Gül Hanoğlu hastanenin önünden ayrılmayacak

Gül Hanoğlu hastanenin önünden ayrılmayacak

DEV SAĞLIK-İŞ Sendikası, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde taşeron işçisi olarak çalışan Gül Hanoğlu’nun işten atılmasını protesto etti. Tıbbi Sekreter olan Hanoğlu, yeni taşeron şirketin, geçmişteki tüm haklarından vazgeçmesini içeren ‘Taahhütname’sini  imzalamadığı için tazminatsız

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcıları atılma kararını kınadı. Eylemde söz alan Gül Hanoğlu, kendisi de dahil olmak üzere hastanede taşeron işçi olarak çalışan diğer arkadaşlarına zorla “taahhütname” imzalatılmaya çalışıldığını söyledi. “Taahhütname”nin çalışanların emeğini tümüyle yok saydığını söyleyen Hanoğlu, “Bu belge bizi görünmez hale getiren, kazanılmış tüm haklarımızı ortadan kaldıran bir belgedir” diye konuştu. Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ali Cancı, TTB İstanbul Şube Başkanı Lale Tırtıl, SES Temsilcisi Günera Polatoğulları da sonuna kadar Gül Hanoğlu’nun yanında olacaklarını söylediler. Açıklamanın ardından Hanoğlu, oturma eylemine başladı. Hanoğlu, işe geri alınıncaya kadar hastanenin önünden ayrılmayacağını vurguladı. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net