17 Eylül 2014 19:53

'AİHM, Alevileri haklı buldu!

Alevi Bektaşi Federasyonu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), biz Alevileri haklı buldu. Çocuklara ailelerin inanç ve kültürüne aykırı din dersi verilemeyeceğine ve her ne şekilde olursa olsun din dersi almaya zorlanamayacağına oy birliğiyle karar verdi.

\'AİHM, Alevileri haklı buldu!
Paylaş

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Yönetim Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bir kez daha zorunlu din derslerinin bir insan hakları ihlali olduğuna karar verdiğini belirterek, “Mahkeme biz Alevileri haklı buldu. Çocuklara ailelerin inanç ve kültürüne aykırı din dersi verilemeyeceğine ve her ne şekilde olursa olsun din dersi almaya zorlanamayacağına oy birliğiyle karar verdi.” açıklaması yaptı.

“Şimdi hükümetten bir kez daha inancımıza saygı göstermesini ve zorunlu din dersi işkencesinin son bulmasını talep ediyoruz.” diye süren yazılı açıklamada şunlar yer aldı: "Alevi toplumu olarak 12 Eylül Anayasası ile zorunlu hale getirilen din derslerinin çocuklarımız üzerinde bir zulüm ve işkenceye dönüştüğünü yıllardır dile getiriyoruz. Ne var ki hükümetler Alevilerin bu feryadına kulak tıkıyorlar bu vicdansız uygulamayı sürdürmeye ısrarla devam ediyorlar. Başvurduğumuz yargısal süreçlerde yerel mahkemeler zorunlu din dersi uygulamasının bir insan hakları ihlali olduğunu tespit etmiş olmalarına rağmen hükümetler bu ihlali ortadan kaldıracak bir düzenlemeler yapmaktan yani mahkeme kararlarını uygulamaktan özenle kaçınmışlardır. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtığımız davalarda da AİHM Alevilerin lehine karar vererek Türkiye’yi mahkum etmiş olmasına rağmen bu kararlar da 10 yıla yakın bir süredir uygulanmamıştır.”

“ZORUNLU DİN DERSİ İŞKENCESİ DERHAL SON BULMALIDIR”

AİHM’in verdiği yeni bir kararda zorunlu din dersi uygulaması nedeniyle ‘Türkiye’nin, orta eğitimde uyguladığı din derslerinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin eğitim hakkını düzenleyen 1 No’lu Protokolü’nün 2’nci maddesini ihlal ettiğine’ hükmettiğine işaret edilen açıklama, “Kararda, ‘Mahkememiz, Türk eğitim sisteminin, din eğitimi konusunda, ailelerin inançlarına saygı gösterecek uygun metotları halen yürürlüğe koymadığını tespit etmiştir. 1 No’lu Protokol’ün 2’nci maddesi ihlal edilmiştir’ denilmiştir. AİHM, “Türkiye’nin bir an evvel dini eğitiminde, ailelere, inançlarını belirtmeye zorlanmadan seçme hakkının” verilmesi yönünde düzeltme yapılmasını istemiştir. Bu kararın açık anlamı şudur: Mahkeme zorunlu din dersinin varlığını din, vicdan özgürlüğü ve eğitim hakkının ihlali olarak tespit etmiştir. Hükümetin din dersi kitaplarında yaptığını ileri sürdüğü sözde düzenlemelerin bir anlam ifade etmediğini, kitaplarda Aleviliğe de yer verdik savunmasının geçersiz olduğunu, düzenlemelerin tarafsız ve adil olma özelliği taşımadığını yani alevi çocukları açısından hak ihlallerinin devam ettiğini belirlemiştir. Mahkeme ‘öğrencilerin, anne ve babalarının dini ya da felsefi görüşlerini açıklamadan din ve ahlak derslerinden muaf olabilecekleri bir sistem sunmalıdır’ kararı ile yalnız Aleviler açısından değil tüm öğrenciler açısından din dersinin zorunlu olamayacağına hükmetmiştir. Ayrıca mahkeme din dersi almamak için gerekçe açıklamaya zorlanamayacağına da hükmetmiştir. Uygulaması zorunlu olan bu AİHM kararı üzerine Alevi toplumu olarak hükümetten inancımıza saygı göstermesini bir kez daha talep ediyoruz. Zorunlu din dersi işkencesi derhal son bulmalıdır.” cümleleriyle sona erdi. (ANKARA)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Dere böyle daha güzel

SONRAKİ HABER

Kucaktan toprağa

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...