08 Eylül 2014 19:18

10 işçinin ölümü pek çok ilde protesto edildi

İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatında 10 işçinin yaşamını yitirmesi Türkiye’nin her yerinde protesto edildi.

Paylaş

İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatında 10 işçinin yaşamını yitirmesi Türkiye’nin her yerinde protesto edildi.

Kayseri’de emek ve demokrasi güçleri Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek iş cinayetlerini ve hükümetin torba yasa tasarısını protesto etti.

Eylemde KESK adına konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Ulaş Apaydın, “Ülkemizde emekçilere 19. yüzyıl kölelik koşullarının dayatılmasının sonuçlarını acı bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Soma’da işçilere yaşam odalarını bile çok görenlerle aynı zihniyeti paylaşanlar önceki gün yeni bir iş cinayetine daha imza attı. İstanbul’un ortasına dikilen rezidans inşaatında yaşanan iş cinayetinde on işçi kardeşimizi daha Taşeron Cumhuriyetine kurban verdik. KESK olarak yaşamını yitiren işçilerin ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.

DİSK adına konuşan Genel İş Kayseri Şube Başkanı Ramazan Benian ise, işçi sınıfına başsağlığı diledi ve ölenlerin ailelerine sabırlar diledi. Benian “Yeni Türkiye teraneleriyle kuruldukları yeni makamları ve köşkleri kutsayanlar, inşaatları, maden ocaklarını, tersaneleri, fabrikaları ve hatta tarlaları işçi mezarlığına dönüştürmenin utancıyla yüzleri kızarmadan nasıl bu halkın içine çıkacaklar?” dedi. Benian tüm emek ve demokrasi güçlerini, sınıfın sendikalarını, onların namuslu yöneticilerini, temsilcileri, komiteleri, sendikalı, sendikasız demeden, işçi memur demeden, iş cinayetlerine karşı üretimden gelen gücünü kullanmak da dahil ortak mücadeleye çağırdı. (Kayseri/EVRENSEL)


İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI İŞÇİLERİN BİRLEŞİK MÜCADELESİ ŞART

İşçi katliamı Antep’te Emek Partisinin çağrısıyla protesto edildi.

Yeşilsu Parkında yapılan eyleme EMEP üyelerinin yanı sıra KESK, DİSK, Zeugmadi LGBTİ, HDP bileşenleri de katıldı.

“İşçi kanıyla beslenen sömürü düzenine karşı birleşelim. Kaza değil katliam” pankartının açıldığı eylemde, “Daha kaç genç eğitim masrafları için kulelerinizde ölecek”, “İşçi kanıyla beslenen sömürü düzenine, işçi katliamlarına dur de!”, “Kaza değil cinayet sorumlusu hükümet” gibi dövizler açıldı. Atılan sloganlarla sık sık işçi katliamlarına tepki gösterilen eylemde basın açıklamasını okuyan EMEP İl Başkanı Mecit Bozkurt, “6 Eylül gecesi İstanbul Mecidiyeköy’de rezidans inşaatındaki asansörün yere çakılmasıyla 10 işçinin yaşamını yitirmesinin sorumlusu AKP Hükümeti ve iktidarı döneminde her türlü destekle palazlanan Torunlar GYO adlı şirket yetkilileridir” dedi. Taşeron, esnek ve güvencesiz çalışmanın hükümet politikası olduğunu belirten Bozkurt, “İş cinayetlerinde sadece Ağustos ayında 158 işçi hayatını yitirdi. Yılın ilk 8 ayında ise 1270 işçi ve emekçi iş cinayetlerinde katledildi. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere işçi sağlığı ve güvenliği alanında sistematik bir ihlal söz konusudur” dedi. “Mevcut hükümet, programında işgücü verimliliğine dayanan kalkınmada ve büyümede ısrar edeceklerini beyan etti ve güvenoyu aldı. Bu demektir ki, işçi ölümleri devam edecek, açlık sınırında ücret uygulamaları devam edecek, 14-16 saat çalışma devam edecek, taşeron uygulamaları, esneklik ve örgütsüz çalışma devam edecek” diyen Bozkurt, “İşçi sağlığı ve güvenliği, iş cinayetlerine karşı önlemlerin alınması çok daha güçlü ve birleşik mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bugün tüm işçi sınıfı ve emek güçleri, yaşamını yitiren on işçi kardeşimize karşı görevlerini yerine getirmek ve işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması için tüm gücünü ortaya koymak zorundadır” diye konuştu. (Gaziantep/EVRENSEL)


