Soma maden işçileri kurultay düzenliyor; \

Fotoğraf: Evrensel

Soma maden işçileri kurultay düzenliyor; 'Birliğimizi büyütmeliyiz'

Somalı işçiler örgütlülük açısından yaşanan dağınıklığı aşmak için 6 Mayıs Pazar günü (yarın) kurultay gerçekleştirecek. İşçilerle kurultayla neyi hedeflediklerini, kurultayı nasıl örgütlediklerini konuştuk.

Uygar ELMAS
Cengiz DEĞER
Manisa


“Soma’da yaşadığımız büyük acıda, cinayetin sorumlularını ve kendi örgütsüzlüğümüzün payını unutmayacağız” diyen maden işçileri, talepleri ve verilen sözlerin yerine getirilmesi için mücadeleyi sonuna kadar götürmekte kararlı. İşçiler, örgütlülük açısından yaşanan dağınıklığı aşmak için 6 Mayıs Pazar günü (yarın) kurultay gerçekleştirecek. İşçilerle kurultayla neyi hedeflediklerini, kurultayı nasıl örgütlediklerini konuştuk.

İmbat’ta çalışan ve Maden İşçileri Komitesi Üyesi olan Engin Kurşuncu, sendika yönetiminin istifa etmesinin ardından oluşturulan 2 No’lu şubenin, seçimle belirlenen mütevelli heyetinin de başkanı. Kurşuncu, facianın ardından yaşanan süreçte birliğe duyulan ihtiyacın görüldüğünü ve bu nedenle kurultay düzenlemeye karar verdiklerini belirtti. Kurultayı düzenleme sebeplerini de şöyle sıraladı: “İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında değişiklik talebi, sendikanın ‘sapsarı bir sendika’ olması dolayısıyla mücadele ihtiyacına cevap vermez duruma gelmesi ve bu nedenle sendikaların dönüştürülmesinin gerekliliği ve tabii işçilerin modern kölelikten kurtulma istekleri.”
Kurultayda menfaat ve çıkar gözetmeksizin görüşlerini, düşüncelerini dile getireceklerini anlatan Kurşuncu, “İşçinin birliği beraberliği ve birliktelikten çıkacak güçle iyi çalışma koşulları, iyi bir ücret, işçinin hakkını arayan sendika yönetimi oluşturmak için toplanmamız gerekiyor” dedi.

TÜM İŞÇİLER KURULTAYA SAHİP ÇIKMALI

Kurultayın da sadece burada kalmaması gerektiğini belirten Kurşuncu, “İleriki dönemlerde bu kurultayların sonucunda işçinin örgütlülüğü için ne gerekiyorsa yapılması gerekir. Tüm işçilerin sağduyulu şekilde kendi birlikleri, beraberlikleri için bir araya gelmesi lazım. Bunun için işçi arkadaşlar kurultayda düşüncelerini ifade etmeli. Bu iş bizim işimiz. Bütün işçilerin katılması gerekir” diye konuştu.

Kurultayda ‘şu sendika-bu sendika’ diyerek sendikal rekabet yerine nasıl bir sendikal anlayış ile bir araya gelinmesi gerektiğinin tartışılacağını kaydeden Kurşuncu, farklı sendikalarda mücadele eden işçilerin davalarının aynı olduğunu bunun için sendika ayırt etmeden tüm işçilerin kurultaya sahip çıkması gerektiğini belirtti. 

