28 Mayıs 2014 14:42

Aile hekimleri nöbet dayatmasına karşı çıktı

Sağlık emekçileri, İstanbul, İzmir, Van, Batman, Adana, Diyarbakır ve Mardin'de eylem yaparak, aile hekimliğinde görev yapan sağlık emekçilerine acil servislerde dayatılan nöbeti kabul etmeyeceklerini belirterek, "Hastane değil aile sağlığı merkezi çalışanıyız" dedi.

Paylaş

Sağlık emekçileri, İstanbul, İzmir, Van, Batman, Adana, Diyarbakır ve Mardin'de eylem yaparak, aile hekimliğinde görev yapan sağlık emekçilerine acil servislerde dayatılan nöbeti kabul etmeyeceklerini belirterek, "Hastane değil aile sağlığı merkezi çalışanıyız" dedi.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği, SES İstanbul Şubeleri ve birçok sağlık derneği üyesi sağlık emekçileri, Şişli Etfal Hastanesi Konferans Salonu önünde basın açıklaması yaptı. "Sağlıkta dönüşüm acilleri çökertti, birinci basamağın işlevsiz kılınmasına izin vermeyeceğiz, nöbete hayır" yazılı pankartının açıldığı açıklamada "Görevimiz çocuk felcini yok etmek acilde nöbet tutmak değil", "Haksız hukuksuz nöbete hayır" ve "ASM'lerin işlevsiz kılınmasına izin vermeyeceğiz" yazılı dövizler taşındı. "Hastane değil ASM çalışanıyız" yazılı tişörtler giyen sağlık emekçileri, "Acilde nöbet istemiyoruz" sloganı attı. Basın açıklaması öncesi konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez, Avrupa'da sağlıkta çalışanların haftada 48 saat çalıştıklarını, 11 saat de izin kullandıklarını belirterek, Türkiye'de daha fazla iş mantığıyla hareket edilerek çalışma kalitesinin düşürüldüğünü söyledi.

'SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARIYLA GÖREVİMİZ SEKTEYE UĞRUYOR'


Soma'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren maden işçileri ve geçtiğimiz hafta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü kaparak yaşamını yitiren sağlık işçisi Recep Tepe anısına yapılan saygı duruşunun ardından sağlık emekçileri adına ortak basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Hatıra Topaklı yaptı. Aile hekimliğine geçişle birlikte tecrübe kazanmış pratisyen hekimlerin Aile Hekimliğini tercih etmesiyle acil servislerde hekim açığı olduğunu belirten Topaklı, acil birimlerinde çalışan hekim sayısının yarıya düştüğüne dikkat çekti. Acil servislere yoğun olarak hasta başvurusu olduğuna vurgu yapan Topaklı, hükümetin acil servislerde çalışan hekim sayısını arttırmadığını, çözüm olarak acil nöbetlerinde uzman hekimleri bulundurduğunu söyledi. Topaklı, acil servislerdeki hekim açığının çıkarılan genelgeler sonucu aile hekimlerinin görevlendirildiğini ve aile hekimlerinin acil servislerde çalışmaya zorlandığını söyledi.

İstanbul'da görev yapan aile sağlık merkezi çalışanlarının aldıkları kararla Haziran ayından itibaren nöbete gitmeyeceklerini açıklayan Topaklı, kararlı tutumlarını sürdüreceklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı'na uyarıda bulunan Topaklı, "Sağlık hizmetlerini üreten birinci basamak sağlık çalışanlarını, koruyucu sağlık hizmetlerinden çekerek acillerde yaşanan sorunları çözemezsiniz. Çözüm popülizmden uzak sağlık politikaları ve acil serviste çalışan kalifiye hekim kadrolarının artırılması ile mümkündür" diye konuştu.

Açıklamada söz alan Dev-Sağlık İş Sendikası temsilcisi Ali Osman Karademir ise, taşeron çalışmanın yasaklanması, özelleştirilmelerin durdurulması, insanca yaşayacak ücret, yol parası uygulamasında kesintilere son verilmesi ve sendika ve toplu sözleşme hakkının gaspına yol açan uygulamaların sonlandırılması taleplerini dile getirdi.

