Kaç gün?

Kaç gün?

Pınar Kaya
Dersim

Kaç gün daha taşır bizi bu ölümler?
Kaç gün daha bekleyeceğiz çıplak kelimelerin
bedenini giyinip?
Hayasızca yanan etimi kaç gün daha
kavuracağım maden ocaklarında?
Kaç gün daha bizim olacak günden sıyrılan geceler?
Kaç gün daha söylenecek adam; 'Bu işin fıtratında var'?
Kaç gün daha yıkayacak terim vücudumu
üç vardiyalı döküntüde?
Kaç gün daha giyecek bedenim karanlığı?
Kaç gün daha besleyeceğiz çığlıklarımızla
Seyit Rıza meydanını?
Daha kaç ayakkabı kutusu göreceğiz
Napolyon'dan dolup taşan?
Daha kaç gerçeği izleyemeyeceğiz yandaş medyadan?
Kaç gün daha çalınacak demokrasi adına umut ettigimiz?
Kaç gün sonra tükenip yeşil, taş grisine çalacak memleket?
Kaç gün daha kalemi karanlığa daldırıp
Genç Hayat'a kusacağız?
Kaç gün sonra tekrar ölecek dokuz canlı mavi kuş?
Daha kaç gün çözülemeyecek süreçlerimiz?
Umutsa umut, isyansa isyan, direnişse sonuna kadar!
Kaç gün sonra ne yasaklanacak, ne bilelim!
Kaç zaman sonra bizim olacak; en şanlı elbisesiyle,
işçi tulumuyla bu güzel memlekette dolaşan hürriyet?
 

www.evrensel.net