Karadeniz yaylalarında kaçak yapılaşma alarmı

Karadeniz yaylalarında kaçak yapılaşma alarmı

Giresun ile birlikte Trabzon ve Gümüşhane’nin ortak kullandığı Sisdağı Yaylası’nda kaçak yapılaşmanın büyük boyutlara ulaştığını vurgulayan Giresun Valisi Dursun Ali Şahin, “Sisdağı Yaylası’nda 838 ev, 144 ahır ve samanlık, 15 inşaat temeli ve 748 çevirge (telle çevrili alan) olmak üzere toplam 1745 ka&c

Şahin, köy yerleşik alanlarında projesiz olarak başlanılan veya projesinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair İl Özel İdaresi’nden görüş alınmamış inşaatlar bulunduğuna dikkat çekerek, bu mekanların yayla turizmini olumsuz yönde etkilediği gibi görsel kirliliğe de neden olduğunu aktardı.       

Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ciddi önlemler alacaklarını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:      

“Yaylalardaki binaların projesi tasdikli olsa bile köy muhtarlığından inşaat izin belgesi alınmamış inşaatlar, imar mevzuatına aykırı inşaat addedilmektedir. İnşaat ruhsatı alınmadan başlanılan yapılar İl Özel İdaresince 3194 sayılı imar kanununun 32’inci maddesi gereğince mühürlenerek durdurulacaktır. Bir aylık yasal süreç içerisinde mevzuata uygun hale getirilmeyen inşaatlar, İl Encümeninden alınacak yıkım kararına müteakip yıktırılacaktır. Söz konusu yasanın 42. maddesi gereğince de inşaat sahibine para cezası uygulanacaktır” (GİRESUN)

www.evrensel.net