Türkiye açlığa sürükleniyor

Türkiye açlığa sürükleniyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in, TMO Genel Müdürlüğünde buğdayın müdahale alım fiyatına ilişkin açıkladığı rakama Türkiye Ziraat Mühendisleri Odasından (ZMO) tepki geldi.Eker’in temmuz ve ağustos ayları için açıkladığı 60.50 kuruşluk fiyatın çok düşük olduğunu s&ou

Eker’in temmuz ve ağustos ayları için açıkladığı 60.50 kuruşluk fiyatın çok düşük olduğunu söyleyen İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık şunları söyledi: “TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubemizin 6.6.2011 tarihli basın açıklamasında ülkemizde buğdayın ilk hasat edilmeye başladığı Çukurova’da yüzde 20 kâr payı dahil buğdaya verilmesi gereken minimum fiyatın 73 kuruş olması gerektiği belirtilmiştir. Hububat çiftçisinin örgütü Hububat-Sen ise yüzde 25 üretici kazancı ve yüzde 15’lik insanca yaşam payı ile birlikte buğdayın kg fiyatının 1.08 kuruş olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu tespitlerden hareketle açıklanan 60.50 kuruşluk fiyatın buğday üreticisini memnun etmeyeceği açıktır.”

AKP DÖNEMİNDE BÜYÜK DARALMA

Buğday müdahale alım fiyatlarının sürekli olarak beklentilerin altında açıklanmasının çiftçiyi buğday üretiminden vazgeçirdiğini ifade eden Atalık, buğday ekim alanlarının 2002 yılından bugüne 12.1 milyon dekar azaldığına dikkat çekti.  Alanların daralmasına paralel üretim de düşmüş durumda. Türkiye’nin buğday üretimi 1990’lı yılların başında 20 milyon tonun üzerindeyken son beş yılın üretim ortalaması 19 milyon tonla 20 yıl öncesinin altında. Aynı süreçte ülke nüfusu 56.5 milyondan 73.7 milyona yükseldi. Türkiye, gıda sanayisinin hammaddesinin yüzde 60’ını sağlayan, en önemli girdisi olan, temel gıda ekmeğin de hammaddesi olan buğdayı giderek artan miktarlarda yurt dışından almaya başladı.

AVRUPA BİRİNCİLİĞİ ALDATMASIN

Sermayenin küresel borsalarda tarım ürünlerine yönelerek spekülasyon yarattığını, dünya tahıl ticaretinin sadece birkaç çokuluslu şirketin elinde olduğunu, iklim değişikliğinin üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Atalık, tüm bunları göz önüne alarak şu noktalara dikkat çekti: “Vakit kaybetmeden tarımsal altyapı yatırımları tamamlanmalı ve tarım göstermelik değil gerçek anlamda desteklenmelidir. Buğdayın anavatanı olan Türkiye bu üründe bile tamamıyla yurt dışına bağımlı hale getirilmiştir. Küreselleşmenin kendine biçtiği pazar olma rolünü benimseyen Türkiye tarım politikalarını değiştirmediği sürece adım adım açlığa sürüklenmektedir. Tarımımızın birileri tarafından Avrupa birincisi ilan edilmesi bu gerçeği değiştirmemektedir.” (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net