik sizin kabul etmeniz üzerine işyerinde uygulanır hale gelmiştir. Ancak, bu ..]]> Tue, 04 Sep 2012 08:50:52 +0400 Baskı ile alınan istifa dilekçeleri geçerli değildir https://www.evrensel.net/yazi/35269/baski-ile-alinan-istifa-dilekceleri-gecerli-degildir https://www.evrensel.net/yazi/35269/baski-ile-alinan-istifa-dilekceleri-gecerli-degildir? SORU: Ben bir firmada 4 yıl boyunca çalıştım. Bana istifa dilekçesi imzalatmak istediler ancak baskıdan dolayı ben sadece yazı ile istifa yazdım. Kağıtta yazımın altında kendime ait kesinlikle imzam yoktur. İmza atmadığımdan dolayı istifa yazdığım ama imzalamadığım kağıdı işveren benden aldı. Duyduğuma göre istifa yazısı yazdığım kağıda başkası tarafından imzam taklit edilerek çıkış yapılacağını öğrendim. Bu durumda ben ne yapabilirim? Eğer ki imza taklidi ile işten çıkış yaparsa işveren, ne gibi riskler almış olur? Benim hakkım yenmiş olur mu? CEVAP: Genel olarak iş sözleşmesini fesih hakkı, hak sahibine, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmiştir. İş&cced..]]> Tue, 28 Aug 2012 10:31:50 +0400 Ücretlerin tamamı bankaya yatmalı https://www.evrensel.net/yazi/34857/ucretlerin-tamami-bankaya-yatmali https://www.evrensel.net/yazi/34857/ucretlerin-tamami-bankaya-yatmali? SORU: Çalıştığım işyerinde ücretimizin asgari ücret kadar olan kısmı bankaya yatıyor. Ama geri kalan kısmı elden bize ödeniyor. Acaba aradaki bu farkı dava aşamasında alabilmemiz mümkün müdür? CEVAP: Genel kural olarak işçinin aldığı tüm ücretin banka kanalı ile kendisine ödenmesi gerekmektedir. Ancak çalışma hayatında bu kurala uyulduğu söylenemez. Genellikle işçilerin ücretlerinin sizin olayınızda da olduğu gibi bankaya asgari ücret kadar olan kısmı yatırılmakta ve geri kalanı da elden ödenmektedir. Bu durumda bir alacak davası açmanız söz konusu ise mahkeme, gerçek ücretin tespiti için çeşitli araştırmalar yapabilmektedir. İşçinin kıdemi, meslek ünvanı, işyerinde fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri gibi hususlar araştırılmaktadır. Örneğin, işyerinde fiilen beş yıl boyunca usta işçi olarak çalışan bir kişini..]]> Tue, 21 Aug 2012 09:36:43 +0400 Toplu işçi çıkarılması durumunda işe iade davası açılabilir https://www.evrensel.net/yazi/34451/toplu-isci-cikarilmasi-durumunda-ise-iade-davasi-acilabilir https://www.evrensel.net/yazi/34451/toplu-isci-cikarilmasi-durumunda-ise-iade-davasi-acilabilir? SORU: İşyerimizde çalışan birçok işçinin işten çıkarılacağı dile getiriliyor. Toplu işçi çıkarılması durumunda işten çıkarılanlar işe iade davası açabilirler mi? Teşekkür ederim. CEVAP: 4857 sayılı İş Kanununun 29. maddesi toplu işçi çıkarma başlığı altında düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeye göre, işveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri gibi sebeplerle bağlı olarak toplu işçi çıkarmak istediğinde bazı özel koşullara da uymak zorundadır. İşveren, toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirecektir. Toplu işçi çıkarmada gerekçe olarak gösterilebilecek sebepler yukarıdaki sebepler olabilir. İşyerinde çalışan işçi sayısı 20 ile 100 ..]]> Tue, 14 Aug 2012 10:33:13 +0400 Taşeron işçileri İş Kanunu’nda yer alan tüm haklardan yararlanır https://www.evrensel.net/yazi/34048/taseron-iscileri-is-kanununda-yer-alan-tum-haklardan-yararlanir https://www.evrensel.net/yazi/34048/taseron-iscileri-is-kanununda-yer-alan-tum-haklardan-yararlanir? SORU: Biz, bir fabrikaya bağlı taşeron işçileriyiz. Kimimiz 2 yıl, çoğumuz da daha fazla zamandır çalışmaktayız. Aynı taşerona bağlı çalışan olarak sayımız 40 kişinin üzerinde. Bizleri hafta sonları ve bazen de bayram günleri çalıştırıyorlar fakat fazla mesai ücreti ödemiyorlar, izin vermiyorlar. Bu sorunumuzu dile getirince, bu şekilde çalışmak zorundasınız, beğenmiyorsanız istifa edin dediler. 1- Fazla mesai ücreti ödemeden bizi çalıştırma hakları var mı? 2- Her sene taşeron değiştiği halde biz çalışmaya devam ediyoruz. Bize yıllık izin hakkınız yok diyorlar ve vermiyorlar. Bu doğru mu? CEVAP: Eğer, işyerinizde fazla çalışma yapıyor iseniz, bu durumda İş Kanunu’nun amir hükmü karşısında fazla mesai ücretini almanız gerekir. İş Kanunu, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına..]]> Tue, 07 Aug 2012 12:48:26 +0400 ‘İşveren performansımın düşük olduğunu söyledi’ https://www.evrensel.net/yazi/33570/isveren-performansimin-dusuk-oldugunu-soyledi https://www.evrensel.net/yazi/33570/isveren-performansimin-dusuk-oldugunu-soyledi? SORU: Beş yıldır bir işyerinde çalışıyorum. İşveren işyerinde çalışan herkese zam yaptı ancak benim ücretime zam yapmadı. Sebebini sorduğumda ise, performansımın düşük olduğunu söyledi. Bu durum kanuna uygun mudur? Buna karşı yapabileceğim bir şey var mı? CEVAP: İş Kanunu’nda, eşit davranma ilkesi başlığı altında 5. maddenin düzenlemesi bulunmaktadır. Buna göre, işveren iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. Kanun bu düzenlemesinde “ve benzeri sebepler” ifadesini kullanmış olduğu için maddede sayılanlar sebepler dışında da ayrımcılık yasağı söz konusudur. Örneğin işçinin cinsel tercihi, dünya görüşü gibi… Eşit davranma borcu, işverenin genel anlamdaki borçları arasında sayılmıştır. Ancak, işverence, işçiler arasında farklı uygulamaya gidilmesini gerek..]]> Tue, 31 Jul 2012 10:17:09 +0400 ‘İşveren işten çıkartıyor ancak ben ayrılmak istemiyorum’ https://www.evrensel.net/yazi/33146/isveren-isten-cikartiyor-ancak-ben-ayrilmak-istemiyorum https://www.evrensel.net/yazi/33146/isveren-isten-cikartiyor-ancak-ben-ayrilmak-istemiyorum? SORU: İşveren geçtiğimiz hafta içinde beni yanına çağırarak, işyerinde işletme gereği bazı değişikliklere gidileceğini ve bu yüzden benim pozisyonuma gerek kalmayacağını belirterek iş sözleşmemin feshedileceğini ve haklarımın verileceğini söyledi. Ama ben işten ayrılmak istemiyorum. Bu durumda tazminatlarımı alsam da işe iade davası açabilir miyim? CEVAP: İşe iade davası açabilmek için kanunda balirtilen şartlar arasında tazminatlarını alıp almama ile ilgili bir durum söz konusu değildir. İşyerinde altı aydan fazla çalışma süresinin olması, işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalışması ve belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunması gibi koşullar aranmaktadır. Dolayısıyla, tarafınıza tazminatlarınızı verilmiş olsa dahi işe iade davası açabilirsiniz. Ancak, yapılan yargılama sonunda mahkeme işe iadenize karar verirse, bu durumda iş sözleşmenizi feshedilmeden devam ediyor sayılacağı i&c..]]> Tue, 24 Jul 2012 09:01:28 +0400 Patron doktor raporunu ciddiye almıyorsa... https://www.evrensel.net/yazi/32759/patron-doktor-raporunu-ciddiye-almiyorsa https://www.evrensel.net/yazi/32759/patron-doktor-raporunu-ciddiye-almiyorsa? SORU: Ben 2000 yılından itibaren bir metal fabrikasında çalışıyorum. Sağlık problemlerimin ortaya çıkması üzerine doktordan 6 ay ağır işlerde çalışmayacağıma dair rapor aldım. Bununla işverene başvurdum. Ancak, aradan iki hafta geçmesine rağmen hâlâ bir değişiklik yapmadı. Bu durumda benim ne gibi haklarım vardır? CEVAP: İş Kanununun 24 ve 25. Maddelerinde sağlık nedeni ile feshe ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. İşçinin haklı nedenle fesih haklarını düzenleyen 24. Maddede, “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa ve işçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa” haklı nedenle fesih olanağı düzenlenmektedir. İşveren açısından haklı n..]]> Tue, 17 Jul 2012 09:08:34 +0400 Eğitim giderlerini ödemek zorunda mıyım? https://www.evrensel.net/yazi/31160/egitim-giderlerini-odemek-zorunda-miyim https://www.evrensel.net/yazi/31160/egitim-giderlerini-odemek-zorunda-miyim? SORU: İşyerimde bir yıldır çalışıyorum. İşe girişte bize eğitim verdiler ve ayrıca eğitim sözleşmesi adı altında bir sözleşme imzaladık. Burada işten haklı bir neden olmaksızın iki yıldan önce çıkarsak eğitim giderlerinin ve cezai şart alacağının ödetileceği yazıyordu. Ben işten ayrılmak istiyorum. Bu durumda bu giderleri ödemek zorunda mıyım? CEVAP: Cezai şart ile ilgili düzenlemeler Borçlar Kanunu’nda yer almaktadır. İş Kanunlarında cezai şarta dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak iş hukuku açısından da uygulama alanı bulan cezai şart ile ilgili düzenlemeler, bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur. İşçi yararına yorum ilkesinin bir sonucu olarak sadece işçinin aleyhine yükümlülük öngören, sadece işçi için konulan cezai şart hükümleri geçersiz kabul edilmektedir. Yargıtayın bu konuda yerleşmiş birçok kararı bulunmaktadır. Yeni..]]> Tue, 19 Jun 2012 09:41:19 +0400 ‘Fazla mesai ücretim bir yıldır ödenmiyor’ https://www.evrensel.net/yazi/30744/fazla-mesai-ucretim-bir-yildir-odenmiyor https://www.evrensel.net/yazi/30744/fazla-mesai-ucretim-bir-yildir-odenmiyor? SORU: İşyerimde 2008 tarihinden bu yana çalışmaktayım. Ancak, yaklaşık son bir yıl boyunca işyerinde yaptığımız fazla mesai ücretleri bize ödenmemektedir. Bu nedenle iş sözleşmesini feshedersem, haklı neden sayılır mı? Kıdem tazminatımı alabilir miyim? CEVAP: İş Kanununun 24. Maddesi, işçi açısından haklı nedenle fesih hallerini düzenlemektedir. Bu maddenin, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı fıkranın (e) bendinde, “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” hükmü sadece ücret alacağı açısından değil, fazla çalışma ücreti açısından da söz konusu kabul edilmektedir. Yargıtay ve doktrin bu maddede geçen ücret kavramının geniş anlamda ücret kabul etmektedir ve ikramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili..]]> Tue, 12 Jun 2012 09:35:31 +0400 Patronun imzalatmak istediği ibranemeye dikkat edilmeli https://www.evrensel.net/yazi/30304/patronun-imzalatmak-istedigi-ibranemeye-dikkat-edilmeli https://www.evrensel.net/yazi/30304/patronun-imzalatmak-istedigi-ibranemeye-dikkat-edilmeli? SORU: İşyerinde çalışmaya devam ederken benden bir ibraname aldılar. Ancak bunu okumaya fırsatım olmadan imzalattılar. Şimdi birikmiş ücret alacaklarım var. Eğer bunun için işyerine dava açarsam bu ibraname hakkımı almama engel olur mu? CEVAP: İş hukuku açısından önemli bir uygulama alanına sahip olan ibraname, borcu sona erdiren hallerden biridir. İbra, alacak ve borcu doğrudan doğruya kesin olarak ortadan kaldırır. Ancak, iş hukuku açısından ibraname oldukça dar yorumlanmaktadır. Özellikle ücret alacakları açısından bu önemlidir. Yargıtayın, “İşçi emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal hakları ile kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun değildir” diyerek işverenin işçiye olan borçlarını asıl sona erme nedeninin borcun ödenmesi o..]]> Tue, 05 Jun 2012 09:27:15 +0400 İş Kanunu hangi alanlarda uygulanmaz? https://www.evrensel.net/yazi/29871/is-kanunu-hangi-alanlarda-uygulanmaz https://www.evrensel.net/yazi/29871/is-kanunu-hangi-alanlarda-uygulanmaz? SORU: İş Kanunu’nun uygulanmadığı çalışma alanları var mıdır? CEVAP: İş Kanunu’nun 4. Maddesi, istisnalar başlığı altında kanun maddesinde sayılan işler ve iş ilişkilerinde İş Kanunu’nun hükümlerinin uygulanmayacağını düzenlemektedir. Buna göre; * Deniz ve hava taşıma işlerinde, * 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, * Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, * Bir ailenin üyeleri ve 3. dereceye kadar (3. derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, * Ev hizmetlerinde, * İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında, * Sporcular hakkında, * Rehabilite edilenler hakkında, * 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2. maddesinin tarifine uygun üç kişinin ç..]]> Tue, 29 May 2012 08:32:00 +0400 Sağlık nedeniyle iş sözleşmesi feshi https://www.evrensel.net/yazi/29472/saglik-nedeniyle-is-sozlesmesi-feshi https://www.evrensel.net/yazi/29472/saglik-nedeniyle-is-sozlesmesi-feshi? SORU: Çalıştığımız işyerinde bulaşıcı hastalık taşıyan birinin bulunması durumunda bizim iş sözleşmesini feshetme hakkımız var mıdır? CEVAP: İş Kanunu’nun 24. maddesi işçi açısından haklı nedenle fesih sebeplerini, 25. maddesi de işveren açısından haklı nedenle fesih hallerini düzenlemektedir. Her iki maddenin alt başlıklarından bir tanesini ‘sağlık sebepleri’ başlığı oluşturmaktadır. İşçi açısından var olan düzenleme; “a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması ve b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması” halleridir. İşverenin sağlık nedenleri ile derhal fesih hakkının düzenlendiği durumlar ise, “a) İşçinin k..]]> Tue, 22 May 2012 09:54:07 +0400 Sigortanız aldığınız ücrete göre yatırılmıyorsa... https://www.evrensel.net/yazi/28576/sigortaniz-aldiginiz-ucrete-gore-yatirilmiyorsa https://www.evrensel.net/yazi/28576/sigortaniz-aldiginiz-ucrete-gore-yatirilmiyorsa? SORU: Ben sanayide bir firmada teknik eleman olarak görev yapıyorum. Aldığım ücret 1400 TL. Ama sigortam asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Acaba haklarım nelerdir? Bilgi alabilir miyim? Teşekkürler iyi çalışmalar CEVAP: Çalışma hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biri eksik yatırılan prim ödemeleridir. 5510 sayılı Kanun’un 86. maddesi uyarınca işveren bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tabii sigortalıların ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, prime esas kazançlarını ve prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını gösteren asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle yükümlüdür. 5510 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca işveren çalıştırdığı kimseleri işe aldığında işe başlamadan önce sigortalı işe giri..]]> Tue, 08 May 2012 09:48:10 +0400 Mobbing https://www.evrensel.net/yazi/27694/mobbing https://www.evrensel.net/yazi/27694/mobbing? SORU: Merhabalar; 23.08.2010 tarihinde özel bir bankada 2 yıllık sözleşme imzalayarak işe başladım. Gayet başarılı bir şekilde kısa sürede yükseldim ve şube müdürümün baskıları da gitgide arttı. Önce ben yalnızken bağırıp hakaret ediyordu. Ben işimi sevdiğim ve muhtaç olduğum için katlanıyordum. Giderek hakaretlerini ve bağırmalarını müşterilerin yanında da yapmaya başladı. Sadece bana değil aynı departmandan 3 meslektaşıma da yapıyordu. Ben 01.03.2012 tarihinde istifamı verdim. Sözleşmemdeki 2 yılı doldurmadan ayrıldığım için benden tazminat talep ediyorlar. Tazminatı ödeme gücüm yok aksine ödettirmek istiyorum ve şube müdürüne mobbing davası açmak istiyorum. Bu konuda 3 şahidim de var. Yardımcı olursanız teşekkür ederim. CEVAP: Mobbing, işverenler tarafından, İş Kanunlarının işçiyi koruyan tazminat ve işe iade hükümlerinden kurtulmak içi..]]> Tue, 24 Apr 2012 09:43:09 +0400 Mevsimlik işçi-kadrolu işçi sorunu https://www.evrensel.net/yazi/27249/mevsimlik-isci-kadrolu-isci-sorunu https://www.evrensel.net/yazi/27249/mevsimlik-isci-kadrolu-isci-sorunu? SORU: İyi günler. Ben 2007 yılında belediyeye mevsimlik işçi olarak girdim ve daha sonraki yıllarda işime devam ettim. 2009 yılında sendikalı ve norm kadrolu oldum. 2009 seçimlerinde kazanan yeni belediye başkanı iş akdimi askıya aldı. Şu anda da 5 yeni işçi alımı yaptı. İş akdimin askıya alınma nedeni norm kadro uygulamasının belediye bütçesine göre bizim beş kişi olmamız gerekirken 10 kişi olmamızmış. Tam gerekçe yanımda yok ama umarım yardımcı olabilirsiniz. CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında, askı haline yer verilmemiştir. Ancak, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile sürekli işçi v..]]> Tue, 17 Apr 2012 09:33:11 +0400 Tedbir alınıncaya kadar işçiler çalışmaktan kaçınabilir https://www.evrensel.net/yazi/26782/tedbir-alinincaya-kadar-isciler-calismaktan-kacinabilir https://www.evrensel.net/yazi/26782/tedbir-alinincaya-kadar-isciler-calismaktan-kacinabilir? SORU: Çalıştığımız işyerindeki fabrikada iş için gerekli güvenlik tedbirleri alınmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak işverene talepte de bulunduk ama göstermelik bazı değişiklikler yapıldı. Bu durumda bizler neler yapabiliriz? Bu tedbirlerin alınmasını sağlamak için yapabileceklerimiz var mıdır işçiler olarak? CEVAP: İş Kanunu iş sağlığı ve güvenliği başlıklı 5. bölümünde düzenlediği maddelerle işçilere bu konu ile ilgili çeşitli haklar tanımıştır. İş kanunu, işverenlerin işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü kılmıştır. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karş..]]> Tue, 10 Apr 2012 10:31:09 +0400 Hamile olduğunuz için işten atılma korkusu yaşıyorsanız... https://www.evrensel.net/yazi/26335/hamile-oldugunuz-icin-isten-atilma-korkusu-yasiyorsaniz https://www.evrensel.net/yazi/26335/hamile-oldugunuz-icin-isten-atilma-korkusu-yasiyorsaniz? SORU: Ben bir fabrikada muhasebe bölümünde işe girdim Yaklaşık iki yıldır çalışıyorum. Şu an hamileyim. Ancak, hamile olduğumu işyerine bildirdikten sonra amirler, sürekli işimi savsakladığımı, işimi gereği gibi yapmadığımı, tembel olduğumu söyleyip duruyor ve ikazlar veriyorlar. Benim işimi savsakladığım yok. Biliyorum ki tüm bunlar hamile olduğum için beni işten atmak istiyorlar. Eğer böyle bir durum olursa ne yapabilirim? Teşekkür ederim. CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen hükmüne göre, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı belirtilmektedir. Yine, bu maddenin üçüncü fıkrasında, işverenin biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, şeklinde bir kıstasla birlikte, bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartl..]]> Tue, 03 Apr 2012 09:20:36 +0400 Çalışma koşullarındaki değişiklik esaslı nitelikte olmalıdır https://www.evrensel.net/yazi/25902/calisma-kosullarindaki-degisiklik-esasli-nitelikte-olmalidir https://www.evrensel.net/yazi/25902/calisma-kosullarindaki-degisiklik-esasli-nitelikte-olmalidir? SORU: Ben beş yıldır aynı fabrikada çalışıyorum. Bu fabrikanın Türkiye’nin farklı bölgelerinde yerleri var. Son dönemde fabrikadan belli sayıda işçiyi başka bir şehirde bulunan işletmesine göndermek istiyorlar. Daha önce de 20 kadar işçiyi göndermişlerdi. Ancak, işçiler olarak bizler bulunduğumuz yerdeki fabrikadan ayrılmak istemiyoruz. Hukuki olarak işyerinin böyle bir yetkisi var mıdır? Bu gibi durumda gidilmezse ne olur? Teşekkürler. CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, işveren işçisi ile ilgili kararlar alırken, çalıştığı şartlarda değişiklikler yaparken vs.. işçisinin onayını almak zorundadır. Ayrıca, işveren, iş sözleşmesiyle veya bu sözleşmenin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek sureti ..]]> Tue, 27 Mar 2012 09:48:56 +0400 İşveren ücretsiz izne çıkartırsa... https://www.evrensel.net/yazi/25413/isveren-ucretsiz-izne-cikartirsa https://www.evrensel.net/yazi/25413/isveren-ucretsiz-izne-cikartirsa? SORU: Geçtiğimiz hafta içinde işveren benim kabul etmememe rağmen ücretsiz izne çıkardı. Ben de bunun üzerine ücretsiz izni kabul etmediğime dair bir ihtarname gönderdim. Ben, bu işyerine dava açarsam ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarımı alabilir miyim? CEVAP: 4857 Sayılı İş Kanununda mevsimlik ve kampanya ile çağrı usulü çalışma uygulanan işler dışında iş sözleşmesinin askı haline yer verilmemiştir. İş sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı olarak askıya alınması, işin niteliğinden veya yasadan kaynaklanmıyorsa veya işçi ve işverenin iradeleri birleşmiyorsa iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği kabul edilmektedir. Dolayısıyla burada mahkemenin öncelikle inceleyeceği hususlar, iş sözleşmesinin askıya alınıp alınmadığı, alınmış ise ne kadar süre ile askıya alındığı, işçinin askıya alma iradesinin olup olmadığı ve bu duruma bağlı olarak iş sözleşmesinin ..]]> Tue, 20 Mar 2012 09:20:18 +0400 Yıllık izni kullanma tarihi işyerlerinde ilan edilmelidir https://www.evrensel.net/yazi/24504/yillik-izni-kullanma-tarihi-isyerlerinde-ilan-edilmelidir https://www.evrensel.net/yazi/24504/yillik-izni-kullanma-tarihi-isyerlerinde-ilan-edilmelidir? SORU: 700 kişinin çalıştığı bir fabrikada çalışıyorum. İşveren geçtiğimiz hafta işçileri topladı ve yıllık izinlerimizi nisan ayından itibaren kullandırmaya başlayacağını söyledi. Bunu yapabilme yetkisi var mıdır? Bizler ne zaman izin yapabileceğimizi seçemez miyiz? CEVAP: İşyerinde işe başlanılan günden itibaren en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izne hak kazanmaktadırlar. Bu bir yıllık süreye deneme süresi de dahildir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz İş Kanunu ayrıca, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceğini de emredici bir şekilde düzenlemiştir. İş Kanununun 56. maddesi de yıllık ücretli izni..]]> Tue, 06 Mar 2012 10:13:29 +0400 Hamile çalışana ayrımcılık https://www.evrensel.net/yazi/24025/hamile-calisana-ayrimcilik https://www.evrensel.net/yazi/24025/hamile-calisana-ayrimcilik? SORU: Ben bir fabrikanın muhasebe bölümünde çalışıyorum. Üç yıl önce işe girdim. Şu an hamileyim. Ancak, hamile olduğumu öğrendiklerinden itibaren, işveren sürekli işimi savsakladığımı, gereği gibi yapmadığımı, tembel olduğumu söyleyip duruyor ve ikazlar veriyor. Aslında tüm bunlar hamile olduğum için. Beni işten ayrılmam için zorluyorlar. Eğer işime son verirlerse ne yapabilirim? Teşekkür ederim. CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nda ‘eşit davranma ilkesi’ başlığı ile 5. maddede yer alan düzenlemeye göre, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağı belirtilmektedir. Yine, maddenin üçüncü fıkrasında, işverenin biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, şeklinde bir kıstasla birlikte, bir işçiye iş sözleşmesinin yapılma..]]> Tue, 28 Feb 2012 09:52:30 +0400 Fazla çalışma için işçinin her yıl başında onayı alınmalıdır https://www.evrensel.net/yazi/22637/fazla-calisma-icin-iscinin-her-yil-basinda-onayi-alinmalidir https://www.evrensel.net/yazi/22637/fazla-calisma-icin-iscinin-her-yil-basinda-onayi-alinmalidir? SORU: Ben bir plastik fabrikasında iki yıldır çalışmaktayım. Çalışma saatlerimiz sabah sekiz akşam beş. Her gün üç saat zorunlu mesai yapıyoruz. Her ay mesai saatleri içerisinde iş yok diyerek sırayla 5-6 kişilik gruplar halinde ücretsiz olarak 3-4 gün süreyle eve gönderiyorlar. Bu günleri ise gelmemiş kabul ederek fazla mesai parasından kesiyorlar. İş Yasası’na göre böyle bir uygulama var mı? Eğer yoksa ne yapmamız gerekiyor? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun genel olarak en önemli özelliklerinden biri esnek çalışma biçimlerini yasalaştırmış olmasıdır. Dolayısıyla, iş süresi, işyeri vs. gibi kavramların esnekleştirilmesi işverenlere istediği zaman, istediği yerde, istediği süre kadar işçi çalıştırma imkanı tanımıştır. Kanunda, belirtilen çağrı üzerine çalıştırma, kısmi çalıştırma, telafi çalışması esnek çalışma bi..]]> Tue, 07 Feb 2012 08:34:28 +0400 7 yıllık işçinin sebepsiz işi bırakması hayatın olağan akışına aykırıdır https://www.evrensel.net/yazi/22209/7-yillik-iscinin-sebepsiz-isi-birakmasi-hayatin-olagan-akisina-aykiridir https://www.evrensel.net/yazi/22209/7-yillik-iscinin-sebepsiz-isi-birakmasi-hayatin-olagan-akisina-aykiridir? SORU: İşyerimde 7 yıldır çalışıyorum. Geçtiğimiz hafta işveren beni yanına çağırdı ve işe devamsızlık yaptığım günler olduğunun ve bu nedenle benim iş sözleşmemi feshettiğini söyledi. Ancak, böyle bir olay gerçekleşmedi. Ama işyerinde çalışan arkadaşlarımı da “eğer şahitlik yaparsanız sizi de işten atarım” diye korkutuyormuş. Bu durumda ne yapmam gerekir? CEVAP: Öncelikle yapmanız gereken şey, iş mahkemesinde bir dava açmak olmalıdır. Eğere koşulları söz konusu ise işe iade davası da açabilirsiniz. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge Müdürlüğüne başvurarak konu ile ilgili şikayet dilekçenizi de sunabilirsiniz. İş Kanununun amir hükümlerine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Ayrıca, feshin biçimsel koşullarına uyduğu..]]> Tue, 31 Jan 2012 07:44:49 +0400 Gerçek ücret nasıl hesaplanır? https://www.evrensel.net/yazi/21777/gercek-ucret-nasil-hesaplanir https://www.evrensel.net/yazi/21777/gercek-ucret-nasil-hesaplanir? SORU: İşveren, ücretlerimizi gününde ödemiyor. Bu yüzden iş sözleşmesini feshetmek istiyoruz. Ama bize ücreti tam ödemiyor. Bir kısmını elden ödüyor, asgari ücret kısmını bankaya yatırıyor. Bu durumda açacağımız davada ücretimizin daha yüksek olduğunu ispatlayabilir miyiz? CEVAP: Ücretlerin miktarının ispatı çoğunlukla iş davalarında önemli bir sorun olmaktadır. İş sözleşmesinde ücret miktarının açıkça kararlaştırılmadığı durumlarda, ücret miktarı Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre, yani örf ve adete veya toplu sözleşmelere göre belirlenmektedir. Yargıtay, iş sözleşmesinde ücret miktarının kararlaştırılmadığı veya ücret miktarının düşük gösterildiği durumlarda tanık beyanları ve işyeri kayıtlarının incelenmesinden de sağlıklı bir sonuca ulaşılamadığı takdirde emsal işlerde çalışan işçi..]]> Tue, 24 Jan 2012 08:47:46 +0400 İstifaya zorlanmanız durumunda da kıdem tazminatınızı alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/21382/istifaya-zorlanmaniz-durumunda-da-kidem-tazminatinizi-alabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/21382/istifaya-zorlanmaniz-durumunda-da-kidem-tazminatinizi-alabilirsiniz? SORU: Çalıştığım işyerinden bana baskı uygulayarak zorla istifa dilekçesi vermek zorunda kaldım. Ama beni bu işyerinde 5 yıl çalıştım ve istifa etmiş olduğum için tazminatlarımı da alamadım. Buna rağmen kıdem tazminatı davası açabilir miyim? CEVAP: İstifa etmiş bile olsanız eğer, bu istifanın sizin rızanız dışında zorla olduğunu ifade ediyorsanız, bu durumda kıdem tazminatı ve varsa diğer yasal alacaklarınız için dava açabilirsiniz. Ancak, bu durumda, açacağınız davada ayrıca, istifa dilekçenizdeki iradenizin fesada uğratıldığını da ispatlamanız gerekecektir. Ancak, bu önünüzde dava açmanızı engelleyen bir durum değildir. Uygulamada, işçinin istifa dilekçesi vermeye zorlanarak iradesinin sakatlandığı durumlara sıkça rastlanmaktadır. Bu iradeyi sakatlayan haller, hataya düşürme, hile, tehdit gibi sebepler olmaktadır. Böyle durumlarda, işçinin bunu yapmış olma..]]> Tue, 17 Jan 2012 08:44:11 +0400 İşi bırakırken, ihbar tazminatı ihtimaline dikkat edilmeli https://www.evrensel.net/yazi/20948/isi-birakirken-ihbar-tazminati-ihtimaline-dikkat-edilmeli https://www.evrensel.net/yazi/20948/isi-birakirken-ihbar-tazminati-ihtimaline-dikkat-edilmeli? SORU: Çalıştığım işyerinde görevim muhasebe departmanındadır. Ancak, işyerinden ayrılmak istiyorum. Benim de aslında işçi olarak çalışmama rağmen, daha önceden iş sözleşmesini feshedeceğimi bildirmem gerekir mi? Bu kural sadece işverenler için mi geçerlidir? CEVAP: Kural olarak iş sözleşmelerinin haklı nedenli fesih sebebi ile feshedilmediği durumlarda, sözleşmenin feshinden önce bildirim sürelerine bağlı kalınarak diğer tarafa sözleşmeyi sona erdirmek istendiğinin yazılı şekilde bildirimi esastır. Haklı nedenli bildirimli fesihler derhal yürürlüğe konulabilir ve İş Kanununun 26. Maddesinde de belirtildiği üzere 6 iş günü içinde kullanılmalıdır. Bu konuda işçi veya işveren ayrımı bulunmamaktadır. İşten ayrılmayı istemeniz durumunda, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki, yani yukarıda belirttiğim İş Ka..]]> Tue, 10 Jan 2012 09:55:56 +0400 İşyerini devreden işveren de kıdem tazminatından sorumludur https://www.evrensel.net/yazi/20493/isyerini-devreden-isveren-de-kidem-tazminatindan-sorumludur https://www.evrensel.net/yazi/20493/isyerini-devreden-isveren-de-kidem-tazminatindan-sorumludur? SORU: İşyerim, başka bir işyerine 2010 yılı içinde devredildi. Ancak ücretler gününde ödenmemektedir. Ben burada toplam 6 yıldır çalışıyorum. İşten ayrılmam durumunda, bu devirden önceki çalıştığım süre tazminat hesabımda dikkate alınır mı? İşyerinin mali durumu iyi değil, bu durumda alacağım için önceki işveren de sorumlu olur mu? CEVAP: İş kanununun 24. maddesinin II/e bendi, işçiye, “İşveren tarafından ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” iş sözleşmesini haklı olarak feshetme hakkı tanımıştır. Bu durumda işçi kıdem tazminatı alacağına hak kazanacaktır. İşyeri devredilmesi durumunda, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütünü hak ve borçlarıyla birlikte devralan işverene geçeceği İş Kanunun 6. maddesinde dü..]]> Tue, 03 Jan 2012 08:17:34 +0400 Kıdem tazminatı hesaplanırken.. https://www.evrensel.net/yazi/20068/kidem-tazminati-hesaplanirken https://www.evrensel.net/yazi/20068/kidem-tazminati-hesaplanirken? SORU: İşten tazminatlarımı alarak ayrılacağım. Ancak işveren kıdem tazminatımı eksik hesaplamış ve tazminatın bu kadar olacağı konusunda da ısrar ediyor. Bu durumda aradaki fark alacağı için dava açabilir miyim? CEVAP: Halen yürürlükte olan 1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, belirli koşulları taşımaları durumunda, işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence kendisine 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka..]]> Tue, 27 Dec 2011 09:08:47 +0400 Yasalar ücret tespiti için ne diyor? https://www.evrensel.net/yazi/19681/yasalar-ucret-tespiti-icin-ne-diyor https://www.evrensel.net/yazi/19681/yasalar-ucret-tespiti-icin-ne-diyor? SORU: İşveren, ücretin bir kısmını bize elden veriyor. Ama asgari ücret kısmını bankaya yatırıyor. Bu durumda açacağımız bir davada biz ücretimizin daha yüksek olduğunu ne şekilde ispatlayabiliriz? CEVAP: Ücretlerin miktarının ispatı çoğunlukla iş davalarında önemli bir sorun olmaktadır. Eğer, iş sözleşmesinde ücret miktarı açıkça kararlaştırılamadığı durumlarda, ücret miktarı Borçlar Kanununun ilgili hükmüne göre, örf ve adete veya toplusözleşmeye göre belirlenmektedir. Yargıtay da iş sözleşmesinde ücret miktarının kararlaştırılmadığı veya ücret miktarının düşük gösterildiği durumlarda tanık beyanları ve işyeri kayıtlarının incelenmesinden de sağlıklı bir sonuca ulaşılamadığı takdirde emsal işlerde çalışan işçilerin ücretlerine göre ücret miktarının belirlenmesi gerektiği şeklinde kararlar vermektedir. Örneğin, ..]]> Tue, 20 Dec 2011 09:10:38 +0400 Eğer sözleşmenizde aksi yönde bir hüküm yoksa rızanız olmadan işyeriniz değiştirilemez https://www.evrensel.net/yazi/18852/eger-sozlesmenizde-aksi-yonde-bir-hukum-yoksa-rizaniz-olmadan-isyeriniz-degistirilemez https://www.evrensel.net/yazi/18852/eger-sozlesmenizde-aksi-yonde-bir-hukum-yoksa-rizaniz-olmadan-isyeriniz-degistirilemez? SORU: İşverenim beni, İstanbul Ataşehir’deki işyerine göndermek istediğini söyledi. Ancak benim evim Esenyurt’ta ve şu an çalıştığım işyerinin yeri de orada. Bu durumda Ataşehir’e gitmeyi kabul etmezsem işten atılır mıyım? CEVAP: İş Kanunu hükümlerine göre, işveren işçisi ile ilgili kararlar alırken, çalıştığı şartlarda değişiklikler yaparken, işçisinin onayını almak zorundadır. Ayrıca, işveren, iş sözleşmesiyle veya bu sözleşmenin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek sureti ile yapabilir. Dolayısıyla, işvereniniz sizin çalışma yeriniz ile ilgili esaslı bir nitelik taşıyan bu değişikliği size yazılı olarak bildirmekle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak..]]> Tue, 06 Dec 2011 10:31:36 +0400 İşveren toplu işçi çıkarmada yasaya aykırı davranırsa para cezasına çarptırılır https://www.evrensel.net/yazi/18433/isveren-toplu-isci-cikarmada-yasaya-aykiri-davranirsa-para-cezasina-carptirilir https://www.evrensel.net/yazi/18433/isveren-toplu-isci-cikarmada-yasaya-aykiri-davranirsa-para-cezasina-carptirilir? SORU: İşyerimizde çalışan bir çok işçinin işten çıkarılacağı dile getiriliyor. Acaba toplu işçi çıkarma olması durumunda işten çıkarılanlar işe iade davası açabilirler mi? Teşekkür ederim? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesi ile toplu işçi çıkarma başlığı altında bir düzenleme yapılmıştır. İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri gibi sebeplerle bağlı olarak toplu işçi çıkarmak istediğinde bazı özel koşullara da uymak zorundadır. İşveren, toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirecektir. İşyerinde çalışan işçi sayısı 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin; 101 ile 300 işçi arasında ise en az 30 işçinin ve 301 ve ..]]> Tue, 29 Nov 2011 09:37:29 +0400 İş kanununda yakınların hastalanmasıyla ilgili mazeret izni düzenlemesi yok https://www.evrensel.net/yazi/17997/is-kanununda-yakinlarin-hastalanmasiyla-ilgili-mazeret-izni-duzenlemesi-yok https://www.evrensel.net/yazi/17997/is-kanununda-yakinlarin-hastalanmasiyla-ilgili-mazeret-izni-duzenlemesi-yok? SORU: Benim bakmakla yükümlü olduğum yaşlı bir annem var. Onu ne zaman hastaneye götürsem işveren izin vermekte sorun çıkarıyor. Acaba bunun için İş kanununda ayda belirli bir gün mazeret izin hakkı var mıdır? Varsa bu hakkı hangi hallerde kullanabilirim? CEVAP: İş Kanununda mazeret izni başlıklı özel bir düzenleme yer almamaktadır. Mazeret izinleri ilgili düzenlemeler Kanunun çeşitli maddelerine dağılmıştır. Bunlardan biri “Hafta tatili ücreti” başlığı altında düzenlenen 46. madde ve “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı 55. maddedir. Burada yer alan düzenlemelere göre, işçilerin evlenmelerinde 3 güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş ya da çocuklarının ölümünde yine 3 güne kadar izin verilmesi gerekmektedir. Bu süreler yıllık izinden düşülemez. Söz konusu süreler h..]]> Tue, 22 Nov 2011 09:54:16 +0400 İşveren işçilere farklı muamele yapamaz https://www.evrensel.net/yazi/17549/isveren-iscilere-farkli-muamele-yapamaz https://www.evrensel.net/yazi/17549/isveren-iscilere-farkli-muamele-yapamaz? SORU: Merhaba. Bir işyerinde mesai ücreti verilen işçi ile verilmeyen işçi eşit şartlarda çalışabilir mi? Mesaili elemanın mesaisizden daha fazla kazanç elde etmesi normal midir? CEVAP: İş Kanununun 5. maddesi, eşit davranma ilkesi başlığı altında iş ilişkisinde, dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamayacağını düzenlemektedir. Bu düzenlemeye göre, işveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamayacaktır. Yine İş Kanununun Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları başlıklı 12. ve Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi başlıklı 13. maddelerinde paraya ilişkin bölü..]]> Tue, 15 Nov 2011 09:04:43 +0400 Kıdem tazminatında zaman aşımı 10 yıldır https://www.evrensel.net/yazi/17136/kidem-tazminatinda-zaman-asimi-10-yildir https://www.evrensel.net/yazi/17136/kidem-tazminatinda-zaman-asimi-10-yildir? SORU: Ben 1987-1989 tarihleri arasında 2 yıl bir işyerinde çalıştım. Ancak 1989 yılında iş yerime haber vermeden başka bir işyerinde iş başı yaptım. Benim sizden öğrenmek istediğim önceki çalıştığım işyerindeki 2 yıllık tazminatımı alıp alamayacağımdır. İlk çalıştığım işyerinden arka arkaya 3 iş günü iş yerine gelmediğim nedeni ile iş aktim sonlandırılmıştır. İş akdimin sonlandırıldığı işveren tarafından bana bildirilmemiş, daha sonra benim isteğim üzerine atılma gerekçem yukarıdaki gibi bana bildirilmiştir. CEVAP: Kıdem tazminatı alabilmek için İş Kanunu bazı şartların bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Kanuna göre bunlar; - işçinin iş sözleşmesini haklı bir nedenle sona erdirmesi; - İşçinin İş Kanununun 25/II maddesinde yer alan “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” başlıklı bent gereğince işveren tarafından iş sözleşmesinin sona erdirilmemiş olması, - Muvazzaf askerlik g&ou..]]> Tue, 08 Nov 2011 08:15:43 +0400 İşçi alacakları konusunda asıl işverinin de sorumluluğu vardır https://www.evrensel.net/yazi/16691/isci-alacaklari-konusunda-asil-isverinin-de-sorumlulugu-vardir https://www.evrensel.net/yazi/16691/isci-alacaklari-konusunda-asil-isverinin-de-sorumlulugu-vardir? SORU: Çalıştığım işyerinde temizlik elemanı olarak görev yapıyorum. Bu temizlik firması taşeron firma olarak burada çalışıyor ve bizim ücretlerimizi ödemiyor. Bu durumda ben üst işverene dava açarak bu alacaklarımı talep edebilir miyim? CEVAP: İş Kanunu’nda taşeronluk ilişkisi, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran kişi, daha doğru bir ifade ile diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denilmektedir. Kanun ayrıca, asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş s&..]]> Wed, 02 Nov 2011 04:13:42 +0400 Kadın işçiler, gece postasında 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz https://www.evrensel.net/yazi/16237/kadin-isciler-gece-postasinda-75-saatten-fazla-calistirilamaz https://www.evrensel.net/yazi/16237/kadin-isciler-gece-postasinda-75-saatten-fazla-calistirilamaz? SORU: Merhaba, bildiğim kadarıyla kadınların gece vardiyasında çalışması yasak. Eşim geç saatlere kadar çalıştırılıyor. Kadınlar için en geç çalışma saati kaçtır? Bu konuda ne yapabiliriz? Yanıtınız için şimdiden teşekkürler. CEVAP: İlk önce belirtelim ki, kadınların gece vardiyasında çalıştırılması yasak değildir. Ancak, bazı düzenlemelere tabi kılınmıştır. İş Kanununa göre, gece, en geç saat 20.00’den başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve en fazla 11 saat süren dönem olarak tanımlanır. İş Kanunu, 69. maddesinde, işçilerin gece çalışmalarının 7.5 saati geçemeyeceğini amir bir şekilde düzenlemiştir. Kanunda, işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğunun işe başlamadan önce sağlık raporu ile belgelenmesi, en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden ge&cc..]]> Tue, 25 Oct 2011 09:33:16 +0400 Eski işinize benzer nitelikteki işlerde boş yer varsa işveren sizi işe almak zorunda https://www.evrensel.net/yazi/15814/eski-isinize-benzer-nitelikteki-islerde-bos-yer-varsa-isveren-sizi-ise-almak-zorunda https://www.evrensel.net/yazi/15814/eski-isinize-benzer-nitelikteki-islerde-bos-yer-varsa-isveren-sizi-ise-almak-zorunda? SORU: Merhabalar, ben 2009 yılının aralık ayında bir şirkette işe başlamıştım. Fakat Ağustos 2010’da askere gitmek zorunda kaldım. Askere gitmeden önce sevk belgemi ve işten askerlik nedeniyle istifa ettiğime dair belgeyi insan kaynaklarına sundum. Şirketten de ayrılırken herhangi bir tazminat almadım. Askerden döndükten sonra çalıştığım eski işyerine başvuru yaptım. Fakat şu an açık kadro yok diyerek beni almadılar. Bu durumda ne yapmalıyım? Acaba başka şirkete girersem eski şirketimdeki hakkımı kaybeder miyim? Saygılarımla. CEVAP: Kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle gerekli şartların başında en az bir yıl çalışma süresi aranmaktadır. Ancak, siz işyerinde bu süre geçmeden askere gitmek zorunda kalmışsınız. Dolayısıyla, kıdem tazminatı hakkınız doğmamıştır. Herhangi bir askerlik hizmeti veya kanuni bir ödev dolayısı ile işinden ayrılmak zorunda kalan kişiler, bu hizmetlerinin sona ermesinden başlayarak i..]]> Tue, 18 Oct 2011 09:44:23 +0400 Hizmet tespit davası açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/14867/hizmet-tespit-davasi-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/14867/hizmet-tespit-davasi-acabilirsiniz? SORU: Ben 8 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. Ancak, geçtiğimiz ay içinde işverenin ilk işe başladığım yıllardaki sigortamı yatırmadığımı öğrendim. Bu durumda, beni sigortasız çalıştırmış oluyor. Ben buna karşı neler yapabilirim? Sigortalı olduğumu nasıl tespit ettirebilirim? CEVAP: Böyle bir durumda, iş mahkemesinde hizmet tespiti adı verilen bir dava açmanız gerekmektedir. İlgili belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları SGK tarafından tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak işveren ve SGK aleyhine açacakları bu dava ile ispatlamaları bu davanın konusunu oluşturacaktır. 