15 Ağustos 2014 11:02

Genç işsizlik oranı yüzde 15,8 oldu

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 288 bin kişi artışla 2 milyon 551 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.6 puan artışla yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşti. Mayıs döneminde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8, kadınlarda ise yüzde 10.5 olarak tahmin edildi.

Genç işsizlik oranı yüzde 15,8 oldu
Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Bu haber bülteninde Mayıs 2014 dönemsel sonuçları; 2014 yılının 14-26. haftalarını içine alan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde hazırlandı. Bu dönemde 99 bin 32 fert ile anket uygulaması gerçekleştirildi.
Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Mayıs döneminde 2 milyon 551 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8, kadınlarda ise yüzde 10.5 oldu.
Mayıs döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan artarken, bir önceki döneme göre 0.2 puan geriledi. İşsizlik oranı 2013 yılı Mayıs'ta yüzde 8.2, 2014 yılı Nisan'da yüzde 9 düzeyinde bulunuyordu. İşsiz sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre 288 bin kişi artarken, bir önceki döneme göre 28 bin kişi azaldı. 2013 yılı Mayıs'ta işsiz sayısı 2 milyon 263 bin kişi, 2013 yılı Nisan döneminde 2 milyon 579 bin kişi düzeyinde tahmin edilmişti.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10.7
2014 yılı Mayıs döneminde; tarım dışı işsizlik oranı yüzde 10.7 olarak tahmin edildi. Tarım dışı işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.1 oranında gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artış gösterdi. 2013 yılı Mayıs döneminde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 10, 2014 yılı Nisan döneminde yüzde 10.8 düzeyinde bulunuyordu.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15.8
Mayıs döneminde 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 15.8 düzeyinde tahmin edildi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 15.2, genç kadınlarda işsizlik oranı yüzde 17 oldu.
Mayıs döneminde 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 8.9 olarak tahmin edilirken, bu grupta istihdam oranı yüzde 50.8, işgücüne katılma oranı yüzde 55.8, tarım dışı işsizlik oranı yüzde 10.7 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46.7 OLDU
Mayıs 2014 döneminde 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı, 26 milyon 538 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 46.7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.1, kadınlarda ise yüzde 27.7 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 820 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 20 milyon 718 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin yüzde 21.9’u tarım, yüzde 20.2’si sanayi, yüzde 7.4’ü inşaat, yüzde 50.5’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 51.2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü nüfusu 2014 yılı Mayıs döneminde 29 milyon 89 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 51.2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.8 kadınlarda ise yüzde 31 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 4.1 ARTTI
Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2014 yılı 2. döneminde toplam kamu istihdamı 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 4.1 oranında artarak 3 milyon 373 bin kişi olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM AZALDI, İŞSİZ SAYISI ARTTI
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 6 bin kişi azalarak 25 milyon 996 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 45.7 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı Mayıs döneminde, bir önceki döneme göre 108 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0.3 puanlık artış ile yüzde 9.5 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 50.5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 41 bin kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti.

9 MİLYON 471 BİN KİŞİ KAYIT DIŞI İSTİHDAM EDİLDİ
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Mayıs döneminde yüzde 35.7 olarak gerçekleşti. 26 milyon 538 bin kişilik istihdamın 9 milyon 471 bin kişisini sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmayanlar oluşturdu.
Mayıs dönemde kayıtdışı istihdam oranı tarım sektöründe yüzde 83.1 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22.4 oldu.

DİSK: GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16, İŞSİZ SAYISI 5 MİLYON OLDU
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), “Mayıs 2014 döneminde umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 1 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 8,8 değil, yüzde15,9, işsiz sayısı da 2 milyon 551 bin değil, 5 milyon 10 bin kişi olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.
DİSK-AR’ın İşsizlik Verilerini Değerlendirme Raporu’na göre, bir önceki seri için geçen yıl Mayıs döneminde “diğer” içerisinde yer alan kişi sayısı 1 milyon 402 bin kişi iken yeni seride mevcut dönem için bu rakam 1 milyon 885 bin olarak gerçekleşti. İki serideki veriler yöntem değişikliği nedeniyle karşılaştırılabilir veriler olmamakla birlikte söz konusu kategoride yaşanan 400 bin kişiyi aşkın artışın resmi işsiz sayısından yöntem değişikliği ile düştü. TÜİK'in ekonometrik modelle Şubat 2014 serisi için tahmin ettiği geçmiş ayların verilerine göre, Mayıs 2013 döneminde işsizlik oranının yüzde 8,2, işsiz sayısının ise 2 milyon 263 bin olduğu anımsatılan raporda, şöyle denildi:
“Oysa önceki 2005 serisinde bu oran ve rakam sırası ile yüzde 8,8 ve 2 milyon 526 bin idi. Buna göre TÜİK'in resmi işsiz oranı geçtiğimiz yılın mayıs dönemi için yeni seriye göre yapılan tahminde eski seriye göre 0,6 puan düşük çıktı. İşsiz sayısı ise 263 bin kişi azaldı. Yine TÜİK'in yeni seri için tahmin ettiği verilere göre Mayıs 2014 dönemi için işsizlik oranı geçtiğimiz yılın Mayıs dönemine göre yüzde 0,6 puan artış gösterdi ve yeni seriye göre yüzde 8,8 oldu. İşsiz sayısı ise 288 bin artışla 2 milyon 551 bin oldu. TÜİK'in yeni yöntemi ve yaptığı tahmini hesaplara göre hem işsizlik oranı hem de işsiz sayısı azalmış görünmektedir. Oysa Türkiye'de işsizlik gerçeğinde bir değişiklik olmadı. Sadece işsizlik daha da gizlenmiş oldu. Mayıs 2014 döneminde umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 1 aydır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 8,8 değil, yüzde15,9, işsiz sayısı da 2 milyon 551 bin değil, 5 milyon 10 bin kişi olarak gerçekleşti. Kendine uygun tam zamanlı bir iş bulamadığı için çeşitli işlerde 1 saatliğine bile olsun çalışıyor görünenler ile çalıştığı işten memnun olmayıp değiştirmek isteyenlerin sayısı ise 1 milyon 221 bin olarak gerçekleşti. Çaresizler, umutsuzlar ve resmi işsizlerin toplam sayısı 6 milyon 231 bin oldu. Geniş istihdam içinde umutsuzların, çaresizlerin ve resmi işsizlerin payı % 19,8.”

İŞSİZLİKLE GERÇEK MÜCADELE İÇİN
Raporda, işsizlikle gerçek mücadele için şu önerilerde bulunuldu:
“ -Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
-Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
-Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.
-Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
-Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.
-Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
-Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.
-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. Kadın erkek ayrımı yapmaksızın 50 çalışanın üstündeki her iş yerinde kreş açılmalı, devlet kreşlerinin çocuklar için yaş sınırı olmadan, ücretsiz ve 7/24 açık olmalı, yaşlı ve hastalar için, yine ücretsiz, 7/24 açık, çalışanlarının yarısı erkek olan bakım evleri açılmalıdır.” (ANKA)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

TEM otoyolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

SONRAKİ HABER

Süleyman Seba son yolculuğuna uğurlandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...