03 Temmuz 2011 10:34

Sendikal krizi aşmak için birleştiler

TÜRK-İŞ içinde mücadeleci bir sendikacılık anlayışıyla bir araya gelen 11 sendika merkezi, 11 maddeden oluşun ilkelerini belirledi. Basın-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Hava-İş, Kristal-İş, Petrol-İş, Tek Gıda-İş, Tez Koop-İş, TGS ve TÜMTİS merkezleri, Türk-İş içindeki diğer sendikalara da çağrı yaptılar.Petrol-İş Genel

Sendikal krizi aşmak için birleştiler

Paylaş
Çağdaş Kaplan

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, platform oluşturma amaçlarının Türkiye sendikal hareketinin yaşadığı ciddi tıkanıklık ve mevcut sendikal yapıların emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretememesi olduğunu söyledi.

İLK HEDEF TÜRK-İŞ

Başta Türk-İş olmak üzere mevcut sendikal hareketin sürece müdahale etme ve tersine çevirme kapasitesinden uzak kaldığını ifade eden Öztaşkın, 10 sendika olarak böylesi bir karara vardıklarını ve sürece müdahale etmek amacıyla platformu oluşturduklarını söyledi. Platformlarına ilerleyen süreçte yapılan tartışmalarla bir adın da konulacağını kaydeden Öztaşkın, ilk olarak yapacakları tartışmalar doğrultusunda emekçilerin mevcut sendikal sistem karşısında yaşadıkları sıkıntıların giderilmemesinden yana Türk-İş yönetimini zorlayacaklarını söyledi.
Öztaşkın, “Örneğin, örgütlenme konusunda yeni bir strateji ortaya koyacağız. Bunun için konfederasyonun yetkili kurumlarından karar almasını talep edeceğiz. Bunun gerçekleşmemesi durumunda ise 10 sendika olarak gücümüz oranında bu kararları hayata geçirmeye çalışacağız” dedi.

SENDİKA SİYASET İLİŞKİSİ

Platform olarak önümüzdeki süreçte önemli konulardan biri olan sendika siyaset ilişkilerini de yeniden şekillendireceklerini ifade eden Öztaşkın, sendika başkanlarının siyasi tercihlerinin, sendikal bağımsızlığın önüne geçemeyeceği ve bu doğrultuda tanımlayacakları sendika siyaset anlayışıyla platform olarak siyaseti emeğin çıkarları doğrultusunda etkin bir biçimde şekillendirmeye çalışan bir baskı kurumu olacaklarını söyledi. Öztaşkın, “Elbette bütün siyasi partilere karşı eşit mesafede olacağız. Mesafeyi belirleyen ise o siyasi yaklaşımın emeğe yaklaşımındaki pratiği belirleyecek. Bize yakın olana yakın olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” dedi. Yayınladıkları deklarasyonun ardından oluşturacakları tartışma platformları ile anayasa yapım sürecinde de emekten yana etkin bir rol üstlenmeyi düşündüklerini kaydeden Öztaşkın, ilerleyen günlerde akademisyenler ve diğer konfederasyonlara bağlı sendikalarla yaptıkları görüş alışverişleri ve etkileşimlerle birlikte platformlarının inisiyatif alarak yüzü sınıfa dönük, mücadeleci, birleşik bir sendikal hareketi yaratmak yolunda önemli adımlar atacaklarını söyledi.

20 TEMMUZ’DA TOPLANTI YAPILACAK

Deri-İş Örgütlenme Sekreteri Hasan Uluşan ise platform olarak öncelikli hedeflerinin bağlı bulundukları Türk-İş’i alternatif bir sendika düzeyine getirmek ve Türk-İş’in mevcut sendikal tıkanıklığın giderilmesi için görev yapmasını sağlamak olduğunu söyledi. Birliktelik sağladıkları 10 sendika ile Türk-İş Başkanlar Kurulu’na öneriler getireceklerini ifade eden Uluşan, bu önerilerin kabul edilmemesi durumunda ise geçmişte olduğu gibi “biz önerdik olmadı” anlayışı ile hareket etmeyeceklerini, önerileri ve taleplerini platform olarak kamuoyuna deklere edeceklerini söyledi. İlerleyen günlerde oluşturdukları platforma birçok sendikanın daha dahil olacağını kaydeden Uluşan, yapacakları toplantılarla platform olarak, sendikalarda kadınların durumu, engellilerin durumu ile ilgili birçok konuyu değerlendireceklerini ve bu konuda ortak kararlar ile bu talepleri hayata geçireceklerini ifade etti. Uluşan ayrıca 20 Temmuz’da yapacakları ve emekten yana yazarlar, akademisyenler ve aydınları davet ettikleri toplantı ile önümüzdeki sürece yönelik daha somut adımları kararlaştıracaklarını kaydetti. (İstanbul/DİHA)


PLATFORMUN İLKELERİ

Platformun prensip olarak benimsediği 11 maddelik ilkeleri ise şöyle:
1- “Rekabet üstünlüğü” adı altında emek gücünün ucuzlatılmasına, emeğin daha fazla sömürülmesine ve katma değerden giderek daha düşük pay almasına yol açan neoliberal politikaları reddeden bir anlayış.
2- Güvencesiz istihdamın, kuralsızlaştırmanın, esnek çalışma biçimlerinin, temel hizmet alanlarının ticarileştirilmesinin ve özelleştirme politikalarının emeğin hak ve kazanımlarına yönelik ciddi saldırılara karşı aktif mücadele
3- Çalışanların sadece hakları ve özgürlükleri için değil, işsizliği önleyici politikaların yaşama geçirilmesi ve işsizlik fonunun amaçlarına uygun şekilde kullanılması için de mücadele
4- Anayasa ve çalışma yasalarının emeğin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir şekilde yeniden düzenlenmesi öncelikli ve sürekli gündem
5- Temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukukun üstünlüğüne dayalı, şeffaf, hesap verebilir, hesap sorulabilir; katılımcı, çoğunlukçu değil çoğulcu, her türlü inanç ve düşüncenin özgürce ifade edilebildiği bir demokratik düzeni savunmak
6- Siyasal iktidarlarca yürütülen bağımlı ve güdümlü sendikal yapı oluşturma girişimlerini reddetmek, özgür ve bağımsız sendikal hareketi ödünsüz biçimde savunmak
7- Sendika içi demokrasiyi ortak bir norm haline getirmeyi hedeflemek
8- Küresel ve yerel düzeyde egemen olan sermayenin siyasi karar mekanizmasını da kontrol ettiği gerçeğinden yola çıkarak; emek eksenli bir siyasal harekete ivme kazandırılmasının gereğine inanmak
9- Sendikal değişim artık kısmi değil topyekün ve çok boyutlu olmasından yola çıkarak, üniversitelerle, akademisyenlerle, aydınlarla ve emek hareketi adına söyleyecek sözü olan her kesimle işbirliği içinde olmaya ve onlardan gelecek önerileri dikkate almak
10- Sınıfsal-sosyal dayanışmanın alanını sadece işçi sendikaları ile sınırlı görmemek, kamu çalışanları sendikaları, meslek odaları ve emeğin hakkı için mücadele veren tüm oluşumlarla dayanışma ve ortak mücadele içinde bulunmak
11- Sermayeye karşı emeğin küresel düzeyde işbirliği sağlamasının mutlak önemine ve gerekliliğine inanmak.

ÖNCEKİ HABER

Madımak dört bir yanda lanetlendi

SONRAKİ HABER

Trafoya girdiler, akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa