Kentlere KHK darbesi

Kentlere KHK darbesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Necati Uyar, 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) kentlere vurulacak ağır bir darbe olduğunu ifade etti. Uyar, KHK ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne verilen onama yetkisini “seçimlerle yerel yönetimlere verilen yetkilere el konulması” olarak nitelendirdi.Necat

Necati Uyar 646 sayılı KHK’yı dün yazılı açıklamayla değerlendirdi. KHK’nın planlamanın temel ilkelerine aykırı olduğunu ifade eden Necati Uyar, yapılan düzenleme ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün yetkileri arasına “Hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların imar planlarını yapmak, yaptırmak, tadil etmek ve imar uygulamasını gerçekleştirmek” yetkilerinin de alındığına dikkat çekti. Bunun, plan kararlarının verilmesinde mülkiyet sahibinin yetkilendirilmesi anlamına gelen bir düzenleme olduğunun altını çizen Uyar, “Bu düzenleme planlamanın temel ilkelerine açıkça aykırıdır” dedi. Uyar, “Yapılan düzenleme, planlama yetkilerinde parçalanmanın yanlışlığının sıkça dile getirildiği, Kentleşme Şurası ve Şura sonrası Resmi Gazete’de yayımlanan ve tüm kurumlar açısından bağlayıcı bir strateji belgesi haline gelen KENTGES kararlarına açıkça aykırı olduğu kadar, bu yanıyla iktidar açısından açık bir çelişkidir” dedi.

‘YEREL YÖNETİMLER BASKI ALTINA ALINACAK’

Uyar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne verilen onama yetkisinin, aslen “yerel yönetimlere ait olan plan hazırlama ve onama yetkilerine hazine arazileri yönünden el konulması” anlamına geldiğini kaydetti. Düzenleme ile yerel yönetimlerin baskı altına alındığına, belediye meclislerinin ve il genel meclislerinin yetkilerinin görmezden gelindiğine dikkat çeken Uyar, aynı zamanda seçilmiş yerel organlara yönelik merkezi dayatmanın sistemleştirilmekte olduğunu belirtti.

Belediyelerin yetkilerinin yok sayıldığını ve yetkilerin merkezi idarenin uzantısı olan valiliklere devredilmek istendiğini vurgulayan Uyar, yerel yönetimlerin Anayasa’dan ve yasalardan kaynaklanan yetkilerinin beş yıl süre ile kısıtlandığını kaydetti.

KAMU ARAZİLERİ ELDEN ÇIKARILACAK

Uyar, tüm bu düzenlemelerin yol açacağı sonuçların kentlerde sosyal ve teknik altyapı alanlarının oluşturulabilmesi açısından büyük öneme sahip olan kamu arazilerinin tümüyle elden çıkarılması ve geçmişte sosyal ve teknik altyapı tesisleri için düzenlenmiş olan alanların da satışa hazırlanması anlamına geldiğini vurguladı. Uyar ayrıca, bu yaklaşımın kentlerin boş kamu arazilerinin yanı sıra, okulların, yeşil alanların, sosyal ve kültürel tesislerin, sağlık tesislerinin, spor tesislerinin de planlarının değiştirilerek satılması, kentlerin altından kalkılamayacak bir büyük darbenin vurulması anlamına geldiğinin altını çizdi.

“Atılacak yanlış adımlarla kentlerimize vurulacak böylesi bir darbe, kentlerimizi bugün bulunduğu noktadan çok daha geriye sürükleyecektir” diyen Uyar, Hükümeti ise hali hazırda parçalı olan yapıya yeni parçalar eklememesi ve var olan çok parçalı yapıyı da ortadan kaldırması gerektiği konusunda uyardı. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net