Valiliğin ÇED kararı bozuldu

Valiliğin ÇED kararı bozuldu

Mahkeme, Ordu’nun Kumru ilçesi Güneycik Mahallesi’ndeki taş ocağının yaşamı olumsuz etkilediğine karar vererek valiliğin ‘ÇED gerekli değildir’ kararını bozdu.

Mahkeme, Ordu’nun Kumru ilçesi Güneycik Mahallesi’ndeki taş ocağının yaşamı olumsuz etkilediğine karar vererek valiliğin ‘ÇED gerekli değildir’ kararını bozdu.

Kumru Güneycik Mahalle halkı yıllardır çeşitli eylem etkinliklerle taş ocağını istemediklerini, kapatılması gerektiğini dile getirmişlerdi. Bir yandan da Güneycik Mahallesi adına 32 kişi dava açmıştı. Ordu İdare Mahkemesinin Kumru Güneytaş İnşat firması tarafından işletilmek istenen Kireçtaşı (kalker) Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için verdiği karar halkın lehine sonuçlandı.

Mahkemenin verdiği kararda “Söz konusu tesisin çevre bilimi, yer seçimi kriterleri, tesisin ve arazinin niteliği gibi hususlar açısından uygun olmadığı, bu sebeplerle dava konusu kalker ocağının faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki canlı hayatına olumsuz etki yapacağı, su kaynaklarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olacağı, bitki örtüsüne zarar vereceği, hava kirliliğine neden olacağı ve bölgenin gelişimi, ekonomisi ve geleceği açısından olumsuz etki yapacağı anlaşıldığından, dava konusu kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için detaylı inceleme ve değerlendirmelerle alınacak önlemleri içeren bir ÇED raporu hazırlanması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, çevresel etki değerlendirilmesi gerekli olmadığı yönünde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi. (Ordu/EVRENSEL)
 

www.evrensel.net