5 yıllık dava açma süresi, hak düşürücü süre olarak tanımlanmıştır. Ancak, İşverenin, çalıştırmış olduğu sigortalılara ait belgelerden birisinin dahi verilmiş olması halinde artık hizmet..]]> Tue, 04 Oct 2011 09:30:21 +0400 Patronun ücretsiz izin dayatmasına dikkat! https://www.evrensel.net/yazi/13539/patronun-ucretsiz-izin-dayatmasina-dikkat https://www.evrensel.net/yazi/13539/patronun-ucretsiz-izin-dayatmasina-dikkat? SORU: İşyerimiz genellikle yazın çalışma olan bir yer. Şimdi kış mevsimi yaklaşınca işveren bizi ücretsiz izne çıkaracak. Bu yasal bir durum mudur? CEVAP: Ücretsiz izin, İş Kanunu’nda 74. maddede yer alan bir uygulamadır. Bu da, kadın işçinin talep etmesi durumunda, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar verilen ücretsiz izindir. Ayrıca, bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında da dikkate alınmaz. Uygulamada ücretsiz izin diye geçen ve işvereninizin de size uygulamak istediği ise, iş sözleşmesinin askıya alınmasıdır. İş sözleşmesinin tek taraflı olarak askıya alınması, işin niteliğinden kaynaklanmıyorsa, Yargıtay tarafından fesih anlamında değerlendirilmektedir. Örneğin, mevsimlik ve kampanya işlerinde askıya alma işin niteliğinden kaynaklandığından sözleşmenin askıya alınmasından dolayı işe iade davas..]]> Tue, 13 Sep 2011 09:37:40 +0400 İşçinin sağlığı tehlikedeyse sözleşmesi feshedilebilir https://www.evrensel.net/yazi/13122/iscinin-sagligi-tehlikedeyse-sozlesmesi-feshedilebilir https://www.evrensel.net/yazi/13122/iscinin-sagligi-tehlikedeyse-sozlesmesi-feshedilebilir? SORU: Çalıştığım işyerinde yoğun bir şekilde toz içinde çalışıyoruz. Bu da bizim ileride mutlaka hastalanmamıza sebep oluyor. Bizim bu işyerinden iş sözleşmemizi kendimizin sona erdirmesi durumunda ise tazminat alma hakkımızın olmadığını söylüyorlar. Peki bizim ne gibi haklarımız vardır? CEVAP: İş Kanunu’nun 24/I-a hükmüne göre, “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa” işçi iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilecektir. Sözleşme yapılırken bilinsin veya bilinmesin, işçinin yaptığı iş, işin niteliğinden kaynaklanan bir nedenle işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi bildirim sürelerini beklemeksizin veya belirli süreli iş sözleşmelerinde süre dolmadan önce sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir. Dolayısıyla i..]]> Wed, 07 Sep 2011 08:07:28 +0400 Bir saat ara dinlenme hakkına sahipsiniz https://www.evrensel.net/yazi/12351/bir-saat-ara-dinlenme-hakkina-sahipsiniz https://www.evrensel.net/yazi/12351/bir-saat-ara-dinlenme-hakkina-sahipsiniz? SORU: Ben İstanbul’da kurulu yedek parça üreten bir fabrikada çalışmaktayım. Çalışma saatlerimiz sabah 8:00 akşam 17:45’tir. Bazı bölümler vardiyalı olarak 12’şer saat çalışmaktadır. Bu süre zarfında 45 dakika da yemek süresi vardır. Çay saatimiz ise hiç yok. İş yasasına göre çay saati verilmesi mecburi midir yoksa işveren bunu kaldırabilir mi? Çalışmanızda başarılar, kolay gelsin. CEVAP: İş Kanununun işin düzenlenmesi başlıklı 4. bölümünde çalışma süreleri, telafi çalışması, gece çalışmaları, çalışma süresinden sayılan haller gibi konular altında genel olarak çalışma sistemi düzenlenmektedir. Bu bölüm içinde bulunan 68. maddede ara dinlenmesi düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğ..]]> Tue, 23 Aug 2011 10:50:46 +0400 Fazla çalışma için işçinin onayı gerekir https://www.evrensel.net/yazi/11925/fazla-calisma-icin-iscinin-onayi-gerekir https://www.evrensel.net/yazi/11925/fazla-calisma-icin-iscinin-onayi-gerekir? SORU: İşveren bizden bazı yazılı belgeler hazırlayarak imzalamamızı istedi. Bu belgelerin de fazla çalışma ile ilgili belgeler olduğunu söyledi. Bizim bunları imzalamamız gerekir mi? CEVAP: İşçinin onayının yazılı olarak alınmasını gerektiren bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları da fazla çalışma ile ilgilidir. İşçinin onayının alınması zorunlu olduğu çalışma süreleri; denkleştirme çalışması, telafi çalışması ve fazla çalışma gibi çalışmalardır. İşçinin onayının alınmasını gerektirecek çalışma süreleri genel olarak işyerinde işçinin bir şekilde daha fazla sürelerde kalmasının ve daha fazla çalışmasının gerektirecek olan süreler için söz konusudur. Telafi çalışması ve fazla çalışma da bunlara örnektir. Denkleştirme süresi İş Kanununda çalışma süresini düzenleyen 63. maddenin ikinci fıkrasında yer alm..]]> Tue, 16 Aug 2011 09:50:45 +0400 İş arama izni nasıl kullanılır? https://www.evrensel.net/yazi/10988/is-arama-izni-nasil-kullanilir https://www.evrensel.net/yazi/10988/is-arama-izni-nasil-kullanilir? SORU: İşyerimden bildirim süresi verilerek iş sözleşmem feshedildi. Buna göre iki hafta sonra iş sözleşmem sona erecek. Yalnız bu süre içinde iş arama izni kullanabilme hakkım varmış. Bu iş arama süresi iznini nasıl kullanacağıma dair yasal haklarım nelerdir? CEVAP: Yeni iş arama izin hakkının doğması için iş sözleşmesinin taraflarca bildirim süreleri verilerek feshedilmesi gerekmektedir. Bu durumda da işveren kıdem tazminatınızı ödemiş olmalıdır. Bildirim süreleri İş Kanununun 17. maddesinde düzenlenmektedir. Bildirim süreleri işçinin çalışma süresine göre değişmektedir. Buna göre, işçinin çalışma süresi 6 aydan az ise bildirim süresi 2 hafta, işçinin çalışma süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar ise bildirim süresi 4 hafta, işçinin çalışma süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar ise bildirim süresi 6 hafta, işçinin &cce..]]> Tue, 02 Aug 2011 08:51:27 +0400 ‘Ücretsiz izin’ uygulamasına dikkat! https://www.evrensel.net/yazi/10580/ucretsiz-izin-uygulamasina-dikkat https://www.evrensel.net/yazi/10580/ucretsiz-izin-uygulamasina-dikkat? SORU: İşyerimizde yazın bir ay ücretsiz izin uygulaması yapılacakmış. Bu durum iş sözleşmelerimizin feshedileceği anlamına mı gelir? Bize işe giriş çıkış mı yapacaklar? CEVAP: Ücretsiz izin uygulaması aslında İş Kanunu’nda tek bir yerde düzenlenmektedir. İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı 74. maddesinde yer alan ücretsiz izin uygulamasına göre, kadın işçinin talep etmesi durumunda, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar verilen ücretsiz izindir. Ayrıca, bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında da dikkate alınmayacaktır. Uygulamada ücretsiz izin denen husus ise, iş sözleşmesinin askıya alınmasıdır. İş sözleşmesinin tek taraflı olarak askıya alınması, işin niteliğinden kaynaklanmıyorsa, Yargıtay tarafından fesih anlamında değerlendirilmektedir. Örneğin, ..]]> Tue, 26 Jul 2011 09:25:02 +0400 İşverenin yıllık izni kısaltma hakkı yok https://www.evrensel.net/yazi/10124/isverenin-yillik-izni-kisaltma-hakki-yok https://www.evrensel.net/yazi/10124/isverenin-yillik-izni-kisaltma-hakki-yok? SORU:Bu ay içinde yıllık iznimi kullanmak istiyordum. Ancak, işveren bana yıllık iznimin sadece 5 gün kaldığını söyledi. Oysa ben hiç yıllık izin kullanmadım yıl içinde. Yıllık izin bu şekilde bölünerek kullanılabilir mi? Neler yapabilirim? CEVAP: Yaz dönemi yıllık izinlerin kullanıldığı en yoğun dönemdir. Yıllık izin çalışma sürenize göre değişmektedir. Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri İş Kanunu’nun 53. maddesinde düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği belirtilmektedir. İşyerinde çalışma süresi, bir yıldan beş yıla kadar olanlara 14 gün, beş yıldan on beş yıla kadar olanlara 20 gün, on beş yıl ve daha fazla olanlara ise 26 günden az yıllık izin günü verile..]]> Tue, 19 Jul 2011 09:21:43 +0400 Senetlerin manevi baskı ile imzalandığına dair menfi tespit davası açabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/9691/senetlerin-manevi-baski-ile-imzalandigina-dair-menfi-tespit-davasi-acabilirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/9691/senetlerin-manevi-baski-ile-imzalandigina-dair-menfi-tespit-davasi-acabilirsiniz? SORU: Bir işveren, yanında çalışan 15 işçiye fabrikanın zor durumda olduğunu ve kurtarmak için teminat senetlerine ihtiyaç olduğunu söyleyerek senetler imzalatıyor. Ancak, aradan üç yıl geçtikten sonra bu senetler işçilere yönelik olarak icraya konulmuştur. Hepsi de yüksek miktarlarda ve ciro edilmiş bu senetlere karşı baskı altında imzalatıldığı için geçerli olarak kabul edilir mi? Bu konuda ne gibi haklar bulunmaktadır? CEVAP: Böyle bir soruya senedi görmeden ve buradaki hukuki ilişkinin niteliğini yani icra dosyasının aşamasını tam olarak bilemeden cevap vermek oldukça zor. Çünkü konu son derece çetrefilli bir konu. Öncelikle, sizin açınızdan yapılması gereken hususların başında, senetlerin size manevi baskı yani işten çıkarılma, bunun karşılığında hiçbir hakkınızın size verilmeyeceği çünkü dava açmanız durumu..]]> Tue, 12 Jul 2011 09:53:40 +0400 İş hukukunda cezai şartın koşulları ve unsurları sınırlandırılmaktadır https://www.evrensel.net/yazi/9227/is-hukukunda-cezai-sartin-kosullari-ve-unsurlari-sinirlandirilmaktadir https://www.evrensel.net/yazi/9227/is-hukukunda-cezai-sartin-kosullari-ve-unsurlari-sinirlandirilmaktadir? SORU: Yeni bir işe gireceğim ve iş sözleşmesini imzalayacağım. Ancak, sözleşme içinde işten imza tarihinden itibaren iki yıl içinde ayrılmam durumunda işverene yıllık maaşımın belli bir katı kadar tazminat ödeyeceğim yazıyor. Bu durum hukuka uygun mudur? Böyle bir şey talep benden talep edilebilir mi? CEVAP: İş Kanununda cezai şart ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, iş hukuku uygulamasında cezai şart günümüzde sıklıkla uygulanılan bir durum haline almıştır. Cezai şarta ilişkin düzenlemeler Borçlar Kanununun 158, 348 vd maddelerinde yasal dayanağını bulmaktadır. Ayrıca, iş hayatında cezai şart uygulamalarına ilişkin iş hukukun temel prensipleri, ve Yargıtay kararları yön gösterici olmaktadır. Sözleşme serbestisi gereği taraflar sözleşmelere genel olarak istedikleri gibi cezai şart koyabilirler. Ancak iş hukukunda durum farklıdır. İş sözleşmelerinde, iş hukuku mevzuatında cezai şart kon..]]> Tue, 05 Jul 2011 09:50:54 +0400 Mahkeme sözleşme feshinin son çare olup olmadığına bakar https://www.evrensel.net/yazi/8822/mahkeme-sozlesme-feshinin-son-care-olup-olmadigina-bakar https://www.evrensel.net/yazi/8822/mahkeme-sozlesme-feshinin-son-care-olup-olmadigina-bakar? SORU: İşveren, geçtiğimiz hafta işyerinde yenilenmeye gideceğiz, işlerimiz küçülecek diyerek beni ve 5arkadaşımın iş sözleşmesinin feshetti. İşyerimizde bizim 40 kişi çalışıyordu. Bizler işe iade davası açabilir miyiz? CEVAP: İşe iade davası açabilmeniz açısından işyerinde 30 kişi çalışıyor olması koşulunu taşıdığınızı sorunuzda belirtmişsiniz. Eğer, en az altı aydır o işyerinde çalışıyor ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmanız durumunda feshin size tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde bu davayı açabilirsiniz. Yargıtay, işin veya işletmenin gereklerinden kaynaklı fesihlerde işletmesel kararın hangi niteliklerinin, feshin geçerliliği konusunda tartışıldığını açıklamıştır. “İş sözleşmesinin feshine yol açan işletmesel karar yargı denetimine tabi değildir. Söz konusu kararın hatalı alınmış olması da bu kuralı etkilemez. İşveren iş..]]> Tue, 28 Jun 2011 10:26:43 +0400 Askı halinin doğması halinde iş sözleşmesi bir hafta askıda kalır https://www.evrensel.net/yazi/8351/aski-halinin-dogmasi-halinde-is-sozlesmesi-bir-hafta-askida-kalir https://www.evrensel.net/yazi/8351/aski-halinin-dogmasi-halinde-is-sozlesmesi-bir-hafta-askida-kalir? SORU: İş sözleşmesi ne kadar süre askıda kalabilir? CEVAP: İş mevzuatımızda iş sözleşmesinin askıya alınmasının tanımı ve koşulları, hüküm ve sonuçları düzenlenmemektedir. Buna karşılık Borçlar Kanununda düzenlemeler mevcuttur. Askı halinin doğumu için belirli koşulların varlığı aranmaktadır. Bu koşullar, ifa ve ifayı kabul imkansızlığı, ifa etmemenin geçici olması, ifa zamanının esaslı olmaması ve ifa etmemenin kusursuz olmasıdır. Zorlayıcı nedenler İşK. md. 24/3 ve 25/3'te hükme bağlanmıştır. Söz konusu 24/3'e göre; "...İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa." hali, 25/3 maddesinde ise; "...İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması." hali düzenlenmiştir. Söz konusu hallerin ortaya &ccedi..]]> Tue, 21 Jun 2011 10:04:14 +0400 İşveren vekillerinin iş güvencesinden yararlanması yetkilerine bağlı https://www.evrensel.net/yazi/6632/isveren-vekillerinin-is-guvencesinden-yararlanmasi-yetkilerine-bagli https://www.evrensel.net/yazi/6632/isveren-vekillerinin-is-guvencesinden-yararlanmasi-yetkilerine-bagli? SORU: İşyerinde personel müdürü olarak çalışıyorum. Eğer işveren benim iş sözleşmemi feshedecek olursa benim işe iade davası açma hakkım var mıdır? Yoksa işveren vekili olarak mı kabul ediliyorum? CEVAP: İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili işe iade davası açamayacaklardır. İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekilleri her şeyden önce, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ile yardımcıları olduğuna göre, işletmenin tümünü yöneten genel müdürler ile yardımcıları iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır. İşyerinde genel müdür veya genel müdür yardımcısı unvanının kullanılması tek b..]]> Tue, 24 May 2011 11:39:19 +0400 Patron işçinin rızası olmadan ödünç işçi uygulamasını gerçekleştiremez https://www.evrensel.net/yazi/6290/patron-iscinin-rizasi-olmadan-odunc-isci-uygulamasini-gerceklestiremez https://www.evrensel.net/yazi/6290/patron-iscinin-rizasi-olmadan-odunc-isci-uygulamasini-gerceklestiremez? SORU: İşyerimde üç yıldır çalışıyorum. İşveren beni, geçici işçi olarak başka bir işyerine göndermek istiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Ben gitmeyi kabul etmezsem iş sözleşmemi feshedebilir mi? CEVAP: Burada söz konusu olan uygulama ödünç işçi ilişkisidir. İşvereniniz sizi böyle bir işte çalıştırmak istiyorsa dikkat edilmesi gereken husus, mutlaka sizin rızasını/ onayınızı yazılı olarak alması gerektiğidir. Eğer siz bunu istemez ve bu çalışmaya zorlanırsanız, bu durumda sizin açınızdan haklı nedenle fesih olanağı doğmaktadır. Ayrıca işveren genellikle böyle bir durumda çalışma koşullarında değişiklik yoluna giderek de işçinin sözleşmesini feshedebilmektedir. Ancak, bu sebeple feshetmesi durumunda tazminat ve diğer işçilik haklarınızı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Siz bu durumunda da eğer koşullarını taşıyo..]]> Tue, 17 May 2011 07:56:26 +0400 İşe iade davası için fesih sebebinden ziyade bazı koşulların varlığı önemli https://www.evrensel.net/yazi/5833/ise-iade-davasi-icin-fesih-sebebinden-ziyade-bazi-kosullarin-varligi-onemli https://www.evrensel.net/yazi/5833/ise-iade-davasi-icin-fesih-sebebinden-ziyade-bazi-kosullarin-varligi-onemli? SORU: Çalıştığım işyerinde işveren, şirketin genel merkezinde yeniden yapılanma ve organizasyon değişikliği sebebi ile küçülmeye karar verildiğini ve bu küçülme nedeni ile iş sözleşmemi feshetti. Ancak, bir yıllık sürem dolmadığı için kıdem tazminatımı almaya da hakkım yok. Bu geçerli nedenli feshe rağmen işe iade davası açma hakkım var mıdır? CEVAP: Bir iş sözleşmesinin geçerli veya haklı veya toplu şekilde feshedilmesi durumunda işe iade davası koşullarının bulunması durumunda her zaman açılabilir. Dolayısıyla, işverenin sizin sözleşmenizi feshederken tazminatlarınızı ödeyip ödememesi işe iade davası açma bakımından bir engel teşkil etmemektedir. Ancak, işe iade davasını kazanmanız durumunda yapılan feshin geçersizliğine karar verildiğinden bu fesih geçersiz olmakta ve iş sözleşmeniz devam etmekte olacağından tazminatlarınızı iadesi gerekebilecektir. İ..]]> Tue, 10 May 2011 10:48:49 +0400 Toplu işten çıkarmanın sebepleri geçerli değilse işçiler işe iade davası açabilir https://www.evrensel.net/yazi/5382/toplu-isten-cikarmanin-sebepleri-gecerli-degilse-isciler-ise-iade-davasi-acabilir https://www.evrensel.net/yazi/5382/toplu-isten-cikarmanin-sebepleri-gecerli-degilse-isciler-ise-iade-davasi-acabilir? SORU: Bir tekstil fabrikasında çalışıyorum. Genelde kışlık giyecekler üretiyoruz. Yazın işlerimiz azalıyor. İşveren ise, önümüzdeki ay içinde fabrikada yaklaşık 70 kişiyi işten çıkaracağını söyledi. Bu kadar çok sayıda işçi aynı anda işten çıkarılabilir mi? Buna karşı itiraz edilebilir mi? CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu 29. maddesi ile toplu işçi çıkarma başlığı ile birlikte buna dair bir düzenleme yapmıştır. İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. İşyerinde çalışan işçi sayısı 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin; 101 ile 300 işçi arasında ise en az 30 işç..]]> Tue, 03 May 2011 10:10:19 +0400 Ücreti ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir https://www.evrensel.net/yazi/4932/ucreti-odenmeyen-isci-is-gorme-borcunu-yerine-getirmekten-kacinabilir https://www.evrensel.net/yazi/4932/ucreti-odenmeyen-isci-is-gorme-borcunu-yerine-getirmekten-kacinabilir? SORU: İş yerimizde ücretlerle ilgili sürekli problemler yaşıyoruz. Ücretler hiç bir zaman gününde ödenmiyor. Bazen bir, bazen iki ay dahi ödenmediği oluyor. Bizler bu durumu protesto etmek için çalışmayacağımızı söyledik. İşveren de çalışmazsanız iş sözleşmenizi feshederim dedi. Bu şartlar altında bu iş yerinde çalışmak çok zor. Acaba, iş sözleşmesini bizler sona erdirsek, tazminatlarımızı alabilir miyiz? CEVAP: İşçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkı İş Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmektedir. Maddenin düzenlemesinde, sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı sebepler üst başlıkları ile işçinin iş sözleşmesini derhal feshedebileceği haller belirtilmektedir. Bu düzenlemelere göre, sizin de iş sözleşmenizi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller başlığı altında düzenlenen, “&Uu..]]> Tue, 26 Apr 2011 08:57:52 +0400 Mobbing ve tazminat sorunu https://www.evrensel.net/yazi/3945/mobbing-ve-tazminat-sorunu https://www.evrensel.net/yazi/3945/mobbing-ve-tazminat-sorunu? SORU: Çalıştığım işyerinde, bana sürekli işi bırakmam için baskı yapılıyor ve hakaretler ediliyor. İşyerindeki en zor ve yapılması oldukça yorucu ve pis olan işler hep bana verilmektedir. Bu durumda ben iş sözleşmemi nasıl feshedebilirim? Mobbing sebebi ile feshetmem durumunda tazminatlarımı alabilir miyim? CEVAP: Mobbing genellikle işverenler tarafından, İş Kanunlarının işçiyi koruyan tazminat ve işe iade hükümlerinden kurtulmak için işçiyi istifaya zorlamak şeklinde sistematik olarak uyguladığı ve mobbinge maruz kalan işçinin psikolojik açıdan ciddi zararlar gördüğü davranış biçimleri olarak tanımlanmaktadır. Yabancı ülke düzenlemelerinde yer almasına rağmen Türkiye'de mobbing hakkında yapılan düzenleme 2012 yılında yürürlüğe girecek olan Yeni Borçlar Kanununun "İşçinin kişiliğinin korunması" başlıklı 417. maddesinde yer alan &..]]> Tue, 12 Apr 2011 11:02:37 +0400 Ücrete zam iş sözleşmesinde belirtilmişse haklı fesih nedeni olabilir https://www.evrensel.net/yazi/3021/ucrete-zam-is-sozlesmesinde-belirtilmisse-hakli-fesih-nedeni-olabilir https://www.evrensel.net/yazi/3021/ucrete-zam-is-sozlesmesinde-belirtilmisse-hakli-fesih-nedeni-olabilir? SORU: Ücretlerimize geçen ay zam yapıldı ancak çok düşük bir oranda. Bizim beklediğimiz bir oranda olmadı. Bu durumda yani zammın az olması sebebi ile iş akdimizi feshedersek, kıdem tazminatımızı alabilir miyiz? CEVAP: Burada dikkat edilmesi gereken husus, işçinin ücretine yapılacak olan zammın iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilmiş olup olmadığı hususudur. Eğer, işçinin ücretine sözleşmede belirtilen oranda bir zam yapılmaması veya hiç zam yapılmaması durumu, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verecektir. İş sözleşmesini haklı nedenle fesheden işçinin kıdem tazminatı ödenir ancak ihbar tazminatı alamayacaktır. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, sözleşmede yer almaması halinde işçiye zam yapılmaması veya düşük zam yapılmış olması işçiye sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı vermez. Sözleşmede zam yapılmasına ilişkin bir hükm&uu..]]> Tue, 29 Mar 2011 14:22:46 +0400 Kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız https://www.evrensel.net/yazi/1152/kidem-tazminati-almaya-hak-kazanirsiniz https://www.evrensel.net/yazi/1152/kidem-tazminati-almaya-hak-kazanirsiniz? SORU: İki yıldır bir fabrikada çalışıyorum. İşe girerken iş sözleşmesini bir yıllık yapmıştık. Ancak, yıl bitiminde yeniden bir sözleşme yaptık bir yıl süreli. Bu durumda benim kıdem ve ihbar tazminatı hakkımı alabilmem mümkün mü? Teşekkür ederim. CEVAP: İş Kanunu, iş sözleşmelerini belirli bazı türlere bölmüş ve bunlarla ilgili özel hükümler düzenlemiştir. Buna göre, iş türleri arasında, sürekli ve süreksiz iş sözleşmeleri, kısmi süreli veya tam süreli iş sözleşmeleri, deneme süreli iş sözleşmeleri, takım sözleşmeleri ile oluşturulan iş sözleşmeleri, çağrı üzerine çalışma ve belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri yer almaktadır. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde iş sözleşmesi belirsiz süreli sayılmaktadır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tama..]]> Tue, 01 Mar 2011 14:33:23 +0300 Ücret farkından kaynaklanan sorunlar için işçiler mahkemeye başvurabilir https://www.evrensel.net/yazi/629/ucret-farkindan-kaynaklanan-sorunlar-icin-isciler-mahkemeye-basvurabilir https://www.evrensel.net/yazi/629/ucret-farkindan-kaynaklanan-sorunlar-icin-isciler-mahkemeye-basvurabilir? SORU: Çalıştığım işyerinde ücretlerimizin bir kısmı bankadaki hesabımıza yatırılıyor. Geri kalan kısmı ise elden bize teslim ediliyor. İşyerinden ayrılmak istiyorum. Ancak bankaya yatan miktar asgari ücret tutarında. Aradaki ücret farkını talep etme hakkımız mümkün müdür? CEVAP: Aradaki ücret farkını bir dava ile talep edebilmeniz mümkündür. Ücret konusunda uygulamada en sık karşılaşılan sorunların başında işçilerin ücretlerinin miktarının belirlenmesi sorunu gelmektedir. Resmi kayıtlara gerçek durumu yansıtılmayan işçiler, gerek hizmet süresini gerekse ücretlerini ispat yükü altına girmektedir. Vergi ve sigorta prim yükünden kaçınmak isteyen işverenler, işçilere asgari ücretten fazla bir ücret ödedikleri halde, bordroları gerçek miktarın altında asgari ücrete göre düzenlemektedir. Diğer bir uygulama da, banka he..]]> Tue, 22 Feb 2011 20:33:25 +0300 Prim uygulaması işverence tek taraflı olarak ortadan kaldırılamaz https://www.evrensel.net/yazi/279/prim-uygulamasi-isverence-tek-tarafli-olarak-ortadan-kaldirilamaz https://www.evrensel.net/yazi/279/prim-uygulamasi-isverence-tek-tarafli-olarak-ortadan-kaldirilamaz? SORU: İşyerimde beş yıldır çalışmaktayım. İşyerinde çalışmaya başladığım tarihten itibaren prim uygulaması bulunmaktadır. Primler her yıl dört ayda bir verilmektedir. Ancak, geçtiğimiz yılın sonunda ve bu yıl başında prim ödemesi yapılmadı. Bu durumda bizim buna yönelik bir hakkımız var mıdır? CEVAP: Prim, işçinin başarısının artması için ödül mahiyetinde verilen ek ödeme şeklinde tanımlanmaktadır. İşyerinde prim uygulaması bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırıla bilinir. Ancak, iş sözleşmesinde kararlaştırılmamış olsa dahi işverence tek taraflı olarak düzenli şekilde yapılan prim ödemeleri işyeri şartı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla gerek iş sözleşmesinde kararlaştırılsın gerekse de sözleşme ile değil de bir işyeri şartı olarak uygulansın bu durumlarda prim uygulamasının işverence tek taraflı olarak ortadan kaldırılması veya azaltılması mümkün olamayacaktır. P..]]> Thu, 17 Feb 2011 19:15:12 +0300