02 Temmuz 2011 09:43

Odalar devletleştiriliyor

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO), AKP Hükümetinin Meclisten Yetki Yasası alarak çıkarttığı KHK’ları iptal etmesini istedi. İMO, KHK’lar ile odaların işlevsizleştirilmeye çalışıldığı, ilgisiz alanların tek bir bakanlık adı altında toplanarak rant paylaşımının kolaylaştırıldığı, “kadın” yerine “aile&rdquo

Odalar devletleştiriliyor

Paylaş

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO), AKP Hükümetinin Meclisten Yetki Yasası alarak çıkarttığı KHK’ları iptal etmesini istedi. İMO, KHK’lar ile odaların işlevsizleştirilmeye çalışıldığı, ilgisiz alanların tek bir bakanlık adı altında toplanarak rant paylaşımının kolaylaştırıldığı, “kadın” yerine “aile” tanımı konularak, kadının aile içerisine kapatılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

İMO, 42. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi yayınlandı. 636 sayılı Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin görüşülmesi için toplanan Danışma Kurulunun sonuç bildirgesinde, seçim öncesi ve sonrasındaki antidemokratik uygulamalara dikkat çekildi.
“Seçilmiş vekillerin temsil hakları teslim edilmeli, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir anayasa hazırlanmalıdır” denilen bildirgede, bu süreçte Kürt sorununun eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve barışçıl yollarla çözümü için gereken adımların süratle atılması gerektiği de vurgulandı.  

KADINI AİLEYE  KAPATAN DA KHK

Hükümetin altı aylığına aldığı Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisine dikkat çekilen bildirgede, asgari düzeyde hiçbir demokraside tek başına yürütme erkinin toplumun geleceğini ilgilendiren konularda yeni düzenlemelere gidemeyeceğinin altı çizildi.  Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığını kaldırıp yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasının da 633 sayılı KHK ile sağlandığı kaydedilen bildirgede, “Türkiye’de kadını aile içine hapsedecek bir düzenlemeye gidilmektedir” denildi. Bildirgede aynı KHK ile Orman ve Şehircilik Bakanlığı kurularak, teşkilat ve görevlerinin belirlendiğine dikkat çekildi. Birbirinden ayrı üç uzmanlık alanının tek bir elde toplanmasının, “kent projeleri”ni hayata geçirmeyi kolaylaştırmak amacı taşıdığının ifade edilen bildirgede, “Kararnamenin içerdiği maddelerle birlikte TMMOB ve bağlı odalar işlevsizleştirilerek, çevrenin hilafına yeni rant alanları oluşturmanın önündeki engeller kaldırılacaktır” denildi.

Bildirgede, AKP’nin ileri demokrasisinin özerk kurumlar olan TMMOB ve bağlı odaları devletleştirmeye çalıştığı kaydedildi. Bildirgede ayrıca meslek odalarının hiçbir ülkede devlete bağlı bir genel müdürlük statüsünde olmadığının altı çizildi.

Bildirgede şu ifadelere yer verildi: “Birliğimizi ve Odamızı hedef alan ve bu yolla da kentlerimizin, ormanlarımızın ve doğal kaynaklarımızın rant alanlarına dönüştürülmesinin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan söz konusu kararname ve Yetki Yasasına dayanarak çıkarılan tüm kararnameler derhal iptal edilmelidir.”
(Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

33 semender bir kez daha anımsandı

SONRAKİ HABER

'100 Temel Eser' uygulaması sona erdi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa