EKİM DEVRİMİ

EKİM DEVRİMİ - GEÇMİŞ DEĞİL GELECEK

Bolşeviklerin önderliğinde ayaklanan Rus proletaryası kışlık saraya girdi. O gün takvim yaprakları 25 Ekim 1917’yi gösteriyordu. Rusya’da henüz Gregoryen takvim kullanıldığından devrimin adı “Ekim Devrimi” olarak kaldı. Günümüzde kullanılan Julien takvime göre ise devrim, 7 Kasım 1917’de gerçekleşti.

Üzerinden bir asır geçmesine ve sosyalizm dünya ölçeğinde geçici bir yenilgi almasına rağmen Ekim Devrimi her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandı/kutlanıyor.

Çeşitli konu başlıkları tartışılıyor. Devrimin 20. ve 21. yüzyıla etkileri, günümüze bıraktığı dersler bunlardan bazıları.

Bir zamanlar SSCB’ye komşu olması, sosyalist ana yurt ile kapitalist batı arasındaki son derece kritik bir jeopolitiğe sahip olması nedeniyle de Türkiye, bütün bu tartışmaların ve geriye dönük sorgulamaların halen sıcak olduğu bir ülke.

Ekim Devrimi'nin 100. yılı vesilesiyle yazılanlar güncelliğini koruyor.

BOLŞEVİK EKİM DEVRİMİ VE İŞÇİ HAKLARI

EKİM DEVRİMİ VE KADINLAR


Afişlerle Sovyet tarihi

Afişlerle Sovyet tarihi
Afişlerle Sovyet tarihi
Afişlerle Sovyet tarihi
Afişlerle Sovyet tarihi
Afişlerle Sovyet tarihi
Afişlerle Sovyet tarihi

SOSYALİST EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT