23 Eylül 2014 06:00

Ortak mücadele, tüm saldırılara karşı emekçilerin panzehiridir

24 Eylül grevi Ortadoğu’daki sıcak çatışmaların gölgesinde gerçekleşecek. Grevler emekçilerin savaşlara, katliamlara karşı da kullanılabileceği önemli silahlarından birisi.

Paylaş

Güven BOĞA
Eğitim Sen Adana Şube Yürütme Kurulu Üyesi

24 Eylül grevi Ortadoğu’daki sıcak çatışmaların gölgesinde gerçekleşecek. Grevler emekçilerin savaşlara, katliamlara karşı da kullanılabileceği önemli silahlarından birisi. AKP Hükümeti, Ortadoğu’ya gönderdiği silahların ve teşvik ettiği IŞİD terörünün halkları katlettiğini hepimiz biliyoruz. İşte böylesine bir dönemde eğitim sendikaları 24 Eylül için bir grev çağrısı yaptı.

Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen ortak grev çağrısı yaparken, grevin örgütlenmesi amacıyla Eğitim İş’e bir çağrı yapılmaması bir eksiklik. Hâlâ aşılamayan ‘solcu’ yanların bu çağrıyı engellediği kanaati duygusal yaklaşımlara neden oluyor. Buna rağmen Eğitim İş’in de grev kararı alarak eyleme çağrı yapması büyük bir olumluluk. 24 Eylül grevine üç sendikanın çağrı yapması bu greve katılımı olumlu etkileyecek gibi görünüyor. Bu kez Eğitim Sen’in grev talepleri arasında ilk kez ‘anadilinde eğitim’ de var. Adana’da grev çalışmaları yeni bir sürece evrilerek daha olgun bir mesafe almış durumda. Grev öncesi gezi grupları işyerlerini birlikte gezme kararı alarak değişik işyerlerinde Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen yöneticileri eğitim emekçilerinin karşısına birlikte çıkıyorlar.

YERELİN KENDİ ÖZGÜNLÜKLERİ MÜCADELEYE YENİ RENKLER KATACAK

Sendikaların birbirlerine karşı önyargıları, geçmişten gelen ve sendikal mücadeleyi gerileten yaklaşımlar mücadelenin ihtiyaçlarının kendini dayatması sonucu her geçen gün daha da azalmaktadır. Genel merkezin almış olduğu bazı kararları hayata geçirirken yerelin kendi özgünlükleri mücadeleye yeni renkler katacaktır.

EMEKÇİLERİN BİRLEŞİK MÜCADELESİNİ GELİŞTİREBİLİRİZ

Önümüzdeki süreçte yeni grevler kapımızda. Eğitim alanındaki tasfiyeye karşı tüm eğitimciler, öğrencilerle ve velilerle birlikte sendika ayrımı yapmaksızın mücadeleyi büyütmek zorundadır.

Özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları ile binlerce emekçiyi geleceksizliğe mahkum eden bu siyasal iktidar karşısında eğitim sendikaları tarihi bir görev ile karşı karşıyadır. Bu görev eğitimin her alanında yaşanılan sorunları püskürterek yeniden emekçilerin birleşik mücadelesini geliştirebiliriz.

Gün uzaktan gelişmeleri izleme günü değildir.

Bütün eğitim ve bilim emekçilerini 24 Eylül grevi için;

- Siyasi kadrolaşmaya,

- Performans uygulamalarına ve angarya çalışmaya,

- Rotasyon ve sürgünlere,

- 4+4+4 eğitim sistemine ve zorunlu din derslerine dur demeye çağırıyor;

- Demokratik, laik, parasız, bilimsel, eşit ve anadilinde eğitime sahip çıkmaya çağırıyoruz.

ÖNCEKİ HABER

Yarınki grev, eğitimdeki tüm yanlışlara karşı

SONRAKİ HABER

ABD’den İran karşıtı koalisyon girişimi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa