Hasan Ferit Gedik davası Meclis gündemine taşındı

Hasan Ferit Gedik davası Meclis gündemine taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Hasan Ferit Gedik’in uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sonuncusu 15 Eylül 2014 tarihinde Anadolu Adalet Sarayı'nda (Kartal Adliyesi) yapılan duruşmanın üçüncü kez ertelendiğini dile getiren Tanal, ancak bu sefer yeterli güvenlik önlemleri alınamadığı ve duruşmanın görülmesi için yeterli büyüklükte salon olmadığı gerekçesi ile dosyanı başka bir yere sevk edilmesi için Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini kaydetti.

Bu gelişmenin arkasında çeşitli soru işaretleri bıraktığını belirten Tanal, şöyle devam etti: "Bu soru işaretlerinden ilki; İstanbul gibi kolluk kuvvetlerinin en kalabalık, en iyi organize olduğu bir ilde, Taksim ve benzeri yerlerde ortaya çıkan diğer toplumsal olayların TOMA, biber gazı ve benzeri araçlarla şiddetli bir biçimde bastırıldığı göz önünde tutulacak olursa uyuşturucu çetelerine karşı güvenlik önlemlerinin yeterince alınamamasına ilişkin gerekçe şaşırtıcı bulunmaktadır. Bu durumda ya kolluk kuvvetleri dolayısıyla devlet uyuşturucu çetelerine karşı acziyet içindedir ya da Mahkeme Heyeti uyuşturucu çetelerinden çekinmektedir. Bu durumda da uyuşturucu çetelerine karşı devlet ve yargının acziyet içinde olmasının sebepleri tartışmalı hale gelmektedir. Zira söz konusu uyuşturucu çetelerinin Devlet’ten destek aldığı, yargı mensuplarını da bu destek ile birlikte sindirdikleri iddiaları oldukça yaygın. Bir diğer soru işareti ise Mahkeme Heyeti'nin duruşmayı erteleme sebeplerinden yeterli büyüklükte yer olmadığı gerekçesi çok tartışılıyor. Şöyle ki; ilk yapıldığı zamanlarda dünyanın en büyük adliyesi olarak lanse edilen ve pek çok toplumsal davanın yapıldığı Anadolu Adalet Sarayı'nda (Kartal Adliyesi) Hasan Ferit Gedik duruşmasının bu gerekçeyle başka bir yere naklinin istenmesi oldukça şaşırtıcı. Şimdi ise Dünya’nın en büyük adliyesinde görülemeyen bir davanın nerede görülebileceği tartışması hakim. Bu 2 gerekçe de kamu oyunu tatmin etmediği gibi uyuşturucu çeteleri ile devlet bağlantısı ve yargı mensuplarının tehdit edildiği iddiaları güç kazanıyor."

Tanal, şu soruları yöneltti: "İşbu önerge konusu duruşmanın Mahkeme Başkanı tarafından kamu güvenliğinin sağlanamadığı, yeterince büyük duruşma salonunun olmadığı gerekçeleri ile ertelenmesi yargının ve kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu çeteleri karşısındaki acziyetini ortaya koymamakta mıdır?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu madde 203 kapsamında duruşma düzenini sağlamak mahkeme başkanının görevi iken, bu görevi yerine getiremeyen mahkeme başkanının duruşmayı ertelemesi ve dosyayı başka bir adliyeye sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı’na göndermesi insan hakkı ve yasaların ihlal edilmesi sonucunu doğurmaz mı?

Yapıldığı dönemde dünyanın en büyük adliyesi olarak lanse edilen Anadolu Adalet Sarayı'nda (Kartal Adliyesi) duruşma yapılmasına müsait salon olmadığı gerekçesi ile dosyanın başka bir yere gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi hukuka ve akla aykırı değil midir?

Dünyanın en büyük adliyesinde yer bulunamıyorsa nerede yer bulunabilecektir?

İstanbul’da Taksim’de ve benzeri yerlerde ortaya çıkan toplumsal olaylara ilişkin davalar herhangi bir yer ve kamu düzenine ilişkin sıkıntı olmadan yine İstanbul’da görülebiliyorken, uyuşturucu çetelerinin baskılarına ve provokasyonlarına karşı Devlet, Mahkeme Başkanı aciz mi kalmaktadır?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesi gereğince 'makul bir süre' içerisinde yapılması gereken yargılamanın üçüncü kez ertelenmesi bu insan hakkının açıkça ihlali değil midir?

İstanbul gibi kolluk kuvvetlerinin sayıca en fazla olduğu ve kolluk organizasyonunun en üst seviyede olduğu bir ilde, Dünya’nın en büyük adliyesinde kamu düzeni sağlanamayarak yeterli yer olmadığı gerekçesi ile duruşmanın üç kere ertelenmesi ve başka bir yere gönderilmek üzere Adalet Bakanlığı’na sevk edilmesi devletin ve mahkemenin uyuşturucu çetelerine karşı acziyetini ortaya koymaz mı? (ANKARA)

www.evrensel.net