TAŞERON SİSTEMİNE KARŞI SES ÇIKARDILAR

İzmir’de taşeron sistemine karşı ses yükseltmek için KESK’in çağrısıyla bir araya gelen DİSK, TMMOB ve siyasi partiler “taşeron sistemi kölelik sistemidir” dedi. Konak Eski Sümerbank önünde bir araya gelen kitle “Taşeron sistemi öldürüyor, yasa geri çekilsin” ve “Taşeron sistemi köleliktir,kölelik düzenine geçit vermeyeceğiz, taşeron sistemi yasaklansın” pankartları açtı. Kitle sık sık “Taşeron çalışma ölüm demektir” , “İş kazası değil bu bir katliam” , “Sorumlular bulunsun hesap sorunsun” sloganları attı.
Ortak basın metnini okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Çuhadar, İstanbul’un ortasına dikilen rezidans inşaatında yaşanan iş cinayetinde 10 işçinin daha taşeron cumhuriyetine kurban verildiğini söyledi. İşçilerin kanından beslenen taşeronlaştırmanın, sendikasızlaştırmanın başta olmak üzere çalışma yaşamının gittikçe daha güvensiz hala getiren sistemin sürdükçe iş cinayetlerinin devam edeceğini belirten Çuhadar, “Buna rağmen yaşanan iş cinayetlerini kader, fıtrat diyerek geçiştirmeye çalışan AKP, taşeron cumhuriyetini daha da büyütmenin peşinde” dedi. Çuhadar “Mecliste görüşülmesine devam edilecek olan bu çuval yasa tasarısı ile taşeronluk sistemi kaldırılmamakta aksine yaygınlaştırmanın önü açılmaktadır” diyerek taşeron sisteminin her alanda hissedildiğini ifade etti. Bugün olağanüstü toplanan TBMM’deki vekillerden olağanüstü bir şey istemediklerini ifade eden Çuhadar “Sadece halkın çıkarlarını kamu görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Eğer niyet gerçekten bir müjde vermekse kölelik düzeni olan taşeron istihdam çalışma hayatından sökülüp atılmalı, taşeron olarak istihdam edilenler kadroya alınmalıdır” dedi.  (İzmir/EVRENSEL)


GEBZE’DEN BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI

Katliam işçi kenti Gebze’de de protesto edildi. Emek Partisi Gebze ilçe örgütünün çağrısıyla düzenlenen eylemde “Sermaye mezara emek iktidara”, “Kaza, fıtrat değil cinayet” sloganları atıldı. EMEP Gebze İlçe Başkanı Hasan Atik’in okuduğu basın açıklamasında işçi sınıfına birlikte mücadele çağrısı yapıldı. (Gebze/EVRENSEL)


DENİZLİ'DE BASIN AÇIKLAMASI: AKP TAŞERON CUMHURİYETİNİN BEKÇİSİ

Denizli'de KESK Denizli Şubesi mecliste görüşülecek torba yasa ve iş cinayetlerine tepki gösterdi.

KESK dönem sözcüsü Yusuf Yurdakul yaptığı açıklamada; "Ülkemizde işçiler 19.yy koşullarında çalıştırılıyor.  Bu sebeple her gün iş cinayetleri adı altında işçiler katlediliyor. Soma faciası daha yüreklerde tazeyken İstanbul’da Torunlar GYO’ya ait rezidans inşaatında ihmaller yüzünden asansörün yere çakılmasıyla on işçi yaşamıı yitirdi. İşçilerin kanından beslenen taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma başta olmak üzere çalışma yaşamını gittikçe daha güvencesiz hale getiren sistem sürdükçe iş cinayetleri devam edecek. AKP Taşeron Cumhuriyetini daha da büyütme peşindedir. Bugün görüşülecek olan Torba Yasa Tasarısı bunun bir göstergesidir" dedi. Yurdakul, yeni tasarısının emekçilere bir faydasının olmadığını bunun müjde olarak sunulmasının bir kandırmaca olduğunu belirtti. Yurdakul, tasarıda "Çalışanlardan kesilen sigorta primini faize, ranta yatıran işverenlere müjde vardır" dedi. (Denizli/EVRENSEL)


MERSİN'DE İŞ CİNAYETLERİNE VE TORBA YASAYA TEPKİ

Mersin'de çeşitli sendika ve siyasi parti temsilcileri, işçi ölümlerine tepki göstererek, TBMM'de görüşmeleri süren Torba Yasa Tasarısı'nın çekilmesini istedi.

KESK, DİSK ve siyasi parti temsilcileri, yürüyüş yapıp, basın açıklamasında bulunarak işçi ölümlerini protesto etti. Özgür Çocuk Parkı'nda toplanan kalabalık, 'Taşeron köleliktir, köleliğe hayır' pankartı açıp yürüyerek, Silifke Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne geldi. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde duran grup, 'Torba yasa geri çekilsin' diye sloganı attı. Kalabalık adına söz alan KESK Dönem Sözcüsü Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, İstanbul'da meydana gelen asansör faciası ile işçi ölümlerinin Türkiye gündemini meşgul ettiğini söyledi. Türkiye'nin ölen 10 işçiyi konuşurken, TBMM'de ise torba yasanın görüşüldüğünü ifade eden Muşlu, "Yaşanan iş cinayetlerini 'kader, 'fıtrat' diyerek geçiştirmeye çalışan AK Parti, Taşeron Cumhuriyetini daha da büyütmenin peşindedir. Bugün olağan üstü toplanan Meclis'te görüşülmesine devam edilecek olan Taşeron Torba Yasa Tasarısı da bu çabanın bir ürünüdür. Hemen ifade edelim ki, bugün Meclis'te görüşülmesine devam edilecek olan bu çuval yasa tasarısı ile taşeronluk sistemi kaldırılmamakta, aksine yaygınlaştırılmasının önü açılmaktadır" dedi

Daha sonra söz alan DİSK Genel-İŞ Şube Başkanı Kemal Göksoy ise Soma'da hayatını kaybeden 301 madencinin ardından, İstanbul'da da 10 işçinin asansörün düşmesi sonucu öldüğüne dikkat çekti. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanının rekabet sağlanabileceği piyasa ilişkileri içinde yer aldığını savunan Göksoy, "Politikaların ve uygulamaların karşısında yapılacak tek şey var; insan onuruna yakışır iş için örgütlü bir mücadele hattını sınıfın bilinciyle yaşama geçirmektir. Ölümlere 'fıtrat' diyen, işçileri yalancılıkla suçlayan sermaye düzenine karşı mücadeleyi ve örgütlenmeyi yükseltmektir" diye konuştu. (MERSİN)


KESK ANTALYA ŞUBELER PLATFORMU TORBA YASAYI PROTESTO ETTİ

KESK Antalya Şubeler Platformu üyeleri ‘Taşeron Torba Yasası’nı protesto etmek için Attalos Heykeli önünde bir araya geldi.

‘Güvenli İş, Güvenli Gelecek. Hükümet Yasanı Al Başına Çal’ sloganları eşliğinde çıkarılmak istenilen yasayı protesto eden platform üyeleri, ellerinde “AKP’nin Taşeron Torba Yasa Aldatmacısına Hayır. Taşeron Köleliktir, İnsanca Yaşam Güvenceli İş İçin Taşeronsuz Türkiye Mücadelemiz Sürecek” yazılı pankart taşıdı.KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Ayar, yasayı ve amacını eleştirdi. Ayar, “Ülkemizde emekçiler 19. Yüzyıl kölelik koşullarının dayatılmasının sonuçlarını acı bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Soma’da işçilere yaşam odalarını bile çok görenlerle aynı zihniyeti paylaşanlar önceki gün yeni bir iş cinayetine daha imza attı. İstanbul’un ortasında dikilen rezidans inşaatında yaşanan iş cinayetinde 10 işçi kardeşimizi daha taşeron cumhuriyetine kurban verdik” diye konuştu. Ayar, sözlerine şöyle devam etti;

"İş cinayetlerine kader, fıtrat diyerek geçiştirmeye çalışan AKP hükümeti taşeron cumhuriyetini daha da büyütmenin peşindedir. Bugün olağanüstü toplanan mecliste görüşülmesine devam edilecek taşeron torba yasa tasarısı da bu çabanın bir ürünüdür. 301 maden işçisinin hayatına mal olan Soma katliamının ardından kamuoyunda oluşan tepkiyi hafifletmek için hazırlandığı iddia edilen tasarı sendikalardan, konfederasyonlardan sır gibi saklanmış ve 30 Mayıs tarihinde TBMM’ne sunulmuştur. Bugün mecliste görüşülmesi devam edilecek olan bu çuval yasa tasarısı ile taşeronluk sistemi kaldırılmamakta, aksine yaygınlaştırılmasının önü açılmaktadır. Ülkemizde düşük ücretlerle kölece çalıştırılmanın sendika hakkı başta olmak üzere çalışanların temel haklarını gasp etmenin adı da taşeron istihdam. Daha ekonomik olduğu gerekçesiyle son 10 yıl içinde çığ gibi artmıştır."

Taşeron istihdamın hem özel sektörde hem kamuyu adeta zehirli sarmaşık gibi sardığını söyleyen Ayar, “TBMM bünyesinde çalıştırılan taşeron işçi sayısı 2005 yılında 88 iken, bu rakam 2013 yılında 1019 olmuştur. Tüm bunlara rağmen bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tasarıyla taşeron istihdamda hilenin tespitini engellemek için yeni hilelere başvurulmaktadır. Bunu görmek için tasarının özellikle 11 ve 12’inci maddelerinin özüne bakmak yeterlidir. Bu maddelerde taşeron olarak istihdam edilenlere kadro vermek yerine yardımcı işlerin türleri genişletilmektedir. İş kanunu ve yerleşik yargı içtihatları es geçilmekte, kanunu açıkça ihlal ederek fiili olarak taşeron firmalar eliyle yapılan asıl işlerin yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerinin içine alınmasının yolu açılmaktadır” diye konuştu. (ANTALYA)


ADIYAMAN'DA KESK'TEN BASIN AÇIKLAMASI

Adıyaman'da  KESK üyeleri 10 işçinin ölümünü basın açıklaması yaparak protesto etti.

KESK Adıyaman şubesinde düzenlenen toplantıda konuşan Sağlık Emekçileri Şube Başkanı Fatma Unutmaz, işçilerin taşeronlaştırılmasının acı sonuçlarının son olarak İstanbul'da ortaya çıktığını söyledi. Soma’da işçilere yaşam odalarını çok görenlerle aynı zihniyeti paylaşanların İstanbul'da yeni bir iş cinayetine imza attığı iddiasında bulunan Unutmaz şöyle konuştu: "İstanbul’un ortasına dikilen rezidans inşaatında yaşanan iş cinayetinde on işçi kardeşimizi daha taşeron cumhuriyetine kurban ettik. Yaşanan iş cinayetlerini kader, fıtrat diyerek geçiştirmeye çalışan AKP, Taşeron Cumhuriyetini daha da büyütmenin peşindedir. Mecliste görüşülmesine devam edilecek olan Taşeron Torba Yasa Tasarısı da bu çabanın bir ürünüdür" dedi. (ADIYAMAN)


BALIKESİR'DEN KATLİAMA TEPKİ

Balıkesir'de Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendikaların üyeleri, İstanbul'da Torun Center inşaatında yaşamını kaybeden işçiler için eylem yaptı. Eylemde, mecliste görüşülecek olan Torba Yasa Tasarısı'nın taşeronlaştırmayı kaldırmadığını, aksine yaygınlaştırdığı vurgulandı. Torba Yasa Tasarısı ve işçi ölümleri protesto edildi.

Yeşilli Meydanı'nda saat 18.00'de düzenlenen eyleme, KESK üyeleri, siyasi partiler, Balıkesir Demokrasi Platformu (BALDEP) üyeleri katıldı. KESK Balıkesir Dönem Sözcüsü Abdurrahman Bulut, Türkiye'de emekçilere 19'uncu Yüzyıl kölelik koşullarının dayatıldığını ve bunun sonuçlarını acı bir şekilde gördüklerini kaydetti. Bulut, "Soma'da işçilere yaşam odalarını bile çok görenlerle aynı zihniyeti paylaşanlar önceki gün yeni bir iş cinayetine daha imza attı. İstanbul'un ortasına dikilen rezidans inşaatındaki iş cinayetinde on işçi daha 'Taşeron Cumhuriyeti'ne kurban verildi. Bu katliam, işçilerin kanından beslenen taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma başta olmak üzere çalışma yaşamını gittikçe daha güvencesiz hale getiren sistem sürdükçe iş cinayetlerinin devam edeceğini bir kez daha göstermiştir. Buna rağmen yaşanan iş cinayetlerini 'kader', 'fıtrat' diyerek geçiştirmeye çalışan AKP, Taşeron Cumhuriyeti'ni daha da büyütmenin peşindedir. Bugün olağanüstü toplanan mecliste görüşülecek Torba Yasa Tasarısı da bu çabanın bir ürünüdür" dedi.

Bulut, 301 maden işçisinin hayatına mal olan Soma'daki katliamın ardından, kamuoyunda oluşan tepkiyi hafifletmek için hazırlandığı iddia edilen tasarının sendikalardan, konfederasyonlardan sır gibi saklanıp meclise sunulduğunu söyledi. Eyleme katılan yaklaşık 100 kişi, "Hükümet al torbanı başına çal", "Taşerona değil emekçiye yasa", "Direne direne kazanacağız" diye slogan attı. "Kader, fıtrat değil iş cinayeti. Torba Yasaya hayır" yazılı pankart dikkat çekti. Açıklamanın ardından eylem sona erdi. (BALIKESİR)


KATLİAM TAŞERONLAŞTIRMANIN SONUCU

Elazığ’da KESK’e bağlı sendikalar Torun Center’da yaşanan ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetini ve mecliste görüşülen taşeron torba yasa tasarısını protesto etti. PTT Meydanı’nda biaraya gelen KESK’e bağlı sendikaların üyeleri, burada basın açıklaması yaptı. Basın metnini okuyan KESK Dönem Sözcüsü ve Yapı Yol Sen. Şube Başkanı Kenan Korkmaz, “Ülkemizde emekçilere 19. yüzyılın kölelik koşulları dayatılmasının sonuçlarını acı bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz” dedi. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlılığı dileyen Korkmaz, “Bu katliam taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmanın ürünüdür” dedi. Korkmaz, KESK olarak emekçileri kölece çalışma koşullarına mahkum eden taşeronlaştırmaya karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi. (Elazığ/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Patron, \'cinayet mahalli\'ni gizliyor

SONRAKİ HABER

İşkence iddiaları karşısında devletin kapısı duvar: İşkenceye sıfır yanıt

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa