Geri dönülmez tahribatları kimin yaptığı belli oldu

Geri dönülmez tahribatları kimin yaptığı belli oldu

2009 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eş değeri olarak 369.6 milyon ton (Mt) olarak tahmin edildi. 2009 yılı emisyonlarında CO2 eş değeri olarak en büyük payı yüzde 75 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, ikinci sırayı yüzde 9 ile atık ve endüstriyel işlemler aldı. Tarımsal faaliyetler ise yüzde 7 paya sahip oldu. CO2 eş değeri olarak 20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009 yılı Seragazı Emisyon Envanteri istatistiklerini açıkladı. Ulusal seragazı emisyonları, 1996 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Rehberi kullanılarak hesaplandı. Emisyon envanteri, enerji, endüstriyel işlemler, solvent ve diğer ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklanan, doğrudan seragazları olan karbon dioksit (CO2), metan (CH4), nitroz oksit (N2O) ve F-gazları ile dolaylı seragazları azot oksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOCs) ve karbon monoksit (CO) emisyonlarını kapsamakta. Arazi kullanımı ve arazi kullanım değişimlerinden kaynaklanan emisyonlar ve yutaklar hesaplamalara dahil edilmedi. Solvent ve diğer ürün kullanımından kaynaklanan emisyonlar 1990-2009 yılları için ilk defa hesaplandı.

Envanter sonuçlarına göre, 2009 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eş değeri olarak 369.6 milyon ton olarak tahmin edildi. 2009 yılı emisyonlarında CO2 eş değeri olarak en büyük payı yüzde 75 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, ikinci sırayı yüzde 9 ile atık ve endüstriyel işlemler aldı. Tarımsal faaliyetler ise yüzde 7 paya sahip oldu. CO2 eş değeri olarak 2009 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 98 artış gösterdi.

Türkiye’de, 2009 yılı CO2 emisyonunda 1990 yılına göre, enerji sektöründe yüzde 114, endüstriyel işlemlerde ise yüzde 91 artış gözlendi.

2009 yılında toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık olarak yüzde 91’i enerji üretiminden, yüzde 9’u endüstriyel işlemlerden kaynaklandı. CH4 emisyonlarının yüzde 59’unun atık bertarafından, yüzde 30’unun tarımsal faaliyetlerden, N2O emisyonlarının ise yüzde 74’ünün tarımsal faaliyetlerden kaynaklandığı görüldü.

2009 yılında enerji kaynaklı CO2 emisyonu incelendiğinde, toplam CO2 emisyonunun yüzde 38’inin çevrim ve enerji sektöründen kaynaklandığı, yüzde 20’sinin sanayiden, yüzde 17’sinin ulaştırma sektörü, geri kalan yüzde 25’sinin ise diğer sektörlerdeki enerji üretiminden kaynaklandığı görüldü. (ANKA)

www.evrensel.net