TABİP ODASI “ZORUNLU NÖBETİ KABUL ETMİYORUZ”

İzmir Tabip Odası ve İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Alsancak Devlet Hastanesi Acil servisi önünde basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı okuyan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Mete Güzelant, sağlık hizmetlerini ticarileştiren anlayışın acilleri, acil nöbetlerini aile hekimlerinin üstüne çökertildiğini dile getirdi. Acillerin çalışma ortamının da kapasitesinin üstünde olduğunu ifade eden Güzelant, “Güvenliksiz ve uzun süreli çalışma bakımından madenlerdeki çalışma koşullarından bir farkı olmadığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle sağlık çalışanları hastalarına nitelikli sağlık hizmeti sunamamaktadır” dedi. Güzelant, aile hekimliğine geçişle birlikte yıllarca hastane acillerinde çalışarak tecrübe kazanmış pratisyen hekimlerin aile hekimliğini tercih etmesiyle birlikte acil servislerinde hekim açığının baş gösterdiğini ve bu birimlerde çalışan hekim sayılarının yarıya düştüğünü dile getirdi. Acil nöbet görevlendirmelerinin dayandırıldığı yasanın, evrensel hukuk normlarına ve çalışma ilkelerine uygun olmadığı ifade eden Güzelant, “Yasanın iptali için anayasa mahkemesinde dava açılmasına rağmen mahkeme kararı beklenmeksizin nöbet listelerinin bir çırpıda hazırlanıp uygulamaya konulması da kabul edilemez bir durumdur” dedi. Güzelant, mayıs ayında birçok ilde başlatılan zorunlu nöbet uygulamalarının çalışanların tepkisini çektiğini belirterek, “Çalışanların haklarını gasp eden, dinlenme haklarını kısıtlayan, mesleki eğitim ve deneyimlerine uygun olmayan bir alanda angarya çalıştırılmaları anlamına gelen bu uygulamalara karşı sağlık çalışanlarının %80’i nöbetlere gitmemektedir” dedi. Son olarak Güzelant sağlık bakanlığını uyardıklarını ifade ederek, “Bakanlığı uyarıyoruz, sağlık hizmeti üreten birinci basamak sağlık çalışanlarını, koruyucu sağlık hizmetlerinden çekerek acillerde yaşanan sorunları çözemezsiniz” dedi.

MADENLERDEN FARKI YOK

Van-Hakkari Tabipler Odası, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Acil Servis önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. SES üyesi emekçilerin de destek verdiği açıklamada konuşan Van-Hakkari Tabipler Odası Başkanı Ayfer Bozkan, sağlık sektöründeki sorunlara değinerek, acil servislerde ortamının kapasitesinin üstünde, güvensiz ve uzun süreli çalışma bakımından madenlerdeki çalışma koşullarından bir farkı olmadığına dikkat çekti. Sağlık hizmetlerini üreten birinci basamak sağlık çalışanlarını, koruyucu sağlık hizmetlerinden çekerek acillerde yaşanan sorunların çözülemeyeceğini dile getiren Bozkan, "Bu işin kalıcı çözümü popülizmden uzak sağlık politikaları ve acil serviste çalışan kalifiye hekim kadrolarının artırılmasıyla mümkündür" diyerek, koşulların iyileştirilmesi için mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI SAĞLIĞI KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR


Adana Tabip Odası, aile hekimlerinin acillerde angarya çalıştırılmasını Adana Devlet Hastanesi Acili önünde bir araya gelerek protesto etti.

Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Dursun Yaşar Ulutaş, Adana Devlet Hastanesi Acili önünde yapılan basın açıklamasında, acil nöbet görevlendirmelerinin dayandırıldığı yasa hem hukuk kurallarına hem de çalışma ilkelerine uygun olmadığını ifade etti. Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesinde dava açılmasına rağmen, mahkeme kararı beklenmeden nöbet listelerinin hemen hazırlanıp uygulamaya konulmasının da kabul edilemeyeceğini söyledi.

Mayıs ayında birçok ilde başlatılan zorunlu nöbet uygulamaları çalışanların tepkisi ile karşılaşırken çalışanların haklarını çalan bu uygulama karşısında sağlık çalışanlarının yüzde 80’i nöbetlere girmediğini belirten Ulutaş,  Sağlık Bakanlığını uyardı. Bu işin kalıcı çözümünün ‘sağlıkta dönüşüm’ gibi popülist sağlık politikalarından bir an önce vazgeçmek gerektiğini dile getiren Ulutaş, acil servislerde çalışan kalifiye hekim kadrolarının arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

DİYARBAKIR


Dev Sağlık-İş Sendikası üyeleri Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde basın açıklaması yaptı. "Güvenceli iş güvenceli gelecek" pankartının açıldığı açıklamada sık sık "Yaşasın devrimci mücadelemiz" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı. Burada açıklama yapan Dev Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Sedat Aydın, taşeronlaştırmaya gidilerek emekleri sömürülen işçilerin güvencesiz çalışma ortamlarını çalıştırılmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "İktidardakiler Soma'yı fırsat bilip başta kamu olmak üzere çalışma yaşamının her alanında taşeronlaşmanın önünü açacak yasa uygulaması ile karşımıza geliyor" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçilerin sendikal mücadelesini yok saymaya devam ettiğini ifade eden Aydın, "Bizlerin yararına yasalar yaptığını ileri süren hükümet, Dev Sağlık-İş Sendikası'nda ki üyeliklerimizi yok sayarak 'Siz aslında yoksunuz' deniliyor. Sendikal hakkımız engellemek amacıyla geliştirilen sistem ise bize, "iş kolu uyuşmazlığı" nedeniyle sendika üyesi olmamızı engelliyor" şeklinde konuştu.

Kentte aynı amaçla Dağkapı'da bulunan devlet hastanesi önünde Diyarbakır Tabip Odası tarafından basın açıklaması yapıldı.

‘SORUNUN KAYNAĞINDA PİYASACI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARIDIR’

Mardin Aile Hekimleri Derneği ve Mardin Tabip Odası tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi önünde yapılan açıklamaya da çok sayıda sağlık emekçisi ve sendika yöneticileri katıldı. Burada ilk açıklamayı yapan Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım, birinci basamak olan aile hekimlerinin doktor olmadığı gerekçesi ile mesai saatinin ardında sekiz saat boyunca acillerde görevlendirilmelerinin sağlıklı olmadığını belirtti. Yıldırım'ın ardında grup adına yazılı açıklamayı yapan Mardin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Erdoğan Erol, aile hekimlerinin acil servislerde çalıştırılmaya zorlandırıldığını söyleyerek, "Oysa taşıma suyla değirmen dönmez. Acil servislerde yaşanan sıkıntını sorumlusu ne acil servis hekimleri ne uzman hekimler ne de aile hekimleridir. Sorunun kaynağında piyasacı "Sağlıkta dönüşüm" politikalarıdır" diye konuştu. Erol, bu işin kalıcı bir tutum sağlayabilmesi için acil servislerde çalışacak kalifiyeli hekim kadrosunun artırılması gerektiğini söyledi.

‘BİRİNCİ BASAMAK İŞLEVSİZ KALACAK’

Batman'da da Batman Tabip Odası tarafından konuya ilişkin Batman Kadın Doğum Hastanesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya Halkaların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Mahmut Çiftçi, Batman Tabip Odası yönetici ve üyeleri ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yönetici ve üyeleri katıldı. Açıklamayı yapan Batman Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Erdoğan Pekkolay, "Toplum, kızamık, su çiçeği, çocuk felci gibi önlenebilir salgın hastalıkların tehdidi altında iken; şeker, yüksek tansiyon, bronşit, obezite, kanser gibi kronik hastalıklar her geçen gün artarken, tüm bunların önlenmesinde birinci derecede görevli olan Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbetle görevlendirilmesi sağlık hizmetlerinin iyi yönetilemediğinin açık göstergesi değil midir?" diyerek, bu uygulamanın birinci basamak sağlık hizmetlerini tamamen işlevsizleşmesine neden olacağına dikkat çekti.

Baskıcı otoriter yönetim anlayışı hem toplumun sağlığını tehdit etmekte hem de çalışanların haklarını çiğnemekte olduğunu ifade eden Pekkolay, "Mücadelemizi tüm sağlık çalışanlarının sorunlarını ortaklaştırarak, dayatmalara karşı koyarak örgütlü gücümüzle sürdüreceğiz. Nöbet görevlendirmelerinin hukuksuz ve haksız olduğunu halkın nitelikli sağlık hakkına zarar vereceğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşma gereği duyarken hazırlanan acil servis nöbetlerini tutmayacağımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız" dedi. (HABER MERKEZİ)
 

ÖNCEKİ HABER

31 Mayıs’ta Taksim’de 25 bin polis olacak

SONRAKİ HABER

Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını imha ettik

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa