Latin Amerika seminerinde enternasyonel mücadele vurgusu

Latin Amerika seminerinde enternasyonel mücadele vurgusu

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) üyesi Latin Amerika partileri, Ekvador’un başkenti Quito’da bir araya gelerek bölge toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye’den katılan EMEP temsilcisi, işçi sınıfının mücadelesinin enternasyonal karakterine vurgu yaptı.

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) üyesi Latin Amerika partileri, Ekvador’un başkenti Quito’da bir araya gelerek bölge toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye’den katılan EMEP, işçi sınıfının mücadelesinin enternasyonal karakterine vurgu yaptı. İspanya Komünist Partisi - ML yöneticisi Raul Marco da, “Hepimiz kardeş halkların mücadelesini desteklemeliyiz” dedi.
Brezilya’dan Brezilya Devrimci Komünist Partisi, Kolombiya’dan Kolombiya Komünist Partisi, Ekvador’dan Ekvador Marksist Leninist Komünist Partisi, Meksika’nın Komünist Partisi ML, Peru’dan Komünist Parti ve Dominik’ten Dominik Komünist Emek Partisi’nin katıldığı bölge toplantısına, Avrupa’dan İspanya Komünist Partisi ML ve Türkiye’den Emek Partisi (EMEP) katıldı. Konferansa katılan delegeler, ülkelerindeki siyasi durum hakkında değerlendirmelerde bulundular. Dünyadaki politik durum üzerinden değerlendirilmelerin yapıldığı konferansta Marksist Leninist partilerin görevleri üzerinde duruldu. Aynı zamanda konferansın sonunda bir deklarasyon yayınlandı. Yayınlanan deklarasyonda dünya halklarının, işçi sınıfının ve gençlerin sorunlarının gerçek çözümünü için sosyalizm ideolojisinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Deklarasyonda İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik kanlı saldırılarının emperyalizmin oyuncağı Birleşmiş Milletler tarafından sessizce izlendiğine vurgu yapılarak, Filistin halkının kurtuluşunun işçi ve emekçilerin ortak mücadelesiyle olacağı vurgulandı. Konferanstan sonra Ekvador Marksist Leninist Komünist Partisinin 50. yılı (PCMLE) ve CIPOML’nin 20. yılı büyük bir şenlikle kutlandı.

Konferansta aynı zamanda önümüzdeki dönem tüm Latin Amerika’da ortak yürütülecek kimi çalışmaların kararları alındı:
- CIPOML ve Latin Amerika Bölge Konferansının ortak propaganda materyallerini güçlendirmek,
- Latin Amerika’da insan hakları ihlallerine karşı ortak mücadeleyi güçlendirmek,
- Tüm kıtada artan ve bir çok ülkede ciddi boyutlara ulaşan su sorunu konusunda ortak kampanya yürütmek,
- Partilerin örgütlenmesini güçlendirme konusunda karşılıklı yardım ve birikim aktarımını güçlendirmek,
- Latin Amerika’daki tüm ülkelerinde yeni ilişkiler yaratmak ve yeni örgütlenmelerin var olduğu yerlerde dayanışmanın güçlendirilmesini sağlamak.

RAUL MARCO: CIPOML’Yİ GÜÇLENDİRMELİYİZ
Şenlikte konuşan İspanya Komünist Partisi - ML yöneticisi Raul Marco “Komünistler her zaman, tüm alanlarda birlikte mücadele etmeye hazır olmalıdır. Bugünkü görevlerimizden biri CIPOML’yi  güçlendirmek olmalıdır.” dedi. İlkeler olmadan kurulan birliklerin yüzeysel ve geçici olduğunu vurgulayan Marco, enternasyonal mücadelenin önemine vurgu yaparak, “Hepimiz kardeş halkların mücadelesini desteklemeliyiz” dedi.

EMEP: SINIFIN KURTULUŞU ULUSLARARASI HAREKETLE MÜMKÜN
Konferansın bir diğer katılımcılarından olan EMEP, Türkiye’de de devrim ve sosyalizm mücadelesinde bugün en temel sorunun, işçi sınıfının tarihi devrimci rolünü yerine getirmesi için gerekli örgüt ve bilinç düzeyine en asgari düzeyde de olsa sahip olmaması ya da bu alanlardaki zayıflığı olduğuna vurgu yaptı. “İşçi sınıfının kurtuluş mücadelesi uluslararası bir hareket olarak ortaya çıktı ve gelişti. Bu gün bu mücadelenin uluslararası karakterinin üzerinde yükseldiği temel önceki yüzyıllarda kıyaslanmayacak düzeyde gelişti.” değerlendirmesinde bulunan EMEP temsilcisi, “Bu nedenle işçi sınıfının kurtuluş mücadelesi bugün her zamankinden daha fazla uluslararası bir hareket olmak zorundadır. CIPOML; “İçinde bulunduğumuz dönem, işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinin uluslararası birliğinin en somut ifadesidir.” dedi.

LATİN AMERİKA'DA DEVRİMİN SORUNLARI TARTIŞILDI
Geleneksel olarak her yaz düzenlenen Latin Amerika’da devrimin sorunları seminerinin 18.'si, “Uluslararası güncel senaryo ve devrimcilerin görevleri” başlığı altında gerçekleşti. Ev sahipliğini PCMLE ve Demokratik Halk Hareketi'nin (MPD) yaptığı seminere
bu yıl 16 ülkeden toplam 28 örgüt katildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan PCMLE Ulusal Sözcüsü Oswaldo Palacios ve MPD baskani Luis Villacis, emperyalizmin dünya’nın her yerinde yoksulluk ve sefalete yol açtığını vurguladı. Yaklaşık 200 ile 300 kişinin 4 gün boyunca sürekli katıldığı seminer toplam 14 oturumdan oluştu ve 30’a yakın tebliğ sunuldu.

PCMLE 50. YILINI BÜYÜK BİR ŞENLİKLE KUTLADI
Öte yandan, Ekvator Marksist Leninist Komünist Partisi 50. kuruluş yılını, CIPOML ise 20. kuruluş yılını kutladı. 1 Ağustos Cuma günü Quito merkezinde Agora konser salonunda yapılan ve yaklaşık 4000 kişinin katıldığı şenliğe gençlerin katılımı oldukça yoğundu. Şenlik boyunca salonda büyük bir coşku hakimdi. Yerel müzik gruplarının katıldığı şenlikte marşlar hep bir ağızdan söylendi. Marksizmi ve Leninizmi savunmasının öneminin öne çıktığı etkinlikte, “Yaşasın proleter enternasyonalizmi” sloganı binler tarafından en çok haykırılan sloganlar arasındaydı. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net