5 bin kişi haykırdı: Anadilde, parasız sağlık istiyoruz

5 bin kişi haykırdı: Anadilde, parasız sağlık istiyoruz

Anadilde, parasız, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hakkı için Diyarbakır’da yapılan mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Aralarında TTB, SES, Dev-Sağlık-İş’in de bulunduğu “Bölge Sağlık Örgütleri Platformu” tarafından organize edilen miting İstasyon Meydanı’nda yapıldı.“Xizmeta tendûristiya bi ziman&

“Xizmeta tendûristiya bi zimanê zikmakî mafê mîrovan e” (Anadilde sağlık hizmeti insan hakkıdır) sloganıyla düzenlenen mitingde yapılan konuşmalarda sağlığın ticarileştirilmesine karşı çıkılarak anadilde, erişilebilir, nitelikli ve parasız sağlık hizmeti talebinde bulunuldu.

Konuşmalarda sağlıktaki bölgesel eşitsizliklere de dikkat çekilerek bölgede süren savaşın sağlıklı yaşamı tehdit ettiği vurgulandı. Son günlerde gündeme gelen toplu mezarlara da dikkat çekilen mitingte “ölülere saygı ve insanca muamele” talebi öne çıktı.

TAŞERON SAĞLIĞA ZARARLI

Diyarbakır’da düzenlenen “özgürlükten ve sağlıktan tasarruf edilemez” mitingine binlerce kişi katıldı. SES Diyarbakır Şubesi mitinge sendika binası önünden alana kadar anadilde ve parasız sağlık hizmeti talebi içeren Kürtçe slogan ve Kürtçe pankartlarla yürüdü. Dev Sağlık-İş Diyarbakır Şubesi üyesi işçiler de sendika önlükleriyle kitlesel olarak mitingdeki yerlerini alarak “Taşeronî ji bo tendûristiyê ne başe” (tareşon sağlığa zararlıdır) dedi. SES üyeleri doktorların yoğun olarak katıldığı mitingde üniversite öğrencileri ve Kürt kadınlarının katılımı da dikkat çekti. Mitingde Kürtçe ve Türkçe “Anadilde sağlık hizmeti insan hakkıdır”, “Sağlığın ticarileştirilmesine hayır”, “Savaşa değil sağlığa bütçe”, “Anadilde sağlık hakkı engellenemez”, “Herkese sağlık,güvenceli gelecek”, “Tam gün kölelik değil tam gün hekimlik istiyoruz”, “Toplu mezarlar açılsın failler yargılansın”, “Ölülere saygı ve insanca muamele istiyoruz” pankartları ile “Xîzmeta tendûristiyê  bı zimanê zikmakî mafê mirovanê” (Anadilde sağlık hizmeti insan hakkıdır) dövizleri taşındı.

Mitinge Dev Sağlık-İş, Batman Tabip Odası, SES Urfa Şubesi, SES Dersim Şubesi, SES Batman Şubesi, Siirt Tabip Odası, SES Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Tabip Odası kendi pankartları ile katıldılar. Mitingde sık sık “Tendûristî mafê naye firotin”(Sağlık haktır satılamaz) sloganları atıldı.

IMF’NİN YAPMADIĞINI AKP YAPTI

KESK Müzik grubunun Kürtçe müzik dinletisinin ardından miting tertip komitesi adına konuşan Batman Tabip Odası Başkanı Mehmet Demir AKP’nin 8 yıldır uyguladığı sağlık politikalarının IMF’nin programı olduğunu belirterek, AKP'nin IMF'nin sağlık programını daha önceki hükümetlerin cesaret edemediği ölçüde uyguladığını ve sağlığı ticarileştirdiğini söyledi. AKP’nin sağlık politikalarını eleştiren Demir, bölgede yaşanan sağlık sorunlarını dile getirdi. Demir,  Bölge’de sağlıklı bir yaşam ve erişilebilir, parasız ve anadilde sağlık hizmeti için yıllardır süren savaşın sona ermesi gerektiğini, barışın sağlanarak sağlıktaki bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

SAĞLIK İÇİN SAVAŞ SON BULSUN

SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, TTB Merkez Konseyi Üyesi Eriş Bilaloğlu da yaptıkları konuşmalarda erişilebilir, parasız, anadilde sağlık hizmetinin önemine değindi. Konuşmacılar sağlıkta bölgesel eşitsizliklere vurgu yaparak Bölge’deki sağlık yatırımlarının arttırılmasını istedi. “Sağlıklı bir ortam” için savaşın son bulması ve barışın sağlanmasının istendiği konuşmalarda son dönemlerde gündeme gelen toplu mezarlara dikkat çekilerek “Ölülere saygı ve insanca muamele” edilmesi talebinde bulunuldu. (DİYARBAKIR/EVRENSEL)

www.evrensel.net