25 Şubat 2011 22:22

SHÇEK giderek güçsüzleşiyor

NİTELİKLİ bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda (SHÇEK) işler kötüye gidiyor. 300 bin kişiye hizmet veren SHÇEK’te kadrolu personel sayısı

SHÇEK giderek güçsüzleşiyor

Paylaş

NİTELİKLİ bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda (SHÇEK) işler kötüye gidiyor. 300 bin kişiye hizmet veren SHÇEK’te kadrolu personel sayısı 24 bin kişiye hizmet verilen 1990 yılından daha az durumda. 1990 yılında 10 bin 503 olan kadrolu personel sayısı bugün 9 bin 700 civarında.
Türk Sağlık-Sen tarafından hazırlanan SHÇEK Raporu ortaya çarpıcı sonuçlar çıkardı. SHÇEK’in bugünkü yapısının incelendiği raporda, kurumun güçlendirilmesine gerek olduğunun açık bir şekilde görüldüğü belirtildi. 300 bin kişiye hizmet veren SHÇEK’te kadrolu personel sayısının 24 bin kişiye hizmet verilen 1990 yılından daha az durumda olduğu ve 1990 yılında 10 bin 503 tane kadrolu personelin SHÇEK’te görev yaparken bugün bu sayının 9 bin 700’lerde olduğu ifade edildi. Kurumda 1990 yılında kuruluş sayısı 281 iken bugün bu sayı 700’e ulaştı.

PERSONEL AÇIĞI TAŞERON FİRMA İLE KAPATILIYOR

SHÇEK’te personel eksikliğinin, taşeron firmalar vasıtasıyla kapatılmaya çalışıldığının belirtildiği raporda, SHÇEK’e bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan taşeron firma personeli sayısının 10 bini geçtiği vurgulandı. SHÇEK’in bu özelliği ile bünyesinde devlet memurundan daha fazla taşeron firma elemanı çalıştıran kamu kurumu olarak tarihe geçtiği belirtildi. Bu taşeronlaşma nedeniyle görev verilen insanların sosyal hizmet gibi sorumluluğu fazla ve yükü ağır bir görevde asgari ücretlerle çalıştırılmasının, çalıştırılan personelde nitelik aranmaması gibi hususlar nedeniyle yaşanan olumsuz örneklerin medyaya yansıdığının görüldüğü söylendi. SHÇEK çalışanlarının üç yönlü bir ücret adaletsizliğine maruz kaldığının ifade edildiği raporda ücret adaletsizlikleri şu şekilde sıralandı:
“Kamu kurumlarının kendi arasındaki ücret dengesizliği; SHÇEK kuruluşlarındaki ücret dengesizliği; Sözleşmeli personel arasındaki ücret dengesizliği.”

SHÇEK PERSONELİ PSİKO-SOSYAL AÇIDAN YIPRANIYOR

SHÇEK personelinin çalışma şartlarının ağırlığı ile ücretlerin yetersizliği sebebiyle psiko-sosyal açıdan yıprandığının ifade edildiği raporda, “Yıllık iznini tatil yaparak dinlenmek yerine inşaat ve benzeri işlerde çalışarak kışlık ihtiyaçlarını karşılayacak ek gelir peşinde koşmak zorunda kalmaktadır. Yıllık izin haklarını personel yokluğundan dolayı defaten kullanamadıkları için yeterli dinlenme imkanı olmadığından personelin iş veriminde azalmaya sebep olmaktadır” denildi.
Genel kadro sıkıntısının had safhada olması sebebiyle kurumun kadro sayısının en az 25 bin olması yönünde acilen düzenleme yapılması gerektiğinin dile getirildiği raporda ayrıca, “Çağın gerektirdiği Sosyal Hizmet Politikalarının yaşama geçirilebilmesi için Maliye Bakanlığından Sosyolog Sosyal Psikolog, Klinik Psikoloğu, Özel Eğitimci vb. gibi kadroların ihdas edilmesi gerekmektedir. Personel sayısının yetersizliğinden kaynaklanan sorunların çözümü için acilen ihtiyaç duyulan personelin açıktan atamaları yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi. (ANKARA)

ÖNCEKİ HABER

Eşi tarafından öldürülen Arzu Odabaşı toprağa verildi

SONRAKİ HABER

Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa