08 Ekim 2014 06:00

İşsizin parası iç edildi!

Sayıştay raporuna göre; hem SGK hem de İŞKUR, işsizlik fonunda usülsüz işlem yaptı. Fonun zararı 630 milyon lirayı aştı.

Paylaş

Tamer Arda ERŞİN
Ankara


Sayıştay’ın 2013 yılındaki İŞKUR denetime göre SGK ve İŞKUR işsizlik fonunu kanunlara ayıkırı şekilde kullandı. SGK bu fona aktarılması gereken parayı tam ödemezken, İŞKUR da fondan, bütçesinden karşılaması gereken harcamaları yaptı.

İşsiz kalanlar için kullanılmak üzere işçilerin ödediği primlerle kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’nda hem SGK, hem de İŞKUR’un usulsüzlük yaptığı Sayıştay’ın 2013 yılı raporlarına yansıdı. Buna göre SGK fona 420 milyon 804 bin lira eksik prim aktardı. İŞKUR ise 2012 yılında olduğu gibi yine fondan usulsüz harcama yaptı. İŞKUR fondan yaptığı 212 milyon 694 bin lira harcama hakkında Sayıştay “usulsüz”  değerlendirmesi yaptı.

174 MİLYON NEREDE?

İşsizlik fonu için ayrılan paranın genel bütçeden ödemesi ilk başta 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49. maddesi gereği SGK’ya yapılıyor. Bu ödeneği kullanmakta yetkili olan İŞKUR ise biriken parayı SGK ile yaptığı sözleşmeye göre alıyor. İşsizlik fonu için Genel Sağlık Sigortası primlerinden ayrılan  6 milyar 23 milyon 855 bin lirayı SGK 5 milyar 850 milyon 24 bin lira olarak aktardı. Böylece işsiz işçiler için ayrılan fona 173 milyon 830 bin lira eksik ödeme yaptı ve bu para kendi hesabında kaldı.

PARA İŞSİZE GİTMEDİ!

Zaten fondan gereken parayı tam olarak alamayan İŞKUR ise fonu kendi genel harcamaları için kullandı. Söz konusu fondan İŞKUR, 21 milyon 485 bin liralık usulsüz harcama yaptı. Ayrıca kurum sözleşmeli personelin istihdamı için işsizlik fonundan ayrılan 191 milyon 208 bin lirayı da kendi bütçesinde karşılamak zorunda olduğu kurum memurlarının maaş ve harcamaları için kullandı.

USÜLSÜZLÜK GEÇEN YIL DA TESPİT EDİLMİŞTİ

İŞKUR’un işsizlerin yararlanamadığı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kanuna aykırı şekilde harcama yaptığı geçen yıl da Sayıştay raporlarına yansımıştı. Evrensel’in gündeme getirdiği raporda İŞKUR’un 4 bin İş ve Meslek Danışmanı ile bin  sözleşmeli büro çalışanının maaş, vergi ve primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödediği tespit edilmiş, uygulama tepki çekmişti.

AMAN PATRON CEZA ÖDEMESİN(!)

SGK’nın patronlara kestiği para cezalarını toplamakla sorumlu İŞKUR, bu patronların cezaları zamanında ödememesi durumunda faiz uygulamak zorunda. Ancak kurum kesilen cezayı zamanında ödemeyen patronlara faiz uygulamayarak, kamunun 48 milyon 549 bin 265 lira 47 kuruş zarar etmesine neden oldu. Sayıştay raporuna göre, zamanında ödenmeyen cezalara yüzde 1.40 faiz işletmesi gereken kurum yüzde 0.75  uyguladı.


KANUNA GÖRE FONUN KULLANIM KRİTERİ

İşsizlik sigortası fonunun nasıl kullanılacağı 4447 Sayılı işsizlik Sigortası Kanunun 53B maddesinde şöyle anlatılıyor:
a) Sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden,
b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primlerinden,
c) 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan hizmetlere ilişkin giderlerden,
d) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine
Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderlerinden,
e) Geçici 6 ncı ve Geçici 7 nci maddeleri kapsamındaki giderlerden,
f) Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için Bakanlık tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılan ve usul ve esasları Bakanlık ile Kurum tarafından müştereken belirlenen giderlerden, oluşur.

ÖNCEKİ HABER

Suriyeli işçi haberi ve nakış işçileri

SONRAKİ HABER

Denizli’de yargı reformu paneli yapılacak

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa