17 Eylül 2014 19:00

Genç işçiler hep en önde

Diğer gençlik kesimlerinin mücadeleleri ile işçi gençliğin mücadelesini birleştirmenin olanaklarını yarattığımız ölçüde hem demokrasi mücadelesini hem de sosyalizm mücadelesini daha ileriye taşımız olacağız

Paylaş

Çağlar KAZAK
Bolu


Türkiye işçi sınıfı tarihi büyük direnişlerle, grevlerle doludur. 15-16 Haziran büyük işçi direnişinden TEKEL işçilerinin mücadelesine, Antep Ünaldı işçilerinden, Diyarbakır Tuğla işçilerinin mücadelesine kadar pek çok irili ufaklı direniş ve grev yaşanmıştır. Yaşanan bu direniş ve grevlerde talep ne ise bunu en yüksek sesle söyleyen, mücadelenin en önünde koşan, direnişin başarı ile sonuçlanabilmesi için en çok çabalayan daima genç işçiler olmuştur.

Bu durum eşyanın tabiatına uygundur. Çünkü sendikasız, sigortasız, güvencesiz çalıştırılan ve sömürünün en katmerlisini yaşayan genç işçilerdir. Taşeronda çalışanların yine büyük bölümünü genç işçiler oluşturmaktadır. Vahşi kapitalizm işçi gençliğe dişlerini öyle geçirmiştir ki; bu dişlerden hemen kurtulmak isteyen genç işçiler mücadele bayrağını hep en önde taşımışlardır.

GENÇ İŞÇİLERİN MÜCADELE KARARLILIĞI

Genç işçilerin öne çıktığı işçi direnişleri genelde sendikasız, sigortasız, kuralsız çalışmanın egemen olduğu iş yerleridir. Yaklaşık üç sene önce hemen hemen aynı zamanda Adana'da Saya işçileri ve Bolu Gerede'deki deri işçileri ücretlerine zam ve insanca çalışma koşulları için eylemler yapmışlardı. Bu iki direnişte de dikkat çeken yön genç işçilerin mücadele kararlığıydı. Gezi direnişi sırasında katledililen sekiz gençten üçü de işçiydi. Soma'da madende çalışan işçilerin çocuk denecek yaşta maden ocaklarına indirildiklerini, saatlerce yerin dibinden kömür çıkarttıklarını günlerce televizyonlarda dinledik. Soma katliamını lanetleyen eylemlerin önünde de yine genç işçiler vardı. Son yaşanan ve Bakanlar Kurulu kararınca 2 ay ertelenen Şişecam işçilerinin grevi de bundan sonra sınıf mücadelesine genç işçilerin damga vuracağını gösterdi.

YENİ DÜNYANIN YARATICILARI

Ülkemizde işsizlerin sayısının önemli bir bölümünü gençler oluşturuyor. Üniversite mezunu olsun ya da olmasın on binlerce genç işsizliğin kıskacında. Egemenler her kesimden Türkiye gençliğinin önüne işsizliği, yarış atı olmayı, ölümü sunuyor! Türkiye hakim sınıflarının biz gençlere gelecek adına vaat edecek hiçbir şeyi kalmamıştır.

Kapitalizmi yıkıp yeni bir düzeni kurabilecek olan tek sınıf işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının genç kuşaklarının büyük bir mücadele potansiyeli taşıdığı, yeniyi öğrenme eskiyi silip atmaya yönelik eğilimi ortadadır. Bunu değerlendirmeli, bu gücü açığa çıkartmanın yollarını bulmalıyız. Diğer gençlik kesimlerinin mücadeleleri ile işçi gençliğin mücadelesini birleştirmenin olanaklarını yarattığımız ölçüde hem demokrasi mücadelesini hem de sosyalizm mücadelesini daha ileriye taşımız olacağız.


YALNIZCA İŞÇİ GENÇLİK DEĞİL

İŞÇİ gençliğin durumu böyle peki diğer gençlik kesimleri ülkemizde çok mu mutlular. Liseliler her sene girdikleri YGS ve LYS'yi kazanabilmek için yarıştırılıyorlar. Girdikleri sınavda da dönen hile ve dolaplar ortada, 2011 yılında yapılan sınavda patlak veren şifre skandalına karşı liseliler günlerce eylem yapmışlardı. Üniversiteli gençler de akademinin sermayenin hizmetinde olmaması için, halk için bilim diyerek uzun soluklu mücadeleler vermiş ve vermeye devam ediyor. Gençliğin mücadelenin önünde olduğu bir diğer alan da elbette Kürt özgürlük hareketi. Diline, kültürüne sahip çıkan binlerce genç özgürce yaşayabileceği bir ülke için on yıllardır mücadele ediyor.

ÖNCEKİ HABER

Maden ocaklarından cam fırınlarına ertelenmiş gençlik

SONRAKİ HABER

AA'dan 31 Mart seçimleri açıklaması: AA veri aktaran bir medya kuruluşudur

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa