06 Eylül 2014 14:04

Yüksek binalar arasında otlayan hayvanlar...

Karaburun Bilim Kongresi'nde, kent, mekan ve mücadele masaya yatırıldı...

Paylaş

Özge AYAZ
İzmir

Bu yıl dokuzuncusu “Dünyada bir hayalet dolaşıyor” sloganıyla düzenlenen, Karaburun ve Mordoğan’da yapılan Karaburun Bilim Kongresi yarın sona eriyor. Kongrede siyasetten çalışma yaşamına, kültürden kent yaşamına kadar birçok konuda oturum yapılıyor. İşte bu tartışma ‘koreografisi’ içinde dikkat çeken gündemlerden biri de oturum başkanlığını Atilla Göktürk’ün yaptığı “Kent, Mekan, Mücadele” oldu. 

Oturumda “Taşrada kentsel mekanın üretimi ve çelişkileri: Adıyaman Altınşehir Mahallesi örneği” adlı bir sunum yapan Gazanfer Kaya; sermayenin yeni birikim aracı olan kentsel mekanların üretiminin, metropol dışı kentlerde yani taşra kenti ölçeğinde nasıl gerçekleştiği üzerinde durdu. Altınşehir Mahallesi’ndeki önemli değişim dinamiklerinden birisinin Adıyaman Üniversitesinin varlığı olduğunu belirten Kaya “Üniversite ile birlikte hızla yeni kentsel mekanlar üretilmiştir. Ancak mekanın bu hızlı üretimi beraberinde; siteler arasında otlayan hayvanlar, konutlar arasındaki tütün, buğday ve mercimek tarlaları, altyapı ve üstyapı yetersizliği gibi çelişkileri görünür kılmaktadır” dedi. 

İKİNCİ SÜRGÜN

“İzmir Kadifekale’den mekanın kapitalist dönüşüm sürecine karşı mücadele deneyimleri” başlıklı sunumunda Sezen Çilengir, İzmir’de Türkiye tarihi boyunca süregelmiş, göç ile kendini yeniden üretmiş barınma sorununu ele aldı. Kadifekale’de yaptığı araştırmayı aktaran Çilengir, “Kentsel dönüşüm sürecinde, mahallelinin mücadelesinin, Türkiye’nin pek çok yerinde gelişen harekete nazaran zayıf olduğunu” belirtti. Dönüşümün burada yaşayan Kürt halkı için ikinci bir sürgün anlamına geldiğini kaydeden Çilengir; Türkiye’de ve özelinde İzmir’de kentsel hareketlerin gücüne dair inancın zayıf olduğunu tespitini yaptı.

“Mekan üretimi örneği olarak Tuzla ve Yalova Tersaneler bölgeleri” başlıklı sunumunda Nevra Akdemir tersanelerin kaydırılmasının ‘hikayesi’ üzerinden kentin değişim değeri ile sermayenin birikim ve dolaşımında kurulan sınıf mücadelesinin olanaklarını ve sınırlarını anlattı.

BÜTÜNLEŞEMEYEN KİMLİKLER

“Bütünleşemeyen kimlikler üzerine bir araştırma” başlıklı sunumunda Sultan Kavili Arap; kırdan-kıra göç örneği olarak Bitlis’in Haskündürük köyünden İzmir Çeşme’nin Germiyan köyüne göç edenlerin yaşadıklarını aktardı. Bu çalışmaya başladıklarında asıl umutlarının bir ötekileştirme, kimliklerin bir araya nasıl gelebildiklerini görmek olduğunu belirten Arap, köye gittiklerinde ciddi bir bütünleşme sorunuyla karşılaştıklarını söyledi. “Bunun sebepleri ise ekonomik, sosyokültürel ve siyasi nedenler” dedi.

ÖNCEKİ HABER

Somalı kadınlardan çok şey öğrendik

SONRAKİ HABER

Panzer davasında savcı beraat kararına itiraz etti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa