Bir yılda 58 gazeteci öldürüldü!

Bir yılda 58 gazeteci öldürüldü!

Press Emblem Campaign’in (PEC), verilerine göre, 2014 başından itibaren 58 gazeteci mesleki faaliyetleri sebebiyle yahut çatışma alanında öldürüldü. Rakamların en yüksek olduğu ülkeler Irak, Suriye, Ukrayna.

Press Emblem Campaign’in (PEC), verilerine göre, 2014 başından itibaren 58 gazeteci mesleki faaliyetleri sebebiyle yahut çatışma alanında öldürüldü. Rakamların en yüksek olduğu ülkeler Irak, Suriye, Ukrayna.

PEC’in verilerine göre, geçen yılın ilk altı ayında öldürülen gazeteci sayısı 59’du.

Irak’ta 7, Suriye’de 6, Ukrayna’da 5, Afganistan, Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Pakistan’da dörder, Meksika ve Filipinlerde üçer, Kamboçya, Honduras, Libya Paraguay ve Somali’de ikişer, Bangladeş, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Hindistan, Lübnan, Panama ve Suudi Arabistan’da birer gazeteci mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybetti.
Öldürülen 58 gazeteciden 54 erkek, 5’i kadındı.

2013’te dünya genelinde öldürülen gazeteci sayısı 129’du. Buna göre, gazeteciler için en tehlikeli ülkelerin başını Suriye (17), Irak (16) ve Pakistan (14) çekiyor.
Bu sıralama, 2014’ün ilk dört ayında da değişmiş değil. Geçtiğimiz yıla kıyasla listeye ayrıca Ukrayna eklenmiş durumda. Kasım ayından beri ülkede süren protesto ve çatışmalarda çok sayıda gazeteci saldırıya uğradı, alıkonuldu, rehin alındı ve öldürüldü. (MEDYA SERVİSİ)

www.evrensel.net