'Demokratik özerklik ilanı barış ve eşitlik çabasıdır'

Demokratik Toplum Kongresinin dün ilan ettiği demokratik özerklik kararına ilişkin bir açıklama yapan Emek Partisi Bölge Örgütü, “Halkımızın eşit haklar temelinde ortak vatanda birlikte yaşamı yeniden kurma iradesinin ifadesi olan bu kararı selamlıyoruz” dedi.ÖLÜMLERİN SEBEBİ ÇÖZÜMSÜZLÜK ISR

ÖLÜMLERİN SEBEBİ ÇÖZÜMSÜZLÜK ISRARI

“Ülke egemenlerinin cumhuriyet rejiminin kuruluşundan bu yana halkımıza karşı yürüttüğü inkar, imha ve asimilasyon politikası, Kürt sorununun bugüne kadar çözümsüz kalmasına neden olmuştur” denilen açıklamada “Dili, kimliği, kültürü ve kaderini belirleme hakkı gasbedilen halkımız, kendi geleceğini özgürce belirlemelidir. Öncesi bir yana 30 yıldan bu yana süren savaşın nedeni bu inkar, asimilasyon ve şiddet politikasıdır. Daha dün Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Türk ve Kürt halkına mensup 20 gencin ölümüne neden olan operasyon ve çatışmaların temel nedeni de yine bu çözümsüzlük politikalarıdır” ifadelerine yer verildi.

Ülkeyi yönetenlerin silahların karşılıklı olarak susturulması ve sorunun demokratik, barışçı çözümünün Kürt ulusal mücadelesinin temsilcileriyle müzakere etmek yerine baskı, şiddet ve savaş politikalarında ısrar ettiği dile getirilen açıklamada “Egemenler halk çocuklarının kanı üzerinden şovenizm ve gericiliği tırmandırarak ülkeyi yönetmekte ısrarı sürdürmektedir” denildi.

DEMOKRATİK ÖZERKLİK BİR BARIŞ ARAYIŞIDIR

Demokratik özerklik kararının, Kürt halkının savaşa karşı barıştan; ayrılıkçı politikalara karşı, eşit ve özgür koşullarda birlikte yaşamdan yana olduğunun ve Kürt sorununun demokratik çözümü için bir arayışın ifadesi olduğu ifade edilen Emek Partisi Bölge Örgütü açıklamasında, “Bu adım ‘Kürtlerin ne istediği belli değil’ diyen; Kürt halkının kolektif haklarını yok sayan egemen anlayışa verilmiş bir yanıttır. Kürt halkının dayatılan yok sayma ve statüsüzlüğe karşı mücadele beyanıdır. Bu karar ile Kürt halkı sadece kendi geleceğini belirlemek yönünde bir adım atmakla kalmamakta, aynı zamanda Türk halkını ve her milliyetten halk güçlerini de demokratik bir temelde barış ve kardeşlik içinde yaşanacak demokratik bir ülkeyi birlikte kurmaya çağırmaktadır” denildi.

HÜKÜMET DERHAL ÇÖZÜM İÇİN ADIM ATMALI

AKP ve devletin bütün kurumlarının savaş ve çözümsüzlük politikalarına son vermeye ve Kürtlerin demokratik özerklik kararı doğrultusunda çözüm yönünde adım atmaya çağrıldığı açıklamada “Bu temelde Hatip Dicle’nin vekilliğinin iadesi ve hapisteki milletvekillerine Meclis yolunun açılması başta olmak üzere, çift taraflı ateşkesin sağlanması, hapisteki siyasi tutukluların salıverilmesi ve yeni anayasanın Kürt halkı, işçi ve emekçiler, Aleviler ve toplumun ezilen, yok sayılan tüm kesimlerinin katılımıyla yapılması yönünde düzenlemeler yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

EŞİTLİK VE KARDEŞLİK İÇİN BU KARAR SAHİPLENİLMELİ

Açıklamanın devamında şöyle denildi; “Bilinmelidir ki Kürt halkının örgütlü tüm kesimlerinin irade beyanı olan demokratik özeklik kararı, aynı zamanda bu statünün kabulü temelde bir çözüm gelişinceye kadar Kürt halkının her türlü bedeli göze alarak mücadeleyi kararlıca devam ettirme beyanıdır. Halklarımızın eşit haklar temelinde barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı demokratik bir ülke kurma mücadelesi yönünde alınmış bu karar karşılık bulmalıdır. Barıştan, eşitlikten, kardeşlikten ve özgürlükten yana tüm halk güçlerini bu kararı sahiplenerek mücadeleyi hep birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.” (HABER MERKEZİ)

www.evrensel.net