Türk-İş binasında \

Türk-İş binasında 'baraj' eylemi

Yüzde 1 işkolu barajı nedeniyle toplusözleşme yapma hakkı elinden alınan DERİTEKS Sendikası yöneticileri, sorunun çözümü için konfederasyonları Türk-İş binasında eylem başlattı. Türk-İş'ten kararlılık beklediğini belirten sendika, üyelerinin toplusözleşme hakkının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.

Yüzde 1 işkolu barajı nedeniyle toplusözleşme yapma hakkı elinden alınan DERİTEKS Sendikası yöneticileri, sorunun çözümü için konfederasyonları Türk-İş binasında eylem başlattı. Türk-İş'ten kararlılık beklediğini belirten sendika, üyelerinin toplusözleşme hakkının gasp edilmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birçok sendika yüzde 1'lik işkolu barajının altında kaldığı için yeni örgütlendiği işyerlerinde TİS imzalayamıyor. Aralarında DERİTEKS Sendikası'nın da bulunduğu çok sayıda sendikada, örgütlendikleri işkolunun tanımı değiştiği için barajın altında kalmış durumda. Sendikalar, Soma katliamının ardından Meclis gündemine gelen torba yasada yapılacak düzenlemeyle emekçilerin TİS yapma hakkını ortadan kaldıran bu düzenlemenin değişmesini talep etmişlerdi. Ancak Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in işkolu barajının yüzde 1 olarak devem etmesi konusunda hükümetle mutabakata vardığı basına yansımıştı.

Deri işçileri arasında örgütlü olan ancak tekstil işkolunda gözüktüğü için barajın altında kalan DERİTEKS Sendikası (eski Deri-İş) yöneticileri, sorunun çözümünde adım atması için Türk-İş binasını terk etmeme eylemi başlattı.

66 YILLIK BİRİKİM YOK EDİLMEK İSTENİYOR

DERİTEKS tarafından yapılan açıklamada, “66 yıllık bir çınar olan sendikamız yok edilmek isteniyor. Binlerce deri işçisinin de Toplu Sözleşme hakları bugün tehlike altında” denildi. İşkolu birleşmesi nedeniyle baraj altında kalan  sendikalara ek bir süre tanınması ve var olan TİS yapma hakkının iade edilmesi gerektiğini belirten sendika, Türk-İş'e şu çağrıyı yaptı: “Konfederasyonumuz Türk-İş’in sendikamızın baraj altında kalması karşısında atacağı adımlar çok önemlidir. Ve biz konfederasyonumuzu göreve çağırıyoruz. Torba Yasa değişikliği gündemdeyken ve baraj altında kalan sendikamızın talebinin karşılık bulması için Türk-İş’in çelişik değil kararlı adım atması ve Türk-İş’in birer üyesi olan deri işçilerinin toplu sözleşme haklarını gaspını engellemesi için çağrıda bulunuyoruz. Bugün Türk-İş önünde sendikamızın işyeri temsilcileri, şube başkan ve yöneticileri ile Türk-İş’te bugün başlattığımız eylemi devam ettiriyoruz. Bunun için Türk-İş önündeyiz ve Türk-İş’i terk etmiyoruz”. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net