Akademisyene ceza için çok uğraşmışlar!

Akademisyene ceza için çok uğraşmışlar!

Özlem Özkan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden. İki yıl önce Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’e yapılan bir ihbar nedeniyle “türbanlı öğrencilere kötü muamele ve ayrımcılık” yaptığı iddiasıyla üniversite yönetimince hakkında soruşturma açılan Özkan, iki maaş kesimi ile cezalandırıldı. Karara itiraz eden, soruşturmanın yürütülüş yöntemi ve soruşturmacının atanma şeklinin hukuka aykırı olduğunu belirten Özkan ise kararın iptali talebiyle dava açtı. Kocaeli İdare Mahkemesinde geçen hafta görülen davada dosyayı inceleyecek olan mahkeme heyeti önümüzdeki günlerde nihai kararını açıklayacak.

Arzu ERKAN
Kocaeli


Özlem Özkan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden. İki yıl önce Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER’e yapılan bir ihbar nedeniyle “türbanlı öğrencilere kötü muamele ve ayrımcılık” yaptığı iddiasıyla üniversite yönetimince hakkında soruşturma açılan Özkan, iki maaş kesimi ile cezalandırıldı. Karara itiraz eden, soruşturmanın yürütülüş yöntemi ve soruşturmacının atanma şeklinin hukuka aykırı olduğunu belirten Özkan ise kararın iptali talebiyle dava açtı. Kocaeli İdare Mahkemesinde geçen hafta görülen davada dosyayı inceleyecek olan mahkeme heyeti önümüzdeki günlerde nihai kararını açıklayacak.

Özkan hakkında açılan soruşturma ve soruşturmanın yürütülüş tarzı ise üniversite yönetimi Özkan’a ceza vermek için yapmadığını bırakmamış dedirtiyor.

HAYALİ İSİMLE İHBAR

5 Ekim 2012 tarihinde Sevilay Kutlu ismiyle BİMER’e yapılan bir ihbar üzerine Özkan, hemşirelik 3. sınıf öğrencisi olduğunu öne süren Kutlu tarafından türbanlı olduğu için kendisine hakaret etmekle, türbanla derse girdiği için keyfi bir şekilde hakkında tutanak tutmakla suçlanır. Yine aynı ihbarda Özkan’ın “Ben bu okulun belalı hocasıyım. Davadan geldim dava için kellemi veririm diyerek” türbanlı öğrencileri tehdit ettiği de iddia edilir. Kocaeli Üniversitesi yönetiminin Özkan hakkında açtığı soruşturmanın dayanağı olan bu ihbarda adı geçen Sevilay Kutlu ismi ise hayali bir isimdir. KOÜ hemşirelik 3. sınıfta okuyan bu isimde bir öğrenci yoktur.

SORUŞTURMACI AKP MİLLETVEKİLİ ADAYI

Üniversite yönetimi bu soruşturmada soruşturmacı olarak daha önce AKP’den milletvekili adayı olan bir ismi soruşturmacı olarak tayin eder. Özkan’ın soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütülmesi için başka bir soruşturmacının tayin edilmesi dikkate alınmazken, soruşturma neticesinde Özkan “bir siyasi parti aleyhine derslerde konuşma yapmakla” da suçlanır.

ÖĞRENCİLERE PEŞİN HÜKÜMLÜ SORULAR

Soruşturmanın yürütülmesi sırasında yaşanan bir diğer ilginçlik, hemşirelik 3. sınıf öğrencilerinin tümünün bir sınıfta toplanarak, kendilerinden “disiplin soruşturması tanık ifade tutanağı” adı altında 6 sorudan oluşan bir tutanağın doldurulmasının istenmesi. Tutanakta sorulan sorular incelendiğindeyse; soruşturmacı tarafından BİMER’e hayali bir isim tarafından yapılan ihbardaki beyanların doğru kabul edilerek hazırlandığı izlenimi uyandırıyor. Tutanaktaki sorulardan bazıları; “Soru3: Derste hangi içerik anlatılırken ‘Türbanlılar akıldan yoksundur’ ifadesi kime karşı, ne amaçla kullanıldı?”, “Soru5: Doç. Dr. Özlem Özkan kendisi için ‘Okulun belalı hocasıyım’ ifadesini kime ve ne üzerine söyledi?”, “Soru6: Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin başka eklemek istediğiniz bir delil ve şahidiniz var mıdır?”

TANIKLAR İFADEYE SÖMESTİRDE ÇAĞRILIYOR

Soruşturmacı, ifadesine başvurmak üzere kimi öğrencileri kendisi seçmiş.  Üstelik seçtiği öğrenciler arasında N.A.  isimli bir süredir okula devam etmeyen, derslere girmeyen bir öğrenci de var. N.A’nın da iddiası türbanla okula devam edemediği için derslere girmediği şeklinde. Soruşturma kapsamında Özlem Özkan’ın tanık olarak dinlenmesini istediği 35 öğrenci ise soruşturmacı tarafından Şubat sömestir tatilinde ifadeye çağrılmış. Özkan’ın itirazı üzerine bu durum düzeltilirken sömestr tatilinin bittiği günün ertesi çağrılan tanıklardan sadece 15’i dinlenebilmiş. Özkan’ın tanık olarak dinlenmesini istediği 20 öğrenci ise o tarihte henüz okula gelmedikleri için dinlememiş. Böylelikle, Özkan’ın lehine olan tanıklar dinlenmeden kanaat oluşturulmuş.

 

www.evrensel.net