15 Temmuz 2011 12:23

DİSK: AKP saldırı ile başladı

DİSK Yönetim Kurulu, 61. Hükümet programında kıdem tazminatının hedefe konmasına tepki gösterdi. DİSK Genel Merkezinde dün basın toplantısı düzenleyerek 61. Hükümet programını değerlendiren Genel Sekreter Tayfun Görgün, AKP’nin yeni yolculuğuna kıdem tazminatı haklarına saldırı ile başladığını dile getirdi.AKP

DİSK: AKP saldırı ile başladı

Paylaş

AKP hükümetinin yeni programını hazırlayıp, güven oyu alarak yoluna devam ettiğini dile getiren Görgün, 2002 yılından beri çalışanların haklarını gerileten düzenlemeler yapan AKP’nin şimdi de emekçilere karşı doğrudan cephe aldığını söyledi.

Görgün, 4857 sayılı İş Yasası’yla çalışma koşullarını esnekleştiren, iş güvencesini gerileten; Sosyal Güvenlik Yasası’yla emeklilik yaşını 65’e çıkaran, prim gün sayısını arttıran ve emekli ücretlerini düşüren, 2010 yılında yasalaştırdığı “torba yasa” ile norm kadro fazlası 50 bini aşkın belediye çalışanlarını güvencesiz bırakan AKP hükümetinin şimdi de yeni programında kıdem tazminatının fona devredilmesine ve esnek çalışmaların yaygınlaştırılmasına yer verdiğini ifade etti.

HEMEN HER ÜLKEDE VAR

AKP Hükümetinin ortadan kaldırmaya çalıştığı kıdem tazminatının dünyanın hemen her ülkesinde var olan en yaygın ödeme türü olduğunu belirten Görgün, “Fransa’dan Güney Kore’ye, Hollanda’dan Hindistan’a, Arjantin’den Japonya’ya, İtalya’dan Brezilya’ya kadar neredeyse tüm dünya ülkelerinde kıdem tazminatı uygulanmaktadır. Elbette kıdem tazminatının miktarı ve uygulama koşulları ülkelerin geleneklerine, sendikal hareketin gelişmesine, toplusözleşme düzenine ve toplumdaki sosyal koruma sistemlerinin türüne göre farklılık göstermektedir” diye konuştu.

Siyasal iktidara ve işverenlere göre kıdem tazminatı yükünün ülkedeki işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkileyecek şekilde yüksek olduğunun söylendiğine dikkat çeken Görgün, bu görüşün çarpıtılmış ve doğru olmayan verilere dayanılarak ileri sürüldüğünü kaydetti.

Kıdem tazminatının çalışanın ücretinin ileride ödenmek üzere ayrılmış bir parçası olduğunu ifade eden Görgün, “Bu nedenle kıdem tazminatı ücret dışı iş gücü maliyetinin bir unsuru şeklinde görülemez ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla azaltılması düşünülen bir ödeme türü olarak ele alınamaz” dedi.  

KIDEM TAZMİNATI İŞ GÜVENCESİ DEĞİL

İşveren örgütlerinin öne sürdüğü ve AKP’nin de benimsediği gerçek dışı diğer değerlendirmenin de kıdem tazminatının iş güvencesi ve işsizlik sigortasının yerine geçtiği olduğunu söyleyen Görgün, işsizlik sigortası ve iş güvencesi bulunduğu gerekçesi ile kıdem tazminatına gerek olmadığının söylendiğini dile getirdi.

“Ayrıca bu ‘uydurulmuş’ gerekçe  temelden yanlıştır. Çünkü kıdem Tazminatı ödeme durumu, iş güvencesinin olduğu yerde değil; iş güvencesinin bittiği yerde başlamaktadır. Bu anlamda iş güvencesi ile kıdem tazminatı birbirinin yerine geçen değil, güvenceli ve insanca bir çalışma yaşamı için birlikte bulunması gereken iki ayrı düzenleme niteliği taşımaktadır” diyen Görgün, kıdem tazminatının Türkiye’den daha düşük olduğunu ülkeleri örnek gösteren işverenlerin, sendikal örgütlenme, toplusözleşme ve sendikal haklar konusunda dünya örneklerine ve evrensel normlara gözlerini kapadığını kaydetti.   

FONLAR AMAÇ DIŞI KULLANIYOR

Görgün, “Ülkemizde kıdem tazminatı konusu son gelinen aşamada ‘fon kurulması’ noktasında düğümlenmiş bulunmaktadır. Fon uygulaması mevcut kıdem tazminatı uygulamasına alternatif olarak, ‘Kıdem tazminatı hakkını güvenceye almak’ gerekçesiyle savunulmaktadır. Oysa ülkemizdeki gerçekler, daha önce çeşitli nedenlerle oluşturulmuş bulunan istihdama ilişkin fonların amaçlarına uygun kullanılmadığını açıkça göstermektedir. 1980’li yılların ikinci yarısında oluşturulan ‘Konut Edindirme Fonu’ ile Tasarrufu Teşvik Fonu bir süre uygulandıktan sonra yürürlükten kaldırılmış ve geri ödemeleri çok önemli hak kayıpları yaşanarak yapılabilmiştir. İşsizlik sigortası fonunun kullanımında da amaca aykırı uygulamalar yaşanmaktadır” diye konuştu.  

Kıdem tazminatı fonunun, sermayenin yükünü azaltmak yanında sermayeye yeni fonlar yaratmak amacıyla  önerildiğini, böylece çalışanların bireysel kaynakları, istihdam yaratma görüntüsü altında, sermayeye kaynak olarak aktarılacağını belirten Görgün, ayrıca özel emekliliği yaygınlaştırmanın bir aracı olarak kullanılacağını söyledi.

GENEL GREV NEDENİ OLUR

Sermayenin çıkarlarına uygun davranan siyasal iktidarlar eliyle ülkede kayıt dışının yaygın olduğu, gelir dağılımının olağanüstü bozulduğu, sendika üyeliği, toplusözleşme ve grev haklarının kullanılamaz hale geldiği, iş kazalarında ölümlerde dünyada ilk üçe giren, örgütsüz ve güvencesiz bir toplum haline getirilmiş olduğunu söyleyen Görgün, AKP’nin son döneminde de kıdem tazminatını gerileterek ve esnek çalışmayı yaygınlaştırarak emekçilere karşı yürüyüşüne devam edeceğini ortaya koyduğunu kaydetti.  DİSK’in kıdem tazminatını 15 güne indirmeyi ya da fona bağlamayı öngören yaklaşımlar  karşısında bu durumu bir genel grev gerekçesi sayacağını ifade eden Görgün, ülkede sendikal yasaklar, temel hak ve özgürlükler üzerindeki baskılar, polis devleti görünümü veren yaygın olayların varlığını sürdürdüğünü ve işçi sınıfının mücadelesinin önünün kesilmeye çalışıldığını söyledi.  Görgün konuşmasını şöyle bitirdi, “Kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına da, devlet baskısına da, antidemokratik uygulamalara da karşı çıkacağız. Yüzlerce yıllık mücadeleyle elde edilmiş ve uğruna büyük bedeller ödenmiş olan hak ve özgürlüklerimizi korumaya kararlıyız. Bütün emek güçlerini, gecelerinde aç yatılmayan, aydınlık ve özgür bir Türkiye mücadelesinde, birlikte yer almaya çağırıyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)


ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Diyarbakır’da 13 askerin ölümü ile sonuçlanan çatışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Önceki gün yaşanan olayda yine gencecik insanlar öldü. Çok üzgünüz. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Genç ölümlerin, genç tabutların gelmesine, kan ve gözyaşına kimsenin tahammülü kalmamıştır. Çatışmaların bitmesi ve Kürt sorununun bir an önce çözülmesi için herkes üzerine düşeni acil olarak yerine getirmelidir.”

ÖNCEKİ HABER

‘İçiniz rahat olsun’ dendi ama...

SONRAKİ HABER

ABD, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa