Koruculuk ve mayınlar geri dönüşe engel

Koruculuk ve mayınlar geri dönüşe engel

GÖÇ-DER, ‘Çözüm Sürecinin Yerinden Edilenler Açısından Engelleri, Fırsatları ve Kısıtlamaları’ başlıklı raporunu açıkladı. Raporda köye dönüşlerin önündeki en büyük engeller olarak, koruculuk sistemi, mayınlı araziler ve altyapı yetersizlikleri sıralandı.

GÖÇ-DER, ‘Çözüm Sürecinin Yerinden Edilenler Açısından Engelleri, Fırsatları ve Kısıtlamaları’ başlıklı raporunu açıkladı. Raporda köye dönüşlerin önündeki en büyük engeller olarak, koruculuk sistemi, mayınlı araziler ve altyapı yetersizlikleri sıralandı.

İstanbul GÖÇ-DER, Göç Haftası etkinlikleri kapsamında köye geri dönüşlerin önündeki engellere dikkat çekmek amacıyla hazırladığı raporu dernek binasında düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Raporu açıklayan İstanbul GÖÇ-DER Başkanı İlyas Erdem, 30 yıllık çatışma döneminde 3 bin 428 yerleşim yerinin devlet tarafından zorla boşaltılarak 500 bin insanın zorla göç etmek zorunda bırakıldığını söyledi.

BAŞBAKAN ‘DÖNÜN’ DİYOR AMA...

Başbakan Erdoğan’ın ‘köyünüze dönün’ açıklaması ve çıkartılan yasaya rağmen köye dönüşlerin önünde engellerin devam ettiğini söyleyen Erdem, “Özellikle güvenlik güçlerinin köyleri boşalttıktan sonra araziyi mayınlamaları, koruyuculuğun devreye sokulması, yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlarının yasaklanması, yayla ve meraların yasaklanması gibi problemler geriye dönüşlerde engel teşkil etmektedir” dedi.

KORUCULUK VE MAYIN EN BÜYÜK ENGEL

Köye dönüşlerin başta mayınlı araziler, koruyuculuk sistemi ve dönüşler için gerekli alt yapının hazırlanmaması gibi sorunlar nedeniyle istenen düzeyde olmadığını söyleyen Erdem, “Koruculuk sistemi köye geri dönüşlerin önündeki en büyük engellerden biri.
Türkiye’nin zorla göçertilmiş iller haritası ile mayın haritasının büyük ölçüde aynı olduğuna dikkat çeken Erdem, Türkiye’nin mayınları hemen temizlemek yerine uluslararası kuruluşlardan mayınları temizlemek için 10 yıllık ek süre istemesinin, endişe verici olduğunu söyleyen Erdem, “Boşaltılan köylerin bir kısmı yakılmış, yakılmayanlar ise tahrip olmuş ve yaşanılmaz hale gelmiştir. Yol, su, elektrik gibi temel hizmetlerin yanında, evlerin yeniden onarılması talepler arasındadır” dedi.

DÖNÜŞ İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREK

Geri dönüşler için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Erdem, zorunlu göç ettirme sürecinde ortaya çıkan hak gasplarını önlemek amacıyla Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulmasını belirterek, taleplerini şöyle sıraladı;
* Geriye dönüş önündeki bütün engeller ortadan kaldırılmalıdır.
* Kara mayınların ve askeri artıklar temizlenmeli.
* Kalekol yapımları durmalıdır.
* Baraj ve HES projelerinden bir an önce vazgeçilmelidir.
* Yerleşim alanlarına eski isimleri verilerek, zorunlu göç mağdurlarının maddi ve manevi hak kayıpları için tazminat sorunu bir an önce çözülmelidir.
* Başta Êzidiler olmak üzere devletin zorla el koyduğu araziler hak sahiplerine iade edilmelidir. (İSTANBUL)

www.evrensel.net