‘ÖRGÜTLÜLÜK İÇİN KURULTAY ÖNEMLİ’

Maden İşçileri Komitesi Üyesi ve Soma Madencilik işçisi Halit Yılmaz da, sorunlarını tartışmak, çözümler üretmek ve çeşitli kararlar almak için kurultay yapma kararı aldıklarını belirtti. Yılmaz şöyle devam etti: “Faciadan sonra, 20’den fazla işçiyle oluşturduğumuz, ‘Maden İşçileri Komitesi’ olarak ve bunun dışındaki çeşitli işçilerle tartışarak bu kurultay kararını aldık.”
Kurultayın, işçilerin bundan sonraki örgütlülüğünün sağlanması açısından da önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, “Taşeron çalışma yasaklansın, madenler kamu eliyle işletilsin, madenler bağımsız bir teknik heyet tarafından denetlensin, facianın her düzeydeki sorumluları hesap versin, çalışmadığı sürece maden işçileri ve hayatını kaybeden işçi ailelerine verilen sözler yerine getirilsin gibi taleplerimiz var. Bu talepler etrafında örgütlenmemiz gerekiyor” dedi. AKP’nin, bunca acıya rağmen hâlâ kendilerini oyaladığını, verilen sözleri hayata geçirmediğini belirten Yılmaz, Soma’da işçilerin hâlâ dağınık olduğunu, kurultayın bu dağınıklığı ortadan kaldıracağını söyledi.
“Birlik olursak, örgütlenirsek bizi kimse yıkamaz. Kurultay, buna hizmet etsin istiyoruz” diyen Yılmaz, Zonguldak, Kütahya, Yatağan ve Şırnak’tan madencilerin de kurultaya katılacağını ve hep birlikte “Nasıl birliğimizi sağlarız? Nasıl örgütlülüğümüzü sağlarız? Sesimizi nasıl duyurabiliriz? Nasıl bir sendika istiyoruz” sorularına yanıt arayacaklarını ifade etti. Yılmaz “Bütün maden işçilerini kurultaya davet ediyoruz” dedi.

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

Kurultay Düzenleme Komitesinden, Soma Madencilik işçisi Sami Yavuz, “Sendikalar bizlerin arkasında durmadığı için, işçiler olarak bir komite oluşturduk. Bu komiteyle birliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Bu kurultayı da bunun için örgütlüyoruz” dedi.
Facianın üzerinden 50 gün geçmesine rağmen, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Yavuz, “Çalışma süresini 6 saate indireceklerdi, facianın yaşandığı madende çalışan işçilere tam maaşlarını yatıracaklardı, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine 1500 lira civarında maaş yatırılacaktı, taşeronu kaldıran yasa çıkaracaklardı vb. Bu sözlerin hiçbiri yerine gelmedi. Bu sözlerin derhal yerine getirilmesini istiyoruz. İşçiler bu durumdan çok rahatsız” dedi. Taleplerin gerçekleşmesi için daha büyük eylemler yapmak istediklerini anlatan Yavuz, bu önerinin kurultayda masaya yatırılacağını bildirdi.

TALEPLERİMİZİ HAYKIRACAĞIMIZ BİR KÜRSÜ OLACAK

Kurultay Komitesi Üyesi ve ELİ işçisi Mustafa Şala da bugün Soma maden işçisinin halen örgütsüz olduğunu dile getirdi. Şala, “Talepler net ama mücadele örgütü yok. Birlik sağlanabilmiş değil. Verilen sözler, taşeronun yasaklanması ve yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle dönem dönem işçiler sokağa çıkmaya devam ediyor. Ama bunlar kendiliğinden gelişen örgütsüz birer tepki olmayı aşamıyor” dedi. Maden İşçileri Komitesinin özellikle bu birliğe katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirten Şala, devam etti: “Talepleri daha gür dillendirmek, Soma’yı, yaşanan iş cinayetini gündemden düşürmemek amacıyla kuruldu. Aradan geçen iki aya yakın zamanın ardından Soma kendi kaderine terkedilmiş görünüyor. Biz artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek, Türkiye’nin birçok yerinden maden işçisi arkadaşlarımızın da katılımıyla bir işçi kurultayı gerçekleştireceğiz. Yaşadıklarımızın kader deyip geçiştirilemeyeceğini, insanca çalışma koşulları talep ettiğimizi haykırdığımız bir kürsü olacak bu kurultay.”

www.evrensel.net