06 Ekim 2014 06:00

‘Bir fırtına tuttu bizi’

“Bir Fırtına Tuttu Bizi”, Okan Şahin’in yeni çıkan ikinci türküler albümü. Tamamı anonim eserlerden oluşan bu albümde buğulu, renkli ve tenor bir yorumla karşı karşıyayız. Okan Şahin’le bu kadim türküler üzerine sohbet ettik...

Paylaş

“Anonim türküler, bizim geçmiş yaşantımızı en sade ve en derin biçimde aktarmakla kalmadığı gibi, bugünün müzik dünyasıyla da son derece uyum içerisindedir, hatta çok büyük katkısı vardır.”

İsmail BİÇER


“Bir Fırtına Tuttu Bizi”, Okan Şahin’in yeni çıkan ikinci türküler albümü. Tamamı anonim eserlerden oluşan bu albümde buğulu, renkli ve tenor bir yorumla karşı karşıyayız. Sadece bu mu? Elbette değil… “Bir Fırtına Tuttu Bizi”, dinleyenleri Anadolu coğrafyasının kadim kültürlerinin türküler sofrasına oturtuyor. İçtenliğini, sevincini, hüzün ve kederini saklamadan... Okan Şahin’le bu kadim türküler üzerine sohbet ettik...

Albümün tümü, anonim eserlerden (türkülerden) oluşuyor. Bu bilinçli bir durum mu, tesadüf mü?
Anonim türküler, bizim geçmiş yaşantımızı en sade ve en derin biçimde aktarmakla kalmadığı gibi, bugünün müzik dünyasıyla da son derece uyum içerisindedir, hatta çok büyük katkısı vardır. Anadolu’da binlerce yıl süregelen ve birçok uygarlığın bir arada ve etkileşim içerisinde olmasının yarattığı bir duygu birlikteliğinin de örneklerini yansıtır anonim türküler. Bu yönüyle baktığımda böyle bir varoluş beni hep derinden etkilemiştir. İşte ben, Anadolu’nun bu duygu ve düşünce birlikteliğinden oluşmuş olan türküleri seslendirmekten onur duyuyorum. Bu topraklar üzerinde acısıyla tatlısıyla yaşanarak vücuda gelen bu duygu yumağının, günümüzde hala büyük bir karşılığının olduğunu düşünüyorum.

AKDENİZ TÜRKÜLERE AYRI BİR RUH KATIYOR

Albümde, halk müziğin değerli ustalarından Çetin Akdeniz’in de imzası bulunuyor...
Albümün genelinde bir konu bütünlüğü yakalayabilmek bile başlı başına titiz bir çalışmayı gerektiriyor. Tabii ki bunu sağlayabilmek o kadar da kolay bir iş değil. Bunun için yüzlerce türkü inceledim, kendimce albümde yer alan türkülerin genel olarak konu bütünlüğüne uygun olduğu kanaatine vardıktan sonra bu türküleri en iyi icra edecek bağlama üstadı olarak da Çetin Akdeniz ismi üzerinde karar kıldım. Çünkü Çetin Akdeniz gibi bir müzik üstadı, birikimiyle bu türkülere ayrı bir ruh kattı.

Klasik türkülerimizi, gerek enstrümanlar anlamında, gerek ses anlamında farklı yorumluyorsunuz. Buna, yüzyıllar öncesinin türküleri ile bugünün dünyası arasında bir köprü, bir buluşma diyebiliriz. Bu tür yorumların (tarzların), günümüz toplumunda karşılığı nasıl?
Klasik türkülerimiz her ne kadar da eski zamanlardan günümüze ulaşmış olsa da, aslında bugünümüzün duygularına hitap etmektedir. Nesilden nesile, kulaktan kulağa, usta çırak ilişkileriyle belli bir dönemden sonra da ‘notasyon’ dediğimiz müzik yazısıyla ve daha sonralarda da teknolojik aygıtlarla bugünümüze kadar gelen bu eserleri ben de iyi bir dinleyici olarak takip etmeye çalıştım. Kayıtlarına ulaşabildiğim, geçmişte yaşamış büyük ustaları dinleyerek, üzerlerine zamanla kendi duygularımı katarak türküleri yorumlamaya çalıştım.

HALK MÜZİĞİNDE DENEMELER DEVAM ETMELİ

Günümüzde halk müziği adına yapılan ve modern halk müziği adı verilen çalışmaların sizdeki karşılığı nedir?
Halk müziğinde günümüz itibarı ile yeni arayışlar ya da modernizasyon adı altında çalışmalar yapılıyor. Bunu son derece doğal karşılıyorum. Nedenlerine gelecek olursak: Köyden kente göçün hızlanması, kentlileşme sürecinin devam ediyor olması, üretim ilişkilerinin değişmesi, teknolojinin hızla gelişmesi vs… Tüm bu sebepler yeni arayışları da gündeme getirmiştir. Tabii ki asıl sorun, bu çalışmaların halk üzerinde ne kadar karşılık bulacağıdır. Genç kuşaklar bu denemelere daha sıcak yaklaşırken orta yaş ve üzeri bazı kişilerin bu denemelere daha mesafeli yaklaştıklarını da söylemeliyim. Ben de bu çabaların sonucunda oluşturulan bestelerin devam etmesinden yanayım.

ÖNCEKİ HABER

Türkler arasında tek başına

SONRAKİ HABER

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda öldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa