Danıştay, iptale karar  veriyor, biz ne yapacağız

Danıştay, iptale karar veriyor, biz ne yapacağız

Meclis Genel Kurulunda 5. yargı paketinin görüşülmesinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan “ivedi yargılama” eleştirisine itiraf gibi yanıt geldi; “Danıştay özelleştirmenin iptaline karar veriyor, biz ne yapacağız”.

Sultan ÖZER
Ankara


Meclis Genel Kurulunda 5. yargı paketinin görüşülmesinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan “ivedi yargılama” eleştirisine itiraf gibi yanıt geldi; “Danıştay özelleştirmenin iptaline karar veriyor, biz ne yapacağız”.

Kamuoyunda “5. yargı paketi” olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarının görüşmelerine dün de devam edildi. Tasarının geneli üzerinde görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “ivedi yargılama usulü”yle özelleştirmelere karşı yargı yolunu kapatmayı amaçladıklarını da itiraf etmiş oldu.

YARGI PLANLARINI BOZUYOR

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, “İvedi yargılama usulü” konusundaki, “Bu usul ile yargılamanın ortadan kaldırıldığı” gibi bir algının yaratılmasının doğru olmadığını ileri sürdü. Tasarı ile bölge idare mahkemesine gitmesi gereken, Danıştaya gitmesi gereken hususların ayrıldığını savunan Bakan Bozdağ, “Usulde değişiklik değil, hızlandırma olduğunu” iddia etti. Bakan Bozdağ, “ivedi yargılama”ya niye ihtiyaç duyduklarını da özelleştirme önünde engel istemedikleri itirafı ile açıkladı.

“Türkiye’de bir çok iş yapıldığını, bütçesi ayrılıp, planı, programının yapıldığını” belirten Bozdağ, Başbakan Erdoğan’ın ‘Yargı önümüzde engel’ sözlerini hatırlatırcasına şunları söyledi: “Ama idari yargıya gidiyor. Yargı uzadığı için yatırımlar zamanında yapılamıyor, işler bitmiyor. Toplum, ülke açısından mahrumiyetler ortaya çıkıyor. Geçmişte özelleştirmeler yapılmış, burayı satın alanlar yatırım yapmışlar, özelleştirme için verdiği paralardan daha çok para harcamışlar. Aradan 5, 6, 8 yıl geçiyor, Danıştay, özelleştirmenin iptaline karar veriyor. Biz ne yapacağız?”

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, “ivedi yargılama usulü”nü eleştirdi. Dora, “Bu usulün uygulanacağı uyuşmazlıklar listesine göz attığımızda, ‘ihale işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar’ biçiminde kamu mallarının veya doğanın talan edilmesinin önünde ne kadar yasal pürüz kaldıysa hepsini adeta bir hamlede yok etme girişimi tüm çıplaklığıyla kendini göstermektedir” dedi.

‘SUÇU ÖNLEMİYOR, CEZALARI ARTIRIYOR’

Tasarıya muhalefetten ‘suçu önlemiyor, cezaları artırıyor’ eleştirileri geldi. CHP Grubu adına söz alan Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, tasarının kamuoyunun gündemine kadına ve çocuklara şiddete yönelik ceza artırımı gerekçesiyle geldiğini ancak kadına şiddete yönelik olarak bu yasada hiçbir düzenlemenin bulunmadığını belirtti. HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da “Türkiye’de anayasayı ihlal etmenin cezası nedir?” diye sorarak, “Eğer bunun bir ölçüsü olsaydı bu ülkede herkes dinlenmezdi. Hangi anayasada ‘dinleyebilirsiniz’ diye yazıyor. Hangi ülkenin anayasasında, yasasında ‘şantaj kasetleri çıkarın, siyasete müdahale edin’ diye yazıyor. Şantaj kasetlerinin ahlakını sorgulamayanlar çocukların cinsel tacizinde koruyucu olamazlar, kadın cinayetlerinde koruyucu olamazlar. Adaleti bu ülkede sağlayamazlar” diye konuştu.

www.evrensel.net